Strona główna

Pruszyński ksawery (1907-1950)


Pobieranie 33.2 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar33.2 Kb.
Biblioteka Pedagogiczna

w Piotrkowie Trybunalskim

Multimedialne Centrum Informacji i Promocji

Oprac. Sylwia Brzeżańska


PRUSZYŃSKI KSAWERY (1907-1950)

Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa w wyborzeWYDAWNICTWA ZWARTE

Bibliografia podmiotowa:
PRUSZYŃSKI Ksawery : Artykuły i opowieści. [T.] 3. – Warszawa : „Twój STYL”, 2001

Sygn. 88273
PRUSZYŃSKI Ksawery : Droga wiodła przez Narvik. – Wrocław : Wydaw. Siedmioróg, 1996

Sygn. 83262, 53659 (Wyd. 8 z 1984 r.), 4631 (Wyd. 1956 r.)

PRUSZYŃSKI Ksawery : Karabela z Meschedu : opowiadania. – Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1957

Sygn. 5042

PRUSZYŃSKI Ksawery : Księga ponurych niedopowiedzeń : 1000 mil od prawdy. – Warszawa : Wydaw. MON, 1957

Sygn. 1685 B

PRUSZYŃSKI Ksawery : Margrabia Wielkopolski. – Warszawa : Wydaw. PAX, 1957

Sygn. 82969, 5469, 993 (Wyd. z 1946 r.)


PRUSZYŃSKI Ksawery : Nasi nad Tamizą. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1969

Sygn. 24245
PRUSZYŃSKI Ksawery : Noc na Kremlu. – Warszawa : Oficyna Literatów "Rój", 1989

Sygn. 67627, 69356 (Wyd. 2.)

Filia Radomsko
PRUSZYŃSKI Ksawery : Opowieść o Mickiewiczu. – Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1956

Sygn. 3507
PRUSZYŃSKI Ksawery : Opowieści. – Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1955

Sygn. 12196
PRUSZYŃSKI Ksawery : Opowieści : wybór. – Wyd. 9. – Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1987

Sygn. 64814, 82421 (Wyd. z 1970 r.), 84851 (Wyd. z 1970 r.), 84812 (Wyd. z 1968 r.), 17493 (Wyd. 2 z 1964 r.),

Filia Radomsko

Filia Bełchatów
PRUSZYŃSKI Ksawery : Podróże po Polsce ; Podróże po Europie. Kraków : Wydaw. Literackie, 1969

Sygn. 24246, 82971
PRUSZYŃSKI Ksawery : Różaniec z granatów : i inne opowieści. – Białystok : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1993

Sygn. 77788
PRUSZYŃSKI Ksawery : Różaniec z granatów / W : Antologia noweli polskiej : lektury szkolne. T. 2 / wybór Lidia Wrzosek, Małgorzata Gołembnik. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza „Morex” 1993. – S. 458-472: 

Sygn. 77527
PRUSZYŃSKI Ksawery : Trębacz z Samarkandy ; Różaniec z granatów ; Gwiazda wytrwałości ; Karabela z Meschedu ; Bartek zwycięzca // W : Wybór opowiadań dla klasy 7 / wybór i oprac. Lidia Malczewska i Jan Malczewski. – Łódź : Juka, 1991. – 56-200
Sygn. 73336, 92006
PRUSZYŃSKI Ksawery : Trzynaście opowieści. – Warszawa : „Czytelnik”, 1964

Sygn. 10941

Filia Radomsko
PRUSZYŃSKI Ksawery : Wspomnienia, reportaże, artykuły. 1. – Warszawa : "Twój Styl", 2000

Filia Bełchatów 26866
PRUSZYŃSKI Ksawery : Wybór pism : 1940-1945. – Warszawa : Oficyna wydaw. RYTM, 1989

Sygn. 72641, 71546
PRUSZYŃSKI Ksawery : Wybór pism publicystycznych. T. 1. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1966

Sygn. 19041

Filia Radomsko
PRUSZYŃSKI Ksawery : Wybór pism publicystycznych. T. 2. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1966

Sygn. 19042

Filia Radomsko
Bibliografia przedmiotowa:
BARTELSKI Lesław M. : Polscy pisarze współczesni 1939-1991 : leksykon. – Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1995. – S. 335-336 : Pruszyński Ksawery

Sygn. 82021 Czyt
DANILEWICZ-ZIELIŃSKA Maria : Szkice o literaturze emigracyjnej. – Wrocław ; Warszawa ; Kraków : Zakł. Nar. Im. Ossolińskich Wydaw., 1992. – S. 67-70 : Proza powieściowa o tematyce wojennej

Sygn. 74391, 73673 W, 74238

Filia Bełchatów 24128 (Wyd. z 1991 r.)
ENCYKLOPEDIA szkolna : język polski : gimnazjum / red. prowadzący Agnieszka Nawrot. – Kraków : Wydaw. GREG, 2006. – S. 691-692 : Pruszyński Ksawery

Sygn. 93570 Czyt
ENCYKLOPEDIA szkolna : język polski : liceum / red. prowadzący Agnieszka Nawrot. – Kraków : Wydaw. GREG, 2005. – S. 879 : Pruszyński Ksawery

Sygn. 93571 Czyt
HERNASOWA Maria, TOMASZEWSKA Grażyna : Ksawery Pruszyński „Różaniec z granatów” // W : Zadania do lektury dla klas VII-VIII : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Patrzałka, Gertrudy Wichary. – Wyd. 2 popr. – Warszawa : WSiP, 1991

Sygn. 74666, 73015, 73016, 73017, 12166 B (Wyd. z 1987 r.), 12167 B (Wyd. z 1987 r.), 12168 B (Wyd. z 1987 r.)
JARZĘBSKI Jerzy : W Polsce czyli wszędzie. Szkice o polskiej prozie współczesnej. Warszawa : Wydaw. PEN, 1992

Porządek literatury [twórczość literacka lat 40.; m.in. nt. twórczości pisarzy: Maria Kuncewiczowa, Ksawery Pruszyński, Andrzej Bobkowski, Gustaw Herling-Grudziński]Sygn. 74388
LITERATURA : wiedza o kulturze / [aut.] Włodzimierz Appel [i in.]. – Warszawa : WSiP, 2006. – S. 676-677 : Pruszyński Ksawery

Sygn. 94536 Czyt
MARZEC Anna : Od Schulza do Myśliwskiego. – Wyd. 2 popr. i poszerz. – Warszawa : WSiP, 1994

Sygn. 65556 (Wyd. z 1988), 65557(Wyd. z 1988), 78818. – S. 99-110 : Zanurzenie się w polskiej tradycji (Ksawery Pruszyński „Różaniec z granatów” i Gwiazdy wytrwałości”

Filia Radomsko 28702, 28703, 29286

Filia Bełchatów 22144, 22145, 22146
MARZEC Anna : Od Schulza do Myśliwskiego : interpretacje współczesnej prozy polskiej, sugestie metodyczne dla nauczycieli. – Wyd. 3 rozsz. i zm. – Kraków : „Impuls” & „Text”, 1998. – S. : S. 95-103 : Zanurzenie się w polskiej tradycji (Ksawery Pruszyński „Różaniec z granatów” i Gwiazdy wytrwałości”

Sygn. 84618, 84618
MATUSZEWSKI Ryszard : Literatura polska : 1939-1991. – Wyd. 3 popr. i uzup. Warszawa : WSiP, 1999. – S. 371-373 : Ksawery Pruszyński (1907-1950)

Sygn. 86234, 75297 (Wyd. z 1992 r.), 74566 W (Wyd. z 1992 r.)

Filia Radomsko 32160, 30288 (Wyd. z 1992 r.)
MIŁKOWSKI Tomasz, TERMER Janusz : Leksykon lektur szkolnych. – Warszawa : Polska Oficyna Wydaw. „BGW”, 1993. – S. 228-231 : Pruszyński Ksawery

Sygn. 76120 Czyt, 76122, 76123

Filia Bełchatów 23851 P
PACŁAWSKI Jan : Ksawery Pruszyński. – Warszawa ; Kraków : Państ. Wydaw. Nauk., 1974

Sygn. 11562B, 11563B
PACŁAWSKI Jan : Proza fabularna Ksawerego Pruszyńskiego. Kielce : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1975

Sygn. 82250
PYKA Gotfryd : Polityka w twórczości Ksawerego Pruszyńskiego : wybrane zagadnienia. Katowice : Uniw. Śląski, 1981

Sygn. 44950
SŁOWNIK lektur : dla liceum / pod red. Henryka Sułka. – Kraków : Wydaw. Zielona Sowa, cop. 2006. – S. 481 : Pruszyński Ksawery

Sygn. 94646 Czyt
SŁOWNIK pisarzy polskich / [aut.] Buszewicz, Elwira [i in.]. – Kraków : Wydaw. Zielona Sowa, 2003. – S. 408 : Pruszyński Ksawery

Sygn. 90305 Czyt
ŚWIĘCH Jerzy : Nowoczesność : szkice o literaturze polskiej XX wieku. – Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2006. – S. 169-171

Sygn. 94489
WSPÓŁCZEŚNI polscy pisarze i badacze literatury : słownik biobliograficzny / oprac. zespół pod red. Jadwigi Czachowskiej i Alicji Szałagan. T. 6, N-P. – Warszawa : WSiP, 1999. – S. 475-480 : Pruszyński Ksawery : 1907-1950

Sygn. 86223 Czyt
WYKA Kazimierz : Droga pisarska Ksawerego Pruszyńskiego // W : PRUSZYŃSKI Ksawery : Wybór pism publicystycznych. T. 1. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1966. – S. VI-XXXII

Sygn. 19041

Filia Radomsko
WYKA Kazimierz : Pogranicze powieści. – Wyd. 3. – Warszawa : Czytelnik, 1989. – S. 72-78

Sygn. 68350, 28492 (Wyd. 2 poszerz. z 1974 r.)
WYKA Kazimierz : Pogranicze powieści : proza polska w latach 1945-1948. – Kraków : Wydaw. M. Kot, 1948. – S. 83-89

Sygn. 36084, 7494
ZIĄTEK Zygmunt : Ksawery Pruszyński. – Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1972

Sygn. 37709, 37710, 27300, 84391

Filia Radomsko 15477

ARTYKUŁY Z CZASOPISM


KOSSOWSKA Stefania : Ksawery // Kultura. 1996, nr 9 , s. 55-74
PAWŁOWSKI Łukasz : Kasandra w Wolnym Mieście? // Nowe Książki. 2005, nr 1, s. 10 Zawiera rec. książki: Sarajewo 1914, Szanghaj 1932, Gdańsk 193? / Ksawery Pruszyński. - Warszawa, 2004
PAWŁOWSKI Łukasz : Projekt chrześcijańskiej Europy i jego stłumione znaczenia w szkicach Ksawerego Pruszyńskiego // Przegląd Humanistyczny. - R. 50, nr 4 (2006), s. 27-39
STĘPIEŃ Marian : Którędy wiodła droga Ksawerego Pruszyńskiego? // Ruch Literacki. 1997 , z. 3 , s. 353-371
ZBYSZEWSKI Wacław Alfred : Zagubieni romantycy i inni. – Paryż : Instytut Literacki ; Warszawa : „Pomost”, 1992
Ludzie których znałem: Wspomnienie o Ksawerym Pruszyńskim. Stroński. Stanisław Mackiewicz. Sceptyk i arystokrata [Jerzy Stempowski]. Melchior Wańkowicz. Juliusz Mieroszewski. O Józefie Czapskim

Wydawnictwa zwarte innych Bibliotek

dostępne na zamówienie czytelnika

w ramach usługi wypożyczeń międzybibliotecznych

KRYZYS czy przełom. Studia z teorii i historii literatury / pod red. Magdaleny Lubelskiej, Anny Łebkowskiej. – Kraków :TAWPN "Universitas", 1994

Marian Stępień: Pisarz polski w sytuacji wyboru (1944-1947) [dot. m.in. pisarzy: Jerzy Andrzejewski, Władysław Broniewski, Maria Dąbrowska, Czesław Miłosz, Ksawery Pruszyński, Julian Stryjkowski, Kazimierz Wyka]. - [Materiały z konferencji naukowej "W sto lat po przełomie antypozytywistycznym - z szuflad i biurek" zorg. 23-25 XI 1992 przez UJ z okazji 70-lecia urodzin prof. Henryka Markiewicza].


PRUSZYŃSKI Ksawery : Czarna brygada ; Wspomnienia normandzkie. - Kraków : "Sponsor", cop. 1994

PRUSZYŃSKI Ksawery : W czerwonej Hiszpanii. - Warszawa : "Czytelnik", 1997


PRUSZYŃSKI Ksawery : W czerwonej Hiszpanii. - Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1985
Więcej tematycznych zestawień bibliograficznych

znajdziecie państwo w naszym internetowym serwisie pod adresem

http://www.pedagogiczna.edu.pl


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość