Strona główna

Protokół ze spotkania Rady Rodziców Szkolnego Punktu Konsultacyjnego działającego przy Ambasadzie rp w Waszyngtonie w roku szkolnym 2008/2009


Pobieranie 11.2 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar11.2 Kb.


Protokół ze spotkania Rady Rodziców

Szkolnego Punktu Konsultacyjnego

działającego przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie

W roku szkolnym 2008/2009
Waszyngton, 2 maja 2009 roku.
Dnia 2 maja 2009 r. odbyło się spotkanie członków Rady Rodziców działającej przy Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Rady Rodziców:

 1. Anna Barbarzak, p. Grażyna Brymora, p. Maja Chiquier, p. Z. Gajewski, p. Jerzy Majewski. p. Radosław Radzikowski, p. Jolanta Stefańska.


Porządek spotkania
W trakcie spotkania poruszone zostały następujące kwestie:


 1. Przygotowanie do zakończenia roku szkolnego (Ambasada RP w Waszyngton, 13 czerwca br.).

W trakcie spotkania rozważane były dwie propozycje organizacji zakończenia roku szkolnego:

 1. Poczęstunek dla uczniów Szkoły oraz rodziców w Ambasadzie RP w Waszyngtonie tuż po oficjalnej ceremonii zakończenia roku szkolnego.

 2. Zorganizowanie ogniska dla dzieci i rodziców w jednym z parków parku, wraz z polskimi piosenkami („Polska Biesiada”).

Po dyskusji oraz głosowaniu, większość członków Rady Rodziców opowiedziała się za organizacją ogniska. Odbędzie się ono w Parku Cabin Jones Park (7777 Democracy Blvd, Bethesda, MD) w godzinach 13.00 – 17.00 w parku. Informacje ws. ogniska wraz z zaproszeniem dla rodziców zostaną przygotowane w najbliższych dniach przez sekretarza Rady Rodziców oraz przekazane za pośrednictwem dzieci rodzicom. Będą one także umieszczone na stronie internetowej szkoły polskiej oraz rozesłane drogą email.

2. Budżet FDS

Omówiony został stan budżetu Rady Rodziców (wydatki oraz wpływy). Ustalono, iż począwszy od roku szkolnego 2009/2010 zwiększone zostaną opłaty za zeszyty ćwiczeń (cena będzie odwzorowywała realne koszty ponoszone na zakup i transport podręczników oraz zeszytów ćwiczeń). Wzrośnie także składka na FDS.
 1. Przedsięwzięcia na przyszły rok szkolny

W trakcie spotkania poruszone zostały także ew. inicjatywy i przedsięwzięcia w ramach Szkoły Polskiej, które mogłyby być realizowane w przyszłym roku szkolnym. Wstępnie przedstawiono koncepcję zorganizowania w ramach szkoły ”polskiej orkiestry”. Dodatkowe zajęcia, które prowadzone byłyby przez nauczycieli muzyki (dyrygenta) byłyby finansowane wstępnie ze środków FDS (donacja przekazana przed kilku przez Galerię Ochmana laty na rozwój artystyczny dzieci polskich), a po wyczerpani się środków z dalszych dotacji lub niewielkich wpłat uczestników. Pomysł przedsięwzięcia zostanie przedstawiony w trakcie zakończenia roku szkolnego w Ambasadzie.
4. Zmiany zakresu działania Rady Rodziców związane z prowadzeniem klasy „zero” oraz „języka polskiego jako obcego”

Przewodnicząca rady Rodziców, p. Maja Chiquier poinformowała o potrzebie przygotowania umowy wynajmu sal na potrzeby prowadzenia klasy „zero” oraz „język polski jako obcy”. Nie wiąże się to z dodatkowymi kosztami, niemniej jest to wymóg formalny dla funkcjonowania wskazanych oddziałów. Projekt umowy powinien zostać przygotowany przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego.
Akceptuą:

 1. Anna Barbarzak ...........................................................................................
 1. Grażyna Brymora …………………………………………………………..
 1. Maja Chiquier ............................................................................................
 1. Zbigniew Gajewski.........................................................................................
 1. Małgorzata Lasota…………………………………………………………………….
 1. Jerzy Majewski ...........................................................................................
 1. Małgorzata Pytlasińska....................................................................................
 1. Radosław Radzikowski .....................................................................................
 1. Jolanta Stefańska ……………………………………………………………..

Parafuje: pani Anna Kotowska, Kierownik Szkoły …………………………………..{Private Files LAN L Drive/00207953.DOC;1 7/16/2009 06:22 PM }


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość