Strona główna

Protokół nr 11 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 4 września 2009 r


Pobieranie 40.35 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar40.35 Kb.


Protokół nr 11

posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

w Olsztynie

z dnia 4 września 2009 r.
Obecni:

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ; dr hab. Szczepan FIGIEL, prof. UWM; dr hab. inż. Wojciech JANCZUKOWICZ, prof. UWM; dr hab. inż. Władysław KORDAN, prof. UWM; prof. dr hab. inż. Tadeusz RAWA; prof. dr hab. Jadwiga WYSZKOWSKA; dr hab. Wiesław SOBOTKA, prof. UWM; dr hab. Tadeusz KAMIŃSKI, prof. UWM w zastępstwie prof. dr. hab. Ryszarda GÓRECKIEGO; dr hab. inż. Krzysztof ŚWIĄTEK, prof. UWM; prof. dr hab. Józef TWORKOWSKI; dr hab. Szczepan BRYM, prof. UWM; prof. dr hab. Andrzej KONCICKI; dr Zbigniew NASALSKI w zastępstwie dr. hab. Mirosława GORNOWICZA, prof. UWM; prof. dr hab. n. med. Wojciech MAKSYMOWICZ; dr hab. Marek MELNYK, prof. UWM w zastępstwie prof. dr. hab. Andrzeja OLUBIŃSKIEGO; dr inż. Marzena WILAMOWSKA-KORSAK w zastępstwie prof. dr. hab. inż. Janusza PIECHOCKIEGO; dr hab. inż. Bogusław STANIEWSKI, prof. UWM; dr hab. Krystyna DEMSKA-ZAKĘŚ, prof. UWM; prof. dr hab. Bronisław SITEK; Piotr OBAREK, prof. UWM; ks. dr hab. Piotr DUKSA, prof. UWM; prof. dr hab. Janina POGORZELSKA; prof. dr hab. inż. Ryszard ŹRÓBEK; dr hab. Ewa STARZYŃSKA-KOŚCIUSZKO, prof. UWM; prof. dr hab. Jan KUCHARSKI; prof. dr hab. Andrzej RUTKOWSKI; prof. dr hab. n. med. Marek JURKOWSKI; dr hab. Małgorzata SUŚWIŁŁO, prof. UWM; dr hab. inż. Adam LIPIŃSKI, prof. UWM; dr hab. Zbigniew WIECZOREK, prof. UWM; prof. dr hab. Jan GLOGOWSKI; prof. dr hab. Stanisław PIKULSKI; prof. Benedykt BŁOŃSKI; ks. prof. dr hab. Władysław NOWAK; dr inż. Jan MICIŃSKI; dr Elżbieta EJDYS; dr inż. Jan KURYJ; dr Andrzej KORYTKO; dr inż. Elżbieta JANUSZEWICZ; dr Agnieszka BOJARSKA-SOKOŁOWSKA; dr Sławomir PRZYBYLIŃSKI; dr inż. Barbara DEJA; dr inż. Krzysztof BOHDZIEWICZ; dr inż. Marcin ZIELIŃSKI; dr Jakub ZIĘTY; dr Antoni GRZYBEK; ks. dr Jan GUZOWSKI; mgr Grzegorz DUBIELSKI; mgr Anna BARAŃSKA; Paweł SOBOTKO; mgr Mirosław STANKIEWICZ; mgr inż. Zdzisława ŚWITAŁA; inż. Józef ZIÓŁKOWSKI; mgr inż. Łukasz KIJEWSKI; mgr inż. Marta MIKŠ-KRAJNIK; Sebastian BACA; dr inż. Wojciech CYMERMAN; mgr inż. Jadwiga CIERACH; dr Danuta KONIECZNA; dr inż. Zbigniew WARZOCHA; dr inż. Andrzej WOŁODŹKO; Jan NIERADKO; prof. dr hab. Marian KOZŁOWSKI; prof. dr hab. Andrzej KUNCEWICZ; prof. dr hab. Adam ZIĘCIK.

Nieobecni – usprawiedliwieni:

dr hab. Norbert KASPAREK, prof. UWM; prof. dr hab. Czesław HOŁDYŃSKI; prof. dr hab. Tomasz JANOWSKI; dr hab. Małgorzata JUCHNIEWICZ, prof. UWM; dr n. wet. Marek JAŁYŃSKI; dr inż. Marek GARBOWSKI; dr Wojciech MARCHLIK; Anna BIENASZ; Ewa CYBULSKA; Marcin DENKIEWICZ; Jarosław DOBRZENIECKI; Marta DUNAJSKA; Szymon KLAUS; Joanna KOSTRZEWA; Rafał KOSTYK; Bartłomiej KROM; Magda MARCHELEWSKA; Jakub ROSZKIEWICZ; Michał SADOWSKI; Marcin WORONIECKI.


Zaproszeni:

prof. dr hab. Andrzej FARUGA.


Obecni byli także: Audytor i kierownicy biur.
Rektor, prof. dr hab. Józef Górniewicz powitał gości i członków Senatu, a następnie poinformował, że w okresie od 26 czerwca 2009 roku do 4 września 2009 roku zmarły następujące osoby:

 • 9 lipca 2009 roku zmarł Grzegorz Łosiak – emerytowany pracownik Działu Gospodarki Nieruchomościami;

 • 12 lipca 2009 roku zmarł dr hab. Zbigniew Łotys – z Wydziału Humanistycznego;

 • 31 sierpnia 2009 roku zmarł Mirosław Dryl – b. inspektor nadzoru w Sekcji Nadzoru Budowlanego i Dokumentacji Technicznej.

Senat chwilą ciszy uczcił pamięć Zmarłych.


Rektor, prof. dr hab. Józef Górniewicz przedstawił planowany porządek obrad:
1. Podjecie uchwał w sprawie projektowanych inwestycji na rok 2009 i 2010.

2. Sprawy bieżące.

3. Wolne wnioski.
Porządek obrad przyjęty został bez uwag.
Rektor, prof. dr hab. Józef Górniewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nadanie nazwy „Promenada absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” i prosił o zabranie głosu przewodniczącego Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. Andrzeja Farugę.
Prof. dr hab. inż. Andrzej Faruga omówił przedstawiony przez Rektora projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nadanie nazwy „Promenada absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”.
Senat, w głosowaniu jawnym, większością głosów, przyjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nadanie nazwy „Promenada absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” (zał. Nr 1).
AD 1. Podjecie uchwał w sprawie projektowanych inwestycji na rok 2009 i 2010.
Rektor, prof. dr hab. Józef Górniewicz omówił konieczność podjęcia przez Senat uchwał dot. projektowanych inwestycji na lata 2009 i 2010.
Rektor, prof. dr hab. Józef Górniewicz przedstawił uchwałę w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Collegium Anatomicum UWM w Olsztynie”
Senat, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, przyjął uchwałę w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Collegium Anatomicum UWM w Olsztynie” (zał. Nr 2).
Rektor, prof. dr hab. Józef Górniewicz przedstawił uchwałę w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa i doposażenie budynku „B” Collegium Anatomicum UWM w Olsztynie”.
Senat, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, przyjął uchwałę w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa i doposażenie budynku „B” Collegium Anatomicum UWM w Olsztynie” (zał. Nr 3).
Prof. Wojciech Maksymowicz (Dziekan Wydziału Nauk Medycznych) zreferował

założenia uchwały w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa i wyposażenie Kolegium Medycyny Rodzinnej i Patofizjologii z Laboratorium Umiejętności Klinicznych Wydziału Nauk Medycznych UWM ul. Warszawska 30”.


Senat, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, przyjął uchwałę w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa i wyposażenie Kolegium Medycyny Rodzinnej i Patofizjologii z Laboratorium Umiejętności Klinicznych Wydziału Nauk Medycznych UWM ul. Warszawska 30” (zał. Nr 4).


Rektor, prof. dr hab. Józef Górniewicz przedstawił uchwałę w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rewitalizacja obiektów powojskowych przy ul. Warszawskiej w Olsztynie na Kliniczny Szpital Uniwersytecki”.
Senat, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, przyjął uchwałę w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rewitalizacja obiektów powojskowych przy ul. Warszawskiej w Olsztynie na Kliniczny Szpital Uniwersytecki” (zał. Nr 5).
Rektor, prof. dr hab. Józef Górniewicz przedstawił uchwałę w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa Centrum Geodezji i Geoinformatyki”.
Senat, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, przyjął uchwałę w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa Centrum Geodezji i Geoinformatyki” (zał. Nr 6).
Rektor, prof. dr hab. Józef Górniewicz przedstawił uchwałę w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa i wyposażenie budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych”.
Senat, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, przyjął uchwałę w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa i wyposażenie budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych” (zał. Nr 7).
Rektor, prof. dr hab. Józef Górniewicz przedstawił uchwałę w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa i wyposażenie budynku Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie”.
Senat, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, przyjął uchwałę w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa i wyposażenie budynku Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie” (zał. Nr 8).
Rektor, prof. dr hab. Józef Górniewicz przedstawił uchwałę w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Remont, adaptacja, wyposażenie budynku i przygotowanie centrum dydaktycznego, naukowego, wdrożeniowego i popularyzatorskiego w obszarze gastronomia - sztuka kulinarna oraz dietetyka z profilaktyką żywieniową na Wydziale Nauki o Żywności”.

Senat, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, przyjął uchwałę w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Remont, adaptacja, wyposażenie budynku i przygotowanie centrum dydaktycznego, naukowego, wdrożeniowego i popularyzatorskiego w obszarze gastronomia- sztuka kulinarna oraz dietetyka z profilaktyką żywieniową na Wydziale Nauki o Żywności” (zał. Nr 9).


Rektor, prof. dr hab. Józef Górniewicz przedstawił uchwałę w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa i wyposażenie budynku Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie”.
Senat, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, przyjął uchwałę w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa i wyposażenie budynku Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie” (zał. Nr 10).
Rektor, prof. dr hab. Józef Górniewicz przedstawił uchwałę w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą ”Przystosowanie budynku oraz instalacji przeciwpożarowej Domu Studenckiego nr 4 w Olsztynie do wymogów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego”.
Senat, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, przyjął uchwałę w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą ”Przystosowanie budynku oraz instalacji przeciwpożarowej Domu Studenckiego nr 4 w Olsztynie do wymogów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego” (zał. Nr 11).
Rektor, prof. dr hab. Józef Górniewicz przedstawił uchwałę w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą ”Przystosowanie budynku oraz instalacji przeciwpożarowej Domu Studenckiego nr 12 w Olsztynie do wymogów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego”.
Senat, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, przyjął uchwałę w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą ”Przystosowanie budynku oraz instalacji przeciwpożarowej Domu Studenckiego nr 12 w Olsztynie do wymogów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego” (zał. Nr 12).
Rektor, prof. dr hab. Józef Górniewicz przedstawił uchwałę w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa środowiskowej sieci teleinformatycznej nauki – NewMAN w Olsztynie” w ramach Konsorcjum PIONIER.
Senat, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, przyjął uchwałę w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa środowiskowej sieci teleinformatycznej nauki – NewMAN w Olsztynie” w ramach Konsorcjum PIONIER (zał. Nr 13).
AD 2. Sprawy bieżące
Rektor, prof. dr hab. Józef Górniewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Senat, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, przyjął uchwałę w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (zał. Nr 14).
Rektor, prof. dr hab. Józef Górniewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny w postaci 729/10000 udziału w prawie własności nieruchomości zabudowanej położonej w Olsztynie przy ul. Głowac-kiego 17.
Senat, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, przyjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny w postaci 729/10000 udziału w prawie własności nieruchomości zabudowanej położonej w Olsztynie przy ul. Głowackiego 17 (zał. Nr 15).
Rektor, prof. dr hab. Józef Górniewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie

wyrażenia zgody na udział w kosztach inwestycji polegającej na modernizacji infrastruktury wodociągowej realizowanej w Łężanach.


Senat, w głosowaniu jawnym, większością głosów, przyjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udział w kosztach inwestycji polegającej na modernizacji infrastruktury wodociągowej realizowanej w Łężanach (zał. Nr 16).
Rektor, prof. dr hab. Józef Górniewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na okres 10 lat gminie Reszel części działki o numerze ewidencyjnym 295/80 o powierzchni 1300 m kw. wraz z budynkiem.
Senat, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, przyjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na okres 10 lat gminie Reszel części działki o numerze ewidencyjnym 295/80 o powierzchni 1300 m kw. wraz z budynkiem (zał. Nr 17).
Rektor, prof. dr hab. Józef Górniewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezgotówkowe przekazanie części działki o numerze ewidencyjnym 293 na rzecz gminy Reszel.
Senat, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, przyjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na bezgotówkowe przekazanie części działki o numerze ewidencyjnym 293 na rzecz gminy Reszel (zał. Nr 18).
Rektor, prof. dr hab. Józef Górniewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie przyznania Medalu „Benemerenti Universitati Nostrae” prof. dr. hab. Andrzejowi Farudze, dr h. c.
Senat liczy 72 osoby uprawnione do głosowania. W głosowaniu wzięło udział 55 osób obecnych i uprawnionych do głosowania, ważnych głosów oddano 54 i w tym za wnioskiem głosowało 54 osoby (zał. Nr 19).

Senat, w głosowaniu tajnym, jednogłośnie, przyjął uchwałę w sprawie przyznania Medalu „Benemerenti Universitati Nostrae” prof. dr. hab. Andrzejowi Farudze, dr h. c. (zał. Nr 20).


Rektor, prof. dr hab. Józef Górniewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie przyznania Medalu „Benemerenti Universitati Nostrae” prof. dr. hab. Maciejowi Tadeuszowi Gajęckiemu.
Senat liczy 72 osoby uprawnione do głosowania. W głosowaniu wzięło udział 55 osób obecnych i uprawnionych do głosowania, ważnych głosów oddano 54 i w tym za wnioskiem głosowało 54 osoby (zał. Nr 21).
Senat, w głosowaniu tajnym, jednogłośnie, przyjął uchwałę w sprawie przyznania Medalu „Benemerenti Universitati Nostrae” prof. dr. hab. Maciejowi Gajeckiemu (zał. Nr 22).
Rektor, prof. dr hab. Józef Górniewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie przyznania Złotego i Srebrnego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”.
Wnioski o przyznanie Laurów Uniwersyteckich poparli: prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz (Dziekan Wydziału Nauk Medycznych), dr hab. Bogusław Staniewski, prof. UWM (Dziekan Wydziału Nauk o Żywności) oraz dr inż. Elżbieta Januszewicz (Związek Nauczycielstwa Polskiego).
Protokół głosowania tajnego w tej sprawie stanowi - zał. Nr 23.
Senat, w głosowaniu tajnym, przyjął uchwałę w sprawie Złotego i Srebrnego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”. Uchwała Senatu w tej prawie stanowi - zał. Nr 24.
Rektor, prof. dr hab. Józef Górniewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji.
Senat, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, przyjął uchwałę w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji (zał. Nr 25).
Rektor, prof. dr hab. Józef Górniewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Teologii.
Senat, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, przyjął uchwałę w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Teologii (zał. Nr 26).
Rektor, prof. dr hab. Józef Górniewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nadanie nazwy „Aleja Ofiar Katyńskich”
Senat, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, przyjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nadanie nazwy „Aleja Ofiar Katyńskich” (zał. Nr 27).
AD 4. Wolne wnioski
Rektor, prof. dr hab. Józef Górniewicz przedstawił kwestię finansów dot. projektów realizowanych w ramach „Polski Wschodniej” oraz poinformował o konieczności uchylenia Uchwały Nr 290 Senatu z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie zmiany nazwy zakładu opieki zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Senat, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, przyjął uchwałę w sprawie zmiany nazwy zakładu opieki zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (zał. Nr 28).
Prorektor, prof. dr hab. Jadwiga Wyszkowska przedstawiła dane dot. I etapu przeprowadzonej rekrutacji na rok akademicki 2009/2010 (zał. Nr 29).
Rektor, prof. dr hab. Józef Górniewicz poinformował o zbliżających się uroczystościach:

 • 17 września 2009 r:

  • godz. 10:00 – uroczystość nadania tytułu dr h. c. prof. Januszowi Małłkowi;

  • godz. 12:00 – uroczyste posadzenie Dębów Katyńskich (obecny będzie Prezydent RP);

  • godz. 13:00 – otwarcie XVIII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich;

 • 28/29 września 2009 r. – Immatrykulacje wydziałowe;

 • 30 września 2009 r.:

  • godz. 11:00 inauguracja ogólnouczelniana z nadaniem tytułu dr h. c. prof. Hubertowi Orłowskiemu;

 • 2 października 2009 r.:

  • godz. 9:00 inauguracja na Wydziale Teologii wraz z wręczeniem Złotego Lauru UWM ks. kard. Zenonowi Grocholewskiemu.

Następnie Rektor, prof. dr hab. Józef Górniewicz podziękował wszystkim za obecność na dzisiejszym posiedzeniu i poinformował, że kolejne, robocze posiedzenie Senatu odbędzie się 25 września 2009 roku.


Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała: Przewodniczył:
Rektor
mgr Magdalena Winnicka prof. dr hab. Józef Górniewicz


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość