Strona główna

Program kandydatów na radnych Rady Gminy, kandydatów na Radnych Powiatu I kandydata na Wójta Gminy na lata 2010 – 2014 kandydujących z list Polskiego Stronnictwa Ludowego Szanowni Wyborcy Gminy Leśniowice!


Pobieranie 31.63 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar31.63 Kb.PROGRAM
kandydatów na radnych Rady Gminy,

kandydatów na Radnych Powiatu

i kandydata na Wójta Gminy

na lata 2010 – 2014
kandydujących z list

Polskiego Stronnictwa Ludowego
Szanowni Wyborcy Gminy Leśniowice!
Stajemy znowu przed kolejnymi już szóstymi wyborami samorządowymi. Jak przed każdymi wyborami macie państwo do wyboru dużą liczbę kandydatów zarówno na radnych rady gminy w poszczególnych okręgów jak i 5 kandydatów na Wójta Gminy Leśniowice. Świadczy to o wielkim poszanowaniu przez nas, sprawujących obecnie władzę demokracji. Ale wiemy też dobrze, że  wszyscy pojawiają się przed wyborami i najczęściej po nich znikają. Wszyscy też będą krytykować i obiecywać bo to nic nie kosztuje. Nasi kandydaci to ludzie sprawdzeni,
z dużym doświadczeniem żyjący tu od zawsze i zawsze są do waszej dyspozycji. Pokazali że potrafią dobrze gospodarzyć i zmieniać oblicze poszczególnych miejscowości. Świadczy o tym wielkość pozyskanych środków finansowych przez gminę jak i namacalne zrealizowane sztandarowe inwestycje: budowa wodociągu, budowa Orlika-2012, przebudowa Centrum Leśniowic czy budowa i modernizacja wielu nowych dróg np. Plisków Kolonia, Dębina, Sielec, Plisków, Teresin.

Dlatego też wszyscy radni i wójt z podniesionym czołem stajemy ponownie do wyborów pod hasłem:


Tak! Wybierz sprawdzonych i doświadczonych”
by móc kontynuować nasze rozpoczęte  już wszystkie działania dotyczące spraw gospodarczych, edukacyjnych, społecznych i kulturalnych, by rozwijać dalej naszą gminę, by mieszkańcom żyło się lepiej i bezpieczniej.

Z takim hasłem Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego ze swoimi kandydatami na Radnych Rady Gminy, kandydatami na Radnych Rady Powiatu i kandydatem na Wójta Gminy idzie do wyborów tej kadencji. Nasze doświadczenie i potencjał ludzki gwarantuje realizację programu na najbliższe 4 lata, który przedstawia się następująco:Wszyscy mieszkańcy tworzą wspólnotę. Dlatego chcemy pełnić dalej służebną rolę wobec mieszkańców i być otwarci na ich potrzeby a realizować to chcemy przez:

 • ścisłą współpracę z radnymi Rady Gminy i wszystkimi mieszkańcami,

 • ścisłą współpracę z samorządem powiatu i województwa,

 • współpracę z innymi gminami między innymi w których jesteśmy członkiem: Lokalną Grupą Działania „Ziemi Chełmskiej”, Euroregionem Bug, Związkiem Gmin Wiejskich  RP, Związkiem Komunalnym Gmin Ziemi Chełmskiej, gminą Dubowe na Ukrainie i dążyć do wymiany doświadczeń,

 • uaktywnianie działania Sołtysów i Rad Sołeckich i organizacji wiejskich w zakresie ożywiania działań społeczno-kulturalnych, w tym właściwego utrzymania świetlic wiejskich.

Szeroko rozumiany rozwój gminy wymaga inwestycji, a każda z nich potrzebuje środków finansowych na które zamierzamy w maksymalny sposób sięgać po środki zewnętrzne w tym środki europejskie. Będziemy kontynuować budownictwo drogowe, a także realizować inne  inwestycje poprzez:

  • ścisłą współpracę z powiatem w zakresie realizacji wspólnych inwestycji drogowych,

  • budowę nowych dróg w gminie, modernizację i poprawę już istniejących na którą opracujemy specjalny  Program budowy dróg w gminie na lata 2010- 2014,

  • budowę chodników od centrum do świetlicy wiejskiej w Leśniowicach,

  • kontynuowanie wymiany przystanków na terenie gminy,

Czyste środowisko, bezpieczeństwo mieszkańców, przyjazna gmina inwestorom, osiągniemy to przez:

  • propagowanie estetycznego zagospodarowania naszych miejscowości i budynków,

  • podjęcie działań o pozyskanie środków finansowych do przydomowych oczyszczalni ścieków,

  • pozyskanie środków finansowych na unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest

  • utrzymywanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, dalsze doposażenie i remonty remiz,  • stworzenie gminy przyjazną dla nowych inwestorów i podmiotów gospodarczych,

  • podjęcie dalszych prób zagospodarowania stojących pusto budynków w gminie,

  • dalsze starania o pozyskanie środków finansowych na instalację kolektorów słonecznych,

Nowoczesne rolnictwo to szybko przekazywana informacja oraz możliwość zdobywania bieżącej wiedzy a osiągniemy to poprzez:

 • organizowanie  szkoleń dla rolników,

 • współpracowanie z instytucjami pracującymi na rzecz rolnictwa,

 • stworzenie gminnego internetowego serwisu rolniczego

Zdajemy sobie sprawę z tego jak ważną rolę w życiu i rozwoju dzieci  oraz funkcjonowaniu miejscowości pełni szkoła, dlatego funkcjonowanie oświaty realizować będziemy przez:

  • utrzymywanie w należytym stanie istniejącej sieć szkół, otworzymy je na jeszcze większą współpracę ze środowiskiem,

  • ponowne podjęcie starań na  utworzenie punktów przedszkolnych,

  • budowę  placów zabaw przy szkołach i  stworzenie miejsc zabaw w szkole poprzez realizację Programu „Radosna szkoła”,

  • zapewnianie dzieciom dowozu do szkół,

  • kontynuowanie dożywiania dzieci w szkołach i gimnazjum,

  • organizować letni i zimowy wypoczynek we współpracy z organizacjami pozarządowymi,

Przez kulturę i sport chcemy rozwijać zainteresowania dzieci i młodzieży, integrować mieszkańców i promować naszą gminę poprzez:

 • zagospodarowanie na potrzeby kulturalne budynku szkoły w Kumowie,

 • dalszą współpracę z młodzieżą, wspomaganie w utrzymaniu otwartych  świetlic, siłowni,

 • utrzymanie wypracowanych rozwiązań życia kulturalnego i sportowego w tym organizacji imprez kulturalnych i sportowych,

 • wspieranie osób chętnych do realizowania swoich  pasji  artystów, pisarzy, twórców ludowych,

 • wspomaganie funkcjonowania Klubów Sportowych Astra i UKS Astra a zwłaszcza piłkarzy
  i szachistów oraz współpracowanie w zakresie organizacji wypoczynku i imprez sportowych,

 • dalsze finansowanie i wspieranie organizacyjne zespołów śpiewaczych: Kumowianki, Sielanki i Rakołupianki, Kapeli Podwórkowej oraz Młodzieżowej Orkiestry Dętej,

Wszyscy wiemy jak ważne jest zdrowie, otoczenie pomocą osób w trudnej sytuacji
i rozwiązanie problemów zatrudnienia. W tym zakresie podejmiemy następujące działania:


  • zagospodarujemy na potrzeby pomocy społecznej budynek po Ośrodku Zdrowia w Kumowie,

  • będziemy organizować wspólnie z NZOZ w Leśniowicach bezpłatne badania w ramach programów profilaktyczno – zdrowotnych,

  • dofinansujemy szczepienia ochronne dla dzieci pneumokoki,

  • będziemy wspierać materialnie i rzeczowo mieszkańców naszej gminy, znajdujących się w trudnych warunkach życiowych,

  • zorganizujemy miejsca pracy dla osób bezrobotnych przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy,


Niewątpliwie Internet jest dobrodziejstwem dla ludzi, gdyż ułatwia on szybki dostęp do informacji. Dlatego przystąpiliśmy do dwóch projektów „Wrota Lubelszczyzny - informatyzacja administracji” i „E-powiat chełmski - rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie chełmskim”. Stworzą one możliwość informatyzacji administracji, a mieszkańcom gminy zapewnią możliwość korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną.
Program nie jest zamknięty i będzie uzupełniony po przeprowadzeniu konsultacji na zebraniach wiejskich.
Kandydaci na radnych Rady Gminy, kandydaci na Radnych Powiatu,

kandydat na Wójta Gminy kandydujący z list Polskiego Stronnictwa Ludowego

NASI KANDYDACI

Kandydat na Wójta Gminy Leśniowice: • Wiesław RadzięciakKandydaci do Rady Powiatu w  Chełmie: • Ryszard Buk zam. Rakołupy Duże, Lista nr 2 pozycja 2

 • Małgorzata  Romańczuk zam. Politówka, Lista nr 2 pozycja 10

Kandydaci do Rady Gminy w Leśniowicach:


 • Krzysztof Sitarz - Okręg Nr 1 Poniatówka, Wygnańce

 • Mirosław Dolecki - Okręg Nr 2 Sarniak, Teresin

 • Krzysztof Kowalczuk - Okręg Nr 3 Alojzów

 • Zbigniew Gadzicki - Okręg Nr 4 Janówka, Leśniowice-Kolonia, Wierzbica

 • Waldemar Grudka - Okręg Nr 5 Majdan Leśniowski, Politówka

 • Elżbieta Geleta - Okręg Nr 6 Leśniowice, Plisków-Kolonia

 • Urszula Skubisz - Okręg Nr 6 Leśniowice, Plisków-Kolonia

 • Stefan Prokop - Okręg Nr 7 Horodysko, Nowy Folwark

 • Mirosław Jaworski - Okręg Nr 8 Plisków, Rakołupy Małe

 • Józef Szczepanik - Okręg Nr 9 Rakołupy, Rakołupy Duże

 • Stanisław Drogomirecki - Okręg Nr 10 Sielec

 • Maria Oszust - Okręg Nr 10 Sielec

 • Zygmunt Majewski - Okręg Nr 12 Kumów Majoracki, Kumów Plebański

 • Grzegorz Michalczuk - Okręg Nr 12 Kumów Majoracki, Kumów PlebańskiKandydat do Sejmiku Województwa Lubelskiego:


 • Wiesław Radzięciak, Lista 2 pozycja 10
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość