Strona główna

Przewodnik stażysty drogi stażysto, Niniejszy „Przewodnik stażysty”


Pobieranie 68.09 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar68.09 Kb.PRZEWODNIK STAŻYSTY

Drogi stażysto,
Niniejszy „Przewodnik stażysty” jest przeznaczony dla osób, które są uczestnikami stażu organizowanego przez Stowarzyszenie ST.E.P.S.

W przewodniku tym odnajdziesz informacje dotyczące zasad, praw i obowiązków wynikających
z uczestnictwa w stażu.


Dokładne zapoznanie się z treścią przewodnika umożliwi Ci przestrzeganie warunków uczestnictwa stawianych przez naszą organizację.

Spis treści:

A Alkohol i używki

B BezpieczeństwoC Certyfikat, Choroba, Choroba w miejscu pracy

D Dojazd do miejsca pracy, Dokument tożsamości (Dowód osobisty/paszport)

E E-mail, Elastyczne godziny pracy, Europass – Mobilność

F Finanse

G Godziny gwarantowane, GPS

H Hotel St. Joseph, Tienray/ Hostel PTC+

I Interwencje/zebrania/dyżur koordynatora

J Jaaropgave/ Roczne finansowe sprawozdanie

K Koordynator stażystów, Konkurs na najlepszą prezentację, Konto bankowe, Kradzież, zagubienie mienia, Książka stażu

L Lodówki, Loonstrok/ pasek wynagrodzenia

M Miejsce pracy

N Nieobecność w pracy

O Opuszczanie hotelu na noc

P Podjęcie pracy po stażu, Pościel, Prędkość na drodze, Przyjazd do Holandii, Porcjowana żywność

R Rezerwacja biletu na podróż powrotną, Rower

S Sala komputerowa, Sofi numer (numer identyfikacji podatkowej), Suszarnia

T Telefon, Trasa do miejsca pracy

U Ubezpieczenie, Umowa o staż

W Wycieczki, Wypadek

Z Zakończenie stażu, Zaliczki, Zakupy, Zwrot kosztów podróży i ubezpieczenia

A

Alkohol i używki

Stażyście zabrania się spożywania alkoholu i narkotyków w czasie odbywania stażu. Wszelkie nadużycia w tym zakresie będą karane, łącznie z usunięciem ze stażu w trybie dyscyplinarnym oraz powiadomieniem szkoły, uczelni, organizacji wysyłającej


o zaistałej sytuacji itd.
Adres hotelu St.Joseph:

Kloosterstraat 10, 5865AA TIENRAY


Adres hostelu PTC+:

Pastoor Debijestraat 50a, 5963 AG HEGELSOM

Tel: +31 77 399 88 88

B

Bezpieczeństwo

Na terenie hotelu jest obecny monitoring, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa jego mieszkańców. Dzięki niemu wszystkie sytuacje są rejestrowane za pomocą kamer.C

Certyfikat

Po zakończeniu stażu każdy stażysta uzyskuje certyfikat. Jest on imienny i zawiera informacje o terminie odbywanego stażu oraz o zakresie wiedzy praktycznej, jaką nabył stażysta. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest wypełnienie książeczki stażowej oraz pozytywne ukończenie stażu.Choroba

Każdy stażysta zobowiązany jest zgłosić chorobę w pierwszym dniu jej wystąpienia. Obowiązkiem każdej osoby z objawami choroby jest powiadomienie telefoniczne od poniedziałku do piątku od godziny 08:30 do 09:00 biura ST.E.P.S./SUN-POWER pod nr telefonu 077- 4720199, wybrać opcję nr 2 – język polski, następnie należy wybrać opcję nr 4 (połączy się Pan/Pani z pracownikiem Sun-Power) i zgłosić chorobę bądź nieobecność w pracy, natomiast w weekend należy zadzwonić pod nr telefonu biura 077-4720199 wybrać opcję nr 2 –język polski i jeszcze raz wybrać opcje nr 2meldowanie chorób, - po usłyszeniu sygnału, należy podać swoje imię, nazwisko, numer telefonu, nazwę firmy w której pracujesz oraz powód nieobecności. Ponadto należy pamiętać o poinformowaniu pracodawcy (poprzez kolegę, bądź wysłać sms do brygadzisty z informacja o nieobecności w pracy oraz oczywiście z imieniem i nazwiskiem).

W przypadku nie zastosowania się do tej informacji stażysta traci przywilej otrzymania wynagrodzenia. Należy pamiętać, że pierwsze dwa dni choroby nie są wynagradzane. W przypadku poważnej dysfunkcji stażysta zostanie umówiony na wizytę do lekarza. Koszt wizyty pokrywa sam stażysta. Kwota ta jest odciągana od wypłaty. Aby odzyskać poniesione wydatki stażysta powinien we własnym zakresie bezzwłocznie skontaktować się z ubezpieczycielem w celu poinformowania go o swojej chorobie, a po powrocie do Polski powinien wysłać do ubezpieczyciela wniosek o zwrot kosztów leczenia.

Osoba chora nie może powrócić do Polski bez uprzedniej zgody STEPS, która kieruje się tu opinią lekarza. Ewentualny powrót do Polski bez pisemnej zgody naszej organizacji jest równoznaczny ze złamaniem warunków umowy. Decyzja taka podlega karze 300€. W przypadku kiedy lekarz zaleci przebywanie w domu w okresie choroby, nie można opuszczać miejsca pobytu (hostelu PTC+, hotelu St.Joseph, mieszkania, Holandii) na wypadek kontroli lekarskiej.Choroba w miejscu pracy

Jeśli stażysta zachoruje w miejscu pracy, powinien powiadomić o tym fakcie brygadzistę/właściciela firmy oraz koordynatora,


a następnie, jeśli to możliwe, udać się do domu. W przypadku lekkiej niedyspozycji takiej jak: ból głowy, ból brzucha, ból zęba itp. stażysta powienien pozostać w kantynie i w miare możliwości zażyć np. lek przeciwbólowy. Po godzinie od momentu zażycia leku stażysta powinien zadzwonić do koordynatora i poinformować go o poprawie czy tez pogorszeniu się stanu zdrowia. Jeśli stan zdrowia uległ poprawie stażysta powinien kontynuować pracę, w pozostałych przypadkach zostanie odebrany z pracy przez koordynatora lub pracownika biura Sun-Power.
D

Dojazd do miejsca pracy

W zależności od odległości do miejsca pracy stażysta otrzymuje rower lub samochód służbowy. Zgodnie z rozporządzeniem biura Sun-Power, przydział samochodu służbowego następuje w przypadku, gdy odległość do miejsca pracy przekracza 10 km.


W pozostałych przypadkach stażysta otrzymuje rower. Każdy użytkownik samochodu lub roweru firmowego zobowiązany jest dbać o jego stan!

Kierowca samochodu jest zobowiązany stosować się do regulaminu użytkowania pojazdu. Kosztami naprawy szkód wynikających ze złego użytkowania samochodu/roweru zostaje obciążony sam stażysta. Uwaga ta dotyczy również stanu czystości użytkowanego samochodu, który powinien być systematycznie sprzątany. W przypadku stwierdzenia poważnych zabrudzeń, samochód zostanie oddany do czyszczenia przez profesjonalną firmę, a rachunek za wykonanie usługi zostanie przedłożony aktualnym użytkownikom samochodu.


Dokument tożsamości. Dowód osobisty/paszport

Każda osoba przebywająca na terenie Holandii musi zawsze posiadać przy sobie dowód osobisty lub paszport, aby w razie konieczności móc wylegitymować się o każdej porze dnia. Mandat za nieposiadanie przy sobie dokumentu tożsamości wynosi
w Holandii od 50 €. Obowiązek posiadania dokumentu tożsamości dotyczy także miejsca pracy. W przypadku nie posiadania tegoż dokumentu, stażysta może zostać nie wpuszczony do zakładu pracy.
Dyżur

Na terenie hotelu obowiązuje dyżur sprzątania. Lista pokoi, które maja dyżur wywieszona jest na tablicy ogłoszeń. Oprócz tego do obowiązków stażystów podczas trwania dyżurów należy wycieranie stołów, zamiatanie i mycie podłogi jak również wyrzucanie śmieci z kantyny, gdzie wydawane są posiłki.E

E-mail

Obowiązkiem stażysty jest dostarczenie do biura poprawnie zapisanego adresu mailowego, ponieważ cała korespondencja rozliczeniowa (pasek wynagrodzeń-loonstrok/final calculation/Jaroopgave) będzie przesyłana tylko i wyłącznie mailowo.Elastyczne godziny pracy

Tygodniowa ilość godzin pracy może być zróżnicowana. Zapotrzebowanie na pracowników uzależnione jest od wielu czynników, dlatego godziny pracy mogą być elastyczne. Jeśli zakład stażowy, do którego został skierowany stażysta, nie jest w stanie zapewnić mu wystarczającej ilości godzin, stażysta nie powinien odmówić przyjęcia pracy „zastępczej” nawet jeśli miałaby ona miejsce w trakcie weekendu.


Europass – Mobilność

Każda osoba, która ukończyła staż ma prawo do wystąpienia o Europass- dokument będący potwierdzeniem ścieżki kształcenia za granicą. W tym celu należy skontaktować się z organizacją wysyłającą, która we współpracy z organizacją STEPS wystąpi


z wnioskiem o jego wydanie. Osoba będąca w posiadaniu tego dokumentu jest wpisana do bazy danych w systemie europejskim. W dokumencie tym są opisane: cele, zakres zdobytych umiejętności, czas trwania kształcenia. Dokument wymaga konieczności dostarczenia zdjęcia. Warunkiem pozyskania Europasu jest certyfikat wydany przez STEPS.

F

Finanse
Wypłata naliczana jest tygodniowo. Po każdym przepracowanym tygodniu pracy, rozliczenie dokonywane jest w następnym tygodniu, a wynagrodzenie wypłacane jest w każdy piątek. W związku z tym, że polski bank ma prawo księgować przelew do 5 dni roboczych, wynagrodzenie dochodzi na konto najczęściej w połowie następnego tygodnia. W przypadku stażystów, którzy pracują na terenie Holandii po raz pierwszy i nie posiadają jeszcze numeru podatkowego (nr sofii), pierwsza wypłata może nastąpić dopiero po kilku tygodniach stażu (uzależnione jest to od terminu, w jakim biuro otrzyma dla stażysty numer podatkowy - sofii).

G

Godziny gwarantowane

Każdy stażysta ma zapewnione 32 godziny pracy tygodniowo w odniesieniu do całego projektu stażowego. Oznacza to, że jeśli po zakończeniu stażu średnia ilość tygodniowych godzin pracy nie wyniesie 32 godzin, STEPS wypłaci wynagrodzenie za zagwarantowane 32 godziny, ale na przestrzeni całego przebiegu stażu. Jeśli stażysta wypracuje więcej niż 32 godz. tygodniowo wówczas suma nadgodzin w odniesieniu do wynagrodzenia za 32 godz. zostanie uzupełniona (nadpłacona) po zakończeniu stażu.GPS

Używanie samochodu dla celów prywatnych jest zabronione: samochody służbowe wyposażone są w systemy informacji GPS, które rejestrują drogę samochodu i pozwalają na kontrolę przejechanych kilometrów. Na podstawie komputerowych informacji ustalamy nadużycia w ilości przejechanych kilometrów i obciążamy za nie rachunkiem kierowcę pojazdu powiększoną o karę.H

Hotel Tienray/ Hostel PTC+

Stażysta, który jest zakwaterowany w hotelu Tienray/hostelu PTC+ zobowiązany jest przestrzegać regulaminu obiektu. Szczególnie zwraca się uwagę na przestrzeganie godzin ciszy nocnej (22:00-6:00). W pokojach bezwzględnie przestrzega się obowiązku zachowania czystości. Pokoje są systematycznie kontrolowane. Za wszelkie uchybienia w tym zakresie będą nakładane kary finansowe. Obiekt wyposażony jest w czujniki dymu, w związku z czym w budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia! Kategorycznie zabrania się dotykania/uaktywniania/zawieszania czegokolwiek na czujnikach dymu. W przypadku bezmyślnego działania i fałszywego uruchomienia alarmu koszt przyjazdu straży pożarnej oraz ponownego uruchomienia całego systemu, w kwocie od 700 €, pokryje osoba, która wywołała fałszywy alarm. Zabrania się używania w pokojach odświeżaczy powietrza w aerozolu.

Gorący posiłek wydawany jest o godz. 18:00. Stażystów obowiązuje punktualność i przestrzeganie obecności na posiłkach. Jeśli z jakiś przyczyn stażysta nie może przybyć na obiad o wyznaczonej godzinie powinien o tym poinformować kolegę z pokoju lub koordynatora. Do przyczyn tych należą: przedłużenie godzin pracy, wizyta u lekarza lub nieprzewidziane sytuacje (nie należą do nich zakupy!). W zależności od godziny powrotu z pracy, stażysta będzie mógł skorzystać z jadalni w późniejszym czasie i jego obiad zostanie odłożony.

Opłata za wyżywienie wynosi 31,5 € tygodniowo. Kwota ta odciągana jest od wynagrodzenia.


I

Interwencje/zebrania/dyżur koordynatora

W wyznaczonym dniu odbywa się dyżur na terenie hotelu/PTC+ połączony z zebraniem. Obecność na zebraniu jest obowiązkowa. Informacje o dacie i godzinie zebrania można odnaleźć na tablicy ogłoszeń. W przypadku każdej innej, jednak uzasadnionej sytuacji czyli wymagającej interwencji/pomocy koordynatora, stażysta zobowiązany jest skontaktować się z nim pod numerem telefonu: Katarzyna: +31/623 917 428, Park manager: +31/626963766. Proszę o nienadużywanie telefonów w weekendy i po godz. 20:00 (w ciągu tygodnia). Z wyjątkiem sytuacji kryzysowych, które wymagają natychmiastowej interwencji koordynatora! Pozostałe interwencje, prośby, zapytania, wyjaśnienia można zgłaszać za pomocą maila: katarzyna@stgsteps.eu. Koordynator będzie udzielał pisemnej odpowiedzi wyłącznie w godzinach urzędowania w biurze, np. w kwestii rozliczeń, powrotów do Polski, itp.


J

Jaaropgave – roczne sprawozdanie finansowe

Jest to roczne rozliczenie podatkowe (odnośnik polskiego PIT). Oświadczenie to jest wysyłane do każdego stażysty na przełomie stycznia/lutego następnego roku kalendarzowego na adres zameldowania. Na podstawie tego dokumentu należy we własnym zakresie dokonać deklaracji podatkowej. Należy rozliczyć się z podatku przed holenderskim urzędem podatkowym (Belastingdients) w terminie do 5 lat od otrzymania jaaropgave, oraz zdeklarować dochód z zagranicy przed polskim urzędem skarbowym. Zatajenie tych informacji przed polskim urzędem podatkowym może doprowadzić w przyszłości do przykrych konsekwencji.K

Koordynator stażystów

Koordynator stażystów to osoba, która dba o poprawny przebieg stażu. Do głównych zadań koordynatora należy wykonywanie czynności ułatwiających pobyt polskich stażystów, które gwarantują im pomoc (np. wizyty u lekarza, odwożenie i przywożenie na miejsce przyjazdu w przypadku rozpoczęcia lub zakończenia stażu).

Koordynator pracuje w biurze od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 – 17:00. W tych godzinach służy pomocą i jest w pełni dyspozycyjny. W pozostałych godzinach oraz w weekendy można kontaktować się z nim telefonicznie wyłącznie w sprawach ważnych lub awaryjnych.

Do spraw pilnych zaliczyć można np. problem z dojazdem do miejsca pracy, awarie roweru/samochodu, wypadek, nagła choroba, kradzież dokumentów itp. Sprawy mniej ważne, nie wymagające natychmiastowej interwencji powinny być zgłaszane w dniach roboczych lub podczas zebrań z koordynatorem (jak również drogą mailową, korespondencyjną). Koordynator ma wyznaczony dzień, w którym odbywa dyżur na terenie hotelu/hostelu PTC+. W czasie dyżuru można zgłaszać się do niego z wszelkimi problemami. Koordynator występuje także w roli tłumacza podczas wizyt w zakładach pracy oraz towarzyszy stażystom podczas wycieczek organizowanych przez ST.E.P.S.


Konkurs na najlepszą prezentację multimedialną

Ponieważ każdy staż składa się z części praktycznej, która wymaga systematyzowania informacji i wiedzy zdobytej w trakcie stażu proponujemy przygotowanie prezentacji, która będzie kompendium waszych obserwacji zarówno w sferze merytorycznej jak również osobistych przeżyć związanych z pobytem w Holandii. Materiał zdjęciowy może stać się źródłem materiałów do późniejszych seminariów w przypadku studiów programowych.

Najciekawsze prace będą nagradzane z wyróżnieniem miejsc: I, II i III. Termin napływania prac upływa z dniem 15 grudnia. Ogłoszenie wyników konkursu upływa z dniem 31 stycznia następnego roku. Prezentacje można przekazywać w trakcie trwania stażu oraz po powrocie do Polski, drogą pocztową.

Konto bankowe

Stażysta zobowiązany jest posiadać konto bankowe (najlepiej walutowe) oraz aktywną kartę do bankomatu. Wynagrodzenie wypłacane jest tylko przelewem bankowym. Bardzo ważne jest podanie w biurze Sun-Power poprawnych danych banku i konta. Aby przelew trafił do odbiorcy, niezbędne jest podanie informacji o: numerze konta, imieniu i nazwisku właściciela, miejscowości, gdzie zakładane było konto, numerze SWIFT dla danego banku, poprawnej i pełnej nazwy banku. Niepodanie tych informacji lub podanie błędnych danych, może spowodować problem z wypłaceniem wynagrodzenia. Koszty nieudanych prób dokonania przelewu ponosi stażysta. Jeśli konto jest na okaziciela o innym imieniu, a tym samym nazwisku, np. ojca lub matki należy te informacje przekazać przy załatwianiu formalności w biurze.Kradzież, zagubienie mienia

W przypadku zagubienia/kradzieży dokumentów należy podjąć kontakt z najblizszą jednostką policji (np. Horst/ Venlo/Venray). Funkcjonariusz sporządzi notatkę, na podstawie której będziecie mogli rozpocząć procedurę odzyskania dokumentów przed urzędem w Polsce. Dokument ten będzie dla was dowodem na to, że dopełniliście swojego obowiązku i w razie kontroli policji będzie chronić was przed karą z powodu braku posiadania dokumentu tożsamości. W przypadku zagubienia, zniszczenia rzeczy cennych należy również powiadomić ubezpieczyciela o poniesionych stratach, jeśli jest się w posiadaniu ubezpieczenia od podróży. W ramach tego ubezpieczenia należy wam sie rekompensata poniesionych strat.Książka stażu

Stażysta otrzymuje książeczkę stażową i jest zobowiązany do jej wypełnienia. W książce stażowej powinien znaleźć się raport


z każdego tygodnia pracy. Książeczka powinna być wypełniona w sposób zadawalający i wyczerpujący. Niewłaściwe wypełnienie lub nie rozliczenie się z książeczki stażowej oznacza nieukończenie stażu i nieotrzymanie/brak certyfikatu. Koordynator dokonuje systematycznych kontroli książeczek stażowych, co potwierdza podpisem i datą w dniu kontroli.

Materiały pomocnicze do uzupełnienia książek stażowych znajdują się w segregatorze w kantynie na terenie hotelu. Stażysta może korzystać również z innych źródeł w celu pozyskania informacji (np. internet, książki, czasopisma, wywiad z właścicielem zakładu).

W książce stażowej obowiązkowo musi znaleźć się także sprawozdanie z wycieczek organizowanych przez ST.E.P.S.
L

Lodówki i przechowywanie suchego prowiantu

Osoby, które przygotowują I i II śniadanie na każdy następny dzień pracy, powinny skorzystać z lodówek w celu ich przechowania. Lodówki są przeznaczone wyłącznie do przechowywania suchego prowiantu. Należy systematycznie usuwać przestarzałe kanapki w celu uniknięcia pleśni na świeżych produktach. Zabrania się przechowywania śniadań na parapetach


w pokojach lub w innych nieodpowiednich/nasłonecznionych miejscach. W przypadku zatruć pokarmowych wynikających
z niewłaściwego przechowywania żywności ST.E.P.S. nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe z tego tytułu choroby. Zabrania się przechowywania w lodówkach używek alkoholowych.

Loonstrok /Pasek wynagrodzenia

Jest to cotygodniowe rozliczenie (pasek wynagrodzenia). Zawiera on informacje o ilości przepracowanych godzin i o kwocie, jaka zostanie przelana na konto. Rozliczenie wydawane jest w języku holenderskim raz w tygodniu.W przypadku, gdy stażysta kończy staż, ostatnie rozliczenia wysyłane są pocztą do Polski. Wszelkie ewentualne niezgodności w rozliczeniu należy bezzwłocznie zgłosić do biura Sun-Power, w celu ich wyjaśnienia. Ostateczne, końcowe rozliczenie, zawierające zwrot kosztów podróży oraz wszelkie wyrównania następuje po 3 tygodniach od zakończenia stażu!

M

Miejsce pracy

Stażysta zostaje przydzielony do konkretnego zakładu stażowego i nie ma możliwości jego zmiany. Stażysta zobowiązany jest stosować się do regulaminów obowiązujących w danym zakładzie. Obowiązuje bezwzględna punktualność (do zakładu należy przybywać zawsze odpowiednio wcześniej przed planowym rozpoczęciem pracy tak, aby o wyznaczonej godzinie być już obecnym na stanowisku pracy). W każdym zakładzie należy stosować się do przerw ustalonych przez pracodawcę.

Nieodpowiednie zachowanie lub niezadawalające funkcjonowanie w zakładzie stażowym może doprowadzić do rozwiązania umowy o staż i odesłania stażysty do Polski. Oznacza to niewywiązanie się z umowy, co w konsekwencji może oznaczać nałożenie kary finansowej wobec stażysty.

N

Nieobecność w pracy

Każda nieobecność w pracy musi być zgłoszona do koordynatora lub na numer alarmowy Sun-Power najpóźniej 1 godzine przed rozpoczeciem pracy w dniu nieobecności.

Jedna (1) nieusprawiedliwiona nieobecnośc/spóźnienie w pracy powodują rozwiązanie umowy o staż w trybie dyscyplinarnym.


O

Opuszczanie hotelu Tienray/hostelu PTC+ na noc
W przypadku opuszczania hotelu/hostelu na noc w weekend stażysta zobowiązany jest powiadomić o tym koordynatora stażu oraz wypełnić stosowne oświadczenie, które znajduje się w kantynie. Koordynator powinien znać miejsce pobytu stażysty po opuszczeniu hostelu (pełny adres + telefon kontaktowy) oraz planowany czas powrotu. Opuszczenie miejsca zameldowania
w trakcie odbywania stażu odbywa się na własną odpowiedzialność!


Odzież robocza

Każdy stażysta zobowiązany jest do posiadania ubrania roboczego, obuwia z antypoślizgową podeszwą i utwardzonymi noskami i/lub kaloszy (dotyczy prac wykonywanych poza szklarnią). Są one wymagane przez wszystkie zakłady, aby uniknąć niebezpiecznych wypadków, można je zakupić w naszym biurze.P

Podjęcie pracy po stażu

Po odbyciu stażu osoba zainteresowana możliwością podjęcia dalszej pracy w Sun-Power, może odpowiednio wcześniej zasygnalizować koordynatorowi taką potrzebę. Stażysta zostanie wpisany na liste rezerwową. Uwaga ta dotyczy również powrotów do pracy w kolejnych latach. Proszę jednak przy rekrutacji powołać się na fakt wcześniejszego odbywania stażu


z podaniem roku, w którym miał miejsce staż.

Porcjowana żywność

Każdy stażysta zobowiązany jest do przestrzegania zasad porcjowania żywności. Produkty wydawane ilościowo (np. desery, owoce, bułki, jajka) przysługują w ilości jeden produkt na osobę. W przypadku niektórych produktów (np. pieczywo) możliwa jest dokładka. Ostrzega się przed pobieraniem nadmiernej ilości tych produktów (dokładki, pieczywo!!!!) gdyż w przypadku marnowania i psucia się tejże żywności hotel może wprowadzić ograniczenia również w odniesieniu do tych produktów.Pościel

Stażysta, który zostanie zakwaterowany w hotelu Tienray zobowiązany jest zaopatrzyć się we własny komplet pościeli


i prześcieradło.

W PTC+ co 3 tygodnie, w piątek są wystawiane kosze z czystą pościelą oraz kosze na brudną pościel. W tym dniu należy wymienić swoją pościel.Prędkość na drodze

W Holandii istnieje bardzo rozbudowany system fotoradarowy, który rejestruje wszelkie wykroczenia w tym zakresie.


W przypadku otrzymania mandatu za przekroczenie prędkości stażysta otrzyma karę pieniężną, która zostanie potrącona
z wynagrodzenia.

Jeśli przekroczenie będzie wynosiło 50 km prędkość poza tą która została wskazana w ostrzeżeniu, policja może odebrać pojazd


i prawo jazdy w trybie natychmiastowym.

Przyjazd do Holandii

Stażysta we własnym zakresie organizuje sobie przyjazd do Holandii. Można w tym celu skorzystać z usług biura Sindbad lub wykupić sobie przejazd u prywatnego przewoźnika. Przyjazd powinien nastąpić najpóźniej w piątek rano (w tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie stażu). Przed wyjazdem z Polski koniecznie należy skontaktować się z przedstawicielem ST.E.P.S. w celu podania terminu i miejsca przyjazdu. Należy wykupić bilet do miejscowości Venlo lub w przypadku prywatnego przewoźnika udać się prosto na adres hostelu/hotelu/domu. Stażyści odbierani są tylko z Venlo i tylko w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 20:00. Dojeżdżając do Holandii należy skontaktować się z koordynatorem ST.E.P.S.


lub pracownikiem biura Sun-Power: Katarzyna: +31 623 917 428, Park manager: +31/626963766, Biuro: +31 77 472 01 99
w celu podania dokładnej godziny przyjazdu.

Na dworcu należy oczekiwać na czerwony samochód z napisem Sun-Power. Proszę pamiętać o tym, ze hotel jest zamykany na noc, w związku z tym należy ustalać z prywatnym przewoźnikiem takie godziny przyjazdu/odjazdu, które nie będą przeszkadzać w wypoczynku osobom zamieszkującym hotel.


R

Rezerwacja biletu na podróż powrotną

Rezerwacji należy dokonać na kilka dni przed planowanym wyjazdem. Należy dokonać tego osobiście, dzwoniąc na numer przewoźnika. Do dokonania rezerwacji w Sindbadzie niezbędny jest numer biletu. W celu dokonania rezerwacji można skorzystać z telefonu służbowego koordynatora lub z telefonu w biurze. Numer do biura rezerwacji Sindbad: +49 2232 923 140.Rower

Jeżeli odległość do zakładu stażowego od miejsca zamieszkania stażysty jest mniejsza niż 10 km stażyście zostaje wypożyczony rower. Najczęściej jest to rower używany. Zrozumiałym jest wiec fakt, iż rower nie jest nowy i może mieć drobne wady wynikające z użytkowania danego roweru (np. wgnieciony błotnik czy zarysowania na ramie). Na czas odbywania stażu rower powierzany jest stażyście. Stażysta odpowiedzialny jest za stan roweru przez cały okres jego wypożyczenia. Do obowiązków stażysty należy dbanie o właściwy stan roweru, w tym m.in. stażysta musi umieszczać rower na stojakach dla rowerów. Rowery są kontrolowane raz w tygodniu przez osoby do tego wyznaczone (dyżury) w obecności jednego z koordynatorów. W czasie kontroli należy zgłaszać niezbędne naprawy. W hotelu/PTC na tablicy ogłoszeń znajdować się będzie lista na której bieżące naprawy można zgłaszać poza dniem kontroli. W przypadku małych napraw np. załatanie dziurawej dętki lub wymiana baterii


w światełkach, student jest zobowiązany zająć się nimi samodzielnie. Pozostałe naprawy wymagające interwencji pracownika Sun-Power będą płatne. Koszt danej naprawy jest podany w tabelce zawieszonej na tablicy ogłoszeń w hotelu/PTC. Zestaw do reparacji rowerów znajduje się w hostelu. Proszę pamiętać, że jazda na rowerze pod wpływem alkoholu, bez właściwego oświetlenia lub oznakowania jest wykroczeniem drogowym, za które można otrzymać mandat od 100€.

Za wypożyczenie roweru Sun-Power pobiera kaucje od każdego stażysty w wysokości 50€. Kaucja jest zwracana po zdaniu roweru. Jeśli rower po zdaniu wymaga jakiejkolwiek naprawy, wypłacona kaucja będzie pomniejszona o koszty naprawy.S

Sofi numer

Jest to holenderski numer identyfikacji podatkowej (odnośnik polskiego NIP). Nadawany jest raz w życiu, dlatego bardzo ważne jest uważne przechowywanie tego dokumentu. Jeśli przyszły stażysta posiada już nr sofi, wówczas przed przyjazdem


do Holandii musi zabrać ze sobą dokument potwierdzający przyznanie mu tego numeru. Jeśli stażysta pracuje w Holandii po raz pierwszy, biuro Sun-Power wystąpi o niniejszy dokument w jego imieniu. Wydanie nr sofi jest bezpłatne.

Oczekiwanie na numer sofi nie jest zależne od STEPS/SP tylko od Urzędu Podatkowego (Belastingdienst).


Suszarnia

Na terenie hotelu/PTC+ znajduje pralnia i suszarnia. Należy przestrzegać swojej kolejności na pranie. Stażysta we własnym zakresie powinien zaopatrzyć się w środki do prania. Stażysta zobowiązany jest zachować porządek w pralni i suszarni. Zwalniać sznury tak szybko jak tylko jest to możliwe, aby kolejne osoby mogły skorzystać z tego miejsca. W przypadku zaginięcia rzeczy osobistych ST.E.P.S. nie ponosi odpowiedzialności za zaginione lub porzucone w kącie suszarni pranie!T

Telefon

Każdy z uczestników stażu powinien mieć przy sobie telefon, aby w przypadku sytuacji wymagających interwencji (choroba, wypadek, problem z dojazdem do pracy, itp.) mogł nawiazać kontakt z Biurem Sun-Power / koordynatorem ST.E.P.S / Park managerem. Najkorzystniejszą dla obcokrajowców jest w opinii ogółu sieć LEBARA lub LYCA, której starter można zakupić na każdej stacji benzynowej. Każde kolejne zasilenie konta gwarantuje natomiast otrzymanie zdwojonej wartości doładowania. Propozycja ta dotyczy waszego bezpieczeństwa i pozwala wam na stały kontakt z przedstawicielami organizacji w razie potrzeby.Trasa przejazdu do miejsca pracy

Przed rozpoczęciem pracy stażysta zapoznawany jest z trasą dojazdową do miejsca pracy. Dokonuje tego koordynator praktyk lub pracownik biura Sun-Power. Prosimy, aby stażysta wykonał wtedy odpowiednie notatki, tak by w pierwszym dniu przed przystąpieniem do pracy nie zabłądzić. W razie konieczności stażysta otrzymuje mapkę lub nawigację gps.U

Ubezpieczenie

Każdy stażysta zobowiązany jest posiadać indywidualne ubezpieczenie. Preferowane formy ubezpieczenia to ISIC lub Euro26. Oprócz karty obowiązkowo należy mieć przy sobie polisę. Wykupując ubezpieczenie należy pamiętać o zabraniu dowodu zapłaty, na podstawie którego wypłacony będzie zwrot kosztów ubezpieczenia. Do ubezpieczenia musi być dokupiona opcja: ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Zaleca się również wykupienie ubezpieczenia od podróży, które obejmuje

ubezpieczenie bagażu. Wyjeżdżając do Holandii należy zaopatrzeć się także w kartę ubezpieczeniową z NFZ (ważność karty powinna wynosić minimum 3 miesiące). W przypadku ubezpieczenia w KRUS niezbędne będzie zaświadczenie o opłacaniu składek zdrowotnych.

Umowa o staż

Umowa zawierana jest na określony termin. Niedotrzymanie terminu umowy lub niewłaściwe funkcjonowanie w zakładzie stażowym oznacza wypowiedzenie umowy. Wiąże się z tym nałożenie na stażystę kary finansowej w wysokości 300 €, brak zwrotu kosztów podróży i ubezpieczenia.Przedwczesne ukończenie stażu możliwe jest tylko w przypadku wyjątkowych sytuacji (losowych, rodzinnych itp) i musi być potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem. W przypadku nie dosłania zaświadczenia potwierdzającego zaistniałą sytuację, stażysta traci prawo do zwrotu kosztów podróży i ubezpieczenia.W

Wycieczki

Podczas stażu organizowane są wycieczki. Termin oraz cel wycieczki jest podany przez koordynatora z odpowiednim wyprzedzeniem. Stażysta nie powinien odmawiać swojego udziału w wycieczce ze względu na jej fakultatywny charakter (możliwość poznania holenderskiej kultury lub poznania nowoczesnych zakładów rolnych). Jeśli stażysta wpisze się na listę uczestnictwa w wycieczce, a następnie bez uzasadnienia nie weźmie w niej udziału, będzie musiał pokryć wszelkie koszty organizacyjne wycieczki w odniesieniu do jego osoby.Wypadek

W przypadku jakiegokolwiek wypadku stażysta zobowiązany jest niezwłocznie powiadamić koordynatora praktyk lub biuro Sun-Power o zaistniałej sytuacji. Jeśli w wypadku uczestniczył samochód firmowy, należy pozostawić go dokładnie w miejscu zdarzenia i czekać na przyjazd koordynatora/pracownika biura Sun-Power/policji. W przypadku drobnej stłuczki, nawet bez uczestnictwa innego pojazdu, także należy zatrzymać się w miejscu zaistniałego wypadku i skontaktować się z koordynatorem lub biurem. Kategorycznie zabrania się ucieczki z miejsca wypadku, przemieszczania pojazdu, własnoręcznych reperacji itd.!

Numer lokalnej policji: 09008844 (prosimy o odnotowanie tego numeru i noszenie go przy sobie).

112 – w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia należy natychmiast zadzwonić na numer 112.Numeru 112 nie można używać w sytuacjach nie zagrażających życiu. (np. kradzież, włamanie do auta itp.). Wszelkie nadużycia w wykorzystaniu numeru alarmowego są surowo karane! W przypadku nadużyć kosztami będzie obciążona osoba, która nie zastosowała się do zasad korzystania z 112.

Z

Zakończenie stażu

Kilka dni przed planowym powrotem należy skontaktować się z koordynatorem praktyk w sprawie terminu wyjazdu i transportu na dworzec.Przed powrotem do Polski stażysta powinien:

- rozliczyć się z książeczki stażowej, w celu uzyskania certyfikatu.

- pozostawić pokój w należytej czystości (usunąć wszelkie zbędne przedmioty będące jego własnością, np. butelki, ubrania

robocze, stare buty itd.)

- przekazać koordynatorowi klucze do pokoju, roweru/samochodu, rozliczyć się z formularza przejechanych km (auto)
Zakupy

W celu dokonania zakupów można udać się do najbliższej miejscowości lub do Venlo.

W przypadku zamieszkania w hotelu Tienray najbliższe sklepy to: Jan Linders w Tienray, Jumbo w Sevenum lub Plus, Lidl, Aldi, Albert Hejn w Horst. Duża ilość sklepów z odzieżą, obuwiem, pamiątkami itp. znajduje się w Venlo. Można tam dojechać pociągiem (ze stacji Horst-Sevenum). Cena biletu w 1 stronę wynosi 2,60 €. Bilet kupuje się w automacie na dworcu przy peronie. Można dojechać także autobusem miejskim (z Hegelsom autobus nr 60). Dzienny bilet (daagkaartje) kosztuje 4,5 €
i kupuje się go u kierowcy w autobusie.


Zaliczki

Stażysta ma możliwość uzyskania zaliczki w wysokości do max. 50 € w przypadku, gdy oczekuje pierwszej wypłaty


lub w przypadkach losowych (np. wciągnięcie karty przez bankomat, zaginięcie lub kradzież karty). Zaliczki na poczet wypłaty mogą być zgłaszane od poniedziałku do czwartku wyłącznie sms-em do godz. 17:00 na numer jednego z koordynatorów.

Zaliczki wypłacane są tylko w piątki. W pozostałych sytuacjach stażysta jest zobowiązany korzystać z własnej karty bankomatowej. W przypadku, gdy stażysta posiada nr SOFI od każdej zaliczki pobierana jest prowizja w wysokości 10 %.Zwrot kosztów podróży i ubezpieczenia

Stażyście przysługuje zwrot kosztów podróży do Holandii oraz zwrot kosztów ubezpieczenia. Organizacja ST.E.P.S. zwraca max. do 100 € w odniesieniu do kosztów podróży oraz max. do 50 € za ubezpieczenie (zwrot kosztów ubezpieczenia nie obejmuje stażystów, którzy przyjechali za pośrednictwem Stowarzyszenia Pegaz). Koszty te zwracane są tylko na podstawie oryginalnego biletu na autobus oraz imiennego dowodu zapłaty za ubezpieczenie. Należności te zwracane są pod warunkiem ukończenia stażu zgodnie z obowiązującą umową. W przypadku nie dokończenia stażu zgodnie z umową, przywilej zwrotu kosztów podróży


i ubezpieczenia przepada.

UWAGA:

Po zapoznaniu się z treścią przekazanego wam przewodnika prosimy o złożenie własnoręcznego podpisu pod niniejszym tekstem jako dowód zapoznania się z jego treścią. W przypadku braku podpisu nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa wydarzeń, które wynikają z nieznajomości praw i obowiązków stażysty. Złożenie podpisu oznacza, że zapoznaliście się Państwo z informacjami zawartymi w przewodniku i respektujecie wszelkie obowiązki, które nakłada na was nasze stowarzyszenie.

Podpis uczestnika:

......................................................................©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość