Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu SpołecznegoPobieranie 9.51 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar9.51 Kb.Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu SpołecznegoProgram szkolenia


Dzień 1
podstawowe informacje na temat elementów elektronicznych stosowanych
w automatyce przemysłowej (z wyłączeniem światłowodów) : przewody
miedziane
- podział elementów elektronicznych (pasywne/aktywne)
- zasada działania wszystkich typów podzespołów pasywnych
- techniki montażu elementów pasywnych
- przetworniki elektryczno-optyczne (zasada działania i montażu)
- klasyfikacja i parametry przetworników
- układy scalone - zasada działania i rodzaje
- układy scalone - funkcjonalność
- układy scalone - produkcja i montaż
- przewody miedziane
- pomiary w automatyce przemysłowej (produkcja elementów biernych)


Dzień 2
wstęp do techniki światłowodowej
- aspekty fizyki transmisji światłowodowej
- aspekty fizyczne konstrukcji włókien i zastosowanych materiałów
- budowa włókien światłowodowych i ich rodzaje


- nadajniki i detektory
- zjawiska tłumienia, odbicia, odchylenia spektralne wiązki światła
- dyspersja chromatyczna
- dyspersja chromatyczna
- technologie zwielokrotnienia falowego (DWDM, CWDM) - wstęp

łączenie włókien światłowodowych
- spawy mechaniczne
- spawy termiczne
- połączenia rozłączalnezłącza rozłączalne
- zasada działania złącz
- typy złącz
- złącza specjalistyczne
- łączniki centrujące (adaptery)

złącza stałe, spawanie światłowodów - fizyczne podstawy spajania

pomiary parametrów światłowodowych (wstęp)
- podstawy fizyki pomiarów
- rodzaje pomiarów
- sprzęt pomiarowy
- metodologia badań światłowodowych

Dzień 3
budowa systemów sieciowych w teleinformatyce, telekomunikacji i
automatyce budynkowej
inżynieria systemowa -- wstęp
sieci LAN -- zastosowanie i budowa
sieci WAN -- zastosowanie i budowa
sieci MAN -- zastosowanie i budowa
systemy automatyki budynkowej
- systemy BMS
- systemy detekcji przeciwpożarowej
- systemy CCTV
- systemy DSO
- systemy SSWiN
- systemy KD
- sieci optyczne nowych generacji - wstęp
- sieci optyczne FTTX
- fizyczne aspekty działania systemów zwielokrotnienia falowego
- systemy CWDM


- systemy DWDM

Dzień 4
pomiary torów światłowodowych -- omówienie szczegółowe aspektów
teoretycznych i praktycznych.

wprowadzenia do światłowodowych systemów teletransmisyjnych

urządzenia diagnostyczno pomiarowe

ręczne przyrządy pomiarowe (miernik mocy, źródło światła, wizualny


lokalizator uszkodzeń, identyfikator włókien, mikroskop optyczny, telefony optyczne)reflektometrdziałanie OTDR

budowa reflektometru

projektowanie i budowa linii optotelekomunikacyjnych

normy branżowe

omówienie zagadnień związanych z budową kabli światłowodowych w
sieciach ciepłowniczych


Dzień 5
podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy z kablami Cu

rozszywanie kabla UTP/FTP

montaż złączy i gniazd UTP/FTP

rozszywanie łączówek LSA

montaż patchpaneli kat 5

podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy z kablami światłowodowymi

rozszywanie kabla światłowodowego liniowego
rozszywanie kabla stacyjnego

rozszywanie i montaż przełącznicy światłowodowej 19 "

rozszywanie i montaż przełącznicy naściennej

rozszywanie i montaż mufy światłowodowej przelotowej
rozszywanie i montaż mufy światłowodowej rozgałęźnej

Dzień 6

montaż podstawowych złącz stosowanych w automatyce przemysłowej

pomiary wykonywanych połączeń

montaż złączy światłowodowych (rozłącznych)

montaż złączy w sieciach okablowania strukturalnego

przygotowanie włókna do procesu spawania (obcinanie/łamanie włókna,
spawanie, wygrzewanie osłonki spawu)

spawanie włókien światłowodowych jednomodowych

spawanie włókien światłowodowych wielomodowych
wykonywanie tłumików optycznych

Dzień 7

pomiary torów wielomodowych

kontrola ciągłości włókna przy użyciu wizualnego lokalizatora uszkodzeń

pomiary reflektometryczne toru światłowodowego wielomodowego

lokalizacja uszkodzeń i identyfikacja włókien

detekcja transmisji

naprawy uszkodzeń

montaż urządzeń aktywnych

Dzień 8

pomiary torów jednomodowych

tłumienność wtrąceniowa
reflektancja

pomiary reflektometryczne

analiza spektralna światłowodów

dyspersja chromatyczna

dyspersja polaryzacyjna

wykrywanie uszkodzeńsposoby kompensacji błędów i eliminacja uszkodzeń©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy