Protokół z posiedzenia Komisji Konkursu Fotograficznego pt. „Literackie Krajobrazy Pomorza w pbw w GdańskuPobieranie 22.15 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar22.15 Kb.
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursu Fotograficznego

pt. „Literackie Krajobrazy Pomorza” w PBW w Gdańsku

z dnia 9 października 2012 r.

W posiedzeniu udział wzięło pięciu członków Komisji Konkursu Fotograficznego Literackie Krajobrazy Pomorza, w składzie zgodnym z regulaminem Konkursu


pkt. Nagrody i wyróżnienia (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).
Do dnia 15 września 2012 r. do siedziby organizatora Konkursu Fotograficznego Literackie Krajobrazy Pomorza, tj. PBW w Gdańsku i PBW w Słupsku, wpłynęły 123 prace od 77 osób.
Komisja Konkursowa w składzie:


 1. prof. dr hab. Zbigniew Treppa – Przewodniczący

 2. Małgorzata Kłos – Członek

 3. Jolanta Kąkol - Członek

 4. Wioletta Pająk – Członek

 5. Agata Szklarkowska – Członek

po zweryfikowaniu zgłoszonych prac pod względem formalnym, na podstawie Regulaminu konkursowego, poddała artystycznej i merytorycznej wszystkie fotografie.

Spośród autorów nadesłanych zdjęć członkowie Komisji wyłonili zwycięzców


i postanowili przyznać nagrody:


 1. I Nagrodę dla Martyny Adamczyk (14 lat) za prace pt. „Leśne jeziorko” i „Leśna ścieżka” do tekstu Karola Sabiniarza „Leśne jeziorko”

[Publiczne Gimnazjum w Koczale, kl. II; opiekun: Aleksandra Adamczyk]


 1. II Nagrodę dla Oliwii Kunysz (15 lat) za pracę pt. „Koniec i początek” do tekstu
  Lucyny Marii Wyroślak „Rajskie drzewo poezji”

[Gimnazjum Nr 2 w Słupsku; opiekun: Izabela Drużba]


 1. III Nagrodę dla Zofii Blew (15 lat) za pracę pt. „Modlitwa ptaków” do tekstu Lucyny Marii Wyroślak „*** (w krótkim oddechu nocy)”

[Gimnazjum Nr 2 w Słupsku; opiekun: Izabela Drużba]


 1. Wyróżnienie dla Pauliny Lisewskiej (19 lat) za prace pt. „Ziarnko Piachu”
  i „Czerwcowy Poranek” do tekstów Zygmunta Bukowskiego „Ziarnko piachu”
  i „Czerwcowy poranek” – za myślenie symboliczne

[Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie; opiekun: Julita Knopik-Wenta]


 1. Wyróżnienie dla Klaudii Dąbrowskiej (15 lat) za pracę pt. „Rzeka Wda” do tekstu Jerzego Ficowskiego „Woda, która wędruje” – za liryczność w obrazie

[Gimnazjum w Borzechowie, kl. II; opiekun: Monika Tomana]


 1. Wyróżnienie dla Joanny Lesiewicz (18 lat) za pracę pt. „Malborskie impresje”
  do tekstu Franciszka Jujki „Ziemia Malborska” – za nastrój

[Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Malborku; opiekun: Agnieszka Kuper]


 1. Wyróżnienie dla Krzysztofa Szkurłatowskiego (13 lat) za pracę pt. „Widziane z Helu
  skrzydła płóciennych żagli” do tekstu Stefana Żeromskiego „Trylogia nadmorska” –

- za sytuacyjność

[Gimnazjum Społeczne i Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wejherowie, kl. I; opiekun: Edyta Pustuła]
 1. Wyróżnienie dla Patrycji Rybickiej (17 lat) za pracę pt. „O czym szumi wierzba…”
  do tekstu Mieczysława Kazimierza Korczowskiego „Wierzbowe Requiem” –
  za światło i atmosferę

[Zespół Szkół w Dzierzgoniu, kl. III LO; opiekun: Dorota Hul]


 1. Wyróżnienie oraz Nagrodę Specjalną Dyrektora PBW w Słupsku
  dla Alicji Grzywińskiej (17 lat) za pracę pt. „Polnych dróg dale”
  do tekstu Janiny Bernaś „Moja ziemia” – za dramaturgię

[Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Malborku, kl. III a; opiekun: Agnieszka Kuper]


 1. Wyróżnienie oraz Nagrodę Specjalną Dyrektora PBW w Gdańsku
  dla Agnieszki Szczęsnej (17 lat) za pracę pt. „Ukryte piękno” do tekstu Wacława Pomorskiego „Kaszëbskô miłota” – za kompozycję

[Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Bytowie, kl. I b TE ; opiekun: Małgorzata Gostomska-Jereczek]

Za każde z dziesięciu zwycięskich zdjęć, ich autorom zostają przyznane nagrody książkowe oraz zrealizowane w dużych formatach, oprawione fotografie autorstwa laureatów. Ponadto nagrodzone prace będą eksponowane na powierzchni wystawienniczej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku do 30 listopada 2012 r.


Nagrodzone zdjęcia zostaną opublikowane na stronach internetowych PBW
w Słupsku i PBW w Gdańsku wraz z komunikatem o ich autorach.

Gdańsk, 9.10.2012 r. Protokołowała:

Zdzisława Woźniak-Lipińska
…………………………………………………………

Komisja Konkursu Fotograficznego „Literackie Krajobrazy Pomorza”
 1. prof. dr hab. Zbigniew Treppa – Przewodniczący …………………………………………..

 2. Małgorzata Kłos – Członek ………………………………………….

 3. Jolanta Kąkol - Członek …………………………………………..

 4. Wioletta Pająk – Członek …………………………………………..

 5. Agata Szklarkowska – Członek …………………………………………..
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy