Program konferencjiPobieranie 41.65 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar41.65 Kb.
Wyższa Szkoła Zawodowa

Kadry dla Europy” w Poznaniu


Fundacja

Wielkopolskie Archiwum SolidarnościPROGRAM KONFERENCJI

5-7 listopada 2006 r.

NIEDZIELA, 5.11.2006
Wyższa Szkoła Zawodowa „Kadry dla Europy”, ul. Mansfelda 4 – godzina 18.00, Aula Szkoły, III piętro – uroczyste otwarcie wystaw okolicznościowych, spotkanie Uczestników i Gości, prezentacja książki o Pomniku Poznańskiego Czerwca ‘56 z udziałem Autorów*. Przyjęcie dla Uczestników i Gości.
PONIEDZIAŁEK, 6.11.2006
9.00 – 9.30 Konferencja prasowa, sala 100, I piętro. 1. OTWARCIE KONFERENCJI

Aula, III piętro, g. 9.30.


 1. Godz. 9.30.-9.50.– Powitanie Gości. O potrzebie badań nad kulturą niezależną – Bogusław Bakuła, prof. dr hab., rektor WSZ KdE.
 1. 9.50-10.00. Wypowiedź Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza.
 1. 10.00-10.50. Wystąpienia Współorganizatorów: p. J. Pałubicki, prof. W. Schlott., prof. T. Žilka, dr L. Martinek. 1. TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ZAGADNIENIA KULTURY NIEZALEŻNEJ, STAN BADAŃ


Poniedziałek, Aula, III piętro, g. 11.00-12.30
Prowadzenie: prof. dr hab. Aleksander Wirpsza, dr Andrzej Jagodziński

 1. Wolfgang Schlott, prof. dr hab. – Rozważania o pojęciu kultury niezależnej w różnych sferach samizdatowych w byłych krajach socjalistycznych (1970-1989), Forschungstelle Osteuropa, Universitaet Bremen, Niemcy.
 1. Olga Zasławskaja – Przestrzeń wolności – o genezie pisania dla samizdatu, OSA Archiwum Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego, Budapeszt, Węgry.
 1. Mirosław Chojecki – Jak za pomocą gumy od majtek obaliliśmy komunizm, Stowarzyszenie Wolnego Słowa, Warszawa.
 1. Dorota Pazio-Wlazłowska – „Słownik dysydentów. Czołowe postacie ruchów opozycyjnych w krajach komunistycznych w latach 1956-1989” – doświadczenie zapisu historii nonkonformizmu – metodologia, osiągnięte rezultaty, perspektywy, Fundacja Ośrodka Karta, Warszawa.
 1. Adam Mielczarek – Aktywni lecz zapomniani – dawni działacze warszawskiego podziemia, Stowarzyszenie Wolnego Słowa, Warszawa.

Dyskusja


Przerwa na kawę – 30 min.


 1. OBLICZA NONKONFORMIZMU

Poniedziałek, Aula, g. 13.00- 14.30
Prowadzenie: prof. dr hab. Marianna Bierszadskaja, p. Mirosław Chojecki.


 1. Aleksander Wirpsza (Leszek Szaruga), prof. dr hab. – „Kultura” wobec Października, Uniwersytet Warszawski.
 1. Stanisław Szuszkiewicz, prof. dr hab. – Rola niezależnej białoruskiej kultury w walce z autorytaryzmem, Partia Gramada, Białoruś.
 1. Oleksiy Zaretsky, dr – Oficjalne i alternatywne dyskursy w sowieckiej Ukrainie, Ukraińska Akademia Nauk, Kijów, Ukraina
 1. Janusz Krupski – Niezależny (polski) ruch wydawniczy w latach siedemdziesiątych, Urząd ds. Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Warszawa.
 1. Julian Golak – Działalność opozycyjna na Ziemi Kłodzkiej w latach 1980-1989, Stowarzyszenie Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka, Nowa Ruda.
 1. Arkadiusz Małyszka – Paszkwile na Gierka, oddział IPN w Poznaniu (komunikat).

Dyskusja


Obiad 15.00-16.00. 1. WŁADZA – OPOZYCJA

Poniedziałek, sala 300, g. 16.30- 18.30
Prowadzenie: prof. dr hab. Stanisław Szuszkiewicz, p. Janusz Krupski. 1. Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski – Księża katoliccy wobec komunizmu, Fundacja im. brata Alberta, Kraków.
 1. Andrzej Jagodziński, dr – Samizdat w komunistycznej Czechosłowacji, Warszawa.
 1. Jarosław Lipowski, dr – Polityczne ingerencje w sytuację językową socjalistycznej Czechosłowacji, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
 1. Przemysław Zwiernik – Metody zwalczania niezależnego obiegu wydawniczego przez Służbę Bezpieczeństwa, Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Poznaniu.
 1. Bernd Karwen – „Big Brother’s Red Pencil” – Stanisława Barańczaka eseje o cenzurze, Uniwersytet w Lipsku, Niemcy.
 1. Urszula Kraśnicka-Zajdler – Archiwum społeczne Ośrodka Karta, Fundacja Ośrodka Karta, Warszawa.
 1. Gabor Gyorffy – Communist Propaganda versus Press Freedom, The Case of the Hungarian Minority in Romania (1956-1989), Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, Rumunia.

Dyskusja
 1. KULTURA NIEZALEŻNA – REGIONY

Poniedziałek, Aula, g. 16.30-19.00.

Sekcja Va
Prowadzenie: dr Olga Zasławskaja, prof. dr hab. Tibor Žilka.


 1. Marianna Bierszadskaja, prof. dr hab. – Leningradzki underground 1956-1966, Uniwersytet Sankt-Peterburski, Rosja.
 1. Taisiya Zaretska, dr – Ukraińscy artyści lat 60. w walce o niepodległość Ukrainy, Ukraińska Akademia Nauk, Kijów, Ukraina.
 1. Mykoła Riabczuk – Paralelny świat – ukraińska „kultura alternatywna” we Lwowie w okresie późnego komunizmu, Akademia Kijowsko-Mohylańska, miesięcznik „Krytyka”, Kijów, Ukraina.
 1. Jarosław Poliszczuk, dr hab. – Hryćko Czubaj i lwowski underground lat 60-70. XX wieku, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 1. Aleś Dziarnowicz, dr – Ostrożnie czy konsekwentnie? Inteligencja białoruska w latach 1956-1986 między twórczością a działalnością polityczną, Instytut Historii Narodowej Akademii Nauk Białorusi, Mińsk, Białoruś.
 1. Aleksandr Kozik (Aleś Arkus) – Z historii połockiego samizdatu (1971-1996), Towarzystwo Wolnej Literatury, Połock, Białoruś.
 1. Mikhaił Susłow – Reprezentacje Zachodu w rosyjskim samizdacie, European University Institute, Florencja, Włochy.
 1. Irina Kotkina – Common Market of Sound: Rock as a Weapon of Protest in the USRR in 1960-1980, European University Institute, Florencja, Włochy.

Dyskusja 1. LITERATURA NIEZALEŻNA – ZBLIŻENIA

Poniedziałek, g. 11.00-12.30, s. 300.

Sekcja VIa
Prowadzenie: prof. UAM, dr hab. Dobrochna Dabert.


 1. Nina Taylor-Terlecka, prof. dr – Tadeusza Konwickiego meandryczne drogi, Oxford University, Wielka Brytania.
 1. Zofia Tarajło-Lipowska, dr hab. – Fenomen czeskiego undergroundu w powieści Jana Pelca „Będzie gorzej”, Uniwersytet Wrocławski, Polska.

 2. Laszlo K. Nagy, dr hab. – Poezja polska wobec Sierpnia, Uniwersytet Debreczyński, Węgry/ Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 1. Brigitte Gautier, dr – Kultura niezależna w soczewce – podziemne wydania wierszy Zbigniewa Herberta 1983-1984, Uniwersytet Charlesa de Gaulle’a, Lille, Francja.


Przerwa na kawę 12.30-13.00

LITERATURA NIEZALEŻNA – ZBLIŻENIA

Poniedziałek, g. 13.00-14.30, s. 300.


Sekcja VIb
Prowadzenie: prof. UWr, dr hab. Zofia Tarajło-Lipowska.


 1. Alenka Jensterle-Doležalová, dr – Ideologia partyzanckiej wojny w słoweńskiej powieści, Karlova Univerzita v Praze, Czechy.
 1. Dobrochna Dabert, dr hab. – Literatura dziecięca w polskim II obiegu, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań.
 1. Tomasz Mizerkiewicz, dr – Komizm z literaturze II obiegu, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań.
 1. Irina Kuźmina – Rosyjski feminizm: prześladowany – przeforsowany - przereklamowany, Sankt-Petersburg-Warszawa.
 1. Nadija Kołoszuk, dr hab. – Obozowa literatura faktu na terenie Ukrainy, Uniwersytet w Łucku, Ukraina.

Dyskusja
19.00 – Poczęstunek dla Uczestników i Gości. Prezentacja multimedialna „Twórczość w obozach dla internowanych 1981-1982” M. Koliński, K. Stasiewski.  Wypowiedź Sławamira Adamowicza na DVD.

WTOREK
KULTURA NIEZALEŻNA – REGIONY
Aula, III piętro, g. 9.00-11.00.

Sekcja Vb

Prowadzenie: dr hab. Laszlo K. Nagy.


 1. Leszek Engelking, dr – Z dziejów morawskiego samizdatu, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 1. Libor Martinek, dr – Via lucis – Droga światła. Ku wolności duchowej na czesko-śląskiej prowincji, Uniwersytet Śląski w Opawie, Czechy.
 1. Jana Waldnerova, dr – Przesłanie wolności z wyspy swobody, Uniwersytet Konstantyna Filozofa, Nitra, Słowacja.
 1. Christian Lötz, dr – Samizdat w Niemczech i w Polsce na przykładzie Lipska i Wrocławia (1973-1989), Uniwersytet w Lipsku, Niemcy.
 1. Magdalena Raduta – Być młodym pisarzem w Rumunii lat 80 – autonomia jako forma protestu, Uniwersytet w Bukareszcie, Rumunia.
 1. Andrzej Ranke, dr – Środowisko „Tygodnika Powszechnego” i „Znaku” jako przestrzeń wyrażania aspiracji wolnościowych (ujęcie wieloaspektowe dotyczące kwestii politycznych, kulturalnych i religijnych), Uniwersytet Szczeciński.

Dyskusja


VII. FILM, TEATR, LITERATURA


Wtorek, s. 300 9.00-11.00.

Sekcja VIIa
Prowadzenie: prof. dr hab. Bogusław Bakuła, dr Taisiya Zaretska.


 1. Zdzisław Najder, prof. dr hab. – Kiedy kultura była ważna; wspomnienia i refleksje weterana, Klub Weimarski, Warszawa, Wyższa Szkoła Europejska, Kraków.
 1. Tibor Žilka, prof. dr hab. – Groteska w czeskim i słowackim filmie oraz literaturze, Katolicki Uniwersytet Petera Pazmany’a, Piliscsaba, Węgry/ Univerzita Filozofa Konstantyna, Nitra, Słowacja.
 1. Imre Szíjártó, dr – Zakazane piosenki. Cenzura w dziedzinie kinematografii w krajach Europy Wschodniej, Eszterhazy Karoly Föiskola, Eger, Węgry.
 1. Jacek Wachowski, dr hab. – Teatralne drogi do wolności. Kilka uwag o komunikacji teatralnej w czasach niełatwych. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań.
 1. Maria Napiontkowa, dr – Furtki i aluzje. Wolność w teatrze lat 50., Instytut Historii i Teorii teatru IS PAN, Warszawa.

Dyskusja


Przerwa na kawę 11.00-11.30
VII. MUZYKA

Wtorek, Aula, 11.30-14.00.

Sekcja VIIb
Prowadzenie: prof. dr hab. Zdzisław Najder.


 1. Marietta Ivanova-Girginova, dr – Językowe strategie dysydentyzmu, Uniwersytet Sankt-Petersburski, Rosja.
 1. Tomasz Toborek, dr – Festiwal rockowy w Jarocinie – „oaza wolności” czy „wentyl bezpieczeństwa”?, Instytut Pamięci Narodowej, Łódź.
 1. Krzysztof Gajda, dr – Piosenka jako jedna z form kultury oporu w PRL, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań.
 1. Krzysztof Gozdowski – Kim są polscy spadkobiercy tzw. „rosyjskiej pieśni autorskiej”? Wstęp do próby uporządkowania.

Dyskusja
 1. ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

Wtorek, Aula, 14.00-14.30.

Prof. dr hab. B. Bakuła, prof. dr hab. W. Schlott.
Obiad 15.00-16.00.

VIII. Aula, g. 16.00. Pokazy filmów tv o Październiku ’56 oraz o poznańskiej opozycji lat 80. dla zainteresowanych.

INFORMACJE DODATKOWE

* W trakcie spotkania 5.11.2006 o godzinie 18.00 w Auli WZS KdE


ul. P. Mansfelda 4 zapraszamy na promocję książki:
Eugenia R. Dabertowa, Marek Lenartowski, Dzień po dniu. Wznoszenie Pomnika Poznańskiego Czerwca 1956. Koncepcja artystyczna prof. Józef Petruk. Poznań 2006.
Na konferencję teksty nadesłali:

Prof. dr hab. Ołeksandr Fedoruk (Kijów, Ukraina),

Dr Ołeś Obertas (Kijów, Ukraina),

Sławamir Adamowicz (Bodo, Norwegia),

Dr hab. Daniela Hrehová (Preszow, Słowacja),

Tomasz Nakoneczny (Poznań).Partnerzy

Patronat medialnyInstytucje dofinansowujące: Minister Spraw Zagranicznych


Marszałek Województwa Wielkopolskiego
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy