Strona główna

Projekt pływającego centrum promocji miast nadodrzańskich z bazą w Szczecinie jako element rewitalizacji nabrzeża Odry mgr inż. arch


Pobieranie 19.26 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar19.26 Kb.
Projekt pływającego centrum promocji miast nadodrzańskich z bazą w Szczecinie jako element rewitalizacji nabrzeża Odry

mgr inż. arch. Barbara Kania, Politechnika Śląska

Analiza DPSIR zbiornika Sosina w Jaworznie jako narzędzie wspomagające proces decyzyjny

Andrzej Woźnica, Bartosz Łozowski, Andrzej Pasierbiński, Uniwersytet Śląski

Wanda Jarosz, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Łukasz Pszczeliński, Andrzej Siudy, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach

14 kwiecień 2016 r., godzina 13:00
Udział w seminarium jest bezpłatny

Imię

Nazwisko

Funkcja
e-mail
Imię

Nazwisko

Funkcja
e-mail
Imię

Nazwisko

Funkcja
e-mail
Jednostka
Adres
Kod pocztowy
Miasto
Telefon
E-mail instytucji

Dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszenia są wykorzystywane i przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Podane przez Państwa informacje nie będą przekazywane osobom trzecim.

Wyrażam zgodę*/ nie wyrażam zgody* na wykorzystanie moich danych osobowych wskazanych w formularzu zgłoszenia (imię, nazwisko, funkcja, adres e-mail) w celu informowania mnie o aktualnych i przyszłych wydarzeniach związanych z upowszechnianiem wyników badań przez IETU.

Wyrażam zgodę*/ nie wyrażam zgody* na utrwalenie mojego wizerunku na zdjęciach wykonanych podczas seminarium oraz w powstałych w trakcie seminarium utworach multimedialnych i na upublicznienie tych zdjęć i utworów w internecie.

* - niepotrzebne skreślić

Udzielenie zgody jest dobrowolne. Do w/w danych osobie, której dotyczą, przysługuje dostęp i prawo ich poprawienia.

Data
Podpis zgłaszającego

Kartę zgłoszenia prosimy przesłać do poniedziałku, 11 kwietnia 2016 r.faks: 32 254 17 17 lub e-mail: a.pilch@ietu.katowice.pl

Dodatkowych informacji udziela: Anna Pilch, Biuro Obsługi Projektów, Marketingu i Komercjalizacji Badań

tel.: 32 254 60 31 wew. 281, faks: 32 254 17 17, e-mail: a.pilch@ietu.katowice.pl


Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

ul. Kossutha 6, 40-844 Katowicetel.: 32 254-60-31, faks: 32 254-17-17, e-mail: ietu@ietu.katowice.pl

www.ietu.katowice.pl


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość