Strona główna

Przykładowe pytania do testu z onkologii Przy raku odbytnicy rt przedoperacyjna


Pobieranie 10.25 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar10.25 Kb.
Przykładowe pytania do testu z onkologii
 
1.  Przy raku odbytnicy RT przedoperacyjna
2.  Granica sterylności dla raka oskrzela głównego - 2 cm
3.  Zabieg Danielsa - pobiera się węzly z mm pochyłych szyi.
4.  Leczenie chirurgiczne do stopnia III B raku płuca (wyj. CA jasnokomórkowy, guzy mózgu)
5.  Dla raków zróznicowanych tarczycy - badanie CT - bez kontrastu
6.  Nowotwory z przydatków są złośliwe.
7.  Dziewicom nie wykonujemy cytologii
8.  Punkty referencyjne w ginekologii ( moczowód krzyżuje tęt. maciczną 2 cm od trzonu)
9.  Markery nowotworów służą do ---> monitorowania leczenia
10. Liczba komórek która zabija -- bilion
11. Skala Karnofskiego ---> ocena stanu ogólnego jeszcze jest WHO
12. TNM - rozwiń
13. Nowotwory wrażliwe na chemioterapię (guzy lite):
        n.drobnokomórkowy płuc; n.sutka, n. jajnika, n. jądra
14. z czego składa sie efekt przeciw-nowotworowy z przeszczepu szpiku:
         a). ze skutków megachemioterapii
         b). przeszczepu p/gospodarzowi
15. Których chorych trzeba leczyć w III stopniu referencyjności:
         - młodych
         - w dobrym stanie zdrowia
         - wymagajacych agresywnego leczenia
         - gdy są duże szanse wyleczenia
16. Wymień 7 objawów nowotworu : guzek, itp....
1.trucizny kom. macierzystych

A)busulfan

B)BINU

C)MefolanD)tiotepan

2.cytostatyki poch roślinnego:paklitaksel, irinotekan,etopozyd,winkrystyna

3.dawki metoteksatu jakie po, jakie dokanałowo-te dwie były dobre bo

jeszce można było iv jakowąś dawkę

4.izotopy stosowane w brachyterapii: iryd

5.prolekiem jest:ten zakończony na -en +tamoksyfen

6.p/ciłało monoklonalne w raku piersi:transtuzumab

7.w guzie litym zespole: GKS,propranolol, allopurinol,cearbozepam

8.szpik dobiera sie pod względem:HLAI,HLAI,II,HLAII, gr krwi

9.LTR końce wektora wierusowego co robią?

10.I faza bad klinicz:wstepna ocena skuteczności,ustalenia dawki,ocena

skuteczności lecz,określenie skuteczności leku

11.krzywa Kaplana_Mayera co określa napisac

12.coś o homopatię- trzeba było wybrechac to pytanie z kretesem i tyle

13.podac fazy chor nowotworowej

14.rutyna w codziennym postepowaniu hospicyjnym:kąpiel,fizykoter itp

15.zgoda rodziny na sekcje zwłok-opis

16.w plastrach-że fentanyl

17.lekiem o dział przeczyszczającego nie ma: kodeina

18.leczenie radykalne raka krtani prowadzi i kombinacje: laryngolog z

radioterapeutą OK

19.lecz złośliwego jajnika, i jelita grubego

20.liczba chorych na daną chor w poulacji to: chorobowośc

21.jaki odsetek nowotworów zależy od człowieka 90,10,30,50

22.który onkogen jest zmutowanym gen. kodującym białko przeniesienia

sygnału:cSiS,cABL,cBCL-2,c-MYC

23.epigenetyka wyjaśnic i aż przytoczę opcje

A)określenie zmian w ekspresji genu niezalęne od i ch sekwencji

B)określenie kodowanych sekwencji na bazie 2 nici

C)określenie spontaniczności kod przezDNA RNa

D)tu nie mogę sie rozczytac ale chosi o określenie sekwencjonowaniem

matrycy białkowej

24.czynniki ,warunki niezbędne aby powstał przerut opiska

25.w induk.unaczynienia nowot. G_CSF,VEGF,IL-15,IL-4

26.które p/ciało swoiste:19.3,125,CEA,AFP

27.szpiczak: białko + mocz

28.pobieranie węzła: chodziło coby pobrac cały

29.obj.ogólne nwotworu30.których nie obejmuje opornośc wielolekowa określana prze

MDR-1:antracyklin,alkaloidów,zw.alkilujących,inh.topoizomerazyII


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość