Puchar velux mtb branży Budowlanej 2015 RegulaminPobieranie 13.45 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar13.45 Kb.Puchar VELUX MTB Branży Budowlanej 2015
Regulamin


 1. Informacje podstawowe:
  • Nazwa: Puchar VELUX MTB Branży Budowlanej 2015

  • Termin zawodów: 26 września 2015

  • Miejsce: Marathon Kielce Exspo 2015

  • Start zawodów: godzina 12.30

  • Biuro zawodów:

  • Dystans: Mini i Max dla Meżczyzn, Mini dla Kobiet
 1. Organizator:

 • Poland Bike – Ewa Mulawa

 • adres: ul. Aleja Armii Krajowej 64/12/49

 • tel.: 0 502-319-213, e- mail: biuro@polandbike.pl

 • nr konta: Bank Zachodni WBK S.A. - 66 1090 2590 0000 0001 2274 7265

 • Strona internetowa: www.polandbike.pl
 1. Program zawodów: 1. Warunki uczestnictwa:
  • Uczestnikiem zawodów mogą być pracownicy Branży Budowlanej:

reprezentowany podmiot gospodarczy z branży budowlanej , zawód: dekarz, inny wykonawca, architekt/projektant, handlowiec, producent

  • Warunkiem uczestnictwa i klasyfikacji w zawodach jest dostarczenie formularza rejestracyjnego do biura zawodów dla osób startujących w Pucharze VELUX MTB Branży Budowlanej.

.
Wymagana jest dodatkowa obowiązkowa rejestracja za pomocą zwykłego formularza rejestracyjnego cyklu Lotto Poland Bike Marathon 2015 – nie dotyczy osób, które są już zarejestrowane.


 • Uiszczenie opłaty wpisowej zgodnie z cennikiem (pkt 5).

 • Każdy uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem, programem zawodów.

 • Klasyfikacja będzie przeprowadzona przy zastosowaniu przepisów regulaminu Lotto Poland Bike Marathon 2015..

5. Opłaty wpisowe: • 50 zł – koszt uczestnictwa w zawodach

 • 20 zł – opłata za wydanie zestawu startowego ( nie dotyczy osób mających zestawy startowe z cyklu Lotto Poland Bike Marathon 2015)

 • Opłat można dokonywać na konto Organizatora w tytule wpisując Puchar VELUX MTB Branży Budowlanej 2015, imię i nazwisko zawodnika , miejsce pracy ,zajmowane stanowisko.

6. Kategorie wiekowe - zawodnicy Pucharu VELUX MTB Branży Budowlanej 2015


Kobiety:

  • Mini Open

Mężczyźni:  • Mini open

  • Maxi open

Zawodnicy Pucharu VELUX MTB Branży Budowlanej 2015 startują z sektorów

wypracowanych na poprzednich imprezach lub na imprezach innych organizatorów.

W powyższych okolicznościach należy podać tytuł i sektor. Osoby nieposiadające

wypracowanych sektorów lub jadace po raz pierwszy startują z sektora XI.

7. Zawodnicy startujący w Pucharze VELUX MTB Branży Budowlanej zostaną uhonorowani medalami i pucharami. Dodatkowo laureaci miejsc I-III poszczególnych trzech kategorii, opisanych powyżej, zostaną nagrodzeni kartami prezentowymi przeznaczonymi na zakup sprzętu rowerowego w sklepie internetowym: www.cyklotur.com


I miejsce – 600 PLN

II miejsce – 400 PLN

III miejsce 200 PLN

8. W przypadkach spornych i nieujętych w regulaminie, stosuję się regulamin Lotto

Poland Bike Marathon 2015, a decyzję podejmuje Sędzia Główny w Porozumieniu z

organizatorem.
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy