Program konferencji naukowejPobieranie 21.42 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar21.42 Kb.


PROGRAM KONFERENCJI NAUKOWEJ

Literatura polska w Kanadzie

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Filologiczny

Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego

Zakład Literatury Współczesnej


Cieszyn, 15-18 września 2008 r.


16 września (wtorek)


godz. 9.00 – obrady plenarne, sala konferencyjna, ul. Bielska 62
Otwarcie konferencji przez Dziekana Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego, prof. dr. hab. Rafała Molenckiego


 • prof. dr Andrzej Busza (Vancouver): O poezji naiwnej i sentymentalnej: Schiller, Czaykowski i Czerniawski.

 • prof. zw. dr hab. Marian Kisiel (Katowice): Emigracyjna Kanada.

 • prof. dr hab. Beata Tarnowska (Olsztyn): Obraz Bliskiego Wschodu w twórczości Andrzeja Buszy.godz. 10.45 – 11.00 – przerwa


 • dr hab. Jolanta Tambor (Katowice): Obraz świata w języku: kanadyjski czy polski? Kilka słów o języku poezji polskiej w Kanadzie.

 • dr Roman Sabo (Vancouver): O języku polskiej szkoły emigracji.

 • prof. dr Ireneusz Szarycz (Waterloo): Mozaika doświadczeń i odczuć: portret emigracji polskiej w zbiorze opowiadań Aleksandry Ziółkowskiej „Dreams and Reality” („Marzenia i rzeczywistość”).


godz. 13.30 – 15.00 – przerwa
godz. 15.00 – obrady plenarne, sala konferencyjna, ul. Bielska 62


 • red. Marek Kusiba (Toronto): Człowiek wielu światów i jednego charakteru. O Henryku Dasko – eseiście, publicyście i tłumaczu.

 • prof. zw. dr hab. Zbigniew Andres (Rzeszów): Z Kanady do Polski. Motyw stron rodzinnych w poezji Floriana Śmiei.

 • dr Jan Wolski (Rzeszów): Poeci „polskiego” Toronto.


godz. 16.30 – 16.45 – przerwa


 • prof. dr hab. Marek Pytasz (Katowice): Literatura jako totem.

 • dr Violetta Hajduk-Gawron (Katowice): „Bo już się zmęczyłam zmęczeniem, / Wymarzyły się marzenia”– w dwóch słowach o poezji Danuty Ireny Bieńkowskiej.

 • dr Magdalena Pluskota (Częstochowa): Dokąd pędzisz wszędobylcze stroskany?” - Józefa Kociniaka prawda o sobie i świecie.17 września (środa)

godz. 9.00 – obrady plenarne, sala konferencyjna, ul. Bielska 62


 • red. Edward Zyman (Toronto): Spotkania i rozejścia. O polskiej poezji w Kanadzie.

 • mgr Justyna Budzik (Kraków): „Jesteśmy zawsze obcy tu ciągle jeszcze tam już  nieobecni"- poezja Edwarda Zymana.

 • dr Joanna Kisiel (Katowice): Szelest skrzydeł. O poezji Aleksandra Rybczyńskiego.


godz. 10.30 – 10.45 – przerwa


 • prof. zw. dr hab. Jerzy Paszek (Katowice): Wacław Iwaniuk w kręgu podejrzeń.

 • dr Monika Ładoń (Katowice): Iwaniuk wspominany.

 • dr Zenon Ożóg (Rzeszów): Modlitwy i quasi-modlitwy w utworach polskich poetów w Kanadzie - wybrane przykłady.


godz. 13.30 – 15.00 – przerwa

godz. 15.00 – obrady w dwu sekcjach

Sekcja A – sala konferencyjna, ul. Bielska 62


 • prof. zw. dr hab. Janusz Kryszak (Toruń): Adama Tomaszewskiego podróże chciane i niechciane.

 • dr Jolanta Pasterska (Rzeszów): Oswajanie Kanady. Problemy asymilacji emigrantów we wspomnieniach Adama Tomaszewskiego.


godz. 16.00 – 16.15 – przerwa


 • prof. zw. dr hab. Włodzimierz Wójcik (Katowice): Iberysta, poeta, podróżnik. Floriana Śmiei sztuka reportażu.

 • dr Grażyna Maroszczuk (Katowice): „Rzeczywiste i możliwe” - rozmowy z Florianem Śmieją.

 • dr Beata Nowacka (Katowice): Kanadyjskie peregrynacje Melchiora Wańkowicza – komunikat.Sekcja B – sala 22, ul. Bielska 62


 • dr Jadwiga Warchoł (Katowice): Meandry francuskojęzycznego zapośredniczenia polsko-kanadyjskiego w autobiograficznych utworach Alicji Poznańskiej-Parizeau (1927/30 – 1990) czyli Kanada pachnąca polskością à la française.

 • Alina Grygierczyk (Katowice): Wielka szansa na wielokulturowość czy iluzja? O możliwościach polsko-kandyjskiej podmiotowości w tekście „Marynia Don’t Cry” Apolonji Kojder.


godz. 16.00 – 16.15 – przerwa


 • dr Alicja Jakubowska-Ożóg (Rzeszów): O tradycji i powinnościach pisarza. „Listy do przyjaciela” Janusza Artura Ihnatowicza.

 • mgr Magdalena Boczkowska (Katowice): „Bez umiaru słowa” – świat poetycki Marii Magdaleny Rudiuk


godz. 20.30 – sala konferencyjna, ul. Bielska 62
Wieczór poezji polskiej w Kanadzie z udziałem Andrzeja Buszy, Edwarda Zymana, Marka Kusiby i Romana Sabo. Spotkanie prowadzi Marian Kisiel.


18 września (czwartek)

godz. 9.00 – obrady plenarne, sala konferencyjna, ul. Bielska 62 • dr Jan Piotrowiak (Katowice): Czaykowski mistyczny?

 • dr Magdalena Rabizo-Birek (Rzeszów): Nad „Uczuciami” Bogdana Czaykowskiego uwagi o pewnym pisarskim projekcie.

 • dr Janusz Pasterski (Rzeszów): Z problemów dwukulturowości Bogdana Czaykowskiego.


godz. 10.30 – 10.45 – przerwa


 • dr Robert Mielhorski (Bydgoszcz): Nominacyjna rola przestrzeni w poezji Wacława Iwaniuka i Bogdana Czaykowskiego.

 • mgr Izabela Patyk (Wrocław): „Ideowo, obyczajowo, »zangliczali«, bez czołobitności” – portret Bogdana Czaykowskiego na podstawie zbioru rozmów Bogdana Czaykowskiego i Adama Czerniawskiego „O poezji, nostalgii, krytykach i kryteriach”.

 • dr Bożena Szałasta-Rogowska (Katowice): „Czy śpieszysz się do lutni / Czy uciekasz przed mrokiem” – o twórczości Bogdana Czaykowskiego.


Zamknięcie konferencji przez Prodziekana ds. Rozwoju i Promocji Wydziału Filologicznego prof. zw. dr. hab. Mariana Kisiela.©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy