Strona główna

Protokół Nr 24 nadzwyczajnego posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 października 2010 roku


Pobieranie 11.85 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar11.85 Kb.


Protokół Nr 24

nadzwyczajnego posiedzenia

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 6 października 2010 roku
Obecni:

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ; dr hab. Szczepan FIGIEL, prof. UWM; dr hab. inż. Wojciech JANCZUKOWICZ, prof. UWM; dr hab. inż. Władysław KORDAN, prof. UWM; prof. dr hab. inż. Tadeusz RAWA; prof. dr hab. Jadwiga WYSZKOWSKA; dr hab. Wiesław SOBOTKA, prof. UWM; prof. dr hab. Ryszard GÓRECKI; dr hab. inż. Krzysztof ŚWIĄTEK, prof. UWM; dr hab. Norbert KASPAREK, prof. UWM; prof. dr hab. Józef TWORKOWSKI; dr hab. Szczepan BRYM, prof. UWM; prof. dr hab. Andrzej KONCICKI; dr hab. Mirosław GORNOWICZ, prof. UWM; prof. dr hab. n. med. Wojciech MAKSYMOWICZ; prof. dr hab. Andrzej OLUBIŃSKI; prof. dr hab. inż. Janusz PIECHOCKI; dr hab. inż. Bogusław STANIEWSKI, prof. UWM; dr hab. Krystyna DEMSKA-ZAKĘŚ, prof. UWM; Piotr OBAREK, prof. UWM; ks. dr hab. Piotr DUKSA, prof. UWM; prof. dr hab. Janina POGORZELSKA; prof. dr hab. Czesław HOŁDYŃSKI; prof. dr hab. inż. Ryszard ŹRÓBEK; dr hab. Ewa STARZYŃSKA-KOŚCIUSZKO, prof. UWM; prof. dr hab. Jan KUCHARSKI; prof. dr hab. Andrzej RUTKOWSKI; prof. dr hab. Tomasz JANOWSKI; dr hab. Małgorzata JUCHNIEWICZ, prof. UWM; dr hab. Małgorzata SUŚWIŁŁO, prof. UWM; dr hab. inż. Adam LIPIŃSKI, prof. UWM; prof. dr hab. Jan GLOGOWSKI; prof. dr hab. Stanisław PIKULSKI; prof. Benedykt BŁOŃSKI; dr hab. Barbara ROZEN, prof. UWM; prof. dr hab. Lech SMOCZYŃSKI; dr inż. Jan MICIŃSKI; dr Elżbieta EJDYS; dr inż. Jan KURYJ; dr Andrzej KORYTKO; dr Agnieszka BOJARSKA-SOKOŁOWSKA; dr inż. Marek GARBOWSKI; dr Wojciech MARCHLIK; dr Sławomir PRZYBYLIŃSKI; dr inż. Barbara DEJA; dr Jakub ZIĘTY; dr Antoni GRZYBEK; ks. dr Jan GUZOWSKI; mgr Grzegorz DUBIELSKI; mgr inż. Zdzisława ŚWITAŁA; Elwira DŁUŻEWSKA; Magda MARCHELEWSKA; Kamil RASZKIEWICZ; mgr Małgorzata SZYMAŃSKA-JASIŃSKA; dr inż. Zbigniew WARZOCHA; dr Piotr SOŁOWIEJ; Jan NIERADKO.


Nieobecni – usprawiedliwieni:

prof. dr hab. Bronisław SITEK; prof. dr hab. n. med. Marek JURKOWSKI; dr hab. Zbigniew WIECZOREK, prof. UWM; dr inż. Elżbieta JANUSZEWICZ; dr n. wet. Marek JAŁYŃSKI; dr inż. Krzysztof BOHDZIEWICZ; dr inż. Marcin ZIELIŃSKI; mgr Anna BARAŃSKA; mgr Paweł SOBOTKO; mgr Mirosław STANKIEWICZ; inż. Józef ZIÓŁKOWSKI; mgr inż. Łukasz KIJEWSKI; Sebastian BACA; Anna BIENASZ; Szymon KLAUS; Joanna KOSTRZEWA; Rafał KOSTYK; Bartłomiej KROM; Marta LIK; Ireneusz NOFIŃSKI; Magdalena PRZYWOŹNA; Jakub ROSZKIEWICZ; Michał SKUZA; Monika STRACHEL; Jakub TOMASZEWSKI; dr inż. Wojciech CYMERMAN; mgr inż. Jadwiga CIERACH; prof. dr hab. Marian KOZŁOWSKI; prof. dr hab. Andrzej KUNCEWICZ; prof. dr hab. Adam ZIĘCIK.


Rektor, prof. dr hab. Józef Górniewicz powitał członków Senatu i przedstawił dwa wnioski kadrowe, dotyczące zatrudnienia na czas określony – od 1 października 2010 roku do 31 lipca 2011 roku – na stanowisku profesora nadzwyczajnego prof. dr. hab. Stanisława Gajewskiego oraz prof. dr. hab. Leontija Mironiuka.


  • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatrudnienia na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego prof. dr. hab. Stanisława Gajewskiego.

Senat liczy 78 osób uprawnionych do głosowania. W głosowaniu wzięły udział 52 osoby obecne i uprawnione do głosowania, w tym za wnioskiem głosowało 51 osób i jedna osoba głosowała przeciw wnioskowi (zał. Nr 1).


Zgodnie z § 1 ust. 7 pkt. 1 Uchwały Nr 22 Senatu z dnia 26 października 2007 roku w sprawie działań w polityce kadrowej i rozwoju uprawnień akademickich Senat, w głosowaniu tajnym, wyraził pozytywną opinię w sprawie zatrudnienia na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego prof. dr. hab. Stanisława Gajewskiego. Uchwała Senatu w sprawie zatrudnienia na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego prof. dr. hab. Stanisława Gajewskiego stanowi - zał. Nr 2.


  • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatrudnienia na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego prof. dr. hab. Leontija Mironiuka.

Senat liczy 78 osób uprawnionych do głosowania. W głosowaniu wzięły udział 52 osoby obecne i uprawnione do głosowania, w tym za wnioskiem głosowało 51 osób i jedna osoba głosowała przeciw wnioskowi (zał. Nr 3).


Zgodnie z § 1 ust. 7 pkt. 1 Uchwały Nr 22 Senatu z dnia 26 października 2007 roku w sprawie działań w polityce kadrowej i rozwoju uprawnień akademickich Senat, w głosowaniu tajnym, wyraził pozytywną opinię w sprawie zatrudnienia na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego prof. dr. hab. Leontija Mironiuka. Uchwała Senatu w sprawie zatrudnienia na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego prof. dr. hab. Leontija Mironiuka stanowi - zał. Nr 4.
Na tym zakończono część roboczą posiedzenia. Następnie Członkowie Senatu wzięli udział w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2010/2011.

Protokołowała: Przewodniczył:


Rektor
mgr Małgorzata Klafft prof. dr hab. Józef Górniewicz


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość