Strona główna

Przykładowe pytania testu jednokrotnego wyboru Które z poniższych zdań jest nieprawdziwe


Pobieranie 5.42 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar5.42 Kb.
Przykładowe pytania testu jednokrotnego wyboru
Które z poniższych zdań jest nieprawdziwe:

 1. Koszt braku zapasu materiałowego można wyznaczyć na podstawie utraconych przychodów z planowanej sprzedaży towarów

 2. Koszt zamrożenia kapitału w zapasach wyznacza się najczęściej w oparciu o średni koszt pozyskania kapitału przez przedsiębiorstwo

 3. Koszty tworzenia zapasów materiałowych zwykle maleją w miarę spadku częstotliwości zakupów i dostaw

 4. Wśród wielkości sterujących w modelach optymalizacyjnych zarządzania zapasami materiałowymi wykorzystuje się kategorie kosztów tworzenia zapasów i kosztów braku zapasów


Które z poniższych zdań jest prawdziwe

 1. metoda optymalizacji Monte Carlo służy do optymalizacji decyzji menedżerów poprzez iteracyjną symulację zdarzeń

 2. koszty zamrożenia kapitału w zapasach materiałowych rosną proporcjonalnie do kosztów tworzenia tych zapasów

 3. istotą tworzenia zapasów materiałowych jest przeciwdziałanie fluktuacjom popytu na produkty firmy na rynku a strumieniem produkcji

 4. wszystkie powyższe zdania są nieprawdziwe


Wykorzystanie koncepcji JUST IN TIME w sterowaniu zapasami materiałowymi w przedsiębiorstwie polega na:

 1. rezygnacji z magazynów na terenie odbiorcy

 2. zorganizowaniu momentu dostaw materiałowych na określony czas, dokładnie w ilości zamawianej oraz bezpośrednio na miejsca produkcji z magazynu dostawcy

 3. zsynchronizowaniu procesów produkcji u dostawców i odbiorcy

 4. korzystaniu z konsygnacyjnych usług składowania świadczonych przez dostawców

 5. zupełnie czymś innym niż opisane powyżej działania


Analiza XYZ klasyfikuje asortymenty materiałowe w przedsiębiorstwie pod względem:

 1. udziału asortymentów materiałowych w wartości zakupów ogółem

 2. trudności w pozyskaniu asortymentów materiałowych na rynku zaopatrzeniowym

 3. dokładności prognoz zapotrzebowania na produkty firmy zgłaszanym przez klientów

 4. terminu przydatności poszczególnych partii asortymentu materiałowego do użytku


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość