Przykładowe zadania na kolokwium z Zarządzania ProjektamiPobieranie 39.43 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar39.43 Kb.
Przykładowe zadania na kolokwium z Zarządzania Projektami


  1. Dany jest projekt - opis

a) narysować strukturę podziału pracy (Work Breakdown Structure):

b) ustalić kolejność zadań
Zadanie

Planowany Czas Trwania

Zasoby (przez cały czas trwania zadania)

Koncepcja (K)

1 miesiąc

1 Z1

Analiza 1 (A1)

1 miesiąc

1 Z1

Analiza 2 (A2)

0,5 miesiąca

1 Z1

Realizacja 1 (R1)

1,5 miesiąca

1 Z2

Realizacja 2 (R2)

1 miesiąc

1 Z3

Integracja (I)

1 miesiąc

1 Z1, 1 Z2, 1 Z3

b) narysować sieć projektu


c) Wyznaczyć ścieżkę krytyczną i zapasy czasu


Z.

Czas

Bezp. Poprz.

Early

Start

Early

finish

Late

start

Late

finish

Zapas

K

1

-
A1

1

K
A2

0,5

K
R1

1,5

A1
R2

1

A2
I

1

R1,R2d) Sporządzić harmonogram zadań ASAP i ALAP, zwracają uwage na dostępność zasobów.


f) zakładając, że 1 osobomiesiąc Z1 kosztuje 100$, Z2 – 150$, Z3 – 200$, sporządzić budżet projektu miesięcznie i narastająco, w osobomiesiącach i w dolarach.

e) sporządzić profil wykorzystania zasobu Z1, Z2 ,Z3

2. W poniższym projekcie zaawansowanie zadań mierzone jest w godzinach. Cały projekt oraz budżet przedstawiają się następująco:


Czynność

Planowany czas trwania (godz.)

Planowany koszt godziny

Budżet


A

10

2

20

B

15

3

45

C

5

5

25

D

5

5

25

E

4

5

20

F

2

11

22

Projekt

157

W dniu 30.09.2002 realizacja projektu (planowana i rzeczywista) wygląda następująco:Czynność

Planowana realizacja (godz.)

Rzeczywista realizacja (godz.)

Rzeczywisty koszt godziny


A

3

2

3

B

1

2

2

C

3

2

5

D

2

3

15

E

2

1

4

F

1

0

6


Zadanie: wyciągnąć wnioski co do realizacji zadań  1. Dla zadanego projektu zidentyfikować 5 ryzyk, określić ich prawdopodobieństwo i konsekwencje oraz możliwości uniknięcia lub załagodzenia lub przeniesienia na innych.

©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy