Strona główna

Przykładowe zagadnienia – egzamin dyplomowy Językoznawstwo hiszpańskie dydaktyka nauczania ele


Pobieranie 19.05 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar19.05 Kb.
Przykładowe zagadnienia – egzamin dyplomowy
Językoznawstwo hiszpańskie - dydaktyka nauczania ELE

2008/2009

Egzamin dyplomowy obejmuje: treść seminarium dyplomowego i wykładu monograficznego oraz przedmioty: Metodyka nauczania języka hiszpańskiego, Gramatyka opisowa języka hiszpańskiego, Gramatyka kontrastywna.I. Wykład monograficzny:
1. Co w pierwszym rzędzie stanowi o tym, że dany język należy do jakiejś rodziny językowej? A co nie?
2. Pod względem słownictwa, na jakie trzy podgrupy dzielimy języki romańskie i dlaczego?
3. Na jakie dwa całkiem różne sposoby słownictwo łacińskie przedostało się do języków romańskich?
4. Jakie wyrazy bardzo często ewoluują fonetycznie w sposób nieregularny, inaczej niż ogół wyrazów?

5. W jęz. francuskim – i angielskim – przed orzeczeniem muszę użyć zaimka osobowego, np. je parle; you are here, a w innych jęz. romańskich – nie, np. hablo / falo / parlo italiano. Dlaczego?


6. Mam do przetłumaczenia zdanie: Gdy będę mógł, kupię sobie auto. Jakiego czasotrybu muszę użyć w poszczególnych językach romańskich w zdaniu podrzędnym (okolicznikowym czasu)? A w zdaniu głównym?


7. Porównaj aspekty czasownikowe: dokonany, niedokonany i ciągły – w jęz. polskim i w jęz. romańskich.


8. Polskie czasowniki: grać / bawić się – ile mają odpowiedników w jęz. francuskim i hiszpańskim? A w innych językach?


9. W jakich językach romańskich współczesna ortografia jest łatwa, a w jakich trudna? Dlaczego?


10. Czy spamiętałeś / -aś jakieś osobliwości gramatyczne, istniejące tylko w językach: portugalskim i rumuńskim?
II. Gramatyka opisowa


 1. Explica las nociones de morfología y sintaxis.
 1. Define las unidades básicas de la lengua (unidades lingüísticas) y da ejemplos de:

 • el fonema

 • el monema

 • clases de monemas (lexemas, morfemas y su divisón)
 1. Enumera las categorías gramaticales (funciones gramaticales) en la sintaxis española y da algunos ejemplos.
 1. Define las nociones de: modo, tiempo, aspecto en español.
 1. Modo Indicativo y uso de los tiempos (presente, imperfecto, futuro imperfecto, pasados).
 1. Modo Subjuntivo y uso de los tiempos de Subjuntivo (presente, imperfecto, pluscaumperfecto).
 1. El voseo en Hispanoámerica y el uso de la forma “usted”.
 1. Explica qué son los determinates en espaňol y da algunos ejemplos de su uso.
 1. Explica la noción del pronombre y enumera las clases de pronombres en español.
 1. Explica la diferencia entre el adjetivo determinativo y el adjetivo calificativo en español.


III. Gramatyka Kontrastywna
1. ¿Qué es el tertium comparationis?

2. ¿Qué significa que una lengua es prosódica?

3. Enumera como mínimo 3 características comunes a las lenguas románicas.

4. ¿Qué es la paradeclinación?5. ¿Cuál es el equivalente español de la comparación polaca być jasnym jak słońce y del dicho polaco wiele hałasu o nic?

IV. Metodyka nauczania języka hiszpańskiego 1. Características de las actividades comunicativas. El proceso de comunicación en el aula.

 2. Los ejercicios comunicativos en la expresión oral.

 3. Principios y tipologías de actividades para el aprendizaje del léxico.

 4. La estructura tradicional de una clase y la ideal. Fases de la clase.

 5. Enseñanza a los niños. ¿En qué difiere de la enseñanza de los adultos? Principios, métodos, técnicas.

 6. Corrección de errores. Técnicas de corrección.

 7. Técnicas y fases de explotación de un texto en clase de ELE.

 8. Tipos de materiales didácticos y criterios de elección de un manual.

 9. ¿En qué consiste el enfoque por tareas? La planificación de una unidad didáctica según el enfoque por tareas.

 10. Objetivos y la función del Marco Común Europeo


V. Treść semiarium


 1. La motivación en la didáctica.

 2. Comunciación intercultural en la clase de ELE.

 3. La enseñanza de la fontética en la clase de ELE.

 4. ¿Cómo se deberia enseñar a los niños – algunos métodos?

 5. Explica la noción de la competencia intercultural.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość