Strona główna

Przyczyny klęski Napoleona w 1812 roku. Historiozofia Lwa Tołstoja w Wojnie i pokoju


Pobieranie 9.45 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar9.45 Kb.

Przyczyny klęski Napoleona w 1812 roku. Historiozofia Lwa Tołstoja w Wojnie i pokoju

1. Cele lekcji

a) Wiadomości


Uczeń zna:

 • przebieg wojny 1812 roku,

 • przebieg bitwy pod Borodino i jej rezultaty,

 • przyczyny klęski Napoleona w marszu na Rosję,

 • wizerunek Napoleona i Kutuzowa według historiozofii Lwa Tołstoja,

 • taktykę wojenną Rosjan podczas wojny 1812 roku.

b) Umiejętności


Uczeń potrafi:

 • wskazać na mapie miejsca konkretnych wydarzeń historycznych (tu: przede wszystkim bitwy z udziałem wojsk Napoleona: Austerlitz, Waterloo, Lipsk, Jena, Borodino),

 • przeanalizować przyczyny klęski Napoleona w 1812 roku.

2. Metoda i forma pracy


Metoda praktyczna: wskazani uczniowie odnajdują na mapie miejsca bitew stoczonych przez Napoleona Bonapartego, kreśląc tym sposobem szlak nieprzerwanych zwycięstw wodza Francuzów aż do Borodino.

Zrelacjonowanie bitwy pod Borodino będzie poprzedzone prezentacją sylwetek dowódców obydwu armii jako strategów wojennych. Prezentacja ta może być zrealizowana w formie odczytu przez wybranych uczniów przygotowanego wcześniej materiału.

Następnie nauczyciel przedstawia pogląd Lwa Tołstoja na miejsce i rolę jednostki w historii. Prezentuje argumenty pisarza za nieuchronnością klęski Napoleona.

3. Środki dydaktyczne


Mapa Europy początku XIX wieku

Mapa Imperium Rosyjskiego za panowania Aleksandra

Fragment Wojny i pokoju przedstawiający entuzjazm i ułańską fantazję kawalerii Poniatowskiego przy przekraczaniu Niemna

Fragmenty Pana Tadeusza A. Mickiewicza wskazujące na olbrzymie nadzieje, które Polacy pokładali we wspólnej walce z Francuzami przeciwko Rosji


4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza


 1. Szlak zwycięskich bitew Napoleona.

 2. Przedstawienie genezy wojny 1812 roku.

b) Faza realizacyjna


 1. Nauczyciel prezentuje sylwetki Napoleona Bonapartego i Michaiła Kutuzowa.

 2. Uczniowie pracują w grupach na zadany temat (załącznik 1.), a następnie prezentują wyniki swoje pracy.

 3. Omówienie udziału i nadziei Polaków związanych z pochodem Napoleona na Moskwę. Głośna lektura fragmentów: Wojny i pokoju oraz Pana Tadeusza.

 4. Przedstawienie przebiegu wojny 1812 roku.

 5. Prezentacja przebiegu bitwy pod Borodino i wejścia wojsk Napoleona do Moskwy.

 6. Omówienie przyczyn i konsekwencji klęski Napoleona.

c) Faza podsumowująca


Prezentacja historiozofii Lwa Tołstoja: Czy Napoleon musiał przegrać?

5. Bibliografia


 1. Davies N., Europa, przekł. Elżbieta Tabakowska, Znak, Kraków 1998.

 2. Heller M., Historia Imperium Rosyjskiego, przekł. Eugeniusz Melach, Tadeusz Kaczmarek, Książka i Wiedza, Warszawa 2000.

 3. Mickiewicz A., Pan Tadeusz, Zielona Sowa, Kraków 2004.

 4. Tołstoj L., Wojna i pokój, przekł. Andrzej Stawar, PIW, Warszawa 1976.

6. Załączniki

a) Karta Pracy


załącznik 1.

Wyobraź sobie, że jako prezydent kraju zostałeś postawiony wobec wyboru szefa sztabu swojej armii. Przedstawiono Ci dwie kandydatury: Napoleona Bonapartego i Michaiła Kutuzowa. Rozpatrz argumenty, dokonaj analizy życiorysów, a następnie wybierz i uzasadnij swoją decyzję.


b) Zadanie domowe


To nie wodzowie, ale nieunikniona kolej wydarzeń, kreowana przez masy decyduje o losach narodów – czy zgadzasz się z takim stwierdzeniem. Czy może uważasz, że jest całkowicie odwrotnie, że to właśnie geniusz jednostki potrafi zmienić bieg historii. W formie ustnej przygotuj wypowiedź, która będzie zawierała przykłady z historii argumentujące twoje stanowisko.

7. Czas trwania lekcji


2 x 45 minut

8. Uwagi do scenariusza


Scenariusz jest przewidziany na dwie godziny lekcyjne. Pierwsza przypomni szlak zwycięstw Napoleona do rozpoczęcia wojny z Rosją. Będzie tu również miejsce na powiedzenie o nadziejach Polaków wiązanych z kampanią Napoleona. Druga część zajęć będzie analizą przebiegu wojny z Rosją.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość