Strona główna

`przykladowe zadania egzaminacyjne z ark architektura komputerow semestr II


Pobieranie 30.8 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar30.8 Kb.
`PRZYKLADOWE ZADANIA EGZAMINACYJNE Z ARK - ARCHITEKTURA KOMPUTEROW - SEMESTR II

(-Autor nieznany-)

(werscja niepelna - jak ktos posiada wiecej to może mi podeslac)

(może zawierac bledy - OCR nie jest doskonaly)

• Wymień główne funkcje systemu operacyjnego

1. Zarządzanie procesami

2. Zarządzanie pamięcią

3. Zarządzanie zasobami komputera


• Wymień podstawowe stany, w których może się znajdować proces obliczeniowy

1. Gotowy

2. Wykonywany

3. Zablokowany


• Wymień podstawowe metody synchronizacji dostępu do zasobów krytycznych systemu

1. "Wyłączenie" przerwań przed testowaniem

2. użycie odpowiednich rozkazów (np. TAS - Test And Set)

3. wsparcie programowe (algorytmy Dekkera lub Patersona)


• Podaj elementy adresu wirtualnego i struktury danych używane przy translacji adresu

wirtualnego na adres fizyczny w pamięci stronnicowanej

1. Numer strony adresu wirtualnego

2. Numer ramki

3. Przesunięcie adresu wirtualnego
• Podaj znane ci elementy informacyjne i sygnały sterujące związane z dostępem do

pamięci SRAM

1. Wejście danych D in

2. Wejście odczyt/zapis R/W

3. Wej ście wybieraj ące CE

4. Wyjście danych D out

5. Układ odczytu i zapisu

6. Układ wybierający

7. Tablica komórek
• Podaj znane ci elementy informacyjne i sygnały sterujące związane z dostępem do

pamięci DRAM

1. Wejście danych D in

2. Wejście odczyt/zapis R/W

3. Wejście wybierające CS

4. Układ taktujący

5. Układy regenemjące

6. Wyjście danych D out


• Podaj główne typy pamięci dodatkowej komputerów

1. Dyski elastyczne (Floppy Disk)

2. Dyski magnetyczne

3. Dyski optyczne

4. Dyski magneto-optyczne

5. WORM (Write Once Read Many) CD-R

6. Streamer
• Podaj podstawowe elementy deskryptora segmentu pamięci segmentowanej

1. Adres tablicy stron

2. Długość segmentu (w stronach)

3. Różne bity

4. Bity ochrony
• Wymień tryby adresowania argumentów operacji rozkazów wewnętrznych komputerów

1. Bezpośrednie

2. Natychmiastowe

3. Względne

4. Pośrednie

5. Indeksowe

6. Rejestrowe
• Podaj podstawowe elementy hierarchii pamięci w komputerach

1. pamięć procesorowa (rejestry),

2. pamięć podręczna (cache)

3. pamięć operacyjna (główna)

4. pamięć dodatkowa
• Podaj główne rodzaje pamięci półprzewodnikowych

1. SRAM (Static RAM)

2. DRAM (Dynamie RAM)

3. SDRAM (Synchronous DRAM)

4. PROM (Programmable ROM)

5. EPROM (Erasable PROM)

6. EEPROM (Electricly EPROM)
• Wymień główne typy organizacji pamięci podręcznej (cache)

1. Asocjacyjna

2. Bezpośrednia

3. Zbiorowa asocjacyjna


• Wymień główne metody adresowania urządzeń węjścia/wyjścia

1. I/O oddzielone

2. V0 odwzorowane w pamięci
• Wymień metody sterowania współpracą z urządzeniami wejścia/wyjścia

1. Programowe sterowanie

2. Za pomocą przerwań

3. Bezpośredni dostęp do pamięci (DMĄ)


• Podaj typowe elementy formatu ramki znaku przy szeregowej transmisji asynchronicznej

1. Bit startu

2. Bit stopu

3. Bit parzystości

4. Bity znaku
• Podaj typowe elementy formatu ramki znaku przy szeregowej transmisji synchronicznej

1. Znaki synchronizujące

2. Znaki początku rekordu

3. Dane


4. Znaki (?) kontrolne

5. Znak końca rekordu


• Podaj metody obsługi przerwań urządzeń wejścia-wyjścia

1. Polling (przegląd)

2. Łańcuchowa identyfikacja urządzenia zgłaszającego przerwanie

3. Przerwana wektorowe


• Wymień sygnały sterujące występujące przy realizacji transmisji poprzez układ DMA

l. HOLD (stan zawieszenia)

2 HLDA (Hold Aknowledge)

3. DRQn - inicjalizowanie sterownika (n-nr kanału)


• Podaj podstawowe typy rozkazów wewnętrznych komputera

1. Rozkazy przesłań danych

2. Rozkazy arytmetyczne i logiczne

3. Rozkazy sterujące

4. Operacji na bitach

5. Inne (sterowania koprocesorem, testujące)


• Wymień cechy procesora typu CISC

1. Duża liczba rozkazów (100-250)

2. Rozkazy obsługujące zadania z pamięci - do pamięci

3. Duża liczba trybów adresowania (5-20)

4. Duży zakres rozkazów o różnych długościach wykonywania

5. Mikroprogramowalna jednostka sterująca


• Wymień cechy procesora typu RISC

1. Niewiele rozkazów w l cyklu

2. Niewiele trybów adresowania

3. Łatwość dekodowania rozkazu

4. Dużo uniwersalnych rejestrów

5. Układowa jednostka sterująca

6. Ograniczony dostęp do rozkazów storę i load
• Wymień główne binarne pozycyjne zapisy liczbowe

1. System kodowania znaku modułu

2. Uzupełnienia do dwóch

3. Zapis dziesiętny kodowany dwójkowo (BCD)

4. Naturalny kod binarny (NKB)
• Wymień główne rodzaje sumatorów binarnych

1. Sumator (subtraktor) binarny

2. Sumator (subtraktor) dziesiętny

3. Sumator szeregowy

4. Sumator równoległy
• Wymień elementy liczby w zapisie zmiennoprzecinkowym

1. Mantysa (część ułamkowa)

2. Wykładnik (cecha)

3. Podstawa systemu liczbowego


• Podaj operacje składowe dodawania liczb w zapisie zmiennoprzecinkowym

1. porównanie wykładników

2. wyrównanie mantys

3. dodawanie / odejmowanie

4. normalizacja, zaokrąglenie wyników
• Podaj główne techniki architekturalne dla zrównoleglenie obliczeń w systemach komputerowych

1. Wektorowe

2. Systoliczne

3. Przepływ danych

4. SIMD
• Podaj nazwy funkcji opisujących układ sekwencyjny

1. Kombinacyjne - stan wyjść zależy od stanu wejść, sekwencyjne - zależy od stanu układu

2.

3.
• Podaj główne rodzaje kombinacyjnych układów logicznych1. Podstawowe bramki (AND, OR, XOR, NAND)

2. Ekspandery

3. Sumatory

4. Kodery

5. Dekodery

6. Multipleksery


• Podaj główne rodzaje sekwencyjnych układów logicznych

1. Przerzutniki (RS, D, JK)

2. Rejestry

3. Liczniki

4. Pamięci RAM
• Podaj składniki architektury komputera

1. Mikroprocesor

2. Magistrale

3. Sygnały sterujące

4. Układy wejścia/wejścia

5. Jednostka arytmetyczno - logiczna

6. Pamięć
• Wymień podstawowe bloki składowe komputera

1. CPU (Centralna Jednostka Przetwarzająca)+ALU

2. Pamięć

3. Urządzenia wejścia/wyjścia

4. Układ sterowania programem
• Wymień rodzaje szyn występujących w mikroprocesorach

1. adresowa

2. sterująca

3. danych

4. systemowa
• Podaj elementy procesora, które mogą uczestniczyć w pobraniu rozkazu do wykonania

1. rejestr danych

2. ALU

3. Rejestr buforowy pamięci4. Rejestr adresowy

5. Jednostka sterująca

6. Licznik rozkazów
• Podaj podstawowe elementy cyklu wykonywania rozkazu

1. Pobranie rozkazu

2. Zdekodowanie rozkazu

3. Wyznaczenie adresu argumentu

4. Pobranie argumentu

5. Wykonanie rozkazu6. Zapis wyniku


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość