Strona główna

Protokół Nr 7/2008 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 7 lipca 2008r


Pobieranie 3.98 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar3.98 Kb.
Protokół Nr 7/2008

z posiedzenia Rady Nadzorczej

w dniu 7 lipca 2008r.
W posiedzeniu udział wzięli: Krzysztof Sozański – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Andrzej Michałowski – Z-ca Przewodniczącego Rady, Henryk Szponar – Sekretarz Rady oraz Członkowie Rady: Jan Uszyński, Włodzimierz Sandecki, Jan Pięta, Jerzy Muchowski, Izabela Ziemińska-Marynowicz, Sylwester Zaroń, Maria Kasprzyk, Elżbieta Leśniewska, Alicja Herold

oraz Prezes Zarządu – Stanisław Baranowski i Z-ca Prezesa Zarządu – Grzegorz Jakubiec


Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad

2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 09.06.2008r.

3. Rozpatrzenie audytu certyfikującego ISO 9001:2000 – ew. podjęcie uchwały.

4. Rozpatrzenie informacji Zarządu Spółdzielni na temat oceny stanu terenów zielonych


na terenie Osiedla wraz z zamierzeniami na lata następne – ew. podjęcie uchwały.

5. Rozpatrzenie informacji Zarządu na temat podjętych działań zmierzających do


zagospodarowanie powierzchni hydroforni: Bacha 22, Bacha 26, Batuty 7,
Noskowskiego 12 – ew. podjęcie Uchwały.

6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie wykreślenia z grona członków Spółdzielni


p. Katarzyny S. na podstawie § 12 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółdzielni – podjęcie
Uchwał.

7. Sprawy bieżące.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość