Strona główna

ProtokóŁ Nr 6/2014 z posiedzenia Rady Nadzorczej sm "orunia" w Gdańsku odbytego w dniu 02. 06. 2014r


Pobieranie 11.53 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar11.53 Kb.
PROTOKÓŁ Nr 6/2014

z posiedzenia Rady Nadzorczej SM "ORUNIA" w Gdańsku

odbytego w dniu 02.06.2014r.


Obecni na posiedzeniu:


 1. Katarzyna Hryhorowicz - Przewodnicząca RN

 2. Krzysztof Macanowicz - z-ca Przewodniczącej RN

 3. Andrzej Babiński - sekretarz RN

 4. Andrzej Celej - członek

 5. Gabriela Eysymontt - członek

 6. Maciej Ilczewski - członek

 7. Leszek Kamiński - członek

 8. Rafał Kopczyński - członek

 9. Jerzy Kurkowski - członek

 10. Małgorzata Małkowska - członek

 11. Maria Mączka - członek

 12. Krystyna Piekarek - członek

 13. Tomasz Sawicki - członek

 14. Małgorzata Wróblewska-Siwiecka - członek

 15. Andrzej Zwara - członek


Zarząd:


 1. Prezes Zarządu - Tadeusz Dorobek

 2. Z-ca Prezesa ds. Techniczno-inwestycyjnych - Bogdan Jasiński

 3. Członek Zarządu, Główna Księgowa - Teresa Wójcik

Porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.

 1. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 2. Omówienie organizacji obrad Walnego Zgromadzenia Członków w 2014r.

 3. Przyjęcie planu posiedzeń Rady Nadzorczej na II półrocze 2014r.

 4. Sprawy wniesione:

a) pisma, które wpłynęły do Rady Nadzorczej,

b) informacje z pełnionych dyżurów,

c) wolne wnioski,

d) usprawiedliwienie nieobecności na posiedzeniu Rady NadzorczejAd.1.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zaproponowała, aby pkt.4 zdjąć z porządku obrad i pozostawić do zatwierdzenia przez nowo wybraną Radę Nadzorczą.

Porządek obrad wraz z ze zmianą został przyjęty 15 głosami "za", przeciw głosów nie było.
Ad.2.
Protokół z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej został odczytany i przyjęty bez uwag.
Ad.3.
Prezes Zarządu omówił sprawy organizacyjne związane z obradami Walnego Zgromadzenia Członków.

Walne Zgromadzenie odbędzie się w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 6 w Gdańsku przy ul.E.Hoene 6 w dniu 03.06.2014r. o godz. 18:00. Członkowie Spółdzielni otrzymali zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu do indywidualnych skrzynek odbiorczych na klatkach schodowych.

Materiały na Walne Zgromadzenie wraz z projektami uchwał są wyłożone w siedzibie Spółdzielni.

Rada Nadzorcza zapoznała się z organizacją związaną z obradami Walnego Zgromadzenia Członków.Ad 4a.

Do Rady Nadzorczej nie wpłynęły żadne pisma od ostatniego jej posiedzenia.


Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z opracowanym raportem Radcy Prawnego SM ”Orunia” odpowiedziała na pisma mieszkanki ul.Uranowej 5 w sprawie problemu związanego z uprawnieniami do lokalu powstałym po zamianie mieszkań.
Na spotkanie Komisji Interwencyjno-Organizacyjnej na dzień 19.05.2014r. zaproszono mieszkankę ul.Rozrażewskiego 4 w sprawie skarg mieszkańców na uciążliwe zachowanie osób zamieszkałych oraz sprowadzanych do pomieszczeń piwnicznych i urządzania tam libacji alkoholowych.

Mieszkanka nie przybyła na w/w spotkanie. W związku z powyższym, Rada Nadzorcza pozostawia temat do rozpatrzenia dla nowo wybranej Rady Nadzorczej.


Ad.4b
Na dyżur członka Rady Nadzorczej w dniu 19.05.2014r. zgłosił się mieszkaniec ul.Krzemowej 6 w sprawie pomalowania posadzek w piwnicy ze względu na kruszenie i pylenie cementowej nawierzchni, której pył przenosi się na klatkę schodową oraz do mieszkań.
Na dyżurze członków RN w dniu 02.06.2014r. nie było zainteresowanych.
Ad.4c
Pan Andrzej Zwara wnosi o wymianę klosza przy lampie parkowej, tak aby oświetlony był teren przy przejściu obok lampy a teraz oświetla niebo.
Pan Rafał Kopczyński wnosi o demontaż anten na dachach ulic Hoene 1 i Krzemowa 18, które nie zostały zdemontowane.
Pani Maria Mączka wnosi o naprawę jezdni przy ul.Krzemowej.
Z-ca Prezesa poinformował, że nie można zrobić na terenie byłego sadu kortu krytego i ścieżek

Teren będzie uporządkowany i zrobiona siłownia terenowa.


Ad.4d
Na posiedzeniu obecni byli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość