Strona główna

Przedmioty grupy d oferowane w roku akademickim 2007/2008


Pobieranie 123.66 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar123.66 Kb.
Przedmioty grupy D oferowane w roku akademickim 2007/2008:


Lp.

Prowadzący

Przedmiot


Punkty

ECTS

Godzin

Dni tygodnia

Forma zajęć

Forma zaliczenia

Semestr
Borkowska-Bagieńska Ewa, prof. UAM dr hab.

Europejskie prawo publiczne-europejska kultura prawna


6

30

1-5

W

E

letniBudzinowski Roman, prof. UAM dr hab.

Polityka rolna Unii Europejskiej


6

30

1-5

W

E

zimowyDajczak Wojciech, prof. UAM dr hab.

Tradycje i systemy współczesnego prawa cywilnego w Europie


6

30

1-5

W

E

zimowyGadkowski Tadeusz, prof. UAM dr hab.

Prawo dyplomatyczne i konsularne


6

30

6-7

W

E

letniGłodowski Włodzimierz, dr

Arbitraż handlowy


6

30

1-5

W

E

zimowyGrzegorczyk Paweł, dr

Międzynarodowe prawo procesowe cywilne


6

30

1-5

W

E

zimowyGrzegorczyk Paweł, dr

Europejskie prawo procesowe cywilne


6

30

1-5

W

E

letniGrzegorczyk Paweł, dr

Die Struktur der Rechtspflege in Polen


6****

30

1-5

W

E

letniGulczyński Andrzej, dr

Archeologia prawna


6

30

6-7

W

E

zimowyJantoń-Drozdowska Elżbieta, prof. dr hab.

Finanse przedsiębiorstw


6

60

1-5

W

E

letniKamiński Ryszard, prof. UAM dr hab.

Rachunkowość finansowa


6

60

1-5

W

E

letniKędzia Zdzisław, prof. dr hab.

Współczesne tendencje w międzynarodowej ochronie praw człowieka


6

30

1-5

W

E

letniKędzia Zdzisław, prof. dr hab.

Contemporary trends in the international protection of human rights


6****

30

1-5

W

E

letniKępiński Marian, prof. dr hab.

Prawo konkurencji


6

30

1-5

W

E

zimowyKołecki Hubert, prof. dr hab.

Kryminalistyczna problematyka współczesnej zorganizowanej przestępczości ekonomiczno-finansowej w Polsce (popełnianie i przeciwdziałanie)

6

30

1-5

W

E

zimowyKowalczyk Ewaryst, dr

Partnerstwo publiczno-prywatne


6

30

6-7

W

E

letniKoziczak Anna,dr hab.

Kryminalistyka


6

30

1-5

W

E

zimowyKrajniak Olga, mgr

Kryminalistyczna problematyka współczesnej zorganizowanej przestępczości ekonomiczno-finansowej w Polsce (popełnianie i przeciwdziałanie)

4

30

1-5

C

Z

zimowyKrasowski Krzysztof, prof. UAM dr hab.

Prawo wyznaniowe


6

30

6-7

W

E

letniMaterniak-Pawłowska Małgorzata, dr

Adwokatura polska XX wieku


6

30

1-5

W

E

zimowyMatuszewski Szymon, dr

Kryminalistyka


4

30

1-5

K

Z

letniNestoruk Igor, dr

Prawo konkurencji


6

30

6-7

W

E

zimowyNiedbała Zdzisław, prof. Dr hab.

Prawo spółdzielcze


6

30

1-5

W

E

zimowyOchmański Jerzy W., dr

Wybrane zagadnienia prawa lekarskiego i prawa farmaceutycznego


6

30

6-7

W

E

letniOlszewski Henryk, prof. Dr hab.

Dajczak Wojciech , prof. Dr hab.Gulczyński Andrzej , dr

Historische und rechtsvergleichende Charakteristik des polnischen Rechts

6****

30

1-5

W

E

letniOrlicki Marcin, dr

Prawo ubezpieczeń gospodarczych


6

30

1-5

W

E

zimowySowiński Ryszard, dr

Finanse przedsiębiorstw dla prawników


6

30

1-5

W

E

letniSójka Tomasz, dr

Publiczna spółka akcyjna


6

30

6-7

W

E

letniStochaj Marian, dr

Medycyna sądowa


6

30

1-5

W

E

letniSzewczyk Marek, prof. UAM dr hab.

Prawo zagospodarowania przestrzeni


6

30

1-5

W

E

letniTyranowski Jerzy, prof. dr hab.

Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej


6

30

1-5

W

E

letniWiewiorowski Jacek, dr

Rzymskie prawo publiczne


6

30

6-7

W

E

letniZedler Feliks, prof. dr hab.

Prawo upadłościowe i naprawcze


6

30

1-5

W

E

letniZmierczak Maria, prof. UAM dr hab.

Ustroje i systemy polityczne Europy Zachodniej


6

45

1-5

W

E

zimowyZmierczak Maria, prof. UAM dr hab.

The Polish Constitution and Political Life in Poland


6****

30

1-5

W

E

letni


Aktywność w Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej

4*


Z

zimowy/letni


Studium Prawa Brytyjskiego

**


Z

zimowy/letni


Studium Prawa Niemieckiego

8***


E

zimowy/letniGórny Kajetan, mgr

Szewczyk Marek, prof. dr hab.

Szwarc Andrzej J., prof. dr hab.


Einführung in das polnische Recht

6****

30

1-5

W

E

letniKępiński Marian, prof. dr hab.

Swora Mariusz, dr

Wiliński Paweł, dr hab.


Introduction to the Polish law

6****

30

1-5

W

E

letni

Objaśnienia1:

1C [Ćwiczenia]; W [Wykład]; S [Seminarium]; E [Egzamin]; Z [Zaliczenie]; 1-5 [Zajęcia odbywają się w tygodniu]; 6-7 [Zajęcia odbywają się w weekendy].

* Aktywność w Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej, potwierdzoną przez koordynatora, zalicza opiekun Poradni, a z tytułu zaliczenia takiej aktywności w całym okresie studiów uzyskuje się łącznie najwyżej 8 punktów.

** Z tytułu zaliczenia Studium Prawa Brytyjskiego uzyskuje się: 8 punktów po zaliczeniu I roku tego Studium; 4 punktów po zaliczeniu 1. semestru w II roku Studium; 4 punktów po zaliczeniu 2. semestru w II roku Studium.

*** Na podstawie zaświadczenia o udziale w Studium Prawa Niemieckiego z informacją o złożeniu pozytywnie ocenionego egzaminu uzyskuje się 8 punktów.**** Zajęcia i egzamin z tego przedmiotu odbywają się w języku obcym. Punkty ECTS uzyskują tylko studenci zagraniczni studiujący na Wydziale w ramach programu Sokrates – Erazmus.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość