Program szkoleniaPobieranie 20.56 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar20.56 Kb.FIC Szkolenia -Ignacy Chruszczyński


Zaprasza na:Przygotowanie Szpitali do akredytacji
Polańczyk 28-30 czerwca 2016r.
PROGRAM SZKOLENIA
Akredytacja – rys historyczny: świat, Europa, Polska, obecne uregulowania prawne w Polsce
Mapa drogowa dla szpitali chcących ubiegać się o tytuł szpitala akredytowanego
Przedstawienie i analiza obowiązujących standardów dla lecznictwa zamkniętego
Omówienie grupy standardów, które statystycznie osiągają najniższe oceny w opinii wizytatorów:

  • zakażenia szpitalne,

  • dokumentacja medyczna (szczególnie lekarska),

  • zdarzenia niepożądane.

Wnioski własne z uzyskanej akredytacji:  • z zakresu bezpieczeństwa pacjentów,

  • odpowiedzialności prawnej szpitala i organu tworzącego,

  • bilans ekonomiczny zysków i nakładów w celu spełnienia wymogów akredytacyjnych,

  • wymierne korzyści finansowe z tytułu posiadania akredytacji.


Prowadzący sesje to uznani eksperci miedzy innymi:
Andrzej Kaczor– dyrektor SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim, lekarz medycyny, specjalista chorób dziecięcych, ordynator Oddziału Wewnętrznego Dziecięcego, wizytator akredytacyjny Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, certyfikowany menedżer opieki zdrowotnej (Warszawa 2003r.), przebyte szkolenia w Szkole Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, egzamin państwowy dla Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa
POCZĄTEK ZAJĘĆ:

Uczestników zapraszamy do hotelu 28.06.2016 po południu

Wykłady rozpoczynają się o godz. 10:00 dnia 29 czerwca 2016r- kończą 30 czerwca około godz. 13:00.MIEJSCE : OSW SKALNY - połozony w centrum uzdrowiska Polańczyk. Do Państwa dyspozycji wygodne pokoje 1,2 os.,od strony południowej z pięknym widokiem na zamarznięte Jezioro Solińskie.

CENA:

pobyt standardowy 1000zł netto*

Dopłata do pokoju 1 osobowego 150zł

* dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Po zajęciach dla uczestników chwila relaksu w SPA

ZGŁOSZENIA:

Wypełnione karty prosimy przesłać faksem na nr (22)2578629 lub (22) 292 38 50 Istnieje również możliwość przesłania zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej na adres: fic-szkolenia@data.pl


WPŁATY:

FIC Szkolenia – Ignacy Chruszczyński

Biuro w Warszawie: 04-017 Warszawa ul. Kinowa 18/80

Nr r-ku: mbank 79 1140 2004 0000 3002 2579 5347Kontakt do Organizatora:

22 3723980; 601 35 44 88


KARTA ZGŁOSZENIA


Uczestnictwa w szkoleniu:

Przygotowanie Szpitali do akredytacji
IMIĘ I NAZWISKO:.....................................................................................................................................

STANOWISKO:...........................................................................................................................................

NAZWA JEDNOSTKI NA FAKTURĘ (DOKŁADNA NAZWA I ADRES):.....................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................NIP:..........................................TEL.:............................................TEL.KOM.:..............................................FAX:....................................................E-MAIL..............................................................................PESEL.....................................................

ADRES ZAMELDOWANIA-...............................................................................................................................

Wybrana opcja

Zakreślić wybraną opcję

Opłata łączna za wybraną opcję

Szkolenie z zakwaterowaniem1000zł


Dopłata do pokoju 1 osobowego TAK NIE

ð Oświadczam, że udział ww. osób w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych w rozumieniu Ustawy o finansach publicznychPŁATNOŚĆ ZA SZKOLENIE: PRZELEWEM -przed szkoleniem

Nr konta: nr r-ku: mbank 79 1140 2004 0000 3002 2579 5347

UPOWAŻNIAM FIC Szkolenia DO WYSTAWIENIA FAKTURY VAT BEZ PODPISU OSOBY ODBIERAJĄCEJ.

PRZY REZYGNACJI PÓŹNIEJ NIŻ 7 DNI OD DATY ROZPOCZĘCIA SZKOLENIA LUB NIEOBECNOŚCI

ZGŁOSZONEGO UCZESTNIKA PONOSIMY KOSZTY SZKOLENIA

..................................... ......................................... ................................

pieczątka firmowa pieczątka imienna dyrektora podpis dyrektora

lub głównego księgowego lub głównego księgowego


F

IC Szkolenia Ignacy Chruszczyński ul. Abramowicka 188 20-391 LublinBiuro Szkoleń: ul. Kinowa 18/80 04-017 Warszawa

tel: 601 35 44 88 fax: 0 22 292 38 50

e-mail: fic-szkolenia@data.pl www.fic-szkolenia.home.pl

NIP: 712-005-13-92 REGON: 430044616

: sites -> default -> files
files -> „Poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi I niepełnosprawnymi intelektualnie – Filia zolirm w Owińskach”
files -> Notatka informacyjna nr 9/CentIR/II/2016 dotycząca projektów badawczych I wspóŁpracy międzynarodowej
files -> Rumunia pod koniec lat 80. uchodziła za jedną z najbardziej kuriozalnych środkowoeuropejskich dyktatur. Na mocy decyzji rządzącego od 1965 r. Nicolae
files -> Scenariusz zajęĆ o roku 1989 w europie środkowo-wschodniej
files -> Interviewer: Marta Cobel-Tokarska
files -> Tajemnica dziennikarska jako instrument ochrony praw człowieka
files -> Prof dr M. Eberharter-Aksu 7-11. 03. 2016 Poniedziałek, 03. 2016
files -> Lingwistyka stosowana semestr letni 2015/2016 I msu
files -> Lista osób upoważnionych przez Bank do korzystania z Portalu srg
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy