Program w semestrze „jesień 2014”Pobieranie 12.08 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar12.08 Kb.
Semestr XLIII

SEMINARIA NAUKOWE PIAP

Nowości w dziedzinie automatyki, robotyki i przemysłowej techniki pomiarowej”


PROGRAM W SEMESTRZE „JESIEŃ 2014”


  1. 14 października 2014r. (wtorek) godz. 1100

Nowe technologie wdrażane przez Instytut Techniczny Wojsk Lotniczychprof. dr hab. inż. Mirosław Kowalski, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
  1. 21 października 2014r. (wtorek) godz. 1100

Optymalne ślizgowe sterowanie dyskretnymi i ciągłymi obiektami dynamicznymi” - prof. dr hab. inż. Andrzej Bartoszewicz, Instytut Automatyki, Politechnika Łódzka

  1. 18 listopada 2014 (wtorek) godz. 1100

„Tomografia wiroprądowa – bariery, wyzwania, zastosowania”
prof. dr hab. inż. Roman Szewczyk,
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP


  1. 2 grudnia 2014r. (wtorek) godz. 1100

Wybrane przykłady wdrożeń przemysłowych PIAP

Wyznaczenie macierzy sztywności materiałów FDM w celu prowadzenia komputerowych symulacji wytrzymałościowych” - mgr inż. Maciej Cader, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

PIAP Design – realizacja nietypowych zleceń dla przemysłu” -
mgr inż. Maciej Cader, inż. Bartosz Blicharz,
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP


  1. 9 grudnia 2014 (wtorek) godz. 1100

Pomiar siły, ciśnienia, momentu obrotowego oraz wibracji czujnikami firmy KISTLERmgr inż. Paweł Fałek, mgr inż. Tomasz Szymala,
Kistler Eastern Europe s.r.o., Czech Republik


  1. 16 grudnia 2014r. (wtorek) godz. 1100

Kultura języka polskiego - problemy ortograficzne związane z zapisem tytułów dokumentów, programów, projektów i nazw wyrobów przemysłowych” prof. dr hab. Radosław Pawelec, Instytut Dziennikarstwa, Uniwersytet Warszawski

  1. 13 stycznia 2015r. (wtorek) godz. 1100

Wybrane przykłady wdrożeń przemysłowych PIAP

Urządzenie do zautomatyzowanej produkcji topików, jako element linii produkcji wkładek bezpiecznikowych WT”mgr inż. Zbigniew Pilat,


mgr inż. Wojciech Klimasara, mgr inż. Wiesław Kopacz, mgr inż. Michał Smater,
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Automatyzacja podawania metalowych wkładek do formy wtryskarki” - mgr inż. Marek Grabiński, mgr inż. Paweł Jagiełło, mgr inż. Arkadiusz Myśliwiec,


mgr inż. Lech Nowakowski, mgr inż. Bogusław Rybałtowski, mgr inż. Paweł Stańdo
, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

  1. 20 stycznia 2015r. (wtorek) godz. 1100

Sesja dotycząca problematyki robotowej, organizowana wspólnie przez Komitet Robotyki Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów, Automatyki i Robotyki POLSPAR i PIAP

Mobilne roboty hybrydowe i roboty o zmiennej konfiguracji – wybrane rozwiązania konstrukcyjne oraz problemy syntezy, stabilizacji i opisu ruchu – dr hab. inż. Maciej Trojnacki, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP


„Mobilna Platforma Inspekcyjna do zastosowań w górnictwie – wyniki projektu, zastosowanie norm ATEX w praktyce” - mgr inż. Maciej Cader, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP


Zastosowanie miękkich metod obliczeniowych w aktywnym tłumieniu drgań w systemach typu underactuated” dr inż. Jarosław Smoczek,
prof. dr hab. inż. Janusz Szpytko, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Główne dylematy etyczne w obszarze robotyki wojskowej” – mgr Karolina Zawieska, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAPSeminaria odbywają się w Centrum Konferencyjnym Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP w Warszawie, Al. Jerozolimskie 202.

Sekretarz naukowy seminariów - dr inż. Jadwiga Konopa tel. 87 40 205;

e-mail: jkonopa@piap.pl.

Sekretariat seminariów – tel. 87 40 146;adres: 02-486 Warszawa Al. Jerozolimskie 202.

Streszczenia referatów znajdują się na stronie www.piap.pl -> działalność naukowa -> seminaria
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy