Strona główna

Program konferencji 06. 06. 2013 czwartek


Pobieranie 36.59 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar36.59 Kb.
PROGRAM KONFERENCJI

06.06.2013 CZWARTEK

1000 – 1100 Rejestracja uczestników

1100 – 1115 Otwarcie konferencji

1115 – 1300 Sesja referatowa

Przewodniczący sesji – prof. dr hab. Władysław W. Kubiak

1115 – 1145 Zbigniew Stojek (Uniwersytet Warszawski)

Woltamperometria w chemii analitycznej – R1

1145 – 1215 Maria Grzeszczuk (Uniwersytet Wrocławski)

Metody hybrydowe w elektroanalizie.
Analiza danych pomiarowych – R2

1215 – 1230 Przerwa (kawa, herbata)

1230 – 1300 Krzysztof Suchocki (Politechnika Gdańska)

Nowa konstrukcja elektrody woltamperometrycznej.
Elektroda ciśnieniowa – właściwości metrologiczne – R3

1300 – 1320 Sławomir Michałkiewicz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego)

Woltamperometryczna identyfikacja i oznaczanie antyutleniaczy
w olejach roślinnych – K1

1330 – 1430 Obiad

1430 – 1510 Sesja referatowa

Przewodniczący sesji – prof. dr hab. Maria Grzeszczuk

1430 – 1450 Dariusz Guziejewski, Valentin Mirceski (Uniwersytet Łódzki)

Pomiary kinetyki wybranych reakcji elektrodowych przy stałej szybkości skanowania w warunkach woltamperometrii z falą prostokątną – K2

1450 – 1510 Katarzyna Kińska, Joanna Kowalska, Joanna Pałdyna


(Uniwersytet Warszawski)

Miejsce woltamperometrii w badaniach monitoringowych


platynowców – K3

1510 – 1530 Przerwa (kawa, herbata)

1530 – 1700 Sesja posterowa

Przewodniczący sesji – prof. dr hab. Zenon Łukaszewski

1700 Otwarte posiedzenie Zespołu Elektroanalizy KChA PAN

1930 Uroczysta kolacja

07.06.2013 PIĄTEK

930 – 1110 Sesja referatowa

Przewodniczący sesji – prof. dr hab. Zbigniew Stojek

930 – 1000 Marta Radecka (Akademia Górniczo-Hutnicza)

Fotokatalityczne właściwości dwutlenku tytanu – R4

1000 – 1030 Jacek Piechowicz, Maciej Tęsiorowski, Barbara Jasiewicz, Jacek Sobol, Włodzimierz Opoka (Collegium Medicum UJ)

Profilaktyka i leczenie wybranych chorób kręgosłupa szyjnego
i lędźwiowego – R5

1030 – 1050 Zenon Łukaszewski, Daniel Kopiec, Bogdan Wyrwas,


Robert Rydlichowski, Irena Budnik
(Politechnika Poznańska)

Nowe zastosowania tensametrii – K4

1050 – 1110 Maria Bocheńska, M. Guziński, A. Jasiński, R. Pomećko, J. Kulesza (Politechnika Gdańska)

Nowe jonofory i inne materiały czujnikowe w miniaturowych


elektrodach jonoselektywnych typu solid contact (SC-ISE); konstrukcje elektrod i zastosowanie do oznaczania Pb2+ w wodach – K5

1110 – 1140 Przerwa (kawa, herbata)

1140 – 1310 Sesja referatowa

Przewodniczący sesji – prof. dr hab. Maria Bocheńska

1140 – 1200 Marianna Gniadek, Sylwia Malinowska, Tomasz Rapecki,


Mikołaj Donten
(Uniwersytet Warszawski)

Wpływ rodników hydroksylowych na morfologię i właściwości


elektrokatalityczne kompozytów PPY-Au – K6

1200 – 1220 Beata Krasnodębska-Ostręga, Monika Sadowska


(Uniwersytet Warszawski)

Wykorzystanie woltamperometrii w pośrednim oznaczaniu specjacji


talu – K7

1220 – 1240 Przemysław Mielczarek, Marek Smoluch, Edward Reszke, Jolanta


Kotlińska, Piotr Suder, Jerzy Silberring
(Akademia Górniczo-Hutnicza)

Elektrochemiczna symulacja metabolizmu związków psychoaktywnych z zastosowaniem detekcji FAPA MS – K8

1240 – 1300 Justyna Kupis, Filip Ciepiela, Andrzej Lewenstam, Jan Migdalski (Akademia Górniczo-Hutnicza)

Biomimetyczne membrany otrzymane techniką molekularnego


wdrukowania – K9

1300 – 1315 Zakończenie Konferencji

1315 Obiad

REFERATY

ZBIGNIEW STOJEK

Woltamperometria w chemii analitycznej…MARIA GRZESZCZUK

Metody hybrydowe w elektroanalizie. Analiza danych pomiarowych…KRZYSZTOF SUCHOCKI

Nowa konstrukcja elektrody woltamperometrycznej. Elektroda ciśnieniowa – właściwości


metrologiczne…..

MARTA RADECKA

Fotokatalityczne właściwości dwutlenku tytanu….

JACEK PIECHOWICZ, MACIEJ TĘSIOROWSKI, BARBARA JASIEWICZ,
JACEK SOBOL, WŁODZIMIERZ OPOKA

Profilaktyka i leczenie wybranych chorób kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego…KOMUNIKATY

SŁAWOMIR MICHAŁKIEWICZ

Woltamperometryczna identyfikacja i oznaczanie antyutleniaczy w olejach roślinnychDARIUSZ GUZIEJEWSKI, VALENTIN MIRCESKI

Pomiary kinetyki wybranych reakcji elektrodowych przy stałej szybkości skanowania


w warunkach woltamperometrii z falą prostokątną

KATARZYNA KIŃSKA, JOANNA KOWALSKA, JOANNA PAŁDYNA

Miejsce woltamperometrii w badaniach monitoringowych platynowców

ZENON ŁUKASZEWSKI, DANIEL KOPIEC, BOGDAN WYRWAS,
ROBERT RYDLICHOWSKI, IRENA BUDNIK

Nowe zastosowania tensametrii…MARIA BOCHEŃSKA, M GUZIŃSKI, A JASIŃSKI, R POMEĆKO J KULESZA

Nowe jonofory i inne materiały czujnikowe w miniaturowych elektrodach jonoselektywnych typu solid contact (SC-ISE); konstrukcje elektrod i zastosowanie do oznaczania Pb2+


w wodach…

MARIANNA GNIADEK, SYLWIA MALINOWSKA, TOMASZ RAPECKI,
MIKOŁAJ DONTEN,

Wpływ rodników hydroksylowych na morfologię i właściwości elektrokatalityczne


kompozytów PPY-Au…

BEATA KRASNODĘBSKA-OSTRĘGA, MONIKA SADOWSKA

Wykorzystanie woltamperometrii w pośrednim oznaczaniu specjacji taluPRZEMYSŁAW MIELCZAREK, MAREK SMOLUCH, EDWARD RESZKE,
JOLANTA KOTLIŃSKA, PIOTR SUDER, JERZY SILBERRING

Elektrochemiczna symulacja metabolizmu związków psychoaktywnych z zastosowaniem


detekcji FAPA MS….

JUSTYNA KUPIS, FILIP CIEPIELA, ANDRZEJ LEWENSTAM,
JAN MIGDALSKI

Biomimetyczne membrany otrzymane techniką molekularnego wdrukowania…POSTERY

ANNA KOPER, MAŁGORZATA GRABARCZYK

Szybka i prosta procedura oznaczania U(VI) w próbkach wodnych w obecności wysokich


stężeń związków powierzchniowo czynnych…

MAŁGORZATA GRABARCZYK, CECYLIA WARDAK,
AGNIESZKA NOSAL-WIERCIŃSKA

Anodowa woltamperometryczna procedura oznaczania ołowiu w ciekłych próbkach


środowiskowych…

DARIUSZ NOWAK, ANNA WOŁCZYK, MARIOLA MACZUGA,


ANDRZEJ BOBROWSKI, AGNIESZKA KRÓLICKA, JERZY ZARĘBSKI

Uwalnianie Zn(II), Cd(II), Pb(II) i Ni(II) z popiołów lotnych…

EDYTA CZOP, ANASTASIAS ECONOMOU, C.E. EFSTATHIOU,
ANDRZEJ BOBROWSKI

Badanie przydatności nowej cynowej elektrody błonkowej w anodowej woltamperometrii


stripingowej…

MARIOLA MACZUGA, ANASTASIAS ECONOMOU,


MAMANTOS PRODROMIDIS, ANDRZEJ BOBROWSKI

Zastosowanie bizmutowych, antymonowych i cynowych elektrod drukowanych


w woltamperometrii stripingowej…

CHRISTINA KREMMYDA, KONSTANTINOS GEORGOPOULOS, AGNIESZKA KRÓLICKA, ANDRZEJ BOBROWSKI, ANASTASIAS ECONOMOU

Oznaczanie żółcieni pomarańczowej E110 w napojach izotonicznych z wykorzystaniem
elektrody amalgamatowej…

SYLWIA SMARZEWSKA, DARIUSZ GUZIEJEWSKI, SŁAWOMIRA
SKRZYPEK, MARIOLA BRYCHT, MONIKA SKOWRON, WITOLD CIESIELSKI

Woltamperometryczne badania guazatyny…IWONA RUTYNA, MATEUSZ OCHAB, MIECZYSŁAW KOROLCZUK

Oznaczanie Cr(VI) w obecności dużego nadmiaru Cr(III) metodą woltamperometrii


stripingowej z wykorzystaniem współstrącenia na wodorotlenku glinu…

KATARZYNA SKRZYPCZYŃSKA, ANDRZEJ ŚWIĄTKOWSKI,
PIOTR KUŚTROWSKI, KRZYSZTOF KUŚMIREK

Modyfikacja węglowych elektrod pastowych uporządkowanym mezoporowatym materiałem krzemionkowym…KATARZYNA SKRZYPCZYŃSKA, ANDRZEJ ŚWIĄTKOWSKI,
KRZYSZTOF KUŚMIREK, LUDWIKA LIPIŃSKA

Węglowe elektrody pastowe modyfikowane nanorurkami węglowymi i grafenem…MARTA JARCZEWSKA, ŁUKASZ GÓRSKI, ELŻBIETA MALINOWSKA

Badania nad opracowaniem elektrochemicznego biosensora DNA do oznaczania kationów ołowiu…ARTUR JASIŃSKI, MARCIN GUZIŃSKI, GRZEGORZ LISAK, JOHAN
BOBACKA, ARI IVASKA, ANDREJ LEWENSTAM, MARIA BOCHEŃSKA

Zastosowanie elektrod jonoselektywnych typu all-solid-state do oznaczania ołowiu


w próbkach o wysokiej sile jonowej kationów przeszkadzajacych…

BOŻENA KARBOWSKA, JOANNA ZEMBRZUSKA,
WŁODZIMIERZ ZEMBRZUSKI

Ocena stopnia zanieczyszczenia talem osadu ściekowego…MONIKA SADOWSKA, BEATA KRASNODĘBSKA-OSTRĘGA,
JOANNA PAŁDYNA

Badanie specjacji talu w ekstraktach roślinnych z wykorzystaniem woltamperometrii…TOMASZ RAPECKI, ZBIGNIEW STOJEK, MIKOŁAJ DONTEN

Nietypowy przypadek nukleacji metalu. Synteza kompozytów zawierających polimer


przewodzący i metal…

AGATA SMALEC, BOŻENA MUSZYŃSKA, WITOLD RECZYŃSKI,
BOGUSŁAW BAŚ

Analiza pierwiastków w owocnikach i kulturach in vitro Agaricus bisporus

TERESA BŁAŻ, JUSTYNA KUPIS, JAN MIGDALSKI, ANDRZEJ LEWENSTAM

Elektrochemiczna charakterystyka filmów PEDOT domieszkowanych ligandami TAPSO jako membran referencyjnych…


JUSTYNA KUPIS, TERESA BŁAŻ, JAN MIGDALSKI, ANDRZEJ LEWENSTAM

Elektrochemiczna charakterystyka filmów PEDOT domieszkowanych tauryną jako


modelowych membran biologicznych…

JUSTYNA KUPIS, JAN MIGDALSKI, ANDRZEJ LEWENSTAM

Elektrochemiczna charakterystyka filmów PEDOT domieszkowanych nukleotydami jako


modelowych membran biologicznych…

KAMIL MAZUR

Wykorzystanie spektroskopii impedancyjnej do badania zanieczyszczenia gleb metalami


ciężkimi…

JACEK ROJOWSKI, MAGDALENA ZAJĄC, AGATA GRZYWACZ, MAREK SZLÓSARCZYK, WŁODZIMIERZ OPOKA

Oznaczanie pseudoefedryny w preparatach złożonych metodą anodowej woltamperometrii stripingowej…

ANNA BUGAJNA, MATEUSZ JEŻ, BOGUSŁAW BAŚ

Woltamperometryczne oznaczanie ubichinonu z zastosowaniem cyklicznie odnawialnej


pierścieniowej elektrody błonkowej…

MATEUSZ JEŻ, ANNA BUGAJNA, BOGUSŁAW BAŚ

Zastosowanie odnawialnej elektrody amalgamatowej w oznaczaniu doksorubicyny…KRZYSZTOF SUCHOCKI

Wpływ reakcji chemicznej pierwszego rzędu na właściwości metrologiczne elektrody


woltamperometrycznej w dziedzinie czasu…

DOROTA GUGAŁA-FEKNER, JOLANTA NIESZPOREK, DOROTA SIEŃKO

Inhibitujący wpływ bromku oktylotrimetyloamoniowego na redukcję jonów Zn(II) na


elektrodzie rtęciowej…

ŁUKASZ GÓRSKI, MAŁGORZATA JAKUBOWSKA

Automatyczne algorytmy generacji i odejmowania tła w woltamperometrii…FILIP CIEPIELA, MAŁGORZATA JAKUBOWSKA, BOGUSŁAW BAŚ,
WŁADYSŁAW W. KUBIAK

Woltamperometryczna metoda oznaczania cynku przy użyciu srebrnej odnawialnej elektrody pierścieniowej…EWA NIEWIARA, MAŁGORZATA WOLSKA, WŁADYSŁAW W. KUBIAK

Specjacja metali ciężkich na nanoproszkach domieszkowanych metalami ziem rzadkich…EWA NIEWIARA, BOGUSŁAW BAŚ, MAŁGORZATA WOLSKA,
WŁADYSŁAW W. KUBIAK

Zastosowanie błonkowej elektrody rtęciowej w oznaczeniach monobutylocyny oraz


dibutylocyny…

ANNA BANASIAK, AGNIESZKA GIRSTUN, HANNA ELŻANOWSKA,
MONIKA KARPIŃSKA

Oddziaływanie plazmidowego DNA z substancjami przeciwnowotworowymi…DOMINIKA JANISZEK, AGNIESZKA GIRSTUN, HANNA ELŻANOWSKA

Oddziaływanie rutyny i ryboflawiny z DNA w obecności reaktywnych form tlenu…MAGDALENA MAJ-ŻURAWSKA, ADRIANA PALIŃSKA, ALEKSANDRA SZAJERSA, PIOTR KOZŁOWSKI, HANNA ELŻANOWSKA

Sitodrukowane elektrody grafitowe w badaniu oddziaływań plazmidowego DNA z błękitem metylenowym i z bromkiem etydyny…

ROBERT PIECH, BOGUSŁAW BAŚ, BEATA PACZOSA-BATOR,
WŁADYSŁAW W. KUBIAK, MAREK SZLÓSARCZYK, LESZEK CABAJ

Szybkie i wysokoczułe oznaczanie molibdenu, uranu i wanadu z kwasem chloroanilowym na elektrodzie Hg(Ag)FE…LESZEK CABAJ, BEATA PACZOSA-BATOR, ROBERT PIECH,
MAREK SZLÓSARCZYK,

Zastosowanie nanoplatyny jako warstwy pośredniej w czujnikach potencjometrycznych typu solid contactMAGDALENA DUDEK, PIOTR TOMCZYK

Procesy elektrodowe w ogniwach paliwowych z bezpośrednim utlenianiem węgla …BARTŁOMIEJ LIS, MAGDALENA DUDEK, PIOTR TOMCZYK

Charakterystyka pracy stałotlenkowych ogniw paliwowych metodami elektrochemicznymi

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość