Strona główna

Protokół nr 12/2009


Pobieranie 4.66 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar4.66 Kb.

Protokół nr 12/2009


z posiedzenia Rady Nadzorczej

w dniu 21.12.2009r.
W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Rady Nadzorczej p.p.: Urszula Ajersz, Grzegorz Jemielita, Teresa Kazior, Zbigniew Kotula, Ewa Łuczyńska, Andrzej Michałowski, Grzegorz Mirecki, Jerzy Muchowski, Elżbieta Nosiadek, Piotr Stasiak, Andrzej Wiltos, Izabela Ziemińska-Marynowicz, przedstawiciele Zarządu Spółdzielni p.p.: Stanisław Baranowski – Prezes Zarządu, Grzegorz Jakubiec – Z-ca Prezesa Zarządu, Główna Księgowa – Halina Szczerba, Spec. ds. ekonomicznych – Edyta Staszewska.


Porządek obrad:
1.      Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.

2.      Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 23.11.2009r.

3.     Rozpatrzenie informacji Zarządu o stanie prac nad Statutem Spółdzielni w świetle przygotowywanych przez Sejm RP uregulowań prawnych tj. zmian ustawy o Spółdzielniach mieszkaniowych w związku z wyrokami Trybunału Konstytucyjnego – ew. podjęcie uchwały.

4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie planu finansowo-gospodarczego Spółdzielni na 2010 – podjęcie uchwały.

5. Zatwierdzenie zmiany stawek opłat za użytkowanie lokali – podjęcie uchwały.

6.     Rozpatrzenie wniosków Zarządu w sprawie przywrócenia członkostwa w Spółdzielni p. Jakubowi Szymańskiemu i p. Mirosławowi Trześniewskiemu – podjęcie uchwał.7.  Sprawy bieżące.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość