Program IV symposium Opoliensis Granice w literaturze – Literatura I jej granicePobieranie 18.63 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar18.63 Kb.
Uniwersytet Opolski

Instytut Filologii Polskiej

Katedra Slawistyki
Program

IV Symposium Opoliensis

Granice w literaturze – Literatura i jej granice

Opole, 20-21. 09. 2012


Czwartek, 20 września 2012
Rejestracja uczestników 8.30-9.30
Collegium Maius, pl. Kopernika 11, sala 307
9.30-10.30-otwarcie Sympozjum
Tomasz Derlatka (Uniwersytet w Lipsku), Nieostrość ram genologicznych cechą znamienną literatur „małych“? (Rozważania na przykładzie prozy macedońskiej, serbołużyckiej i kaszubskiej)

Izabela Kowalska-Paszt (USz), Świat granic Żyda radzieckiego - "Malutki owocowy sadzik" Friedricha GorensztejnaLubomír Machala (UP v Olomouci), Tvorba Vladimíra Párala na hranicích

10.30 – 14.00:

Sekcja A, sala 306
 1. Persida Lazarević Di Giacomo (Università degli Studi „G. d’Annunzio“ Chieti-Pescara) Pekićevo prevazilaženje granica

 2. Zorana Opačić (Učiteljski fakultet u Belgradu), Problematizovanje zavicajnosti i tudjinstva u prozi Milovana Danojlića

 3. Ewa Szperlik (UAM), Bośnia - Dalmacja jako paradygmat tożsamości i przestrzeń bez granic w utworach Miljenka Jergovicia

 4. Dominika Kaniecka (UJ), Denis Lalić i Vlado Bulić - chorwacki sen o byciu pisarzem. Blogosfera i literatura

Przerwa na kawę: 11.30 – 11.45


 1. Miroslav Kouba (Univerzita Pardubice), Jugoslávské literární společenství a jeho rozpad v 90. letech minulého století

 2. Magdalena Pytlak (UJ), Физика на тъгата G. Gospodinowa - bułgarska tęsknota za powieścią?

 3. Anetta Buras (UŁ), Wizerunek imigranta we współczesnej literaturze słoweńskiej w odniesieniu do problematyki integracyjnej zachodnich społeczeństw UE

 4. Slađana Jaćimović (Učiteljski fakultet, Beograd), Ukrštaj dokumentarnog i fikcionalnog – brisanje granica između književnih i neknjiževnih žanrova u putopisnim reportažama srpske avangarde


Dyskusja__Przerwa_na_obiad_14.00_–_15._30_15.30_-_17._00'>Dyskusja__Przerwa_na_obiad_14.00_–_15._30_15.30_-_17.00'>Dyskusja

Przerwa na obiad 14.00 – 15. 30
15.30 - 17. 00 1. Radek Malý (UP v Olomouci), Splývající věkové hranice recipientů v současné české literatuře pro děti a mládež

 2. Marek Pieniążek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Stany graniczne literatury. Przypadek lektury szkolnej

 3. Agata Kocot (UO), Relacje literatury i fotografii. Kilka słów o prozie Dašy Drndić

 4. Rozalia Słodczyk (UW), Pogranicza literatury i sztuki w prozie oraz związane z tym problemy genologiczne – ekfraza a hipotypoza


Dyskusja


10.30 – 14.00:

Sekcja B, sala 307
 1. Vladimír Novotný (Univerzita Pardubice), Postmoderní kritika a hranice (ne)vkusu v literatuře

 2. Karel Komárek (UP v Olomouci), Hranice viditelného a neviditelného – k reflexi metafyzična v literatuře

 3. Rafał Sielicki (UWr), Pomiędzy powieścią a przypowieścią. Religijny wymiar prozy Jana Balabána

 4. Richard Změlík (UP v Olomouci), Nad dvojí podobou novely s tajemstvímPrzerwa na kawę: 11.30 – 11.45


 1. Jindřiška Svobodová (UP v Olomouci) Simulace jinojazyčnosti ve dvou překladech Rostenova Pana Kaplana

 2. Erik Gilk (UP v Olomouci), Idylizace česko-židovského soužití v prózách Vojtěcha Rakouse

 3. Jana Kantoříková (FF UK), Miloš Marten - Česká varianta Przybyszewského psychického naturalismu

Dyskusja

Przerwa na obiad 14.00 – 15. 30
15.30 - 17.00 1. Klaudia Koczur-Lejk (USz), Tożsamość kulturowa Czechów jako tożsamość graniczna (między średniowieczem a renesansem)

 2. Jana Kolářová (UP v Olomouci), Žánrová specifikace latinských oslavných básní na panovníky v době kolem Bílé hory (1619-1629)

 3. Danuta Sosnowska (UW), Od antytetycznej tożsamości do tożsamości zwielokrotnionych: przypadki bohaterów czeskiej prozy XIX i XX wieku

 4. Ilona Gwóźdź-Szewczenko (UWr), Granice eksperymentu, czyli gdzie kończy się awangarda a zaczyna propaganda


Dyskusja


18.30 Uroczysta kolacja

Restauracja Złota Nić, ul. Koraszewskiego 13


Piątek, 21 września


10.00 – 13.00:

sala 307, Collegium Maius
 1. Jana Vrajová (UP v Olomouci), Sofie Podlipská jako zakladatelka české povídky pro dívky

 2. Michala Benešová (FF UK), Současná polská ženská literatura tváří v tvář výzvě performativity: kde ještě platí genderové stereotypy a hranice?

 3. Iwona Świtała (UO), Granice kobiecości i męskości w książce Umělohmotný třipokoj Petry Hůlovej

 4. Anna Modelska-Kwaśniowska (UO), Specyfika ženskog ratnog pisma w literaturze bośniackiej. Rekonesans


Przerwa na kawę 11.00 -11.15


 1. Anna Horniatko-Szumiłowicz (USz), Ołeś Ulianenko – „prawdziwy chuligan współczesnej ukraińskiej literatury”

 2. Anna Małczyńska, Edward Stachura "po zewnętrznej stronie urwiska"

 3. Kamil Szybalski (UJ), Mała i duża zona w Archipelagu Gułag Aleksandra Sołżenicyna

 4. Radosław Sławomirski (UJ), Twórczość bardów rosyjskich jako pogranicze radzieckiej literatury oficjalnej i wolnejDyskusja

Zakończenie obrad


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy