Strona główna

Przerwa kawowa 16. 20 – 17. 40 Sesja III anna Bagnowska, Tomasz Kaczor


Pobieranie 25.05 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar25.05 Kb.
Andrzej Zalewski - Modele ruchu rowerowego w miastach i aglomeracjach,

Andrzej Krych - Modelowanie i symulacja ruchu tramwajów w projektach ITS.
16.00 – 16.20 - Przerwa kawowa

16.20 – 17.40 - Sesja IIIAnna Bagnowska, Tomasz Kaczor - Ocena oddziaływania inwestycji na system transportowy,

A
ndrzej Rudnicki, Iwona Wojnar
– Ruchotwórczość obiektów hotelowych na przykładzie Krakowa,

Tomasz Dybicz – Wpływ lokalnych ograniczeń przepustowości na rozkład ruchu,

Marek Bauer - Wybór linii komunikacji zbiorowej w podróżach.
18.00 - Przejazd zabytkowym tramwajem do Muzeum Inżynierii Miejskiej

19.15 - Uroczysta kolacja26 listopada 2009 r. - czwartek

8.00 - 9.00 - Śniadanie


9.00-10.20 - Sesja IV

Aleksandra Faron - Wpływ instrumentów planistycznych na wielkość prognozowanego ruchu,

Katarzyna Nosal - Wpływ planów mobilności na zmianę zachowań komunikacyjnych,

Mariusz Szubra, Małgorzata Broda - Znaczenie prognoz ruchu w procesie oceny efektywności projektów transportowych,

Janusz Bohatkiewicz, Mariusz Dudek - Wpływ prognozowania ruchu na analizy środowiskowe w drogownictwie,

Grzegorz Karoń, Aleksander Sobota – Postrzeganie warunków ruchu miejskiego – płynność ruchu – wyniki badań ankietowych.

10.20 -10.40 Przerwa kawowa


10.40-12.10 Warsztaty cz.I

 • Jak wykorzystać zaawansowane narzędzia wspomagania zarządzania transportem w aglomeracjach? Prowadzenie Karsten McFarland,

 • Jak zwiększyć użyteczność danych z badań ankietowych?

 • Czy można mówić o specyfice modelowania transportu ładunków? Prowadzenie Tomasz Kulpa,

12.10 - 12.30 Przerwa
12.30 - 14.00 Warsztaty cz. II

 • Czym ma się charakteryzować wariant bezinwestycyjny w projektach transportowych? Prowadzenie Mariusz Szubra,

 • Czy jest celowe uzgadnianie terminologii z zakresu modelowania podróży? Prowadzenie Andrzej Rudnicki,

14.00 - 14.15 Podsumowanie konferencji

14.15 Obiad

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

NAUKOWO – TECHNICZNA

MODELOWANIE PODRÓŻY


I PROGNOZOWANIE RUCHU

Komunikat nr 2
KRAKÓW

25 - 26 listopada 2009r.

ORGANIZATORZY KONFERENCJI

 • S

  towarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP

Oddział w Krakowie,

 • P
  olitechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, Instytut Inżynierii Drogowej i Kolejowej, Katedra Systemów Komunikacyjnych.

PROTEKTORZY
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak – JM Rektor Politechniki Krakowskiej

dr hab. inż. Wiesław Starowicz, prof. PK – Zastępca Prezydenta M. Krakowa

KOMITET PROGRAMOWY I NAUKOWY

Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Andrzej Rudnicki – Politechnika Krakowska

Wiceprzewodniczący

prof. dr inż. Wojciech Suchorzewski – Politechnika Warszawska

Sekretarz naukowy

dr inż. Andrzej Szarata – Politechnika Krakowska

Członkowie

prof. dr inż. Jurgen Beyer – wiceprezes PTV Vision Professional Service

prof. dr hab. inż. Ryszard Krystek – Politechnika Gdańska

prof. dr hab. inż. Tomasz Szczuraszek – Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy w Bydgoszczy

prof. dr hab. inż. arch. Tadeusz Zipser – Politechnika Wrocławska

dr inż. Janusz Bohatkiewicz – EKKOM, Kraków

dr inż. Andrzej Brzeziński – Politechnika Warszawska

dr inż. Andrzej Krych – Politechnika Poznańska

dr inż. Andrzej Zalewski – Politechnika Łódzka

dr inż. Jolanta Żurowska – Politechnika Krakowska

mgr inż. Jan Friedberg – niezależny konsultant, Kraków

mgr inż. Jan Gregorowicz – INKOM, Katowice

mgr inż. Wacław Jastrzębski – Scott Wilson

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący

mgr inż. Mariusz Szałkowski – Prezes Oddziału SITK RP w Krakowie

Wiceprzewodniczący

dr inż. Marek Bauer – Politechnika Krakowska

Członkowie

Anna Bujak – SITK O/Kraków

mgr inż. Grzegorz Dyrkacz – SITK O/Kraków

mgr inż. Łukasz Franek – Politechnika Krakowska

mgr inż. Danuta Schwertner – Politechnika Krakowska
PATRONAT MEDIALNY
MIEJSCE KONFERENCJI

Konferencja odbędzie się w dniach 25-26 listopada 2009r.,

w Hotelu Orbis Cracovia, Al. F. Focha 1 w Krakowie.
INFORMACJE
SITK RP Oddział w Krakowie, 30-804 Kraków, ul. Siostrzana 11

tel. (012) 658-93-72, fax: (012) 659-00-76, e-mail: krakow@sitk.org.pl

http://krakow.sitk.org.pl
RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI
25 listopada 2009 r. – środa
10.00 - 11.00 - Rejestracja uczestników konferencji
11.00 - 11.10 - Otwarcie konferencji
11.10 - 13.20 Sesja I

Tadeusz Zipser - Projekcja warstw zjawisk transportowych,

Jan Friedberg - Wykorzystanie analiz i prognoz ruchu w analizie marketingowej projektów transportowych,

Tomasz Dybicz - Modelowanie i symulacje ruchu, rys historyczny i aktualnie stosowane oprogramowanie,

Wiesław Dźwigoń - Przegląd zasad prognozowania ruchu dla inwestycji transportowych w Niebieskiej Księdze,

Andrzej Szarata - O celowości zastosowania wnioskowania rozmytego w modelowaniu zachowań komunikacyjnych,

Jürgen Beyer - Applied Satellite Navigation in Traffic, Transport and Logistics (Zastosowanie nawigacji satelitarnej w ruchu, transporcie i logistyce).

13.20 - 14.20 Obiad


14.20 - 16.00 - Sesja II

Rafał Kucharski - Metoda detekcji „Cellular Floating Data” - możliwości i perspektywy,

Andrzej Żurkowski - Modelowanie wyboru środka transportu w korytarzu transportowym,

Tomasz Kulpa - Transport ładunków – klasyfikacja i przegląd modeli podróży,


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość