Przychody I rozchody budżetu 2011 rokPobieranie 16.25 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar16.25 Kb.
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/5/2010

Rady Gminy Grodziec z dnia 22 grudnia 2010

w sprawie budżetu Gminy na 2011 rok.


PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU - 2011 ROK

952

------------
992Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

- budowa gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 300m³ na dobę w miejscowości Grodziec- etap I- budowa dróg gminnych

- roboty remontowo budowlane obejmujące

modernizację pl. Ks. Abp. B.Dąbrowskiego

- budowa zespołu boisk sportowych w ramach

przedsięwzięcia „Moje Boisko-Orlik 2012”

w miejscowości Grodziec


---------------------------------------------------------------------------

Razem przychody

---------------------------------------------------------------------------


Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
1. z BOŚ

umowa nr 11/2005/01/CEB/078

z dnia 28.10.2005r na ,, Budowę Hali Sportowej

przy Zespole Szkół w Grodźcu”2. z Gospodarczego Banku Wielkopolskiego

spłata kredytu umowa Nr 6/I/JST/04

z 17.09.2004r na budowę drogi gminnej w

miejscowości Grodziec – Stare Grądy3. z BOŚ

umowa Nr 299/11/2008/1232/F/CEB/E/B2/103

z dnia 12 listopada 2008 r. na przebudowę drogi

Grodziec-Lądek-Królików-Lipice4. z BS o/Grodziec

Umowa nr 6000185/32278/2010 z dnia 23.08.2010r

na budowę drogi Królików-Biała Kol. - Biała-

Bystrzyca5. z BS o/Grodziec

Umowa nr RG-342-9/10 z dnia 28.09.2010 na budowę

dróg gminnych ul. Lipowa, Wielołęka, Biskupice

6. z WFOŚiGW

Umowa nr 168/U/400/437/2010 z dnia 27.09.2010r

na rozbudowę stacji uzdatniania wody w m. Grodziec

wraz z budową sieci wodociągowej z przyłączami w

m.Stary Borowiec, Stare Grądy, Nowe Grądy i

Aleksandrówek7. z BS o/Grodziec

Umowa nr RG 342-11/10 z dnia 02.11.2010r

na rozbudowę stacji uzdatniania wody w m. Grodziec

wraz z budową sieci wodociągowej z przyłączami w

m.Stary Borowiec, Stare Grądy, Nowe Grądy

i Aleksandrówek.8. z Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Umowa nr 00089-6921-UM1500020/09 z dnia 16.12.2009 i Aneks nr 1 z 23.XI.2010 roku na rozbudowę stacji uzdatniania wody w m. Grodziec wraz z budową sieci wodociągowej z przyłączami w m. Stary Borowiec, Stare Grądy, Nowe Grądy i Aleksandrówek.
2 656 166,00zł
1 200 000,00 zł
165 000,00 zł
291 166,00 zł
1 000 000,00 zł

--------------------------------------------2 656 166,00 zł

--------------------------------------------


3 064 840,00 zł

96 000,00 zł


16 116,00 zł


155 556,00 zł

87 304,00 zł

85 116,00 zł


67 500,00 zł

93 808,00 zł

2 463 440,00 zł
Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Piniecka
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy