Program Konferencji sierpniowej „ Dzień metodyczny” – 27. 08. 2007 rPobieranie 27.18 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar27.18 Kb.
Program Konferencji sierpniowej „ Dzień metodyczny” – 27.08.2007 r.

Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Uczestnicy

Godz.

Tematyka

Prowadzący

Wszyscy nauczyciele9.00 – 9.30

Otwarcie konferencji


Priorytety w doradztwie i doskonaleniu zawodowym nauczycieli w roku szkolnym 2007/2008

Oferta edukacyjna CKPiDN w MielcuZdzisław Nowakowski dyrektor CKPiDN w Mielcu

Andrzej Bajorski (do potwierdzenia) KO w Rzeszowie9.30 – 11.00

Wykład inauguracyjny:

Nowe koncepcje kształcenia w gospodarce opartej na wiedzyMałgorzata Taraszkiewicz Pracownia Informacji Pedagogicznej CODN

11.00 – 11.15

PRZERWA

Praca w grupach tematycznych

I grupa - nauczyciele gimnazjum

II grupa - nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych przedmiotów ogólnokształcącyh

III grupa - nauczyciele przedmiotów zawodowych szkół ponadgimnazjalnych

11.15 – 12.45

I grupa - Analiza i interpretacja wyników egzaminu gimnazjalnego


II grupa - Analiza i interpretacja wyników egzaminu maturalnego


III grupa – Analiza i interpretacja wyników egzaminów zawodowych

Pracownicy

OKE

w KrakowieWszyscy nauczyciele

12.45 – 13.30

Multimedia w nauczaniu fizyki i chemii

Rafał Lewicki

WSiP

13.30 – 14.00

PRZERWA
14.00

Zajęcia w grupach przedmiotowych


Szczegółowa tematyka spotkań w grupach przedmiotowych


Przedmiot

Tematyka


Prowadzący

Dyrektorzy gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Powody, dla których warto współpracować z rodzicami

Małgorzata

Jadczak – Nowacka

WSiP


Język polski – gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne

Co zamierzamy?, czyli o naszych planach w roku szkolnym 2007/08 w kontekście nowoczesnej szkoły

Ewa Aleksiej

Stowarzyszenie

Nauczycieli Polonistów

Języki obce


Wykorzystanie metody projektów na lekcjach języków obcych

Małgorzata Łukaszek

II LO w MielcuMatematyka - gimnazjum

Jak zapewnić jakość pracy na lekcji matematyki?

Bożena Zięba - edukator

Matematyka – szkoły ponadgimnazjalne

Program „Wpół drogi”

Stanisław Rajda

doradca metodyczny z matematykiFizyka

Życiodajny i zabójczy tlen

dr hab. Wojciech Kwiatek

Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PANChemia

Matura 2007 – analiza wyników

Anna Bryk

ZS nr 1 w Mielcu


Informatyka


Nowe koncepcje kształcenia informatycznego - technologia informacyjna w Internecie

Zdzisław Nowakowski dyrektor CKPiDN

Historia


Jak uczyć uczniów pod kątem egzaminów zewnętrznych?

Małgorzata Ciejka

II LO w MielcuWOS

Młodzież Podkarpacia – aspiracje edukacyjne i zawodowe

dr Piotr Długosz

Uniwersytet JagiellońskiBiologia

Nowe spojrzenie na nauczanie biologii w kontekście podniesienia jakości i efektywności nauczania

Małgorzata Leyko

doradca metodyczny z biologiiMuzyka

Muzyka – nauka interdyscyplinarna

Antoni Stańczyk

II LO w MielcuWychowanie fizyczne

Nauczyciel wychowania fizycznego w obliczu swoich działań i decyzji

Bogumiła Dziekan – Gąbka

edukator


Grażyna Pleban

edukator


Przedmioty zawodowe

Oferta WSiP dla nauczycieli przedmiotów zawodowych

Joanna Warowny

WSiP
Pedagodzy szkolni ze szkół wszystkich etapów edukacyjnych

Psychoprofilaktyka w wychowaniu i dydaktyce

Dorota Dominik

pedagogOrganizator zastrzega sobie zmiany w programie konferencji
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy