Strona główna

Program Konferencji sierpniowej „ Dzień metodyczny” – 27. 08. 2007 r


Pobieranie 27.18 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar27.18 Kb.
Program Konferencji sierpniowej „ Dzień metodyczny” – 27.08.2007 r.

Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Uczestnicy

Godz.

Tematyka

Prowadzący

Wszyscy nauczyciele9.00 – 9.30

Otwarcie konferencji


Priorytety w doradztwie i doskonaleniu zawodowym nauczycieli w roku szkolnym 2007/2008

Oferta edukacyjna CKPiDN w MielcuZdzisław Nowakowski dyrektor CKPiDN w Mielcu

Andrzej Bajorski (do potwierdzenia) KO w Rzeszowie9.30 – 11.00

Wykład inauguracyjny:

Nowe koncepcje kształcenia w gospodarce opartej na wiedzyMałgorzata Taraszkiewicz Pracownia Informacji Pedagogicznej CODN

11.00 – 11.15

PRZERWA

Praca w grupach tematycznych

I grupa - nauczyciele gimnazjum

II grupa - nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych przedmiotów ogólnokształcącyh

III grupa - nauczyciele przedmiotów zawodowych szkół ponadgimnazjalnych

11.15 – 12.45

I grupa - Analiza i interpretacja wyników egzaminu gimnazjalnego


II grupa - Analiza i interpretacja wyników egzaminu maturalnego


III grupa – Analiza i interpretacja wyników egzaminów zawodowych

Pracownicy

OKE

w KrakowieWszyscy nauczyciele

12.45 – 13.30

Multimedia w nauczaniu fizyki i chemii

Rafał Lewicki

WSiP

13.30 – 14.00

PRZERWA
14.00

Zajęcia w grupach przedmiotowych


Szczegółowa tematyka spotkań w grupach przedmiotowych


Przedmiot

Tematyka


Prowadzący

Dyrektorzy gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Powody, dla których warto współpracować z rodzicami

Małgorzata

Jadczak – Nowacka

WSiP


Język polski – gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne

Co zamierzamy?, czyli o naszych planach w roku szkolnym 2007/08 w kontekście nowoczesnej szkoły

Ewa Aleksiej

Stowarzyszenie

Nauczycieli Polonistów

Języki obce


Wykorzystanie metody projektów na lekcjach języków obcych

Małgorzata Łukaszek

II LO w MielcuMatematyka - gimnazjum

Jak zapewnić jakość pracy na lekcji matematyki?

Bożena Zięba - edukator

Matematyka – szkoły ponadgimnazjalne

Program „Wpół drogi”

Stanisław Rajda

doradca metodyczny z matematykiFizyka

Życiodajny i zabójczy tlen

dr hab. Wojciech Kwiatek

Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PANChemia

Matura 2007 – analiza wyników

Anna Bryk

ZS nr 1 w Mielcu


Informatyka


Nowe koncepcje kształcenia informatycznego - technologia informacyjna w Internecie

Zdzisław Nowakowski dyrektor CKPiDN

Historia


Jak uczyć uczniów pod kątem egzaminów zewnętrznych?

Małgorzata Ciejka

II LO w MielcuWOS

Młodzież Podkarpacia – aspiracje edukacyjne i zawodowe

dr Piotr Długosz

Uniwersytet JagiellońskiBiologia

Nowe spojrzenie na nauczanie biologii w kontekście podniesienia jakości i efektywności nauczania

Małgorzata Leyko

doradca metodyczny z biologiiMuzyka

Muzyka – nauka interdyscyplinarna

Antoni Stańczyk

II LO w MielcuWychowanie fizyczne

Nauczyciel wychowania fizycznego w obliczu swoich działań i decyzji

Bogumiła Dziekan – Gąbka

edukator


Grażyna Pleban

edukator


Przedmioty zawodowe

Oferta WSiP dla nauczycieli przedmiotów zawodowych

Joanna Warowny

WSiP
Pedagodzy szkolni ze szkół wszystkich etapów edukacyjnych

Psychoprofilaktyka w wychowaniu i dydaktyce

Dorota Dominik

pedagogOrganizator zastrzega sobie zmiany w programie konferencji


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość