Strona główna

Promocja zdrowia, kultura zdrowotna I fizyczna numer 2013 /265


Pobieranie 258.58 Kb.
Strona5/5
Data18.06.2016
Rozmiar258.58 Kb.
1   2   3   4   5

Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Dydaktycznej


„KULTURA FIZYCZNA-OSOBA-EDUKACJA-ZDROWIE”Problem zdrowia i rozwoju osoby w kontekście kultury fizycznej
która odbędzie się na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

w dniu 26 kwietnia 2013 roku


Patronat honorowy


Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Piotr Całbecki

Prezydent Miasta Bydgoszczy

Rafał Bruski

Dziekan Wydziału Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

prof. dr hab. Zygmunt Babiński


Patronat medialny


„Lider - Promocja Zdrowia, Kultura Zdrowotna i Fizyczna”,

„Kultura Fizyczna”, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”

Telewizja Bydgoszcz


Członkowie: prof. nadzw. dr hab. Radosław Muszkieta

dr Mirosława Szark-Eckardt

dr Mariusz Klimczyk

dr Andrzej Ziółkowski

dr Wiesława Pilewska

dr Hanna Żukowska

mgr Jan Mieszkowski

mgr Magdalena Ochwat

Agnieszka Perzyńska

Gniewomir Rydlewski

Języki konferencji

Język polski, angielski


Terminarz konferencji

 • Zgłoszenie udziału w konferencji (przesłanie karty uczestnictwa listownie na adres sekretariatu konferencji z dopiskiem „Konferencja KF”) lub pocztą elektroniczną.

do 15 lutego 2013 r.

 • Termin przesłania artykułów

do 30 marca 2013 r. • Wniesienie opłaty konferencyjnej na konto (z dopiskiem „Konferencja KF”):

Kredyt Bank S.A. Oddział w Bydgoszczy 92 1500 1360 1213 6001 8602 0000

do 30 marca 2013 r. • Szczegółowe informacje dla osób, które zgłoszą udział w konferencji zostaną przesłane w komunikacie nr 2

do 15 kwietnia 2013 r.

Koszty uczestnictwa

Koszty uczestnictwa w konferencji wynoszą 260 zł i obejmują: materiały konferencyjne, monografię naukową, poczęstunek, obiad.

Kontakt


Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Instytut Kultury Fizycznej

Koło Animatorów Aktywności Fizycznej, Edukacji Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

dr Alicja Kostencka

85-064 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30

Tel. +48 501042990

e-mail: forumkf@ukw.edu.pl

tel/fax 52 32 36 753 Magdalena Ochwat ul. Ogińskiego 16 

Proponowana tematyka szczegółowa

 1. Współczesna kultura fizyczna i edukacja zdrowotna w perspektywie personalistycznej i pedagogicznej.

 2. Aksjologiczne podstawy wychowania do wielowymiarowego rozwoju osoby.

 3. Zdrowie integralne jako wartość, perspektywa i zobowiązanie.

 4. Efektywna praca nauczyciela wychowania fizycznego-lidera, promotora i edukatora zdrowia w szkole XXI wieku.

Publikacja

Przesłane artykuły po pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w monografii naukowej. Rada Redakcyjna zastrzega sobie prawo do poprawek językowych, graficznych i układu tekstu. Za publikowane prace autorzy nie otrzymują honorarium. Każdy z artykułów będzie rozdziałem monografii. Przez rozdział w monografii należy rozumieć opracowanie naukowe minimum 1/2/lub 1 arkusz wydawniczy (tj. 20 000 lub 40 000 znaków ze spacjami).

Punktacja prac: w języku angielskim – 5 pkt., w języku polskim i innym – 4 pkt.,

Szczegółowe informacje dotyczące formy prezentacji zostaną podane w komunikacie nr 2.WYMOGI REDAKCYJNE

Prace zakwalifikowane przez Komitet Naukowy zostaną opublikowane w  recenzowanej monografii naukowej opublikowanej po konferencji. Opracowania przygotowane zgodnie z poniższymi zaleceniami, należy przesłać pocztą na adres sekretariatu (wydruk pracy wraz z płytą) lub pocztą elektroniczną na adres: forumkf@ukw.edu.pl

Tekst opracowany niezgodnie z poniższymi wymogami nie będzie przyjęty do druku: • W nagłówku artykułu należy zamieścić w kolejności: tytuł pracy (w języku autora i angielskim), imię i nazwisko autora/autorów, nazwę instytucji (rozmiar czcionki – 12 pkt., pogrubione, wyśrodkowane) oraz słowa kluczowe (w języku autora i angielskim) oraz streszczenie (w języku autora i angielskim).

 • Ryciny, wykresy i tabele należy numerować kolejno cyframi arabskimi. Mogą być one zamieszczone w tekście artykułu lub na końcu opracowania, w kolorze czarnym.

 • Zalecany układ pracy: tytuł pracy; autor (-rzy) pracy; instytucja; słowa kluczowe; streszczenie w języku autora; streszczenie w języku angielskim; wstęp; cel (-e) pracy; materiał i metoda badań; wyniki badań; dyskusja (podsumowanie) i wnioski; piśmiennictwo.

 • Marginesy: górny - 5 cm, dolny - 5 cm, lewy - 4 cm, prawy - 4 cm.

 • Prosimy nie numerować stron oraz nie dzielić wyrazów.

 • Spis piśmiennictwa winien być sporządzony według wzoru:

Malina R.M. (1994). Physical activity: relationship to growth and physical fitness (w:) Physical acivity, fitness and health [red. C.Bouchard, R.J.Shephard, T.Stephens]. Human Kinetics Publishers, s.918-928.

Kowalski M., Nowak J. (2005). Sprawność fizyczna dzieci polskich na tle ich rówieśników z wybranych krajów. Wychowanie Fizyczne i Sport, 2, s.15-25. • Spis piśmiennictwa nie numerowany.

 • Artykuł musi liczyć nie mniej niż 20 000 lub 40 000 znaków (w zależności od reprezentowanej dziedziny naukowej przez autora/ów). • Tekst: rozmiar czcionki – 11 pkt.; krój pisma – Times New Roman; odstęp między wierszami – pojedynczy; tytuły rozdziałów – wyśrodkowane i pogrubione; tekst – wyjustowany. Prosimy nie numerować stron oraz nie dzielić wyrazów.

.

Komitet Naukowy

Przewodniczący


prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Dziubiński (AWF Warszawa)Członkowie

ks. dr Grzegorz Barth (KUL Lublin)

PaedDr. Elena Bendíková, PhD. (UMB FHV B. Bystrica)

prof. nadzw. dr hab. Janusz Bielski (AH Pułtusk)

prof. nadzw. dr hab. Piotr Błajet (UMK Toruń)

prof. zw. dr hab. Yuriy Briskin (NUKF Lwów)

mgr Zbigniew Cendrowski (Redaktor Naczelny Lidera, Warszawa)

prof. nadzw. dr hab. Mariusz Cichosz (UKW Bydgoszcz)

prof. zw. dr hab. Kazimierz Denek (UAM Poznań)

PhD. Beáta Dobay (SU Komarno)

prof. nadzw. dr hab. Tomasz Frołowicz (AWFiS Gdańsk)

PhD. Zsuzsa Kalmár (SU Budapeszt)

prof. nadzw. dr hab. Vlastimila Karaskova (UP Ołomuniec)

prof. zw. dr hab. Jerzy Kosiewicz (AWF Warszawa)

dr Alicja Kostencka (UKW Bydgoszcz)

ks. prof. zw. dr hab. Stanisław Kowalczyk (KUL Lublin)

prof. zw. dr hab. Tadeusz Maszczak (AWF Warszawa)

prof. zw. dr hab. Victor Mischenko (UKW Bydgoszcz)

prof. nadzw. dr hab. Radosław Muszkieta (UKW Bydgoszcz)

prof. nadzw. dr hab. Marek Napierała (UKW Bydgoszcz)


prof. nadzw. dr hab. Jerzy Nowocień (AWF Warszawa)

prof. zw. dr hab. Roman Ossowski (UKW Bydgoszcz)

prof. nadzw. dr hab. Władysław Pańczyk (UR Rzeszów)

prof. zw. dr hab. Andrzej Pawłucki (AWF Wrocław)

prof. zw. dr hab. Mariusz Posłuszny (UKW Bydgoszcz)

prof. zw. dr hab. Eugeniusz Prystupa (NUKF Lwów)

prof. nadzw. dr hab. Wojciech Przybylski (UKW Bydgoszcz)

prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Sas-Nowosielski (AWF Katowice)

prof. nadzw. dr hab. Stanisław Sawczyn (AWFiS Gdańsk)

dr Mirosława Szark-Eckardt (UKW Bydgoszcz)

dr Mirosława Śmiglewska (CM UMK Toruń)

prof. zw. dr hab. Andrzej de Tchorzewski (AWF Kraków)

prof. zw. dr hab. Hryhoriy Vasjanowicz (UF Lwów)

prof. nadzw. dr hab. Mariusz Zasada (UKW Bydgoszcz)

doc. dr Krzysztof Zuchora (AWF Warszawa)

prof. nadzw. dr hab. Walery Żukow (RSW Radom)

Komitet Organizacyjny

Przewodnicząca

dr Alicja Kostencka
Członkowie:

prof. nadzw. dr hab. Radosław Muszkieta

dr Mirosława Szark-Eckardt

dr Mariusz Klimczyk

dr Andrzej Ziółkowski

dr Wiesława Pilewska

dr Hanna Żukowska

mgr Jan Mieszkowski

mgr Magdalena Ochwat

Agnieszka Perzyńska

Gniewomir Rydlewski


Języki konferencji

Język polski, angielski

Terminarz konferencji


 • zgłoszenie udziału w konferencji (przesłanie karty uczestnictwa listownie na adres sekretariatu konferencji z dopiskiem „Konferencja KF”) lub pocztą elektroniczną.

do 15 lutego 2013 r.

 • termin przesłania artykułów

do 30 marca 2013 r.

 • wniesienie opłaty konferencyjnej na konto (z dopiskiem „Konferencja KF”):

Kredyt Bank S.A. Oddział w Bydgoszczy 92 1500 1360 1213 6001 8602 0000

do 30 marca 2013 r. • szczegółowe informacje dla osób, które zgłoszą udział w konferencji zostaną przesłane w komunikacie nr 2

do 15 kwietnia 2013 r.

Koszty uczestnictwa

Koszty uczestnictwa w konferencji wynoszą 260 zł i obejmują: materiały konferencyjne, monografię naukową, poczęstunek, obiad.
Kontakt

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Instytut Kultury Fizycznej

Koło Animatorów Aktywności Fizycznej, Edukacji Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

dr Alicja Kostencka

85-064 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30

Tel. +48 501042990

e-mail: forumkf@ukw.edu.pl

tel/fax 52 32 36 753 Magdalena Ochwat ul. Ogińskiego 16 

Zgłaszam udział


W Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Dydaktycznej

KULTURA FIZYCZNA – OSOBA – EDUKACJA - ZDROWIE

UKW w Bydgoszczy, 26.04.2013 r.Imię i nazwisko

Stopień lub tytuł naukowy

Reprezentowana uczelnia

(nazwa uczelni, wydziału, instytutu, katedry, zakładu)


Adres uczelni

Adres prywatny
Telefon służbowy

Telefon komórkowy

e-mail
Dodatkowa rezerwacja hotelu□ 25/26.04.2013 □ 26/27.04.2013


Uwagi dla organizatorówKrzysztof Marszalik

Pińczów

Mikołajkowy Turniej w Piłce Siatkowej dziewcząt i Chłopców, XXXIV LO Warszawa 29.11-2.12.2012

Na zaproszenie XXXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Miguela de Cervantes w Warszawie w dniach 29.11-2.12.2012 reprezentacja dziewcząt i chłopców Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie kolejny 7 raz uczestniczyła w Mikołajkowym Turnieju w Piłce Siatkowej dziewcząt i chłopców. Inicjatorem i organizatorem Turnieju, pobytu naszych uczniów w Cervantesie był prof. Maciej Kołodziejczyk, wychowanek LO Pińczów. Dzięki Panu profesorowi młodzież naszej szkoły miała możliwość nie tylko udziału w turnieju, w którym startują zespoły z różnych warszawskich liceów. Pobyt naszych reprezentacji związany był nie tylko z zawodami. Połączony był również ze zwiedzaniem stolicy. Wyjazd na Turniej miał miejsce 29 listopada. W szkole prof. Maciej Kołodziejczyk przyjął nas bardzo serdecznie. Następnego dnia zwiedzaliśmy Warszawę m. in Łazienki, Stare Miasto. W Centrum Olimpijskiego im. Jana Pawła II w którym mieści się Polski Komitet Olimpijski zwiedzaliśmy Muzeum Sportu i Turystyki. W godzinach popołudniowych byliśmy na Wojskowych i Starych Powązkach oddając cześć wielu zasłużonym dla Ojczyzny Polakom, w tym sportowcom, trenerom, artystom, a także wychowankom naszej szkoły. W sobotę 1 grudnia wzięliśmy udział w Mikołajkowym Turnieju Piłki Siatkowej. Tak dziewczęta jak i chłopcy grali systemem „każdy z każdym”. Reprezentacja dziewcząt zajęła IV miejsce, a chłopców III miejsce. Najlepszymi zawodnikami Turnieju wybrani zostali Barbara Fiuk i Bartosz Kular z Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Pińczów. Zespoły otrzymały puchary, dyplomy w tym chłopcy brązowe medale. Najlepszym trenerem został wybrany Krzysztof Marszalik z Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Pińczów. Turniejowi towarzyszyła bardzo miła atmosfera. W niedzielę 2 grudnia w godzinach porannych wracaliśmy do domu.

Skład reprezentacji LO Pińczów: Alicja Wilk - kapitan, Anna Pruś, Justyna Golik, Barbara Fiuk, Bartosz Kular - kapitan, Bartosz Szafraniec, Patryk Michno, Karol Kolankowski, Bartosz Odrobina, Dawid Brzezoń, Łukasz Głombiński, Mariusz Ciołek, Wojciech Matuszczyk, Karol Gołuszka, Damian Liberek.Trener: Krzysztof Marszalik


1   2   3   4   5


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość