Strona główna

Program szkolenia


Pobieranie 24.1 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar24.1 Kb.


PROGRAM SZKOLENIA

Protokół dyplomatyczny i wystąpienia publiczne w jednostkach samorządu terytorialnego i innych instytucjach publicznych”
Godzina

DZIEŃ I – 22 września 2011 r.

15:00-16:00

Rejestracja uczestników szkolenia.

16:00-17:30

KORESPONDENCJA OFICJALNA

 • zasady i formy pisania listów, zaproszeń, pism etc.

TYTULATURA W KORESPONDENCJI I W ROZMOWIE

 • tytuły i stopnie w życiu publicznym (rząd, samorząd, inne instytucje publiczne, nauka itd.)

 • tytułowanie w rozmowie i korespondencji przedstawicieli duchowieństwa .

mgr Urszula Jabłońska

17:30-17:45

Przerwa


17:45-19:15

MOWA CIAŁA

 • znaczenie podstawowych gestów, mimiki ruchów, etc.

APARYCJA

 • rodzaje strojów i ubiorów

 • reguły doboru

 • wygląd zewnętrzny

 • rola w kreowaniu wizerunku instytucji

 • niszczyciele wizerunku kobiety i mężczyzny

mgr Marzena Zychowicz

19:15

Zakończenie szkolenia w dniu pierwszym

20:00

Kolacja zwykła
Godzina

DZIEŃ II – 23 września 2011 r.

9:00-10:00

Śniadanie.


10:00-11:30

ETYKIETA

 • reguły dotyczące powitania,

 • reguły dotyczące prezentacji i autoprezentacji,

 • reguły dotyczące wchodzenia,

 • kolejność zajmowania miejsc,

 • uścisk i całowanie dłoni,

 • rozmowa, formy zwracania się w rozmowie,

 • rozmowa telefoniczna,

 • wręczenie prezentów i kwiatów,

 • wychodzenie i pożegnanie,

 • rola gospodarcza, rola gościa,

 • sytuacje niezręczne, gafy,

Jan Wojciech Piekarski-ambasador ad personam

11:30-11:45

Przerwa


11:45-13:15

PRZYJĘCIE SIEDZĄCE

 • nakrycie, sztućce, zastawa, ustawienie stołu,

 • rozmieszczenie gości,

 • sposób podawania dań, napojów, obsługa,

 • kolejność i dobór dań,

 • menu,

 • dobór win do dań

 • desery, owoce, napoje gorące,

 • toasty,

 • sposób spożywania szczególnych potraw,

 • rola gospodarza i gościa głównego,

 • imponderabilia

Jan Wojciech Piekarski-ambasador ad personam

13:15-14:15

Obiad


14:15-15:00

ZASADY PROTOKOŁU DYPLOMATYCZNEGO

 • zasady procedencji, prawej strony, wzajemności,

 • święto państwowe, flaga, hymn, majestat RP,

Jan Wojciech Piekarski-ambasador ad personam

15:00-15:15

Przerwa


15:15-16:15

PRZYJĘCIE INTERESANTA (GOŚCIA)

 • zasada pierwszego wrażenia (pobyt w punkcie recepcyjnym, sekretariacie-zachowanie sekretarki),

 • przyjmowanie gościa, interesanta w gabinecie szefa (przedstawienie, przywitanie, miejsce gościa, miejsce interesanta, czas rozmowy, poczęstunek, kolejność podawania, miejsce i rola sekretarki).

PRZYGOTOWANIE I ORGANIZACJA WIZYT OFICJALNYCH

 • wizyta przyjazdowa,

 • wizyta wyjazdowa,

 • organizacja,

 • różnice kulturowe (przykłady)

 • program ramowy i szczegółowy,

 • przyjęcie gości(lotnisko, dworzec, samochód)

 • rozmowy w cztery oczy, plenarne, stół do rozmów

 • rola i miejsce tłumacza

 • przerwy, poczęstunek, etc.
16:15-16:30

Przerwa


16:30-18:00

„PROTOKÓŁ” SAMORZĄDOWY

 • organizacja uroczystości samorządowych (przykłady: święto miasta, dożynki, rocznice, inauguracja roku szkolnego, otwarcie obiektów, wystaw, festiwali – przecięcie wstęgi, odsłonięcie, wygłoszenie formuły, etc.)

 • wmurowanie aktu erekcyjnego, kamienia węgielnego, itd.

 • listy gratulacyjne

 • wręczanie odznaczeń i nagród

 • udział w balach charytatywnych

 • udział w imprezach rekreacyjno-sportowych

dr Zbigniew Zychowicz

18:00

Zakończenie szkolenia w dniu drugim

20:00

Uroczysta kolacja według wzoru protokołuGodzina

DZIEŃ III – 24 września 2011 r.

8:30-9:30

Śniadanie

9:30-11:00

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE

 • organizacja i prowadzenie konferencji prasowej,

 • prawo prasowe, a kontakt z mediami w praktyce

 • prezentacja prezentacji, czyli, jak mówić, aby być słuchanym

Stanisław Heropolitański
11:00-11:15

Przerwa


11:15-13:00

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE

 • przed kamerą i przed mikrofonem - warsztaty

Stanisław Heropolitański
13:15-14:15

Obiad

14:15

Zakończenie szkolenia i wręczenie certyfikatów uczestnictwa.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość