Strona główna

Przedmiot: Marketing polityczny Kod ects: 14. 1-xxxx-016


Pobieranie 29.55 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar29.55 Kb.
Przedmiot: Marketing polityczny
Kod ECTS: 14.1-xxxx-016

Punkty ECTS: 1

Rodzaj studiów: studia stacjonarne I stopnia, III rok

Liczba godzin: 12

Prowadzący: Dr hab. prof. UP Stanisław Kilian

Rodzaj zajęć: wykładForma zaliczenia: projekt edukacyjny


Wykaz tematów:

 1. Historyczne źródła współczesnego marketingu politycznego. Pojęcia podstawowe z zakresu komunikowania politycznego. Ścieżki badawcze w studiach nad komunikowaniem politycznym: marketingowe, biopolityczne, ( behawioralne ) funkcjonalne ( dialogowe ).

 2. Mediatyzacja polityki i polityzacja mediów. Oblicze współczesnej demokracji „wizerunkowej”.

 3. Propaganda polityczna – jej historyczne źródła i współczesne oblicze.

 4. Reklama społeczna – rodzaje i formy kampanii komunikacyjnych.

 5. Strategie marketingowe: marketingu politycznego; komunalnego, handlowego, sportowego ( analiza porównawcza )

 6. Marketingowe aspekty wyborów samorządowych 2010: autoprezentacja kandydatów; rodzaje strategii marketingowych; slogany reklamowe; populistyczne akcenty programu wyborczego ( studium przypadków ).

Literatura:


 1. Duda A., Język mitu w reklamie, Lublin 2010.

 2. Maciejewska K., Prasa lokalna w kampaniach wyborczych: wybory 1990-2004 w regionie warmińsko-mazurskim, Łysomice 2008.

 3. Sznajder A., Marketing sportu, Warszawa 2008.

 4. Kolczyński M., Strategie komunikowania politycznego, Katowice 2008

 5. Jaśniok M., Strategie marketingowe na rynku politycznym, Kraków 2007

 6. Żemigła M., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Kraków 2007.

 7. Piasecki A., Menedżer i polityk: wójt, burmistrz, prezydent miasta, Kraków 2006.

 8. Kulesza M., Węgrzyn L., Vademecum skutecznego działania w samorządzie, Warszawa 2006.

 9. Dobek-Ostrowska B., Komunikowanie polityczne i publiczne. Podręcznik akademicki, Warszawa 2006.

 10. Schulz W., Komunikacja polityczna. Koncepcje teoretyczne i wyniki badań empirycznych na temat mediów masowych w polityce, Kraków 2006.

 11. Barbaro de N., Dojść do głosu. Radykalnie praktyczny przewodnik po kampanii wyborczej, Kraków 2005.

 12. Cwalina W. ,Falkowski A., Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańsk 2005.

 13. Czyżniewski M., Propaganda polityczna władzy ludowej w Polsce 1944-1956, Toruń 2005.

 14. Kampania wyborcza. Marketingowe aspekty komunikowania politycznego, red. B. Dobek-Ostrowska, Wrocław 2005.

 15. Ferenc W., Mrówka R, Wilkos S., Komunikacja polityczna. Jak wygrać wybory, Warszawa 2004.

 16. Dobek-Ostrowska B., Media masowe i aktorzy polityczni w świetle studiów nad komunikowaniem politycznym, Wrocław 2004.

 17. Populizm a demokracja, red. R. Markowski, Warszawa 2004.

 18. Benedikt A., Reklama jako proces komunikacji, Wrocław 2004.

 19. Królikowska J., Socjologia dobroczynności, Warszawa 2004.

 20. Ferenc W., Mrówka R, Wilkos S., Komunikacja polityczna. Jak wygrać wybory, Warszawa 2004.

 21. M. Iłowiecki, Krzywe zwierciadło: o manipulacji w mediach, Lublin 2003.

 22. Pratkanis A.E, Aronson E., Wiek propagandy: używanie i nadużywanie perswazji na co dzień, Warszawa 2003.

 23. Płeć, wybory, władza, red. R. Siemieńska, Warszawa 2003.

 24. Kowalczyk R., Prasa lokalna w systemie komunikowania społecznego, Poznań 2003.

 25. Pokorna-Ignatowicza K. ,Telewizja w systemie politycznym i medialnym PRL: między polityką a widzem, Kraków 2003.

 26. Media masowe w systemach demokratycznych. Teoretyczne problemy i praktyczny wymiar komunikowania politycznego, red. B. Dobek-Ostrowska, Wrocław 2003.

 27. Kochan M., Slogany w reklamie i polityce, Warszawa 2002.

 28. Kotler Ph., Marketing nie stoi w miejscu: nowe spojrzenie na zyski, wzrost i odnowę, Warszawa 2002.

 29. Propaganda dobrych serc czyli rzecz o reklamie społecznej, red. D. Maison, P. Wasilewski, Warszawa 2002.

 30. Marketing polityczny w teorii i praktyce, red. A. W. Jabłoński, L. Sobkowiak, Wrocław 2002.

 31. Wiszniowski R., Marketing wyborczy: studium kampanii wyborczych w systemach prezydenckich i semiprezydenckich ( Finlandia, Francja, Polska, Stany Zjednoczone ), Warszawa 2000.

 32. Pietraś Z.L., Decydowanie polityczne, Warszawa-Kraków 2000.

 33. Wiszniowski R., Marketing wyborczy, Warszawa-Wrocław 2000.

 34. Psychologia polityczna, red. K. Skarżyńska, Poznań 1999.


Lp.

1.


Temat zajęć: Historyczne źródła współczesnego marketingu politycznego. Pojęcia podstawowe z zakresu komunikowania politycznego. Ścieżki badawcze w studiach nad komunikowaniem politycznym: marketingowe, biopolityczne, ( behawioralne ) funkcjonalne ( dialogowe ).


Zakres tematyczny:

Wyjaśnienie kategorii podstawowych: marketing polityczny; propaganda polityczna; public relations, reklama społeczna. Media w kampaniach wyborów prezydenckich w USA w dekadzie lat 50. Metodologia badań w obszarze decydowania i komunikowania politycznego.
Literatura podstawowa:

1. Dobek-Ostrowska B., Komunikowanie polityczne i publiczne. Podręcznik akademicki, Warszawa 2006.
Literatura pomocnicza:

 1. Marketing polityczny w teorii i praktyce, red. A. W. Jabłoński, L. Sobkowiak, Wrocław 2002.

 2. Wiszniowski R., Marketing wyborczy: studium kampanii wyborczych w systemach prezydenckich i semiprezydenckich ( Finlandia, Francja, Polska, Stany Zjednoczone ), Warszawa 2000.

 3. Pietraś Z.L., Decydowanie polityczne, Warszawa-Kraków 2000.

 4. Psychologia polityczna, red. K. Skarżyńska, Poznań 1999.


Lp.

2.


Temat zajęć: Mediatyzacja polityki i polityzacja mediów. Oblicze współczesnej demokracji „wizerunkowej”.


Zakres tematyczny: Charakterystyka procesu atrofii funkcji artykulacyjnej partii politycznych – od unifikacji programowej do rywalizacji wizerunkowej. Rola mediów w kreowaniu wizerunku polityków i partii politycznych. Reklama w procesie kształtowania wyborów ideowych i orientacji politycznych elektoratu.Literatura podstawowa:

1. Dobek-Ostrowska B., Media masowe i aktorzy polityczni w świetle studiów nad komunikowaniem politycznym, Wrocław 2004.

2. Wiszniowski R., Marketing wyborczy, Warszawa-Wrocław 2000.


Literatura pomocnicza:

 1. Schulz W., Komunikacja polityczna. Koncepcje teoretyczne i wyniki badań empirycznych na temat mediów masowych w polityce, Kraków 2006.

 2. Kampania wyborcza. Marketingowe aspekty komunikowania politycznego, red. B. Dobek-Ostrowska, Wrocław 2005.

 3. Media masowe w systemach demokratycznych. Teoretyczne problemy i praktyczny wymiar komunikowania politycznego, red. B. Dobek-Ostrowska, Wrocław 2003.

 4. M. Iłowiecki, Krzywe zwierciadło: o manipulacji w mediach, Lublin 2003.

Lp.

3.


Temat zajęć: Propaganda polityczna – jej historyczne źródła i współczesne oblicze.


Zakres tematyczny: Język i funkcje propagandy politycznej w latach PRL. Wykorzystanie satyry i karykatury politycznej w walce ideologicznej w dobie „zimnej wojny”. Manipulacja i dezinformacja w przekazie publicznym. Propaganda polityczna na tle współczesnych ruchów populistycznych.


Literatura podstawowa:

1. Pratkanis A.E, Aronson E., Wiek propagandy: używanie i nadużywanie perswazji na co dzień, Warszawa 2003.

2. Dobek-Ostrowska B., Komunikowanie polityczne i publiczne. Podręcznik akademicki, Warszawa 2006.Literatura pomocnicza:

 1. Czyżniewski M., Propaganda polityczna władzy ludowej w Polsce 1944-1956, Toruń 2005.

 2. Populizm a demokracja, red. R. Markowski, Warszawa 2004.

 3. Pokorna-Ignatowicza K. ,Telewizja w systemie politycznym i medialnym PRL: między polityką a widzem, Kraków 2003.

 4. Kochan M., Slogany w reklamie i polityce, Warszawa 2002.Lp.

4.


Temat zajęć:

Reklama społeczna – rodzaje i formy kampanii komunikacyjnych.Zakres tematyczny: Kanały komunikacyjne w reklamie społecznej; Marketing zaangażowany społecznie ( CRM ); Społeczna odpowiedzialność biznesu ( CRS ); Kampanie społeczne organizacji pozarządowych; Działalność pożytku publicznego i wolontariat w świetle obowiązującego prawa.


Literatura podstawowa:

 1. Benedikt A., Reklama jako proces komunikacji, Wrocław 2004.

 2. Propaganda dobrych serc czyli rzecz o reklamie społecznej, red. D. Maison, P. Wasilewski, Warszawa 2002.

Literatura pomocnicza:

 1. Duda A., Język mitu w reklamie, Lublin 2010.

 2. Żemigła M., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Kraków 2007.

 3. Królikowska J., Socjologia dobroczynności, Warszawa 2004.
Lp.

5.


Temat zajęć:

Strategie marketingowe: marketingu politycznego; komunalnego, handlowego, sportowego ( analiza porównawcza ).Zakres tematyczny: Struktura planu marketingowego. Narzędzia badania rynku politycznego ( sondaże opinii, technika kadru orientacyjnego, studium przypadku ). Reklama polityczna. Techniki informacyjno-perswazyjne w kształtowaniu preferencji wyborczych elektoratu.


Literatura podstawowa:

 1. Jaśniok M., Strategie marketingowe na rynku politycznym, Kraków 2007.

 2. Kolczyński M., Strategie komunikowania politycznego, Katowice 2008.Literatura pomocnicza:

 1. Sznajder A., Marketing sportu, Warszawa 2008.

 2. Cwalina W.,Falkowski A., Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańsk 2005.

 3. Ferenc W., Mrówka R, Wilkos S., Komunikacja polityczna. Jak wygrać wybory, Warszawa 2004.

 4. Kotler Ph., Marketing nie stoi w miejscu: nowe spojrzenie na zyski, wzrost i odnowę, Warszawa 2002.Lp.

6.


Temat zajęć:

Marketingowe aspekty wyborów samorządowych 2010: autoprezentacja kandydatów; rodzaje strategii marketingowych; slogany reklamowe; populistyczne akcenty programu wyborczego ( studium przypadków ).


Zakres tematyczny:

Analiza strategii marketingowych w samorządowej kampanii wyborczej 2010. Rola prasy lokalnej w kreowaniu wizerunku liderów życia społecznego na poziomie małych ojczyzn. Charakterystyka stylu przywództwa politycznego w mikro-skali ( na poziomie samorządu gminnego i powiatu ).
Literatura podstawowa:

 1. Barbaro de N., Dojść do głosu. Radykalnie praktyczny przewodnik po kampanii wyborczej, Kraków 2005.

 2. Kowalczyk R., Prasa lokalna w systemie komunikowania społecznego, Poznań 2003.


Literatura pomocnicza:

 1. Maciejewska K., Prasa lokalna w kampaniach wyborczych: wybory 1990-2004 w regionie warmińsko-mazurskim, Łysomice 2008.

 2. Kulesza M., Węgrzyn L., Vademecum skutecznego działania w samorządzie, Warszawa 2006.

 3. Piasecki A., Menedżer i polityk: wójt, burmistrz, prezydent miasta, Kraków 2006.

 4. Płeć, wybory, władza, red. R. Siemieńska, Warszawa 2003.
DIII 2-13w
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość