Publiczne gimnazjum w strzelcach krajeńskich analiza pracy własnej nauczycielaPobieranie 30.16 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar30.16 Kb.

PUBLICZNE GIMNAZJUM W STRZELCACH KRAJEŃSKICH

Analiza pracy własnej nauczyciela
(wrzesień 2013 – czerwiec 2014)


 1. Imię i nazwisko………………………………………………………………………………….
 1. Konkretne działania podjęte w realizacji zadań dodatkowych przydzielonych na początku roku szkolnego lub w trakcie jego trwania wynikające z kalendarza roku szkolnego

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 1. Zadania podjęte z własnej inicjatywy

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 1. Jakie sukcesy osiągnęli Pana/Pani uczniowie w olimpiadach, konkursach itp. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


 1. Organizacja imprez szkolnych

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 1. Działania podjęte w celu pozyskania środków finansowych na rzecz placówki:
  sponsorzy, nagrody, itp. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Udział w realizacji zadań zespołu przedmiotowego (referaty, lekcje pokazowe, diagnozy, opracowania) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


 1. Doskonalenie zawodowe realizowane poza placówką (wymień formy). ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


 1. Sprawowanie opieki nad organizacjami uczniowskimi i inne. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 1. Zadania podejmowane w ramach koncepcji pracy szkoły

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 1. Jakie zmiany należałoby wprowadzić w koncepcji pracy szkoły?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 1. Moje działania mające na celu wpływ na jakość pracy szkoły i poprawę wyników kształcenia

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


11. Inne uwagi

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


…………………………………(podpis nauczyciela)


Strzelce Kraj., 23 czerwca 2014r.
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy