Strona główna

Protokół Nr xxx/09 z Sesji Rady Powiatu w Pleszewie w dniu 5 czerwca 2009 r., o godz. 12: 00, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pleszewie, przy ul. Poznańskiej 79, sala sesyjna nr 206


Pobieranie 115.36 Kb.
Strona1/2
Data20.06.2016
Rozmiar115.36 Kb.
  1   2
Protokół Nr XXX/09

z Sesji Rady Powiatu w Pleszewie

w dniu 5 czerwca 2009 r.,

o godz. 12:00, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pleszewie,

przy ul. Poznańskiej 79, sala sesyjna nr 206
W sesji udział wzięli Radni oraz zaproszeni goście wg załączonych list obecności. (odpowiednio zał. nr 1 i nr 2 prot.)
Ad.I

Powitanie Radnych oraz przybyłych i zaproszonych Gości - stwierdzenie quorum.
Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Mirosław Kuberka - dokonując otwarcia XXX sesji Rady Powiatu w Pleszewie na wstępie powitał Panią Jolantę Fedak Minister Pracy i Polityki Społecznej, następnie powitał Pana Jerzego Mormula Komendanta Głównego OHP, Panią Dorotę Zimniak, Panią Angelikę Zimniak i Pana Tomasza Zimniak, Panią Elżbietę Mielcarek Dyrektor Biblioteki Publicznej MiG Pleszew, Panią Jolantę Ulatowską Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Pleszewie, Komendantów KPPSP i KPP w Pleszewie, Pana Kazimierza Kościelnego Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego, Pana Krystiana Piaseckiego Dyrektora Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy, Pana Tadeusza Raka Prezesa Pleszewskiej Izby Gospodarczej, Pana Jarosława Pietrzaka Wójta Gminy Dobrzyca oraz zebranych na obradach Radnych, dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu, naczelników wydziałów Starostwa, media oraz pozostałych gości zaproszonych.
Stwierdził quorum: na stan 19 Radnych, obecnych jest 14. Nieobecni są Radni: Łukasz Jaroszewski, Zbigniew Wochna, Maria Górczyńska.

Starosta Pleszewski, Michał Karalus – podziękował Minister Jolancie Fedak za wizytę w powiecie pleszewskim, której celem było m.in. przybliżenie projektu utworzenia w DPS w Pleszewie pilotażowego ośrodka zajmującego się leczeniem osób uzależnionych od alkoholu. Pani Minister odwiedziła również CKiW OHP w Pleszewie.
Poprosił Panią Minister o wręczenie Pani Dorocie Zimniak, Angelice Zimniak oraz Panu Tomaszowi Zimniak, którzy uratowali życie trzem osobom, okolicznościowych statuetek za godną naśladowania postawę obywatelską w obronie ludzkiego życia.

Do tych gratulacji dołączył się Komendant Powiatowy Policji w Pleszewie, Paweł Golicki, który poinformował o skierowaniu do Komendanta Wojewódzkiego Policji o odznaczenie za odwagę.Minister Pracy i Polityki Społecznej, Jolanta Fedak – wyraziła opinię, że bardzo się cieszy, iż została zaproszona również na sesję Rady Powiatu w Pleszewie ponieważ poinformowała, że jest samorządowcem od wielu lat oraz, że pracowała we wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego. Podkreśliła, że bycie ministrem wywołuje u człowieka poczucie dumy i wzruszenia ponieważ może reprezentować Polskę. Jednocześnie powiedziała, że zawsze myślami wraca do swojego środowiska samorządowego oraz do tego czego tam się nauczyła. Poinformowała, że różni są ministrowie i mają wspaniałe wizje, jak Jacek Kuroń lub ogromne zdolności negocjacyjne, jak Minister Andrzej Bączkowski. Podkreśliła, że bardzo chętnie korzysta z doświadczenia osób wiedzących, jak realizować ustawy i którzy robią to dobrze w swoich środowiskach. Poinformowała, że chciałaby aby wszystkie te dobre idee były przełożone na przepisy prawa oraz żeby można je było dobrze zrealizować. Poinformowała, że w ubiegłym roku niewiele wyjeżdżała z Warszawy ponieważ musiała skończyć formę emerytalną oraz przedstawić 5 innych ustaw. Następnie zajmowała się poprawkami ustawy dotyczącej zatrudnienia oraz dostosowania jej do wymogów UE. W momencie, kiedy mogła zobaczyć , jak wszystkie wprowadzone rozwiązania działają w praktyce okazało się, że pojawił się kryzys i należy przygotować odpowiednie przepisy ustawowe na ten trudny okres. Poinformowała, że przyjmuje takie zaproszenia ponieważ chce wiedzieć, jak wprowadzone zmiany w przepisach funkcjonują w realiach. Przyjęła zaproszenie Starosty Pleszewskiego gdyż m. in. chciała zobaczyć, jak działa zaproponowane w roku ubiegłym kontraktowanie dodatkowych usług z Narodowego Funduszu Zdrowia w domach pomocy społecznej. Wskazała, że jest to duży problem, który trzeba będzie rozwiązać kompleksowo, ale pozwoli to na pozyskanie dla tych jednostek dodatkowego źródła finansowania. Podkreśliła, że m. in. w Pleszewie dzięki staraniom szefa DPS oraz Pana Starosty, osoby bardzo innowacyjnej, udało się zrealizować ten projekt przez co DPS będzie dysponował większym budżetem. Wyraziła uznanie dla zaproponowanego przez dyrektora DPS W Pleszewie projektu utworzenie oddziału dla osób uzależnionych od alkoholu. Wyraziła uznanie dla dobrego zagospodarowania majątku OHP w Pleszewie. Ponadto powiedziała, że często bywa na spotkaniach starostów, gdyż domy pomocy społecznej i pomoc, rehabilitacja osób niepełnosprawnych, urzędy pracy, bezrobocie, cała sfera ustawodawstwa społecznego, rodziny zastępcze oraz domy dziecka, to wszystko koncentruje się w powiatach.


Poinformowała o sprawach dotyczących polityki rządu wobec powiatów. W roku ubiegłym skoncentrowano się na najpilniejszych zadaniach, które wcześniej były odkładane lub też rządy mniejszościowe nie pozwoliły ich wprowadzić.

W tym roku uznano, że należy rozpocząć pracę koncepcyjną oraz zakończyć sprawy, które dotychczas nie były zamknięte. Niestety przyszedł kryzys i znów należało szykować ustawy, które są ustawami epizodycznymi, czyli takimi robionymi na 2 lata a więc na czas ochłodzenia gospodarczego. Podkreśliła, że wie, że w Pleszewie jest jeszcze 3000 osób bezrobotnych, jednak patrząc na inne kraje UE poziom bezrobocia w Polsce rośnie mniej gwałtownie. Powiedziała, że w kraju panuje jeszcze cały czas wzrost gospodarczy, dobra koniunktura z dwóch ostatnich lat, która utrzymuje się przez I kwartał, co powoduje blisko 2% wzrostu to jest to na tle UE najlepszy wynik, nie licząc Cypru, który jest niewielkim krajem i posiada swoje lokalne uwarunkowania. Podkreśliła, że jeżeli uda się ten wzrost gospodarczy utrzymać to wówczas realizacji wpływów do budżetu, możliwość redystrybucji środków do środowisk, które ich najbardziej potrzebują, będzie możliwa. Natomiast w sytuacji zahamowania wzrostu gospodarczego nastąpi odczuwanie skutków kryzysu w postaci mniejszego zatrudnienia i mniejszych pensji. Powiedziała, że w chwili obecnej posiada gotowe ustawodawstwo, które pozwoli utrzymać miejsca pracy w miejscach, gdzie trudności wynikające z ewentualnego ochłodzenia gospodarczego będą okresowe. Jednocześnie wskazała, że jest to ustawa, która dopłaci do kredytów hipotecznych osobom, które będą miały problem ze spłacaniem oraz ustawa, która pozwoli pracodawcom i pracownikom przetrwać ten trudny okres. Zakłada się też uruchomienie środków na szkolenia i przekwalifikowanie, aby osoby, które będą pracowały w zmniejszonym wymiarze czasu mogły zdobywać dodatkowe kwalifikacje. Bez względu na to jak głęboki będzie kryzys każda dodatkowa umiejętność to jest możliwość zdobycia pracy. Podkreśliła, że uczyni wszystko, aby poziom bezrobocia ustabilizować. Podkreśliła, że sama musiała utrzymywać się z własnej pracy i doskonale wie jak wielką tragedią jest dla ludzi brak zatrudnienia, jest to tragedia dla całej rodziny.

Drugą dziedziną, którą zamierza zajmować się Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej jest problem dzieci. Poinformowała, że dąży się do usprawnienia ustawodawstwa dotyczącego dzieci w taki sposób, aby skierować strumień pieniędzy do rodzin wychowujących dzieci, ponieważ w polskiej rzeczywistości te rodziny mają najtrudniejsza sytuację dochodową. Poinformowała o potyczkach z Ministrem Rostowskim związanych ze skierowaniem dodatkowego strumienia pieniędzy dla rodzin w postaci świadczeń rodzinnych, zwłaszcza dla rodzin, które wychowują kilkoro dzieci i ich sytuacja materialna jest trudna.

W dalszej części wystąpienia wysunęła refleksję, że w czasach kryzysu zajmując się taką problematyką Minister Pracy nie ma wielu chwil do radości, ma natomiast dużo okazji aby przejmować się, martwić się tym co będzie w przyszłości. Ponadto powiedziała, że jest taki jeden moment, kiedy czuje się ogromną dumę. Jest to moment, kiedy wyjeżdża za granicę i siada przy stole z 6 ministrami największych krajów Europy i wszyscy wyrażają opinię pozytywną na temat Polaków i ich dobrej pracy oraz mówią, że są asertywni i świetnie się asymilują w ich ojczyznach, że są innowacyjni. Podkreśliła, że jednak wolałaby aby Polacy tutaj w ojczyźnie znaleźli zatrudnienie i swoje miejsce. Powiedziała, że pamięta takie czasy w początkowych latach 90- tych, kiedy przedsiębiorstwa przeżywały bolesną restrukturyzację i bezrobocie w Pleszewie wynosiło 24%, a więc było dwukrotnie wyższe niż w chwili obecnej. Wskaźnik bezrobocia dochodził w powiatach do 30%. Powiedziała, że emigracja ma zatem swoje i wady i zalety, oraz że nigdy już nie dojdzie do takich wysokich poziomów bezrobocia i sytuacji gdzie na jedną ofertę w województwie przychodziło 40 odpowiedzi i trzeba było przeprowadzić rekrutację na określone stanowisko. Poinformowała, że powyższe sytuacje wywoływały u niej bolesne przeżycia i uczyni wszystko, aby taka sytuacja nie zaistniała po raz kolejny.

Poinformowała, że to ogromne poczucie dumy odnosi do tego co się mówiło czy pisało w prasie o Polakach, że to naród nieudaczny, oraz że nie jest wydajny. Podkreśliła, że to wszystko jest nieprawda, ponieważ z rozmów z każdym ministrem kraju europejskiego usłyszała same dobre rzeczy. Ponadto podziękowała za możliwość bycia na sesji ponieważ jest to w jej opinii zbieranie dodatkowych doświadczeń oraz możliwość do ewentualnej korekty planów. Jednocześnie oznajmiła: że: „ nie trzeba być też aż bardzo tak przywiązanym do wielkich idei, ale trzeba nawet te najmniejsze umieć dobrze wcielać w życie, czyli być konsekwentnym i bez względu na to co się dzieje realizować to na każdym szczeblu co do mnie należy. Ja ze swej strony będę się starała wywiązać z tego, co do mnie należy jak najlepiej, Państwo też to doskonale robicie w Radzie Powiatu dobrze współpracując między sobą. Widzę tutaj mnóstwo pomysłów i bardzo mi się w Pleszewie podoba. życzę Pleszewowi sukcesu w Unii Europejskiej w 5 rocznicę wstąpienia Polski , czy zintegrowania się Polski z Europą. Wszystkiego najlepszego!”.
Starosta Pleszewski, Michał Karalus – zwracając się do Pani Minister Pracy i Polityki Społecznej, Jolanty Fedak podziękował za wizytę. Celem utrwalenia tej wizyty w powiecie pleszewskim wręczył pani Minister obraz przedstawiający portret miejscowości Dobrzyca.

O godz. 13:05 Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Mirosław Kuberka ogłosił 10 - minutową przerwę w obradach. O godz. 13:15 05 Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Mirosław Kuberka wznowił obrady po przerwie.


Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Mirosław Kuberka przed przystąpieniem do porządku obrad złożył gratulacje:
- pani Grażynie Kaczmarek, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie odznaczonej przez Prezydenta RP „Srebrnym medalem za długoletnią służbę,”

- panu Florianowi Czajczykowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu w Pleszewie, który reprezentuje powiat Pleszewski w Stowarzyszeniu gmin i Powiatów Wielkopolski oraz działa w ramach Komisji Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich SGiPW, odznaczonemu przez marszałka województwa Wielkopolskiego Odznaką Honorową „Za zasługi dla województwa Wielkopolskiego.”

Jednocześnie złożył pani Elżbiecie Mielcarek, dyrektorowi Biblioteki Publicznej MiG Pleszew, realizującej zadania biblioteki powiatowej za opracowanie Bibliografii regionalnej powiatu pleszewskiego 2007 – 2008.
II

  1   2


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość