Protokół Nr 24 nadzwyczajnego posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 października 2010 rokuPobieranie 11.85 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar11.85 Kb.


Protokół Nr 24

nadzwyczajnego posiedzenia

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 6 października 2010 roku
Obecni:

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ; dr hab. Szczepan FIGIEL, prof. UWM; dr hab. inż. Wojciech JANCZUKOWICZ, prof. UWM; dr hab. inż. Władysław KORDAN, prof. UWM; prof. dr hab. inż. Tadeusz RAWA; prof. dr hab. Jadwiga WYSZKOWSKA; dr hab. Wiesław SOBOTKA, prof. UWM; prof. dr hab. Ryszard GÓRECKI; dr hab. inż. Krzysztof ŚWIĄTEK, prof. UWM; dr hab. Norbert KASPAREK, prof. UWM; prof. dr hab. Józef TWORKOWSKI; dr hab. Szczepan BRYM, prof. UWM; prof. dr hab. Andrzej KONCICKI; dr hab. Mirosław GORNOWICZ, prof. UWM; prof. dr hab. n. med. Wojciech MAKSYMOWICZ; prof. dr hab. Andrzej OLUBIŃSKI; prof. dr hab. inż. Janusz PIECHOCKI; dr hab. inż. Bogusław STANIEWSKI, prof. UWM; dr hab. Krystyna DEMSKA-ZAKĘŚ, prof. UWM; Piotr OBAREK, prof. UWM; ks. dr hab. Piotr DUKSA, prof. UWM; prof. dr hab. Janina POGORZELSKA; prof. dr hab. Czesław HOŁDYŃSKI; prof. dr hab. inż. Ryszard ŹRÓBEK; dr hab. Ewa STARZYŃSKA-KOŚCIUSZKO, prof. UWM; prof. dr hab. Jan KUCHARSKI; prof. dr hab. Andrzej RUTKOWSKI; prof. dr hab. Tomasz JANOWSKI; dr hab. Małgorzata JUCHNIEWICZ, prof. UWM; dr hab. Małgorzata SUŚWIŁŁO, prof. UWM; dr hab. inż. Adam LIPIŃSKI, prof. UWM; prof. dr hab. Jan GLOGOWSKI; prof. dr hab. Stanisław PIKULSKI; prof. Benedykt BŁOŃSKI; dr hab. Barbara ROZEN, prof. UWM; prof. dr hab. Lech SMOCZYŃSKI; dr inż. Jan MICIŃSKI; dr Elżbieta EJDYS; dr inż. Jan KURYJ; dr Andrzej KORYTKO; dr Agnieszka BOJARSKA-SOKOŁOWSKA; dr inż. Marek GARBOWSKI; dr Wojciech MARCHLIK; dr Sławomir PRZYBYLIŃSKI; dr inż. Barbara DEJA; dr Jakub ZIĘTY; dr Antoni GRZYBEK; ks. dr Jan GUZOWSKI; mgr Grzegorz DUBIELSKI; mgr inż. Zdzisława ŚWITAŁA; Elwira DŁUŻEWSKA; Magda MARCHELEWSKA; Kamil RASZKIEWICZ; mgr Małgorzata SZYMAŃSKA-JASIŃSKA; dr inż. Zbigniew WARZOCHA; dr Piotr SOŁOWIEJ; Jan NIERADKO.


Nieobecni – usprawiedliwieni:

prof. dr hab. Bronisław SITEK; prof. dr hab. n. med. Marek JURKOWSKI; dr hab. Zbigniew WIECZOREK, prof. UWM; dr inż. Elżbieta JANUSZEWICZ; dr n. wet. Marek JAŁYŃSKI; dr inż. Krzysztof BOHDZIEWICZ; dr inż. Marcin ZIELIŃSKI; mgr Anna BARAŃSKA; mgr Paweł SOBOTKO; mgr Mirosław STANKIEWICZ; inż. Józef ZIÓŁKOWSKI; mgr inż. Łukasz KIJEWSKI; Sebastian BACA; Anna BIENASZ; Szymon KLAUS; Joanna KOSTRZEWA; Rafał KOSTYK; Bartłomiej KROM; Marta LIK; Ireneusz NOFIŃSKI; Magdalena PRZYWOŹNA; Jakub ROSZKIEWICZ; Michał SKUZA; Monika STRACHEL; Jakub TOMASZEWSKI; dr inż. Wojciech CYMERMAN; mgr inż. Jadwiga CIERACH; prof. dr hab. Marian KOZŁOWSKI; prof. dr hab. Andrzej KUNCEWICZ; prof. dr hab. Adam ZIĘCIK.


Rektor, prof. dr hab. Józef Górniewicz powitał członków Senatu i przedstawił dwa wnioski kadrowe, dotyczące zatrudnienia na czas określony – od 1 października 2010 roku do 31 lipca 2011 roku – na stanowisku profesora nadzwyczajnego prof. dr. hab. Stanisława Gajewskiego oraz prof. dr. hab. Leontija Mironiuka.


  • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatrudnienia na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego prof. dr. hab. Stanisława Gajewskiego.

Senat liczy 78 osób uprawnionych do głosowania. W głosowaniu wzięły udział 52 osoby obecne i uprawnione do głosowania, w tym za wnioskiem głosowało 51 osób i jedna osoba głosowała przeciw wnioskowi (zał. Nr 1).


Zgodnie z § 1 ust. 7 pkt. 1 Uchwały Nr 22 Senatu z dnia 26 października 2007 roku w sprawie działań w polityce kadrowej i rozwoju uprawnień akademickich Senat, w głosowaniu tajnym, wyraził pozytywną opinię w sprawie zatrudnienia na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego prof. dr. hab. Stanisława Gajewskiego. Uchwała Senatu w sprawie zatrudnienia na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego prof. dr. hab. Stanisława Gajewskiego stanowi - zał. Nr 2.


  • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatrudnienia na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego prof. dr. hab. Leontija Mironiuka.

Senat liczy 78 osób uprawnionych do głosowania. W głosowaniu wzięły udział 52 osoby obecne i uprawnione do głosowania, w tym za wnioskiem głosowało 51 osób i jedna osoba głosowała przeciw wnioskowi (zał. Nr 3).


Zgodnie z § 1 ust. 7 pkt. 1 Uchwały Nr 22 Senatu z dnia 26 października 2007 roku w sprawie działań w polityce kadrowej i rozwoju uprawnień akademickich Senat, w głosowaniu tajnym, wyraził pozytywną opinię w sprawie zatrudnienia na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego prof. dr. hab. Leontija Mironiuka. Uchwała Senatu w sprawie zatrudnienia na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego prof. dr. hab. Leontija Mironiuka stanowi - zał. Nr 4.
Na tym zakończono część roboczą posiedzenia. Następnie Członkowie Senatu wzięli udział w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2010/2011.

Protokołowała: Przewodniczył:


Rektor
mgr Małgorzata Klafft prof. dr hab. Józef Górniewicz
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy