Strona główna

Program IV symposium Opoliensis Granice w literaturze – Literatura I jej granice


Pobieranie 18.63 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar18.63 Kb.
Uniwersytet Opolski

Instytut Filologii Polskiej

Katedra Slawistyki
Program

IV Symposium Opoliensis

Granice w literaturze – Literatura i jej granice

Opole, 20-21. 09. 2012


Czwartek, 20 września 2012
Rejestracja uczestników 8.30-9.30
Collegium Maius, pl. Kopernika 11, sala 307
9.30-10.30-otwarcie Sympozjum
Tomasz Derlatka (Uniwersytet w Lipsku), Nieostrość ram genologicznych cechą znamienną literatur „małych“? (Rozważania na przykładzie prozy macedońskiej, serbołużyckiej i kaszubskiej)

Izabela Kowalska-Paszt (USz), Świat granic Żyda radzieckiego - "Malutki owocowy sadzik" Friedricha GorensztejnaLubomír Machala (UP v Olomouci), Tvorba Vladimíra Párala na hranicích

10.30 – 14.00:

Sekcja A, sala 306
 1. Persida Lazarević Di Giacomo (Università degli Studi „G. d’Annunzio“ Chieti-Pescara) Pekićevo prevazilaženje granica

 2. Zorana Opačić (Učiteljski fakultet u Belgradu), Problematizovanje zavicajnosti i tudjinstva u prozi Milovana Danojlića

 3. Ewa Szperlik (UAM), Bośnia - Dalmacja jako paradygmat tożsamości i przestrzeń bez granic w utworach Miljenka Jergovicia

 4. Dominika Kaniecka (UJ), Denis Lalić i Vlado Bulić - chorwacki sen o byciu pisarzem. Blogosfera i literatura

Przerwa na kawę: 11.30 – 11.45


 1. Miroslav Kouba (Univerzita Pardubice), Jugoslávské literární společenství a jeho rozpad v 90. letech minulého století

 2. Magdalena Pytlak (UJ), Физика на тъгата G. Gospodinowa - bułgarska tęsknota za powieścią?

 3. Anetta Buras (UŁ), Wizerunek imigranta we współczesnej literaturze słoweńskiej w odniesieniu do problematyki integracyjnej zachodnich społeczeństw UE

 4. Slađana Jaćimović (Učiteljski fakultet, Beograd), Ukrštaj dokumentarnog i fikcionalnog – brisanje granica između književnih i neknjiževnih žanrova u putopisnim reportažama srpske avangarde


Dyskusja

Przerwa na obiad 14.00 – 15. 30
15.30 - 17. 00 1. Radek Malý (UP v Olomouci), Splývající věkové hranice recipientů v současné české literatuře pro děti a mládež

 2. Marek Pieniążek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Stany graniczne literatury. Przypadek lektury szkolnej

 3. Agata Kocot (UO), Relacje literatury i fotografii. Kilka słów o prozie Dašy Drndić

 4. Rozalia Słodczyk (UW), Pogranicza literatury i sztuki w prozie oraz związane z tym problemy genologiczne – ekfraza a hipotypoza


Dyskusja


10.30 – 14.00:

Sekcja B, sala 307
 1. Vladimír Novotný (Univerzita Pardubice), Postmoderní kritika a hranice (ne)vkusu v literatuře

 2. Karel Komárek (UP v Olomouci), Hranice viditelného a neviditelného – k reflexi metafyzična v literatuře

 3. Rafał Sielicki (UWr), Pomiędzy powieścią a przypowieścią. Religijny wymiar prozy Jana Balabána

 4. Richard Změlík (UP v Olomouci), Nad dvojí podobou novely s tajemstvímPrzerwa na kawę: 11.30 – 11.45


 1. Jindřiška Svobodová (UP v Olomouci) Simulace jinojazyčnosti ve dvou překladech Rostenova Pana Kaplana

 2. Erik Gilk (UP v Olomouci), Idylizace česko-židovského soužití v prózách Vojtěcha Rakouse

 3. Jana Kantoříková (FF UK), Miloš Marten - Česká varianta Przybyszewského psychického naturalismu

Dyskusja

Przerwa na obiad 14.00 – 15. 30
15.30 - 17.00 1. Klaudia Koczur-Lejk (USz), Tożsamość kulturowa Czechów jako tożsamość graniczna (między średniowieczem a renesansem)

 2. Jana Kolářová (UP v Olomouci), Žánrová specifikace latinských oslavných básní na panovníky v době kolem Bílé hory (1619-1629)

 3. Danuta Sosnowska (UW), Od antytetycznej tożsamości do tożsamości zwielokrotnionych: przypadki bohaterów czeskiej prozy XIX i XX wieku

 4. Ilona Gwóźdź-Szewczenko (UWr), Granice eksperymentu, czyli gdzie kończy się awangarda a zaczyna propaganda


Dyskusja


18.30 Uroczysta kolacja

Restauracja Złota Nić, ul. Koraszewskiego 13


Piątek, 21 września


10.00 – 13.00:

sala 307, Collegium Maius
 1. Jana Vrajová (UP v Olomouci), Sofie Podlipská jako zakladatelka české povídky pro dívky

 2. Michala Benešová (FF UK), Současná polská ženská literatura tváří v tvář výzvě performativity: kde ještě platí genderové stereotypy a hranice?

 3. Iwona Świtała (UO), Granice kobiecości i męskości w książce Umělohmotný třipokoj Petry Hůlovej

 4. Anna Modelska-Kwaśniowska (UO), Specyfika ženskog ratnog pisma w literaturze bośniackiej. Rekonesans


Przerwa na kawę 11.00 -11.15


 1. Anna Horniatko-Szumiłowicz (USz), Ołeś Ulianenko – „prawdziwy chuligan współczesnej ukraińskiej literatury”

 2. Anna Małczyńska, Edward Stachura "po zewnętrznej stronie urwiska"

 3. Kamil Szybalski (UJ), Mała i duża zona w Archipelagu Gułag Aleksandra Sołżenicyna

 4. Radosław Sławomirski (UJ), Twórczość bardów rosyjskich jako pogranicze radzieckiej literatury oficjalnej i wolnejDyskusja

Zakończenie obrad©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość