Strona główna

Przedmiot: : sieci komputerowe


Pobieranie 23.02 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar23.02 Kb.

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Kierunek studiów:

Przedmiot: : SIECI KOMPUTEROWE

Specjalność: Informatyka

Liczba godzin w semestrze


1

2

3

I

II


III

IV

V

VI

30ECTSWYKŁADOWCA

Andrzej Grzywak

FORMA ZAJĘĆ


Wykład

CELE PRZEDMIOTU

Podstawy budowy i oprogramowania sieci komputerowych

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Umiejętność budowy sieci komputerowych


WARUNKI WSTĘPNE


Wiedza podstawowa z informatyki

TREŚĆ PRZEDMIOTU


Sieci komputerowe – rodzaje i klasyfikacja

2. Kanały transmisji cyfrowej i ich parametry

3. Architektura logiczna sieci komputerowych (ISO/OSI)

4. Komutacja kanałów i komutacja pakietów

5. Protokoły komunikacyjne

6. Sieci lokalne i ich parametry

7. Systemy operacyjne sieciowe

8. Sieci metropolitarne typu FDDI

9. Sieci rozległe TCP/IP (Internet)

10. Usługi sieci Internet

11. Technologie WWW

12. Integracja sieci komputerowychLITERATURA OBOWIĄZKOWA


A. Domański, J Domańska , A Grzywak Sieci komputerowe 2007

K. Tenebaum, „Sieci komputerowe”, WNT 2004

E. Douglas, „Sieci komputerowe i Intersieci”, WNT 2003

M. Hassan, R. Jain, „Wysoko wydajne sieci TCP/IP”, Helion 2004

W. Buchanan, „Sieci Komputerowe”, WŁK 1999

W. Buchanan, „Intersieci”, WKŁ 2001

A.Kapczyński , Ziębiński, „Narzędzia bezpieczeństwa systemów komputerowych

WSB 2007LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

A. Grzywak , J Klamka , A . Kapczyński, M Sobota Współczesne problemy bezpieczeństwa informacji , WSB 2008

METODY NAUCZANIA

Wykład

POMOCE NAUKOWE

Materiały dydaktyczne w Internecie (http://edukator.wsb.edu.pl/wykladowcy/agrzywak/default.aspx)

PRZYKŁADOWE TEMATY PROJEKTÓW
SPOSÓB I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

Egzamin

PRZYKŁADOWE ZAGADNIENIA (ew. pytania) EGZAMINU/ ZALICZENIA

Parametry sieci typu Ethernet

Adresacja w sieciach TCP/IPPrzeglądarki internetowe


* Proszę zacieniować odpowiedni rok i semestr


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość