Strona główna

Przenośny, wieloskładnikowy analizator gazu Gasmet dx 440


Pobieranie 5.08 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar5.08 Kb.
Przenośny, wieloskładnikowy analizator gazu Gasmet DX 440
Przenośny analizator gazów Gasmet DX 440 posiada zdolność analizy 200 związków nieorganicznych i organicznych występujących w formie gazowej. Zastosowana metoda pomiaru zapewnia jednoczesną analizę do 25 związków gazowych w czasie krótszym niż 30 sekund z niepewnością pomiar najwyżej 5% zakresu pomiarowego. System detekcji (FTIR) zintegrowany z oprogramowaniem CalcmetTM pozwala na identyfikację bardzo niskich stężeń gazów (od 20 ppm) w zróżnicowanych środowiskach (gaz glebowy, otaczająca atmosfera).
Oprogramowanie zarządzające umożliwia:

  • sterowanie analizatorem, kontrolę układ poboru próbki i analizę jej widma,

  • wykorzystanie wieloskładnikowego algorytmu umożliwiającego detekcję, identyfikację i analizę ilościową do różnych składników gazowych,

  • zapamiętywanie widma próbki w celu ponownej analizy i identyfikacji wcześniej nie zbadanych składników.

Monitoring prowadzony z użyciem wieloskładnikowego analizatora Gamet DX 4040 może być elementem oceny oddziaływania na środowisko następujących instalacji:  • zgazowania węgla,

  • prac wiertniczych za węglowodorami.

Analizator może być również wykorzystany w monitoringu ognisk zanieczyszczeń uwalniających do środowiska formy gazowe z następujących grup związków:  • lotnych związków organicznych (LZO),

  • substancji ropopochodnych.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość