Strona główna

Protokół Nr 119/06 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy


Pobieranie 20.78 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar20.78 Kb.
Protokół Nr 119/06

z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy

odbytego w dniu 8 lutego 2006r.

Obecni według załączonej listy obecności – zał.nr 1


Tematem posiedzenia Komisji były następujące sprawy:

  1. Dyskusja na temat działalności poradni „K” w Mszczonowie.

  2. Dyskusja na temat projektu modernizacji bloku żywieniowego przy Szkole Podstawowej w Mszczonowie .

  3. Zapoznanie się z ofertą Firmy ERA EKO sp.z.oo dotyczącą unieszkodliwiania i redukcji ilości odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania – zał.Nr.2

  4. Zapoznanie się pismem ZOZ w Żyrardowie dot: decyzji o warunkach restrukturyzacji ZOZ w Żyrardowie – zał.Nr 3

  5. Zapoznanie się z pismem Komisariatu Policji w Mszczonowie dotyczącym sprawozdania z przebiegu dodatkowych służb na terenie miasta i gminy Mszczonów w styczniu 2006r. – zał.Nr 4

  6. Sprawy różne.

Ad.1 Dyskusja na temat działalności poradni „K” w Mszczonowie.


Burmistrz Miasta poinformował, ze na zebraniach z mieszkańcami miasta padło wiele narzekań dotyczących funkcjonowania Poradni „K” w Mszczonowie. W związku z tym poproszono na komisję Kierowników NZOZ działających na terenie naszej gminy celem zastanowienia się co zrobić aby ta poradnia lepiej funkcjonowała.
Pan Myszkowski poinformował, że problem ten jest bardzo bolesny i trudny do rozwiązania od kilku lat. Poradnia „K” nie spełniała wymogów sanitarnych w związku z tym została w ubiegłym roku wyremontowana. Niezadowolenie pacjentek bierze się z braku wiedzy na jakich zasadach usługi zdrowotne funkcjonują. W ramach kontraktu nie można przyjąć nieograniczonej liczby pacjentek. Podstawowa opieka zdrowotna jest finansowana na przyzwoitym poziomie i jakoś można się w ramach tych środków wyrobić. Na poradnie „K” NZOZ z NFZ otrzymał środki na poziomie 3330 zl miesięcznie aby ta poradnia jakoś funkcjonowała z podstawowej opieki zdrowotnej dokłada się miesięcznie w granicach 1000 – 1500 zł. Zapotrzebowanie tej poradni jest na poziomie 65-75 tys. zł rocznie a otrzymuje z NFZ 40 tys. rocznie.
Pan Sutkowski potwierdza słowa Pana Myszkowskiego. Uważa, że wielką rzeczą jest, że wogóe ta poradnia w Mszczonowie jest. Żaden POZ nie posiada takiej poradni. Sygnały pacjentek często są sygnałami przesadzonymi i wynikają z niewiedzy jak taka poradnia funkcjonuje, myśli że na ten temat należy mówić. Były w ubr. Zakontraktowane badania, których limit nie został wykorzystany. On jest zdania, że w Mszczonowie pracuje doskonały lekarz ginekolog, zresztą poprzedni lekarz tez był doskonałym fachowcem.
Pan Zieliński uważa, że należy się zastanowić na ta poradnią ponieważ błąd może polegać na złym podejściu lekarza do pacjenta. Pacjentki uważają, że Pani doktor ma inne podejście w prywatnym swoim gabinecie a inne w przychodni.
Pan Myszkowski zdaje sobie sprawę, ze sytuacja ta jest niezręczna ale było to jedyne rozwiązanie na tym terenie. Prawdopodobnie gdyby Pani Zając nie zgodziła się na pracę na umowę – zlecenie to tej poradni wogółe by nie było.
Pan Sutkowski wskazał, ze takie same problemy są przy realizacji niemalże wszystkich usług specjalistycznych. W przypadku ostrego przypadku okulistycznego pacjenci mogą być jedynie kierowani do Warszawy. Ponadto na tym terenie są problemy z pozyskaniem jakiegokolwiek lekarza do pracy.
Pan Michalak uważa, ze na drzwiach gabinetu powinno się powiesić kartkę z informacją co za otrzymane środki z NFZ można zrobić.
Burmistrz Miasta uważa, że droższe badania należy z gruntu wyeliminować.
Pan Myszkowski poinformował, ze jest to niemożliwe, ponieważ może mieć z tego tytułu kontrolę z NFZ. Jednocześnie podziękował za dotychczasową pomoc w remontach i planuje dalsze remonty. Proponuje aby wspólnie zastanowić się nad remontem i wymianą dalszej części stolarki okiennej oraz ociepleniem.
Burmistrz Miasta uważa, że część okien Mo zna wymienić w tym roku a cześć w przyszłym wraz z ociepleniem.
Pan Sutkowski poinformował, ze relatywnie do powierzchni utrzymanie ośrodka w Osuchowie jest większe niż w Mszczonowie. On nie ma szans za swoje środki wykonać jakiegokolwiek remontu w Osuchowie. Chce przedstawić Burmistrzowi wszystko to co wynika z ustaleń z Sanepidem. Powiatowy Inspektor Sanitarny zatwierdził plan naprawy placówki. Dziękuje za wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, ale środek jego NZOZ wymaga zdecydowanych działań. Deklaruje, że w przypadku wykonania przez Gminę większych remontów w środku to same wyposażenie i remont gabinetów wykona we własnym zakresie.
Burmistrz Miasta zastanawia się czy nie zrezygnować z burzenia ścian ponieważ niedługo zwolni się lokal po aptece.
Pan Sutkowski poinformował, że nie jest to dobry pomysł.
Pan Michalak zapytał się jakie są szacunkowe koszty remontu w Osuchowie
Pan Sutkowski poinformował, ze nie jest to do końca policzone.
Ustalenia komisji:

- zastanowić się w jakiej formie można wspomóc poradnie „K” i ewentualnie spisać porozumienie w tej sprawie

- dostosować środki do potrzeb remontowych w przychodniach

- zakupić badania mammograficzne oraz cytologiczne ale tylko ze skierowaniami z przychodni w Mszczonowie i Osuchowie.


Ad.2 Pan Aleksander Kania z Biura Projektów i Koordynacji Inwestycji „Gaztroprojekt” w Warszawie przedstawił projekt koncepcji modernizacji bloku żywieniowego przy Szkole Podstawowej w Mszczonowie .(projekt znajduje się w Wydziale RG) Poinformował także, że należy wykonać projekt instalacji gazowej oraz instalacji hydrantowej.
Burmistrz Miasta poinformował, ze należy zlecić wykonanie p[projektu instalacji gazowej oraz wykonać hydrant wewnętrzny na klatce schodowej. Ponadto należy zakupić urządzenie na herbatę typu warnik.
Pani Lenat poinformowała, że całkowity koszt modernizacji wyniesie ponad 400000 zł z czego możemy uzyskać dotacji w maksymalnej wysokości 100000 z ł.
Ad.3 Burmistrz Miasta zapoznał członków komisji z ofertą Firmy ERA EKO sp.z.oo dotyczącą unieszkodliwiania i redukcji ilości odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy postanowiła zaprosić przedstawiciela w/wym firmy na najbliższe posiedzenie komisji.

Ad.4 Burmistrz Miasta zapoznał członków komisji z pismem ZOZ w Żyrardowie dot: decyzji o warunkach restrukturyzacji ZOZ w Żyrardowie.


Komisja postanowiła zaprosić na jedno z posiedzeń Pana Liszewskiego celem ustosunkowania się do warunków restrukturyzacji przedstawionych przez Wojewodę Mazwoeickiego.

Ad.5 Burmistrz Miasta zapoznał członków komisji z pismem Komisariatu Policji w Mszczonowie dotyczącym sprawozdania z przebiegu dodatkowych służb na terenie miasta i gminy Mszczonów w styczniu 2006r.


Komisja postanowiła zaprosić na jedno z posiedzeń Komendanta Komisariatu Policji w Mszczonowie oraz Komendanta Powiatowego w celu omówienia zasad pełnienia dodatkowych służb.

Ad.6 W tym punkcie:


Pan Zieliński zwrócił uwagę na nieodśnieżny chodnik na ul. Sienkiewicza na wysokości byłej bazy GS.
Burmistrz Miasta polecił przekazać Pani Sitek aby zajęła się tym tematem.
Pan Gołyński proponuje aby na lato zakupić policjantom dwa rowery do patrolowania miasta.
Pan Zientek zapytał się czy podjęta została decyzja odnośnie funkcjonowania GCI w Osuchowie.
Burmistrz Miasta poinformował, ze należy powiększyć w Osuchowie lokal na GCI, tymczasowo przeprowadzony będzie drobny remont a docelowo GCI przeniesione będzie do pomieszczeń gdzie obecnie jest apteka.. Ponadto poinformował, ze prawdopodobnie nie będziemy w tym roku w stanie rozpocząć inwestycji w ramach ZPOR ponieważ procedura przetargowa jest bardzo długa..
Na tym protokoł zakończono i podpisano.
Protokołowała Wiceprzewodniczący Komisji
Małgorzata Badowska Stanisław Wiechowski


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość