Strona główna

Przerwa na kawę 11. 15 Wypas koni na słonych łąkach


Pobieranie 25.26 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar25.26 Kb.
10.15 Wykorzystanie przestrzeni i mię-dzygatunkowe kontakty wśród koników Przewalskiego, muflo-nów i danieli w rezerwacie „Semi-reservat“ w Schorfheide-Liebenthal

dr Klaus M. Scheibe, Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung (Instytut Badań Zwierząt z Zoo i Dzikich), Berlin


10.45 Przerwa na kawę
11.15 Wypas koni na słonych łąkach

Bogumiła Błaszkowska, Jaroslaw Wrosz, Rezerwat Przyrody Beka, Polska


11.45 Wypas bydła i koni na łęgach

Konrad Wypychowski, Park Narodowy „Ujście Warty”, Polska


12.15 Dyskusja końcowa
12.30 Wycieczka do wodnych bawołów w Parku połączona z poczęstunkiem

Zakończenie ok. 14.30

we współpracy z

„Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung e. V.“

(Centrum Badań Krajobrazów Rolniczych)

w Münchebergu

Opłata za uczestnictwo: 10,00 €

(łącznie z wyżywieniem, bez noclegu)

Jak nas można znaleźć


Pociągiem najlepiej dojechać do Angermünde (dogodne połączenia ze Szczecina i Berlina). Tam trzeba przesiąść się do autobusu linii 468 (kierunek Schwedt) i wysiąść na przystanku „Criewen Schloss“, skąd jest już tylko parę metrów do Akademii.
Wybierając dojazd samochodem należy kierować się na Schwedt (najbliższe przejście graniczne: Krajnik Dolny/Schwedt nad Odrą). Ze Schwedt dalej w kierunku Angermünde aż do zjazdu na Criewen (szyld). Potem główną drogą do samego Criewen na parking Akademii (oznakowany), stąd już tylko 3 min spaceru przez wspaniały park Lennégo.


Adres:

Brandenburgische Akademie Schloss Criewen


Park 3 – Schloss
16303 Schwedt/OT Criewen
Tel: 0 33 32 / 83 88 40
www.brandenburgische-akademie.de

info@brandenburgische-akademie.de

Akademia Brandenburska

„Schloss Criewen“
Polsko-Niemieckie Centrum

Edukacyjno-Konferencyjne


W Roku Bawoła – kreowanie krajobrazu ekstensywnych pastwisk

15. – 16. październik 2009

Sponsorowane przez Ministerestwo Rozwoju Obszarów Wiejskich,Środowiska i Ochrony Konsumenta Kraju Związkowego Brandenburgia

O temacie: Siedliska na użytkach zielonych charakteryzują się często dużą różnorodnością gatunkową roślin i zwierząt. Coraz częściej dyskutowana jest obecność dużych ssaków jako metody ochrony i ekstensywnego użytkowania takich terenów. Ekstensywnie użytkowane pastwiska mogą pomóc wielu zagrożonym gatunkom, co udowadniają niektóre wieloletnie badania. Jednak nie tylko natura może odnieść korzyści z obecności dużych ssaków w półotwartym krajobrazie. Aktrakcyjne i egzotyczne zwierzęta, jak na przykład bawoły wodne czy żubry, są także magnesem przyciągającym turystów, a tym samym wspierają lokalną turystykę i rozwój obrszarów wiejskich.

Niemiecko-polska konferencja daje sposobność zapoznania się z różnymi projektami, przeprowadzenia ciekawej dyskusji oraz wymiany doświadczeń.

Konferencja jest tłumaczona symultanicznie.


Uczestnicy: Pracownicy administracji obszarów chronionych i społeczni działacze ochrony przyrody, podmioty ochrony i pielęgnacji krajobrazu, leśnicy, naukowcy z Polski i Niemiec
Prowadzenie: Akademia Brandenburska „Schloss Criewen“, Polsko-Niemieckie Centrum

Edukacyjno-KonferencyjneProgram
czwartek, 15. października 2009
do 11.00 Przyjazd, powitalna kawa i herbata

11.00 Rozpoczęcie i powitanie

Uta Böhme, Akademia Brandenburska
11.15 Krajobrazy pastwisk i nowa dzika przyroda - wprowadzenie

dr Carsten Böhm, NABU- Federalna Komisja „Krajobrazy pastwisk i nowa dzika przyroda“, Berlin


12.00 Krajobraz otwarty w europejskim kontekście historii kultury

prof. dr Rainer Luick, Wyższa Szkoła Leśnictwa w Rottenburgu


13.00 Obiad

14.15 Badania behawioru zwierząt wypasanych w Parku Narodowym Ujście Warty

  prof. Piotr Nowakowski, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
14.45 Wymagania w stosunku do kształtowania krajobrazu przy rolniczej hodowli dzikich zwierząt

dr Axel Behrendt, ZALF Müncheberg, Stacja Badawcza „Paulinenaue“


15.15 Tworzenie i kształtowanie ekstensywnych pastwisk na torfowiskach niskich (bydło i owce)

prof. Gisbert Schalitz, Martin- Luther-Uniwersytet Halle-Wittenberg


16.00 Pierwsze wyniki badań wspólnego wypasu danieli i owiec na torfowisku niskim

dr Andreas Fischer, ZALF Münche- berg

16.30 Przerwa na kawę
17.00 Doświadczenia całorocznego wypasu bawołów wodnych na prawie naturalnych pastwiskach

dr René Krawczynski, Brandenbur- ski Uniwersytet Techniczny, Cottbus


17.45 Duże ssaki jako ogrodnicy krajobrazu w Parku Narodowym Dolina Dolnej Odry

Dr. Ansgar Vössing, Fundacja na Rzecz Parku Narodowego Dolina Dolnej Odry, Criewen


18.30 Dyskusja końcowa
19.00 Bufet Fundacji na Rzecz Parku Narodowego Dolina Dolnej Odry
Później wspólna kolacja we dworze
Piątek, 16. października 2009
9.00 Półotwarte krajobrazy pastwisk w Turyngii – alternatywa dla Parku Narodowego Dolina Dolnej Odry?

Edgar Reisinger, Krajowy Urząd Rolnictwa w Turyngii, Jena


9.45 Wykorzystanie dawnego poligonu Glau do wypasu dzikich zwierząt

Peter Koch, Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Krajobrazu Nuthe-Nieplitz, zapytany


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość