ProtokóŁ Nr 6/2014 z posiedzenia Rady Nadzorczej sm "orunia" w Gdańsku odbytego w dniu 02. 06. 2014rPobieranie 11.53 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar11.53 Kb.
PROTOKÓŁ Nr 6/2014

z posiedzenia Rady Nadzorczej SM "ORUNIA" w Gdańsku

odbytego w dniu 02.06.2014r.


Obecni na posiedzeniu:


 1. Katarzyna Hryhorowicz - Przewodnicząca RN

 2. Krzysztof Macanowicz - z-ca Przewodniczącej RN

 3. Andrzej Babiński - sekretarz RN

 4. Andrzej Celej - członek

 5. Gabriela Eysymontt - członek

 6. Maciej Ilczewski - członek

 7. Leszek Kamiński - członek

 8. Rafał Kopczyński - członek

 9. Jerzy Kurkowski - członek

 10. Małgorzata Małkowska - członek

 11. Maria Mączka - członek

 12. Krystyna Piekarek - członek

 13. Tomasz Sawicki - członek

 14. Małgorzata Wróblewska-Siwiecka - członek

 15. Andrzej Zwara - członek


Zarząd:


 1. Prezes Zarządu - Tadeusz Dorobek

 2. Z-ca Prezesa ds. Techniczno-inwestycyjnych - Bogdan Jasiński

 3. Członek Zarządu, Główna Księgowa - Teresa Wójcik

Porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.

 1. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 2. Omówienie organizacji obrad Walnego Zgromadzenia Członków w 2014r.

 3. Przyjęcie planu posiedzeń Rady Nadzorczej na II półrocze 2014r.

 4. Sprawy wniesione:

a) pisma, które wpłynęły do Rady Nadzorczej,

b) informacje z pełnionych dyżurów,

c) wolne wnioski,

d) usprawiedliwienie nieobecności na posiedzeniu Rady NadzorczejAd.1.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zaproponowała, aby pkt.4 zdjąć z porządku obrad i pozostawić do zatwierdzenia przez nowo wybraną Radę Nadzorczą.

Porządek obrad wraz z ze zmianą został przyjęty 15 głosami "za", przeciw głosów nie było.
Ad.2.
Protokół z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej został odczytany i przyjęty bez uwag.
Ad.3.
Prezes Zarządu omówił sprawy organizacyjne związane z obradami Walnego Zgromadzenia Członków.

Walne Zgromadzenie odbędzie się w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 6 w Gdańsku przy ul.E.Hoene 6 w dniu 03.06.2014r. o godz. 18:00. Członkowie Spółdzielni otrzymali zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu do indywidualnych skrzynek odbiorczych na klatkach schodowych.

Materiały na Walne Zgromadzenie wraz z projektami uchwał są wyłożone w siedzibie Spółdzielni.

Rada Nadzorcza zapoznała się z organizacją związaną z obradami Walnego Zgromadzenia Członków.Ad 4a.

Do Rady Nadzorczej nie wpłynęły żadne pisma od ostatniego jej posiedzenia.


Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z opracowanym raportem Radcy Prawnego SM ”Orunia” odpowiedziała na pisma mieszkanki ul.Uranowej 5 w sprawie problemu związanego z uprawnieniami do lokalu powstałym po zamianie mieszkań.
Na spotkanie Komisji Interwencyjno-Organizacyjnej na dzień 19.05.2014r. zaproszono mieszkankę ul.Rozrażewskiego 4 w sprawie skarg mieszkańców na uciążliwe zachowanie osób zamieszkałych oraz sprowadzanych do pomieszczeń piwnicznych i urządzania tam libacji alkoholowych.

Mieszkanka nie przybyła na w/w spotkanie. W związku z powyższym, Rada Nadzorcza pozostawia temat do rozpatrzenia dla nowo wybranej Rady Nadzorczej.


Ad.4b
Na dyżur członka Rady Nadzorczej w dniu 19.05.2014r. zgłosił się mieszkaniec ul.Krzemowej 6 w sprawie pomalowania posadzek w piwnicy ze względu na kruszenie i pylenie cementowej nawierzchni, której pył przenosi się na klatkę schodową oraz do mieszkań.
Na dyżurze członków RN w dniu 02.06.2014r. nie było zainteresowanych.
Ad.4c
Pan Andrzej Zwara wnosi o wymianę klosza przy lampie parkowej, tak aby oświetlony był teren przy przejściu obok lampy a teraz oświetla niebo.
Pan Rafał Kopczyński wnosi o demontaż anten na dachach ulic Hoene 1 i Krzemowa 18, które nie zostały zdemontowane.
Pani Maria Mączka wnosi o naprawę jezdni przy ul.Krzemowej.
Z-ca Prezesa poinformował, że nie można zrobić na terenie byłego sadu kortu krytego i ścieżek

Teren będzie uporządkowany i zrobiona siłownia terenowa.


Ad.4d
Na posiedzeniu obecni byli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej.
: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Papiery: Tajemnica doktora Trawizza Autor: Filip Szczypuła System: Neuroshima Setting: Neuroshima, Papiery, Zlecenie. Gotowa mechanika: brak Modyfikacje zasad: brak Ilość graczy 2-4 Gotowe postacie: brak Ilość sesji: 1 Dodatki: brak Opis
2014 -> Spis obrazów z ogrodu akryl na płÓtnie 130X120
2014 -> Skład Apostolski
2014 -> Wykaz przedsiębiorstw i jednostek zlikwidowanych, których dokumentacja jest przechowywana w zasobie archiwalnym Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie i jego delegaturach w Krośnie
2014 -> Prezes Sadu Rejonowego w
2014 -> One Coat® 0 Aktywator
2014 -> Na podstawie art. 38 ust 2 I 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia uczestników postępowania przetargowego o udzieleniu wyjaśnień do siwz
2014 -> Aktywność ruchowa jako niezbędny element prawidłowego rozwoju i zdrowia dzieci i młodzieży
2014 -> Zaburzenia aktywności jako podstawowy czynnik charakterystyczny dla dziecka autystycznego. Przejawy zaburzeń aktywności występujące u dzieci autystycznych wg O. S nikolskiej
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy