Strona główna

Promocji zdrowia – – znajdujących się w bibliotece szkolnej


Pobieranie 277.87 Kb.
Strona1/2
Data18.06.2016
Rozmiar277.87 Kb.
  1   2
BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI CZASOPISM, KSIĄŻEK

I MULTIMEDIÓW DOTYCZĄCYCH PROMOCJI ZDROWIA –

ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W BIBLIOTECE SZKOLNEJ
  1. WYDAWNICTWA CIĄGŁE

Agresja

ANTOS – REKUCKA Urszula. Szkolny Dzień bez Przeklinania // Wszystko dla Szkoły. – 2012

nr 4 s. 14-15BAJAN Dorota. Przezwyciężanie złości i agresji u dzieci poprzez zabawę // Wszystko dla Szkoły.

– 2003 nr 9 s. 4-6BEM Magdalena. Problemy przemocy w szkole // Lider. – 1999 nr 2 s. 11

BUJWID Jolanta, WĘGRECKA Aleksandra. Szkoła przetrwania: scenariusz spektaklu //

Biblioteka w Szkole. – 2003 nr 11 s. 18-19Maciej CIECHOMSKI Maciej. Człowiek człowiekowi człowiekiem... czyli sprawiedliwość

naprawcza w szkole // Wszystko dla Szkoły. – 2008 nr 4 s. 5 -10

CHWALCZEWSKA Maria. Zdrowe sposoby wyrażania złości alternatywą dla zachowań

agresywnych : scenariusz szkolenia Rady Pedagogicznej // Wszystko dla Szkoły. – 2005 nr 1 s.

18-19


CZERNICKA Justyna. Pójdziesz z nami: scenariusz przedstawienia [na podstawie fragmentu

powieści "Pinokio" // Biblioteka w Szkole. – 2009 nr 5 s. 23-25

DĄBROWSKA Iwona Hanna. Przejawy agresywnych zachowań wśród dorosłych i dzieci.

Przykłady zabaw i ćwiczeń interakcyjnych//Wszystko dla Szkoły. – 2001 nr 9 s. 17-18

DUNIN – WILCZYŃSKA Ewa. Przemoc i agresja wśród dzieci //Wszystko dla Szkoły. – 2011

nr 6 s. 12-14DYMEL Maria. Niepełnosprawni - a kto to?: scenariusz widowiska // Biblioteka w Szkole. – 2003

nr 11 s. 25KOCHELAK Julia. Obszary występowania agresji w klasach I-III szkoły podstawowej //

Wszystko dla Szkoły. – 2008 nr 4 s. 3-4KUDŁACIK Konrad. Agresja w szkole - jak sobie z nią poradzić? // Wszystko dla Szkoły. – 2012

nr 4 s. 10-12ŁAZIKIEWICZ Anna, OSIECKA Iwona. Na planecie grzeczności: scenariusz przedstawienia

teatralnego // Biblioteka w Szkole. – 2002 nr 4 s. 13-14

MAY Wiesław. Geneza zachowań agresywnych // Wszystko dla Szkoły. – 2011 nr 6 s. 9-12

MAJCHRZAK Tomasz. Sąd nad agresją i przemocą: scenariusz lekcji wychowawczej

w gimnazjum [z inscenizacją] // Wszystko dla Szkoły. – 2007 nr 6 s. 3-5

PAWELSKI Leszek. Agresywny gimnazjalista // Wszystko dla Szkoły. – 2006 nr 9 s. 7

MORAWSKA Iwona. Debata wokół wartości jako odpowiedź na agresję i przemoc wśród dzieci

i młodzieży: projekt metodyczny zajęć // Wszystko dla Szkoły. – 2006 nr 9 s. 17-19

NAKIELSKA Ewa. Wszyscy jesteśmy tacy sami, choć każdy z nas jest inny: scenariusz lekcji

wychowawczej dla uczniów klasy V na ciągle aktualny temat tolerancji i akceptacji // Wszystko

dla Szkoły. – 2009 nr 9 s. 5-6NERWIŃSKA Elżbieta. „Porozumienie bez przemocy” // Edukacja Zdrowotna i Promocja

Zdrowia w Szkole. – 2005 zeszyt 9 s. 66-69PELIKAN Joanna. Porozumienie bez przemocy: konspekt zajęć terapeutycznych. // Wszystko dla

Szkoły – 2007 nr 6 s. 13RECHNIO Beata. Agresja? // Wszystko dla Szkoły. – 2007 nr 6 s. 16

RECHNIO – KOŁODZIEJ Beata. Przemoc w szkole - jak pomóc agresorom i ofiarom?//

Wszystko dla Szkoły. – 2008 nr 12 s. 8 - 9RUSIECKA Krystyna. Przeciw agresji: scenariusz apelu // Biblioteka w Szkole. – 1998 nr 6 s.

24-25


SZCZYGIELSKA Małgorzata. Agresja i sposoby jej redukowania. Pedagogizacja rodziców //

Wszystko dla Szkoły. – 2003 nr 9 s. 1-3SZOT – ODROBINA Edyta. Agresja dzieci i młodzieży // Wszystko dla Szkoły. – 2008 nr 11

s. 17-20WODNICKA Ewa. Agresja a nauczyciel // Lider. – 1999 nr 2 s. 10
Bezpieczeństwo

ADAMASZEK Małgorzata. Scenariusze zajęć profilaktyczno – wychowawczych pt. „Na przerwie

bawię się bezpiecznie" dla klas I-III // Wszystko dla Szkoły. – 2004 nr 3 s. 21-22

BARANOWSKA Ewa. Odblaskowy ruch drogowy w Smerfolandii: scenariusz przedstawienia

dla dzieci klas młodszych // Wszystko dla Szkoły. – 2003 nr 9 s. 19

BUDZISZ – WALICKA Ewa. Środowisko szkolne i jego bezpieczeństwo // Edukacja dla

Bezpieczeństwa. – 2000 nr 1 s. 49-51DOŁĘGOWSKA Joanna. Bezpieczne ferie // Życie Szkoły. – 2009 nr 2 s. 55-56

DUDAK Krystyna. Czy uczyć pierwszej pomocy w szkole podstawowej? // Bezpieczeństwo dla

Edukacji. – 2001 nr 3 s. 61-64GACEK Witold. Nauczanie pierwszej pomocy – podstawowe podtrzymywanie życia

// Bezpieczeństwo dla Edukacji. – 2001 nr1 s. 25-30GĄSTOŁ Barbara, RYNIEWICZ Danuta. I ja też odpowiadam za swoje bezpieczeństwo:

scenariusz inscenizacji programu profilaktycznego "Unikanie zagrożeń"// Wszystko dla Szkoły.

– 2002 nr 5 s. 23-25HANULIAKOVA Jana, HOLLA Katarína. Szykanowanie elektroniczne i jego wpływ

na atmosferę klasy // Wszystko dla Szkoły. – 2010 nr 5 s. 7-8

JAKUBCZYK Kamila. Bezpieczeństwo w Sieci // Wszystko dla Szkoły. – 2011 nr 2 s. 12

JAKUBOWSKA Małgorzata. Jak Bambo opuszcza afrykańskie kraje i jak zimową nauczkę

dostaje...: scenariusz przedstawienia przygotowującego do bezpiecznych ferii zimowych // Życie

Szkoły. – 2007 nr 1 s. 61-62JUNKIERT Jolanta. Droga do szkoły z odblaskami: scenariusz inscenizacji dla klasy pierwszej //

Życie Szkoły. – 2003 nr 7 s. 433-435KANIA Barbara, NOSIADEK Grażyna. Bezpieczeństwo uczniów klas I-III: program // Wszystko

dla Szkoły. – 2006 nr 2 s. 3-4LEŚNIAK Katarzyna. Zachowania ryzykowne uczniów a program "Spójrz inaczej"// Wszystko

dla Szkoły. – 2000 nr 10 s. 14-15ŁAKOMSKA Alicja. Edukacja szkolna a bezpieczeństwo dzieci i młodzieży // Edukacja dla

Bezpieczeństwa. – 2000 nr 1 s. 24-28MACIOCHA Anna. Bezpieczeństwo zabaw zimowych: scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy

II // Wszystko dla Szkoły. – 2004 nr 1s. 18-19

MROCZEK Jolanta, CHADAJ Katarzyna. Jestem bezpieczny: program promujący zagadnienia

bezpieczeństwa ucznia w ruchu drogowym, w szkole i w domu dla klasy I // Wszystko dla Szkoły.

– 2005 nr 6 s. 11-13NOWY - KARASEK Katarzyna. Nie daj się wciągnąć": scenariusz inscenizacji dla uczniów

klasy czwartej // Wszystko dla Szkoły. – 2004 nr 6 s. 18-19

O stanie bezpieczeństwa na drogach w Polsce: z informacji Komendy Głównej Policji // Lider. –

1997 nr 12 s. 5-7OLESZAK Anna. Bezpieczny wypoczynek na pływalni i kąpielisku // Wychowanie Fizyczne

i Zdrowotne. – 2009 nr 6 s. 45-47OTTO Roman, OTTO Elżbieta, KARGULEWICZ Bartłomiej. Podstawy pierwszej pomocy

ofiarom urazów – na pływalni i kąpielisku // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2009 nr 6 s.44

PERZANOWSKA Bogumiła. Bezpiecznie na ulicy: scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy III

// Wszystko dla Szkoły. – 2003 nr 6 s. 10PĘKAŁA Tadeusz. Żyj bezpiecznie: program profilaktyki i zapobiegania skutkom oparzeń dla

klas I-VI szkoły podstawowej // Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2001 nr 2 s. 49-50

PĘKAŁA Tadeusz. Psychologiczne bariery świadków krytycznych zdarzeń // Edukacja dla

Bezpieczeństwa. – 2001 nr 4 s. 29-32PĘKAŁA Tadeusz. Pierwsza pomoc przedlekarska w nagłych wypadkach zagrażających życiu //

Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2001 nr 4 s. 3-36RECHNIO Beata. Czas wolny - radość i problem // Wszystko dla Szkoły. – 2004 nr 7- 8 s. 9-13

RÓŻAŃSKI Paweł. Zajęcia z dziećmi nad wodą – bezpieczeństwo i profilaktyka // Wychowanie

Fizyczne i Zdrowotne. – 2009 nr 6 s. 36-39RUBACHA Iwona. „Cukierki, których nie wezmę do ręki": scenariusz przedstawienia dla dzieci

z klas I-III nauczania zintegrowanego // Wszystko dla Szkoły. – 2010 nr 2 s. 9-11

SIUDA Tadeusz, ZACZEK ZACZYŃSKI Krzysztof M. Edukacja dla bezpieczeństwa młodzieży

szkolne i akademickiej // Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2000 nr 1 s. 58-61

SKALSKI Dariusz. Podstawowe zasady bezpieczeństwa na lodzie // Edukacja dla

Bezpieczeństwa. – 2001 nr 1 s.47- 48STAHL Maria. Wypadki drogowe przyczyną zagrożenia życia ludzkiego: plan – konspekt //

Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2001 nr 2 s.41- 43STEBELSKI Marian. Symulacyjne sprawdziany udzielania pierwszej pomocy // Edukacja dla

Bezpieczeństwa. – 2001 nr 2 s. 15-21

STEBELSKI Marian. Symulacja podstawą nauczania pierwszej pomocy // Edukacja dla

Bezpieczeństwa. – 2001 nr 5 s. 11-17ŚNIEŻEK Henryk. Szkolenie nauczycieli z zakresu udzielania pierwszej pomocy // Edukacja dla

Bezpieczeństwa. – 2001 nr 5 s. 22-24TKACZ Beata. Bezpiecznie i przyjemnie spędzamy ferie zimowe: inscenizacja dla uczniów klas

młodszych // Wszystko dla Szkoły. – 2003 nr 10 s. 20-21

WABIŃSKA Beata. Bezpieczni i modni: lato // Życie Szkoły. – 2007 nr 6 s. 52-56

WABIŃSKA Beata. Na wiejskiej drodze // Wszystko dla Szkoły. – 2007 nr 3 s. 6-7

WENC Danuta. Współpraca na rzecz edukacji dla bezpieczeństwa czyli gdzie szukać

sojuszników? // Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2001 nr 1 s. 43-45

WLAZŁY Danuta. Jak mówić ”NIE” – trudna sztuka odmawiania: scenariusz zajęć

warsztatowych dla uczniów klasy V // Wszystko dla Szkoły. – 2003 nr 9 s. 14

WOJTASIK Jolanta, ZAZULA Wiesława. Bądź widoczny – bądź bezpieczny: scenariusz

inscenizacji dla uczniów klas III // Wszystko dla Szkoły. – 2003 nr 10 s. 13-14

WOJTASIK Jolanta, ZAZULA Wiesława. Żyjemy bezpiecznie: projekt profilaktyczny dla uczniów

klas V-VI // Wszystko dla Szkoły – 2006 nr 2 s. 6-7

● WOSZCZEK Mirosława. Asertywne mówienie „Nie”: scenariusz zajęć wychowawczych dla klasy

szóstej szkoły podstawowej // Wszystko dla Szkoły. – 2000 nr 12 s. 3-2

WYLEGAŁA – WOLIŃSKA Elżbieta. Co zrobić, kiedy w szkole pojawi się problem narkotyków,

przemocy itp. // Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2001 nr 3 s. 32-36

ZDANKIEWICZ Grażyna. Czy dbamy o własne bezpieczeństwo?: konspekt lekcji techniki dla

klasy V // Wszystko dla Szkoły. – 2003 nr 1 s. 5-6

ŻAK Franciszka Grażyna. Jak skutecznie odmawiać, gdy ktoś nakłania nas do zrobienia czegoś

złego? // Wszystko dla Szkoły. – 2001 nr 5 s. 4-5

Środowisko naturalne

ABRAMOWICZ Maria, GREŚ Elżbieta. Obchodzimy Światowy Dzień Ziemi: cykl zajęć

kształcenia zintegrowanego. Projekt zadań edukacyjnych // Wszystko dla Szkoły. – 2002 nr 3 s. 4


BANASZEK Agnieszka. Scenariusz inscenizacji pt. „Ziemia - planeta ludzi" // Wszystko dla

Szkoły. – 2006 nr 4-5 s. 29-32CHUDY Alicja. Wiosna - ekomyślenie: scenariusz festynu ekologiczno- sportowego // Wszystko

dla Szkoły. – 2005 nr 3 s. 18-19DROŻNIOWSKA Renata. Scenariusz ekologiczny dla uczniów gimnazjum // Wszystko dla

Szkoły. – 2004 nr 7-8 s. 32-33DROŻNIOWSKA Renata. Scenariusz z okazji „Dnia Ziemi” dla uczniów gimnazjum // Wszystko

dla Szkoły. – 2005 nr 2 s. 19-21DRUCHNIAK Małgorzata. Bajeczka ekologiczna „O czystości, o zabawie i podstępie w słusznej

sprawie” // Wszystko dla Szkoły. – 2004 nr 11 s. 20-21

FRAŃCZAK Justyna. Dzień Młodego Ekologa w bibliotece szkolnej: scenariusz uroczystości

// Biblioteka w Szkole. – 2004 nr 2 s. 22-24GAJEWSKA Zofia. Kiedy i jak kształtować postawy proekologiczne? // Wszystko dla Szkoły. –

2006 nr 6 s. 2-6GAWLICZ Bożena. Sąd nad ropuchą: inscenizacja // Biblioteka w Szkole. – 1995 nr 1-2 s. 15

GORECKA Danuta. Szkolny Tydzień Ziemi: konkurs ekologiczny // Biblioteka w Szkole. – 1997

nr 3 s. 25, 26JACHIMCZAK Barbara. Jest jedna jak Słońce: Ziemia” Cz. I; „Bo wolność to wśród mądrych

ludzi żyć” Cz. II: montaż poetycko-muzyczny poruszający problemy ochrony środowiska

// Biblioteka w Szkole. – 1995 nr 1 s. 8-13JAKUBOWSKA Małgorzata. Co rośnie w lesie? Śmiecie! : scenariusz przedstawienia

ekologicznego // Życie Szkoły. – 2007 nr 4 s. 53-54

JAKUBOWSKA Małgorzata. Piątka z blokowiska : scenariusz przedstawienia z okazji Dnia

Ziemi // Życie Szkoły. – 2008 nr 4 s. 53-56

JUNKIERT Jolanta. Sprzątanie świata - scenariusz inscenizacji // Wszystko dla Szkoły. – 2004

nr 7-8 s. 31JANTOSZ Urszula. Scenariusz konkursu wiedzy z ochrony środowiska i ekologii dla uczniów

klasy VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum // Wszystko dla Szkoły. – 2002 nr 3 s. 14-16

KĘDRA Ewa. Ekologia w praktyce szkolnej (przedstawienie o tematyce ekologicznej: "Jaś

i Małgosia w lesie") // Biologia w Szkole. – 2009 nr 3 s. 45-49

KAMELA Beata. Zielony marsz - happening uliczny z okazji Światowego Dnia Ziemi: (dla

młodszych klas) // Wszystko dla Szkoły. – 2002 nr 3 s. 9-10

KOTYNIA Kazimiera. Scenariusz wieczornicy "Alarm dla naszej planety" // Życie Szkoły. –

1995 nr 4 s. 241-244KOŹMIŃSKA Dominika. Spotkajmy się na ścieżce ekologiczne: scenariusz apelu dla szkół

podstawowych // Biblioteka w Szkole. – 2006 nr 4 s. 22-23

● KUPIDURA Grażyna, WASZEK Agata. Człowiek, chemia i środowisko: szkolny konkurs

dla uczniów gimnazjum // Wszystko dla Szkoły. – 2002 nr 3 s. 10-13

KURKOWSKA Wanda. Chodźmy do lasu // Życie Szkoły. – 2005 nr 4 s. 45-48

LAMPRECHT Renata. Ach, te śmieci: scenariusz przedstawienia teatralnego // Biblioteka

w Szkole. – 2004 nr 2 s. 25MAJCHRZAK Tomasz. Sąd nad człowiekiem // Wszystko dla Szkoły. – 2007 nr 9 s. 2-4

MAJCHRZAK Tomasz. Sąd nad Morzem Bałtyckim // Wszystko dla Szkoły. – 2007 nr 9 s. 4-6

MERSKA Krystyna. Człowiek jest częścią przyrody i nie może o tym zapomnieć. Mowy obrończe

człowieka przed trybunałem // Wszystko dla Szkoły. – 2002 nr 3 s. 21

MIELAŃCZUK Larysa. Ekologiczne ekspresje: program satyryczny // Biblioteka w Szkole. –

2005 nr 2 s. 26-27MORKA Beata. Dzielisz świat z roślinami i zwierzętami : scenariusz zajęć pozalekcyjnych Klubu

Młodych Ekologów // Wszystko dla Szkoły. – 2005 nr 4 s. 10-11

MORKA Beata. Klub Młodych Przyrodników jako forma współpracy nauczycieli i uczniów

na rzecz ochrony środowiska // Wszystko dla Szkoły. – 2005 nr 6 s. 22-24

● MORKA Beata. Segregacja śmieci - czy to się opłaca? Scenariusz zajęć przyrody dla kl. IV

// Wszystko dla Szkoły. – 2002 nr 3 s. 8MRÓZ Urszula. Zielone kapturki - czyli jak żyć w zgodzie z naturą // Wszystko dla Szkoły.

– 2002 nr 3 s. 17NOWAK Elżbieta. Rozprawa sądowa przeciwko ludziom, którzy niszczyli las: scenariusz

przedstawienia przeznaczonego dla uczniów IV-VI szkoły podstawowej // Biblioteka w Szkole.

– 2002 nr 2 s. 25-26PANKOW Katarzyna. Jesteśmy częścią środowiska, które nas otacza : propozycja zajęć dla

uczniów klas młodszych // Wszystko dla Szkoły. – 2002 nr 3 s. 17-18

PANKOW Katarzyna. Dbamy o to, gdzie i jak się uczymy // Wszystko dla Szkoły. – 2002 nr 3

s. 17


PIĄTKOWSKA Jolanta. Ekologiczny styl życia człowieka // Wszystko dla Szkoły. – 2003 nr 6

s. 21-22


PODNIESIŃSKA Barbara. Żyjmy z przyrodą w zgodzie: scenariusz apelu dla klas I-III

// Biblioteka w Szkole. – 1995 nr 1-2 s. 20-22PODNIESIŃSKA Barbara. Ekoekspress. Ekologiczne zagrożenie środowiska // Biblioteka

w Szkole. – 1995 nr 1-2 s. 16-17PODNIESIŃSKA Barbara. Nie zabijajcie Ziemi!: scenariusz apelu // Biblioteka w Szkole.

– 1995 nr 1-2 s. 24-25SOJKA Elżbieta, SZAKAJŁO Helena. Eko-Kapturek (na motywach bajki "Czerwony Kapturek")

// Biblioteka w Szkole. – 1995 nr 1-2 s. 18-19SOKOŁOWSKA Mirela. Inscenizacja na „Dzień Ziemi” dla młodszych klas // Wszystko dla

Szkoły. – 2003 nr 3 s. 20STRZAŁKOWSKA Małgorzata. Dobre rady na odpady, czyli ratujmy Ziemię przed zaśmieceniem

// Świerszczyk. – 2006 nr 18 s. 12-13ŚWIDERSKA Irena. Zielono mi: scenariusz audycji radiowej lub przedstawienia z okazji Dnia

Wiosny, Święta Ziemi, Sprzątania Świata lub zakończenia roku szkolnego // Biblioteka w Szkole.

– 2004 nr 5 s. 22-23TEMPORALE Małgorzata. Pomagam środowisku - nie śmiecę”: projekt edukacji ekologicznej

w gimnazjum z okazji akcji "Sprzątanie Ziemi" // Wszystko dla Szkoły. – 2005 nr 4 s. 7-10

URYŚ Grażyna. Wiosna w przyrodzie: zajęcia zintegrowane przygotowujące do obchodów Dnia

Ziemi // Wszystko dla Szkoły. – 2001 nr 3 s. 24

WOJTKOWIAK Ewa. Przypowieść wakacyjna z morałem: scenariusz // Wszystko dla Szkoły.

– 2002 nr 3 s. 18-20 45.WŁODARCZYK Danuta. Projekt „Dzień Ziemi – Odpady” – dla klasIV - VI // Wszystko dla Szkoły. – 2001 nr 2 s.7-8

WŁODARCZYK Danuta. Kto dziś przyrodę chroni, tego ona - jutro obroni. Dzień Ziemi: projekt

dla klas IV-VI // Wszystko dla Szkoły. – 2002 nr 3 s. 5-6

WYRODA Marzena. O zielonej szkole (prawie) wszystko // Wszystko dla Szkoły. – 2005 nr 3

s. 10-16


ZAREMBA Małgorzata. Edukacja ekologiczna - moda czy konieczność? // Biblioteka w Szkole.

– 1996 nr 4 s. 22-23


Zdrowie

ABRAMOWSKA Jolanta. Scenariusz obchodów „Dnia walki z AIDS” // Wszystko dla Szkoły.

– 2004 nr 2 s. 21-22ACHREMOWICZ Bohdan. „Trzymaj formę”: program edukacyjny dla młodzieży // Zdrowa

Żywność. Zdrowy Styl Życia. – 2010 nr 2 s. 4-6ACHREMOWICZ Bohdan, GIBIŃSKI Marek. „Zdrowotne właściwości ziarna owsa i przetworów

owsianych // Zdrowa Żywność. Zdrowy Styl Życia. – 2010 nr 3 s. 4-7

ARCISZEWSKA Halina, ZNORKO Małgorzata. Bez papierosa zadzieraj nos: scenariusz

szkolnego turnieju // Biblioteka w Szkole. – 2004 nr 11 s. 24-25

BARTNIKOWSKA Elżbieta. Błonnik pokarmowy w żywieniu //Lider. – 1997 nr 11 s. 9- 12

BEDNARCZYK Barbara. Jak nauczyć się żyć ze stresem? // Wszystko dla Szkoły. – 2000 nr 11

s. 22


BLITEK Ewa, CZEPIEC –MĄCZKA Anna. Wpływ narkotyków na organizm człowieka

// Wszystko dla Szkoły. – 2001 nr 5 s. 9-10BODASIŃSCY Anna i Sławomir. Związek aktywności ruchowej ze zdrowiem w świadomości

społecznej młodzieży uprawiającej i nie uprawiającej sport // Lider. – 1998 nr 11 s. 21-22

BOGACZ Agnieszka. Współczesne formy realizacji edukacji zdrowotnej – w polskich szkołach

//Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2009 nr 8 s. 17-20BOLIŃSKI Lechosław. Środki chemiczne w naszym domu // Lider. – 1998 nr 9 s. 7-10

BRODZIAK Dagmara, ZĘBALSKA Cecylia, KOMAN Anna. Krew to bezcenny dar: materiał

repertuarowy // Wszystko dla Szkoły. – 2004 nr 4 s. 18

BRODZIAK Dagmara, ZĘBALSKA Cecylia, KOMAN Anna. Odżywiaj się zdrowo: materiał

repertuarowy // Wszystko dla Szkoły. – 2004 nr 4 s. 20

BRODZIAK Dagmara, ZĘBALSKA Cecylia, KOMAN Anna. Tylko nie pal: materiał

repertuarowy // Wszystko dla Szkoły. – 2004 nr 4 s. 19

BULAS Aleksandra. Wychowanie fizyczne i sport jako czynniki determinujące zdrowie

w Edukacji zdrowotnej // Lider. – 2000 nr 1 s. 11-15

CHALCARZ Wojciech Zadania i cele żywienia w promocji zdrowia w szkole // Lider. – 1997

nr 12 s. 18CHMURA Mirosława, Justyna STANKIEWICZ Justyna. "Mądry nie pali": projekt edukacyjny

// Wszystko dla Szkoły. – 2003 nr 2 s. 14CHODKOWSKA Anita. Prawdy i mity o witaminach // Żyj Zdrowo i Aktywnie. – 2010 nr 5 s. 10

CHUDY Agnieszka. Alkohol oszukuje // Wszystko dla Szkoły. – 2005 nr 6 s. 20-21

CHUDY Agnieszka. Sąd nad alkoholem : scenariusz inscenizacji dla uczniów gimnazjum

lub liceum // Wszystko dla Szkoły. – 2005 nr 6 s. 21-22

CISZEWSKA – CIEŚLAK Monika. Nałogi czy zdrowy styl życia? : scenariusz godziny

dyspozycyjnej // Wszystko dla Szkoły. – 2005 nr 10 s. 13

CZARNEWICZ – KAMIŃSKA Aleksandra. Moc nowalijek – zdrowe czy nie?// Żyj Zdrowo

i Aktywnie. – 2010 nr 6 s. 18-19CZARNEWICZ – KAMIŃSKA Aleksandra, BAUMAN Sabina. Chleby chrupkie mają moc

witamin // Żyj Zdrowo i Aktywnie. – 2010 nr 9 s. 12

ĆWIERTNIA – BERNAŚ Weronika. Zdrowo żyć: inscenizacja teatralna // Biblioteka w Szkole.

– 2000 nr 10 s. 27DAJEWSKA Jadwiga, GOŹDZICKA Elżbieta. Walczmy z hałasem // Życie Szkoły. – 2009 nr 4

s. 45-47DOBROWOLSKA Anna. Talk show - rozmowy na każdy temat: AIDS // Biblioteka w Szkole.

– 2003 nr 3 s. 12-13DOBROWOLSKA Anna. Dieta a depresja // Zdrowa Żywność. Zdrowy styl życia. – 2010 nr 2

s. 36DRUCHNIAK Małgorzata. Bajeczka ekologiczna „O czystości, o zabawie i podstępie w słusznej

sprawie” // Wszystko dla Szkoły. – 2004 nr 11 s. 20-21

DUNIN-WILCZYŃSKA Ewa. Mass media w świecie dorosłych i dzieci // Wszystko dla Szkoły.

– 2010 nr 10 s. 4-6● FICHNA Piotr. Słodkie dzieci // Wszystko dla Szkoły. – 2007 nr 12 s. 23-24

FIAŁA Anna. Składniki pokarmowe i ich znaczenie dla organizmu : scenariusz lekcji przyrody

dla klasy IV // Wszystko dla Szkoły. – 2005 nr 6 s. 15-17

● FIJAŁKOWSKA Agnieszka. Promuj zdrowie!: scenariusz zajęć na godzinę wychowawczą

// Wszystko dla Szkoły. – 2011 nr 6 s. 15FIJAŁKOWSKA Agnieszka. „To śmieci tuczą dzieci!": scenariusz przedstawienia promującego

zdrową żywność zdrowy styl życia // Wszystko dla Szkoły. – 2011 nr 6 s. 4-6

FIJAŁKOWSKA Agnieszka. Turniej wiedzy o zdrowiu // Wszystko dla Szkoły. – 2011 nr 6

s. 17-18


FROŁOWICZ Tomasz. Moja sprawność i zdrowie - alternatywa dla wuefu // Wszystko

dla Szkoły. – 2000 nr 7-8 s. 31-33GACEK Maria. Postawy młodzieży szkół podstawowych wobec uzależnień i ich profilaktyki na tle

prezentowanej wiedzy o szkodliwości wybranych środków // Lider. – 1997 nr 10 s. 11

GACEK Maria. Wybrane uwarunkowania stosowania substancji uzależniających przez młodzież

szkolną // Lider. – 1997 nr 12 s. 22

GAWLIK Małgorzata. Zdrowie w twoich rękach : scenariusz zajęć świetlicowych // Wszystko

dla Szkoły. – 2004 nr 6 s. 22-24GNIAZDOWSKI Andrzej. Promocja zdrowia w miejscu pracy – działania upowszechniające

// Lider. – 1997 nr 12 s. 20-21GROFIK Dorota. Ćwiczenie śródlekcyjne ważnym elementem profilaktyki wad postaw // Lider.

– 1998 nr 12 s. 9-12GROFIK Dorota. Prawidłowa postawa ciała uczniów w szkole // Lider. – 1999 nr 3 s. 22-23

GRYMBOWSKA Lilianna. Takie jest zdrowie człowieka, jaki jest stan jego środowiska.

Dziecięca Akademia Ekologiczna // Biblioteka w Szkole. – 1995 nr 1-2 s. 23

GRZESIAK Ewa. Bulimia - czy to sprawa szkoły? // Wszystko dla Szkoły. – 2008 nr 11 s. 8-9

HAŁAT Zbigniew. O konieczności unikania czynników rakotwórczych // Lider. – 1997 nr 10

s. 19


JABŁOŃSKA Bożena. Nie daj się wciągnąć”: zajęcia antynikotynowe dla młodszych uczniów

// Wszystko dla Szkoły. – 2001 nr 5 s. 11-13JAKUBOWSKA Małgorzata. Najważniejsze to dbać o zdrowie // Życie Szkoły. – 2006 nr 4

s. 54-56JANIK Małgorzata. Profilaktyka uzależnień // Wszystko dla Szkoły. – 2004 nr 6 s.17-18

JAWORSKA Renata. Dzień bez papierosa : scenariusz imprezy dla gimnazjum // Wszystko

dla Szkoły. – 2002 nr 1 s. 16JAWORSKI Zygmunt. Projekt podstaw programowych wychowania prozdrowotnego

i perspektywy ich wdrażania w zreformowanym ustroju szkolnym // Lider. – 1998 nr 12 s. 3-5

JAZ Bogusława. Czy wiesz, co jesz? : dodatki do żywności. Konspekt lekcji godziny

wychowawczej dla klasy III gimnazjum // Wszystko dla Szkoły. – 2004 nr 2 s. 11-12

JONKISZ Maria. Żeby zdrowym być, trzeba zdrowo żyć: scenariusz przedstawienia dający recepty

na zachowanie zdrowia // Wszystko dla Szkoły. – 2004 nr 9 s. 20-22

JUNKIERT Jolanta. Potrafię powiedzieć NIE! : scenariusz inscenizacji o uzależnieniach

// Wszystko dla Szkoły. – 2006 nr 2 s. 13JUSSEL – BARAŃSKA Donata. Wady postawy - przyczyny i zapobieganie : konspekt zajęć

z biologii // Wszystko dla Szkoły. – 2003 nr 9 s. 6-7

KAMROWSKA Bożena. "Narkotykom mówimy STOP": scenariusz przedstawienia

profilaktycznego // Wszystko dla Szkoły. – 2006 nr 2 s. 16-17

KAMROWSKA Bożena. Zachowaj trzeźwy umysł - bądź sobą: scenariusz przedstawienia

profilaktycznego dla uczniów szkoły podstawowej // Wszystko dla Szkoły. – 2006 nr 2 s. 15-16

KARŁOWSKI Kazimierz. Substancje dodatkowe do żywności – zagrożenie dla zdrowia

konsumenta? // Lider. – 1999 nr 4 s. 11

KŁAPUT Karolina. Ekologiczna żywność na naszych stołach // Żyj Zdrowo i Aktywnie. – 2010

nr 4 s. 16-17KŁAPUT Karolina. Stosuj: piramidę pełną zdrowia // Żyj Zdrowo i Aktywnie. – 2010 nr 6

s. 18-19


KŁAPUT Karolina. Zdrowe odżywianie powinno wejść w nawyk // Żyj Zdrowo i Aktywnie.

– 2010 nr 7 s. 16-17KŁAPUT Karolina. Zdrowe jedzenie prosto z farmy ekologicznej // Żyj Zdrowo i Aktywnie.

– 2010 nr 5 s. 23-24KEKLAK Małgorzata. Proszę taty, palenie to same straty // Wszystko dla Szkoły. – 2003 nr 2

s. 15-16


KOMORNICKA Renata. Sąd nad muchą : inscenizacja na podstawie utworu "Mucha przed

sądem” autorstwa Mirosława Huszcza i Joanny Gutowskiej // Wszystko dla Szkoły. – 2000

nr 12 s. 16-17KORZENIEWSKA Dorota. Higiena pracy umysłowej: scenariusz zajęć dla młodzieżowych

liderów, wyszkolonych przez Autorkę do prowadzenia zajęć wychowawczych w swoich klasach.

// Wszystko dla Szkoły. – 2007 nr 3 s. 19-21KOTARA Joanna. O gąbce, o mydle i o Grzesiu Straszydle: scenariusz inscenizacji dla uczniów

klas młodszych na temat czystości // Wszystko dla Szkoły. – 2001 nr 3 s. 18

KOWALEWICZ Bożena. Uzależnienia od narkotyków // Wszystko dla Szkoły. – 2001 nr 5 s. 8-9

KOZIOŁ Marzena, SZAROWSKA Jolanta. Apel przeciwko AIDS. Pierwszy grudnia - Światowy

Dzień walki z AIDS: montaż słowno-muzyczny // Wszystko dla Szkoły. – 2005 nr 10 s. 18-20

KOŻUCHOWSKA Małgorzata, PIERZCHAŁA Danuta.Jedz owoce i jarzyny" : scenariusz

konkursu o zdrowym żywieniu dla klasy IV szkoły podstawowej // Wszystko dla Szkoły. – 2005

nr 12 s. 14-15KRASKA Renata, CHUDY Agnieszka. Sąd nad alkoholem: scenariusz inscenizacji dla uczniów

gimnazjum lub liceum // Wszystko dla Szkoły. – 2005 nr 6 s. 21-22

KUCHARSKA-ŻĄDŁO Marta, ALBIN Renata: Istota uzależnienia od alkoholu: scenariusz zajęć

// Biblioteka w Szkoły. – 2002 nr 9 s. 14-15KUCZEK Grażyna. Wegetarianizm – tak czy nie?// Zdrowa żywność. Zdrowy styl życia.

– 2010 nr 2 s. 26-27KUPIEC Krystyna. Sąd nad papierosem // Biblioteka w Szkole. – 1998 nr 11-12 s. 19-21

LAPEUSZ Grażyna. Lśniący uśmiech: scenariusz widowiska propagującego higienę jamy ustnej

dla dzieci młodszych // Wszystko dla Szkoły. – 2003 nr 7-8 s. 32-33

LUŚTYK Jolanta. Co rodzice powinni wiedzieć, aby chronić swoje dziecko przed narkotykami?

// Wszystko dla Szkoły. – 2002 nr 5 s. 1-3

ŁUKAWIECKA Anna. Dziecko w rodzinie dysfunkcyjnej. Próba zrozumienia jego cierpienia

i bezsilności // Lider. – 1998 nr 11 s. 23

MACIOCHA Halina. Ziemianie, pamiętajcie! // Wszystko dla Szkoły. – 2006 nr 3 s. 19-20

MALANOWSKA Jolanta. Jak oceniać pracę szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia // Lider.

– 1999 nr 3 s. 8-11MALANOWSKA Jolanta. Obszary tematyczne w Edukacji zdrowotnej oraz sposoby

wprowadzania tych treści do programów nauczania // Lider. – 1999 nr 2s. 8-9

MALANOWSKA Jolanta. Ewolucyjne spojrzenie na ścieżkę prozdrowotną w oparciu o badania

nauczycieli przeprowadzone w latach 1999, 2002, 2004 w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia

Nauczycieli we Wrocławiu // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. – 2005 zeszyt 9

s. 35-39


MALISZEWSKI Dariusz. Fizyka i medycyna: scenariusz przedstawienia // Wszystko dla Szkoły.

– 2007 nr 3 s. 10-12MARCHWIŃSKA Ewa. Wiewióreczki z PCK: scenariusz inscenizacji // Wszystko dla Szkoły.

– 2005 nr 6 s. 19-20MATŁACH Jarosław, KACZYŃSKA Katarzyna. Dobrze czuć się dobrze: projekt // Wszystko dla

Szkoły. – 2002 nr 3 s. 1-3MATUKIN - PAKUSZYŃSKA Anna. Higiena psychiczna a mass media: scenariusz lekcji

dla chłopców z klas VI // Wszystko dla Szkoły. – 2010 nr 3 s. 17

MATUKIN - PAKUSZYŃSKA Anna. Higiena okresu dojrzewania: scenariusz lekcji

dla chłopców z klasy V szkoły podstawowej // Wszystko dla Szkoły. – 2009 nr 3 s. 4-5

MATUKIN – PAKUSZYŃSKA Anna. Higiena fizyczna w okresie dojrzewania: propozycja lekcji

dla dziewcząt klasy V // Wszystko dla Szkoły. – 2003 nr 5 s. 21

MATUKIN - PAKUSZYŃSKA Anna. Mój rytm biologiczny: scenariusz zajęć na temat

dojrzewania, przeznaczony dla chłopców z klasy V // Wszystko dla Szkoły. – 2009 nr 6 s. 17-18

MARKUSZEWSKA Katarzyna. Odżywiamy się zdrowo: scenariusz lekcji przyrody dla klasy IV

(ścieżka prozdrowotna) // Wszystko dla Szkoły. – 2005 nr 4 s. 11-12

MAZUR Grażyna, FILIPCZAK Ewa Jak promujemy zdrowie w naszej szkole // Lider. – 1997

nr 10 s. 28-30MENCEL-GWIZDAŁA Joanna. Kraina palaczy: scenariusz przeznaczony na rozpoczęcie

lub zakończenie roku szkolnego, Ogólnoświatowy Dzień Rzucania Palenia, realizację

wychowania ekologicznego w szkole // Biblioteka w Szkole. – 2001 nr 3 s. 15

MĘDRELA – KUDER Ewa. Przykłady złego odżywiania się – młodzieży szkół średnich

// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2009 nr 9 s. 13-15MICHAŁOWICZ Dorota. Propozycja zajęć z rodzicami na temat problematyki alkoholowej

// Wszystko dla Szkoły. – 2003 nr 9 s. 3-4MIECZEJKO Ewa. Czerp siłę i radość życia ze zdrowych posiłków : scenariusz zajęć // Wszystko

dla Szkoły. – 2001 nr 3 s. 12-14MINCZAKIEWICZ Elżbieta. Aktywność ruchowa i racjonalne żywienie podstawą zdrowia

i kondycji fizycznej nauczycieli i uczniów // Lider. – 2000 nr 3 s. 5-9

MOSZCZYŃSKI PAULIN. Tajemnice ludzkiego życia // Lider. – 1998 nr 6 s. 8-12

MOSZCZYŃSKI PAULIN. Kłopoty jelitowe // Lider. – 2000 nr 3 s. 3-4

MOSZCZYŃSKI PAULIN. Niedobory żywieniowe powodujące anemię // Lider. – 2000 nr 11

s. 3-5


MOSZCZYŃSKI PAULIN. Środowisko a zdrowie populacji u progu 2000 roku // Lider. – 1999

nr 2 s. 3-7MOSZCZYŃSKI PAULIN. Tajemniczy świat wirusów // Lider. – 1997 nr 10 s. 9-11

MYRDA Grażyna, BEJM Bożena. Chcę dbać o zdrowie // Życie Szkoły. – 2005 nr 9 s. 29-34

NADOLNA Irena. Informacja o wartości odżywczej produktów spożywczych jako element

ochrony zdrowia konsumenta // Lider. – 1999 nr 4 s. 10

Nauczanie w szkołach o nowotworach złośliwych: fragmenty przewodnika dla nauczycieli

// Lider. – 1999 nr 4 s. 3-9Niektóre szkody związane ze spożyciem alkoholu w różnych krajach Europy // Lider. – 1998

nr 7- 8 s. 31-34OCHRIN Irena, RUDNICKA Grażyna, KAKOWSKA Bożena. Uzależnieniom NIE: konkurs

// Wszystko dla Szkoły. – 2006 nr 2 s. 12-13Oferta – wykaz programów edukacji zdrowotnej w szkole //Lider. – 1999 nr 1 s. 20-34

OSTĘGA Wisława. Rola pielęgniarki środowiskowej w promocji zdrowia // Lider. – 1997 nr 12

s. 8-11


PANKOW Katarzyna. Rośniemy i dbamy o siebie : projekt edukacyjny konkurs // Wszystko

dla Szkoły. – 2004 nr 3 s. 11-12PANKOW Katarzyna. Możemy wpływać na swoje zdrowie // Wszystko dla Szkoły. – 2001 nr 10

s. 13


PARSONS Carl, STEARS Dawid, THOMAS Caroline, THOMAS Lynnette

[tł. i oprac. Woynarowska Barbara]. Szkoła promująca zdrowie w różnych krajach wnioskii rekomendacje // Lider. – 1997 nr 12 s. 29-32

PAWŁOWSKA Janina. Nikotyna to na twoje zdrowie kosa, a więc... olej papierosa: scenariusz

happeningu // Biblioteka w Szkole. – 1998 nr 2-3 s. 26

PIETRUSZKA Wioletta. A przecież może być inaczej: montaż na temat HIV i AIDS // Wszystko

dla Szkoły. – 2005 nr 1 s. 22-24PIETRUSZKA Wioletta. A przecież może być inaczej: montaż o tematyce antyalkoholowej

// Wszystko dla Szkoły. – 2005 nr 1 s. 19-21PILARCZYK Danuta. Smok Synoptycy: sztuka teatralna promująca zdrowy styl życia // Wszystko

dla Szkoły. – 2005 nr 7-8 s. 14-15PODCZASZY Kazimiera, SYGUDA Joanna. Autorski program z zakresu promocji zdrowia

psychospołecznego dla uczniów klas I „ To właśnie Ja” // Edukacja Zdrowotna i Promocja

Zdrowia w Szkole. – 2005 zeszyt 9 ( wkładka tematyczna)POPKO Bogumiła. Dbamy o zdrowie : scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II // Wszystko

dla Szkoły. – 2003 nr 6 s. 10-11PUCIŃSKA Dorota. Pinokio ma kłopoty: scenariusz przedstawienia o tematyce prozdrowotnej

// Biblioteka w Szkole. – 2006 nr 2 s. 30-31PÓŁTORAK Maria, WOYNAROWSKA Barbara, OBLACIŃSKA Anna, WIŚNIEWSKA

Agnieszka Upowszechnianie śniadań szkolnych jako podstawowego posiłku dla uczniów // Lider.

– 1998 nr 11 s. 5-7

RUCIŃSKA Hanna. Pantomima o tematyce antynikotynowej dla uczniów gimnazjum // Wszystko

dla Szkoły. – 2003 nr 10 s. 5-6RUDZKA – KAŃTOCH Zofia. Rola żywienia i żywności w prawidłowym rozwoju i zdrowiu

dzieci // Lider. – 1999 nr 4 s.10

RZEPSKA Ewa. Akcja antynikotynowa - "Nie pal, nie pal papierosów..." // Wszystko dla Szkoły.

– 2006 nr 2 s. 18-19SERWIK – POROWSKA Dorota, WACZYŃSKA – WRÓBLEWSKA Renata. Choroby

cywilizacyjne i społeczne XXI wieku // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole.

– 2005 zeszyt 9 s. 44-46SIERPOWSKA – GLAPIAK Irena. Czy warto tworzyć szkoły promujące zdrowie? // Lider.

– 1998 nr 3 s. 27SŁONECKA – POLOK Anna. Zasady życia w XXI wieku // Zdrowa Żywność. Zdrowy Styl Życia.

– 2010 nr 3 s. 14-16SKWARKO Małgorzata. Nie pal przy mnie!: scenariusz zajęć świetlicowych w ramach

wychowania zdrowotnego // Wszystko dla Szkoły. – 2007 nr 6 s. 5-7

SKRZYŃSKA Beata, WOYNAROWSKA Barbara. Palenie tytoniu w Europie // Lider. – 1997

nr 11 s. 26-30SOKOŁOWSKA Maria. Edukacja prozdrowotna w reformowanym systemie edukacji narodowej

// Lider. – 1999 nr 1 s. 3SOKOŁOWSKA Maria. Dobra edukacja zdrowotna w szkole – kilka kolejnych refleksji

// Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. – 2005 zeszyt 9 s. 7-11SOKOŁOWSKA Maria, LUTZE Izabella. Standardy, wskaźniki i narzędzia realizacji Edukacji

zdrowotnej w szkole // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. – 2005 zeszyt 9

s. 11-34


SOLARZ Małgorzata. Telefonia komórkowa – pożytek czy zagrożenie?: konspekt zajęć

z Edukacji ekologicznej w gimnazjum // Wszystko dla Szkoły. – 2003 nr 11 s. 10-11

SOWA Katarzyna. Problemy dorastania: to może być depresja! // Wszystko dla Szkoły. – 2008

nr 11 s. 3-4STANEK Józef Wypadki i urazy na zajęciach sportowych z uczniami // Lider. – 1998 nr 5

s. 24-25


STANEK Józef. Szkolny koordynator ds. promocji zdrowia // Lider. – 1998 nr 10 s. 15-16

STĄPAŁA Halina. Zdrowotne funkcje ćwiczeń śródlekcyjnych // Wszystko dla Szkoły. – 2002

nr 5 s. 19STĘPNIAK Katarzyna. „Przyjaciele Zippiego”: program promocji zdrowia psychicznego

dla małych dzieci // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. – 2005 zeszyt 9 s. 70-72

STYPUŁKOWSKA – MISIUREWICZ Hanna. Nowe i powracające zakażenia i zatrucia

pokarmowe w kraju i na świecie // Lider. – 1999 nr 4 s. 9

SZMIGIELSKI Stanisław. Rzeczywiste i urojone zagrożenia zdrowia użytkowników telefonów

komórkowych // Lider. – 1999 nr 4 s. 12

SZOSTAK Wiktor B. Choroby serca – nowe odkrycia – nowe problemy // Lider. – 1998 nr 4

s. 3-10


SZWAJCA Aldona. Uzależnienie od mediów: zajęcia Edukacji czytelniczej i medialnej

dla gimnazjum // Wszystko dla Szkoły. – 2003 nr 7-8 s. 1-2

SZYMAŃSKI Antoni. Wolne rodniki tlenowe – zagrożenia zdrowotne i profilaktyka żywieniowa

// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne . – 2009 nr 8 s. 21-23ŚCIEGIENNY Małgorzata. Bakterie to nasi sprzymierzeńcy czy wrogowie? // Wszystko

dla Szkoły. – 2004 nr 9 s. 12-13ŚWIATŁA – KOMISARCZYK Maria. „Święto jabłka": scenariusz imprezy prozdrowotnej

// Wszystko dla Szkoły. – 2005 nr 10 s. 14-15ŚWIĄTKOWSKA Krystyna, KLEBEKO Jolanta. Zajęcia „warsztatowe” z promocji zdrowia

// Lider. – 1997 nr 10 s. 26-27TROCKA Sławomira. Nie sięgaj dna. Z nami zdobywaj góry": projekt profilaktyczny

dla uczniów klasy I i II gimnazjum // Wszystko dla Szkoły. – 2002 nr 5 s. 7

TROJANOWSKA Anna „Życie bez nałogu” // Lider. – 1998 nr 10 s. 26-27

TYSZKIEWICZ Grażyna. Szkolny Dzień Zdrowia: scenariusz "Wiosennego Dnia Zdrowia"

dla uczniów klas I-III // Wszystko dla Szkoły. – 2004 nr 3 s. 12-13

WABIŃSKA Beata. Witaminkowe Królestwo: przedstawienie kukiełkowe dla uczniów klas

młodszych // Wszystko dla Szkoły. – 2007 nr 1 s. 13-14

WAKULUK Halina. Zdrowym być - to zdrowo żyć: konkurs ze znajomości przysłów i powiedzeń

w kl. IV - VI szkoły podstawowej // Wszystko dla Szkoły. – 2001 nr 7-8 s. 23

WAWRZYNIUK Dorota. Biegam, skaczę, umysł ćwiczę – to mój sposób jest na życie: impreza

rekreacyjno-sportowa dla uczniów klas młodszych // Wszystko dla Szkoły. – 2003 nr 5 s. 25

WIĘCH WALERIAN. „Nie narkotykom” // Lider. – 2000 nr 11s. 8

WIĘCH WALERIAN. Program zajęć z profilaktyczno - wychowawczych // Lider. – 2000

nr 11 s. 6- 7WIĘCH WALERIAN. Scenariusz programu zajęć z profilaktyki wychowawczej „ Uwierzmy

w siebie” // Lider. – 2000 nr 3 s. 21- 24

WINIARCZYK Elżbieta. Hałas - współczesna plaga // Wszystko dla Szkoły. – 2006 nr 2 s. 14

WLEKLIŃSKA Małgorzata. Alkohol - wróg, czy przyjaciel? : konspekt lekcji godziny

wychowawczej dla klasy III gimnazjum // Wszystko dla Szkoły. – 2003 nr 9 s. 12-13

WŁODARCZYK Piotr. Poczucie koherencji a zachowania zdrowotne // Lider. – 1998 nr 6

s. 13-18


WOJCIECHOWSKI Mirosław. Dręczenie wzajemne uczniów elementem wychowawczego

klimatu szkoły // Lider. – 1998 nr 11 s. 9-11

WOJDA Katarzyna, KAROLCZAK Iwona. Warto "uczyć ratować"! Program Edukacyjny

"Ratujemy i uczymy ratować", realizowany z uczniami klas I-III dzięki Fundacji Wielkiej

Orkiestry Świątecznej Pomocy // Wszystko dla Szkoły. – 2011 nr 6 s. 7-8

WOYNAROWSKA Barbara. Edukacja dla zdrowia: wybrane materiały przygotowane

dla uczestników Konferencji zorganizowanej w listopadzie 1999r. w Sejmie RP

przez Parlamentarną Grupę Kobiet i Dziennikarski Klub Promocji Zdrowia // Lider. – 2000

nr 3 s. 10-12WOYNAROWSKA Barbara. Podstawy teoretyczne i strategia edukacji zdrowotnej w szkole

// Lider. – 1999 nr 1 s. 14-19WOYNAROWSKA Barbara. Program edukacji zdrowotnej // Lider. – 1999 nr 1 s. 11-14

WOYNAROWSKA Barbara [tł.]. Deklaracja z Dżakarty: wprowadzenie promocji zdrowia w XXI

wiek // Lider. – 1998 nr 3 s. 3-4

WOYNAROWSKA Barbara. Rezolucja I Konferencji Europejskiej Sieci Szkół Promujących

Zdrowie // Lider. – 1999 nr 10 s. 25-26

WOŹNIAK Jadwiga. Strach nie chroni, nienawiść nie leczy: montaż słowno-muzyczny

poświęcony problemowi AIDS i tolerancji // Biblioteka w Szkole. – 2003 nr 6 s. 26-27

Wspierać i być wspieranym: projekt współpracy z rodzicami dzieci niepełnosprawnych

// Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. – 2005 zeszyt 9 s. 54-66WYROZĘBSKA Maria. Czy piękne znaczy chude? : scenariusz zajęć dla klasy pierwszej

gimnazjum // Wszystko dla Szkoły. – 2002 nr 3 s. 22

WYŻLIC Mariola. Dbam o własne zdrowie : konkurs wiedzy prozdrowotnej dla uczniów klas III

szkoły podstawowej // Wszystko dla Szkoły. – 2005 nr 2 s. 16-17

WYŻLIC Mariola. Quiz „owocowo - warzywny" : scenariusz zajęć zintegrowanych dla klas

pierwszych // Wszystko dla Szkoły. – 2005 nr 6 s. 14-15

ZAJĄCZKOWSKA Izabela, Majewska Renata. Kształtowanie umiejętności społecznych

i życiowych dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – program edukacyjny „ Zosia

Samosia idzie w świat” // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. – 2005 zeszyt 9

s. 73-79ZAJDEL Joanna. Zarządzanie czasem przez uczniów (czyli jak skonstruować program

prozdrowotny) // Wszystko dla Szkoły. – 2003 nr 9 s. 22-23

ŻUKOWSKA Beata. Międzynarodowy Dzień bez Papierosa: scenariusz inscenizacji dla klas I-III

// Życie Szkoły. – 2004 nr 2 s. 54-55ŻUKOWSKA Zofia. Stres a twój styl życia Lider. – 1997 nr 10 s. 5- 8

ŻURAKOWSKA Barbara. Lepiej zapobiegać niż leczyć : profilaktyka uzależnień w szkole

// Życie Szkoły. – 2005 nr 1 s. 1-3  1   2


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość