Program Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Wokół fotografii” 1 dzień konferencji: 17. 11. 2010Pobieranie 22.16 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar22.16 Kb.
Program Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

Wokół fotografii”1 dzień konferencji: 17.11. 2010
8.30 – 9.15 Rejestracja uczestników. Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, V piętro

9.15– 9.45 Oficjalne otwarcie konferencji


Prowadzenie obrad: prof. dr hab. Jan Rajmund Paśko
9.45 – 10.00. dr Marianna Michałowska, UAM w Poznaniu, Foto-narracje czy foto-teksty? W poszukiwaniu narzędzia analizy współczesnej fotografii dokumentalnej
10.00 – 10.15. prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Świat w „malarskim obiektywie” Marcina Maciejowskiego.
10.15 – 10.30. prof. dr hab. Bogusław Skowronek, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Fotografia i jej filmowe reprezentacje
10.30 – 10.50 dyskusja

10.50 -11.00. przerwa kawowa


Prowadzenie obrad: prof. dr hab. Bogusław Skowronek
11.00 – 11.15. dr Monika Górska – Olesińska, Uniwersytet Opolski, Remediacja fotografii w przestrzeni gier komputerowych.

11.15 – 11.30 prof. Janina Hajduk – Nijakowska, Uniwersytet w Opolu, Rola fotografii we współczesnych badaniach folklorystycznych

11.30 – 11.45 dr Magdalena Roszczynialska, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Projekt >> Świat. Fotografie dzieci z Jasionki i Krzywej<

11.45 – 12.15 dyskusja

12.15 – 13.30 obiad
Prowadzenie obrad: prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska
13.30 – 13.45 dr Łukasz Rogowski, UAM w Poznaniu, Co to jest dobre zdjęcie? Społeczne definiowanie codzienny praktyk fotograficznych.
13.45 – 14.00 dr Tomasz Piekot, Uniwersytet Wrocławski, Jak analizować fotografię? – przegląd metod i perspektyw badawczych

14. 00 – 14.15 dr Rafał Wawer, UMCS w Lublinie, Eyetracking w badaniu fotografii

14.15 – 14. 30 prof. Jan Rajmund Paśko, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Wydawnictwa seryjne a ruch amatorski w XX wieku
14.30– 15.00 dyskusja
Prowadzenie obrad: prof. dr. Hab. Janina Hajduk – Nijakowska
15.00 – 15.15 doc. Blandína Šramová, PhD, doc.Katarína Fichnová, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Fotograficzna stereotypizacja w gazetach codziennych
15.15 – 15.30 dr Magdalena Mateja, UMK w Toruniu, Informacja, interpretacja czy ideologizacja? Katastrofa pod Smoleńskiem na fotografiach dziennikarskich
15.30 – 15. 45 dr Marcin Poprawa, Uniwersytet Wrocławski, Fotografia prasowa w wojennej prasie gadzinowej – wizualne strategie agresji i manipulacji.
15.45 - 16.00 mgr Magdalena Berkowicz, Krótko o historii fotografii wojennej, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów Muzeum Zeppelinów w Friedrichshafen z okresu I wojny światowej
16.00 – 16. 30 dyskusja
Prowadzenie obrad: dr Marianna Michałowska
16. 30 – 16.45 dr Rafał Koschany, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, „Trzeci sens” – pomiędzy potencją znaczenia a teorią interpretacji

16.45 – 17.00 Dr inż. Piotr Bieniek, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Fotokast - renesans multidiaporamy w społeczeństwie informacyjnym


17.00 – 17.15. mgr Łukasz Wojciechowski, PhD., Doc. Katarína Fichnová, PhD., Mgr. Peter Mikuláš, PhD., Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Fotografia w politycznej kampanii – cele a rzeczywistość
17. 15 – 18.00 dyskusja

19.30 – uroczysta kolacja

  1. dzień konferencji : 18.11.2010


Prowadzenie obrad: dr Zbigniew Bauer
Panel A: Fotografia: konteksty edukacyjne (sala 550)
8.30. – 8.45. dr Maria Sieńko, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Fotografia w edukacji polonistycznej
8.45 – 9.00. dr Katarzyna Wądolny – Tatar, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Fotografia w powieści Leszka Szarugi Zdjęcie
9.00 – 9.15. mgr Adam Piwek, Uniwersytet Wrocławski, Przeszłość czarująca obrazem. Wykorzystanie fotografii w angielskiej edukacji historycznej
9.15 – 9.30. mgr Maciej Frąckowiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fotografia jako metoda interwencji socjologicznej: od narzędzia reprezentacji do wehikułu modyfikowania relacji społecznych.
9.30 – 9. 45 – mgr Anna Salawa, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Literatura inspirowana fotografią
9. 45 – 10.00 dr Anna Ślósarz, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Mitologizacja przekazu: fotografie na okładkach australijskich lektur.

Prowadzenie obrad: dr Magdalena Roszczynialska

Panel B: Fotografia: konteksty artystyczne (sala 444)


8.30 – 8.45 Justyna Siuta, Uniwersytet Jagielloński, Opowieści erotyczno-tanatyczne. O fotografiach Cindy Shermanâ.
8.45 – 9.00 mgr Piotr Jakubowski, UAM w Poznaniu, Dwa oblicza fantazji: Joel-Peter Witkin i Robert&Shana ParkeHarrison.
9.00 – 9.15 mgr Paweł Świątek, Akademia Techniczno –Humanistyczna w Bielsku Białej, Screen capture jako odpowiednik wirtualnej fotografii, rejestracja wirtualnej rzeczywistości”.

9.15 – 9.30 Magdalenia Januszek, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Terapeutyczna moc obiektywu

9.30 – 9.45 mgr Natalia Zborowska, Uniwrsytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Fotoamator: Piotr Śpiewla (1905-1978)

9.45 – 10.00 – mgr Aleksandra Smyczyńska, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Fotosy filmowe jako forma komunikacji marketingowej
  1. - 10.25 – dyskusja

10.25 – 10.40 – przerwa kawowa


Prowadzenie obrad : dr Tomasz Piekot (obrady plenarne, sala 550)
10.40 – 10.55dr Joanna Spalińska – Mazur, Uniwersytet Opolski, Kairos fotografii – moment i wartość
10.55- 11.10 – mgr Anna Milczanowska, Uniwersytet Wrocławski, Fotograf w kostnicy – o wizerunku osoby zmarłej w fotografii współczesnej
11.10– 11.25dr Magdalena Sztandara, Uniwersytet Opolski, Kobiety w obiektywach kobiet. O dokumencie i wizerunku kobiecości w fotografii
11.25 – 11.40 - Dr Martyna Pryszmont – Ciesielska, mgr Joanna Golonka, Uniwerstet Wrocławski, Świat społeczny ukryty w fotografii – propozycja warsztatów analizy materiałów wizualnych.
11. 40 – 12.00 dyskusja

12.00 – zamknięcie obrad i zakończenie konferencji


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy