Strona główna

Protok ó Ł z wyboru członków rady przedstawicieli kin studyjnych I lokalnych


Pobieranie 42.4 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar42.4 Kb.
P R O T O K Ó Ł

Z WYBORU CZŁONKÓW RADY PRZEDSTAWICIELI KIN STUDYJNYCH I LOKALNYCH (zwanej dalej „Radą”)
Wyboru Rady – organu określonego w Regulaminie Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych (SKSiL)– dokonano w drodze głosowania przy pomocy poczty elektronicznej.
Przyjęto następujący regulamin głosowania:
1/ wybierani są przedstawiciele kin studyjnych i lokalnych z następujących sześciu grup regionalnych:
- Centrum (lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie)

- Południe (małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie)

- Północ ( kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie)

- Śląsk (dolnośląskie, opolskie, śląskie)

- Zachód ( lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie)

- Warszawa


2/ kandydaci do Rady mogą zgłaszać się sami, bądź być zgłoszeni przez przedstawicieli kin. W takim przypadku ich kandydatura wymaga zgody zainteresowanych.
3/ każde kino dysponuje dwoma głosami, które może oddać na 1 przedstawiciela z listy kin studyjnych i 1 przedstawiciela kin lokalnych ze swojego regionu, co oznacza, że kino może oddać głos na maksymalnie 2 kandydatów. Wyjątek stanowi grupa Warszawa, w której kina dysponują tylko 1 głosem i wybierają 1 przedstawiciela.
4/ W przypadku, gdy kandydat z jednej z list ( ‘studyjne”, „lokalne”) nie uzyska żadnego głosu, do Rady wchodzi dwóch przedstawicieli z drugiej listy.
5/ na członków Rady wybierani są kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów. W przypadku, gdy kandydaci otrzymają tyle samo głosów, zorganizowane zostanie dodatkowe głosowanie, w którym udział będą mogli wziąć przedstawiciele wszystkich grup regionalnych
6/ w sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie, decyzję podejmuje Dyrektor

Filmoteki Narodowej


Głosowanie trwało 14 do 25 marca 2016 roku.
Komisja w składzie:

- Katarzyna Terlecka,

- Urszula Silwon-Bublej,

- Ewa Siadek,

zebrała i podliczyła oddane głosy. Swój głos oddali reprezentanci 82 kin należących do Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych:
GRUPA ŚLĄSK

Nazwisko

Kino

Ilość pkt/głosy

Adam Pazera - studyjne

Światowid – Katowice

6

Urszula Biel

Amok – Gliwice

5

Agnieszka Skrzelowska

Kosmos – Katowice

2

Andrzej Littman

Chemik – Kędzierzyn Koźle

10

GRUPA POŁUDNIENazwisko

Kino

Ilość głosów

Robert Skrzydlewski - studyjne

Agrafka - Kraków

17

Bożena Gierat

Kino Pod Baranami - Kraków

4

Anna Niziołek - lokalne

Galaktyka - Mielec

14

Małgorzata Etmańska

Planet Cinema – Oświęcim

3

Grzegorz Krzywonos

Muza - Włoszczowa

3

GRUPA CENTRUMNazwisko

Kino

Ilość głosów

Maciej Malangiewicz - studyjne

Fenix – Łowicz

6

Sławomir Gąsiewski

Kino Centrum Kultury Grodzisk Mazowiecki

5

Krystyna Michalska - lokalne

Kino Miejskiego Domu Kultury – Radomsko

10

GRUPA ZACHÓDNazwisko

Kino

Ilość głosów

Piotr Zakens - studyjne

Rialto - Poznań

12

Andrzej Kawala

Newa – Zielona Góra

3

Ewa Smolińska

Komeda – Ostrów Wielkopolski

1

Iwona Bartnicka

60 krzeseł – Gorzów Wielkopolski

1

Jan Rajpolt

Pałacowe - Poznań

1

Katarzyna Kubacka - lokalne

Centrum – Konin

7

Rafał Górecki

Bułgarska 19 - Poznań

6

Janusz Tomyślak

Szarotka – Krobia

3

Tomasz Czuk

Wolność - Szczecinek

3

GRUPA PÓŁNOCNazwisko

Kino

Ilość głosów

Natalia Piotrowska - studyjne

Światowid Kameralne - Elbląg

7

Konrad Lenkiewicz

Awangarda – Olsztyn

2

Anna Morzyk - lokalne

Gdyńskie Centrum Filmowe – Gdynia

7

Aleksandra Truskolawska

Albatros – Bytów

2

GRUPA WARSZAWANazwisko

Kino

Ilość pkt/głosy

Michał Komoń

Iluzjon- Warszawa

5

Piotr Olak

Luna - Warszawa

3

Justyna Kociszewska

Kino.LAB – Warszawa

2

Karolina Bieńko

Kino KC – Warszawa

1

Łukasz Szewczak

Praha – Warszawa

0

Ewa Jaskólska

Stacja Falenica – Warszawa

0


Biorąc powyższe pod uwagę, Andrzej Goleniewski – Zastępca Dyrektora Filmoteki Narodowej – podjął decyzję o powołaniu następujących osób do Rady Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych:
Grupa Śląsk :

Adam Pazera – kina studyjne

Andrzej Littman – kina lokalne
Grupa Południe

Robert Skrzydlewski – kina studyjne,

Anna Niziołek - kina lokalne
Grupa Centrum

Maciej Malangiewicz – kina studyjne

Krystyna Michalska kina lokalne

Grupa Zachód:

Piotr Zakens – kina studyjne

Katarzyna Kubacka kina lokalne
Grupa Północ:

Natalia Piotrowska – kina studyjne

Anna Knap - Morzyk – kina lokalne
Grupa Warszawa:

Michał Komońprzedstawiciel
Dodatkowo, zgodnie z zapisami Regulaminu SKSiL dającego Dyrektorowi FN prawo powiększenia składu Rady o cztery osoby, których działalność ma szczególne znaczenie dla funkcjonowania SKSiL, zaproszeni do pracy w Radzie zostali :
- Małgorzata Kuzdra

- Bożena Gierat

- Andrzej Kawala

- Bolesław Drochomirecki
Kadencja Rady Kin Studyjnych i Lokalnych rozpoczyna się w dniu 1 maja 2016 roku i wygasa 30 kwietnia 2018 roku.

Podpisy członków Komisji:

- Katarzyna Terlecka

- Urszula Silwon-Bublej

- Ewa Siadek


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość