Pytania do egzaminu pisemnego z historii powszechnej nowożytnej (Przykłady)Pobieranie 8.28 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar8.28 Kb.
Pytania do egzaminu pisemnego z historii powszechnej nowożytnej

(Przykłady)
Uwaga: Są to pytania przykładowe, mające pomóc w organizacji materiału podczas uczenia. Nie oznacza to, że dokładnie takie pytania pojawią się na egzaminie – mogą być ich wariacje. 1. Podaj przyczyny reformacji.

 2. Humanizm jako prąd kulturowy

 3. Odrodzenie w kulturze i sztuce.

 4. Porównaj luteranizm z kalwinizmem i religia katolicką.

 5. Skrajne, radykalne ruchy religijne w XVI i XVII wieku.

 6. Wojny włoskie.

 7. Francja u progu epoki nowożytnej.

 8. Półwysep apeniński w XVI wieku.

 9. Półwysep iberyjski w XVI wieku.

 10. Państwa Habsburgów w XVI wieku.

 11. Turcja od początku wieku XVI po bitwę pod Lepanto.

 12. Wschód w XVI wieku – państwo moskiewskie.

 13. Skandynawia w XVI wieku, aż po wojny początku wieku XVII.

 14. Wojna chłopska w Niemczech.

 15. Rozwój państwa pruskiego – od sekularyzacji, po królestwo.

 16. Anglia Tudorów.

 17. Henryk VIII i reformacja w Anglii.

 18. Dzieci Henryka VIII na tronie angielskim.

 19. Czasy elżbietańskie w Anglii; polityka, kultura, sztuka.

 20. Rola parlamentu w Anglii XVI i XVII wieku.

 21. Wojny religijne we Francji.

 22. Wojna trzech Henryków we Francji.

 23. Historia Węgier w wieku XVI.

 24. Wyprawy odkrywcze i pierwsze kolonie Portugalczyków.

 25. Wyprawy odkrywcze i pierwsze kolonie Hiszpanów.

 26. Podbój Ameryki Łacińskiej przez Hiszpanów; organizacja kolonii hiszpańskich.

 27. Odkrycia geograficzne w XV i XVI wieku.

 28. Handel niewolnikami i piractwo w wieku XVI.

 29. Imperium kolonialne Holendrów.

 30. Początki imperium kolonialnego Anglii.

 31. Panowanie pierwszych Stuartów na tronie angielskim.

 32. Wojna domowa i rewolucja w Anglii w połowie XVII wieku. Rola Oliviera Cromwella.

 33. Restauracja w Anglii.

 34. Chwalebna Rewolucja.

 35. Wojna trzydziestoletnia i jej etapy.

 36. Sobór trydencki i jego dzieło.

 37. Zakon jezuitów; idea, założenia i działalność w XVI i XVII wiekach.

 38. Rewolucja w Niderlandach.

 39. Stosunki angielsko-hiszpańskie w XVI wieku.

 40. Stosunki angielsko-holenderskie w XVII wieku.

 41. Akty nawigacyjne.

 42. Kardynał Richelieu i jego rola w kształtowaniu absolutyzmu we Francji.

 43. Fronda.

 44. Sztuka i ideologia baroku.

 45. Traktaty westfalskie i ich znaczenie.

 46. Myśl polityczna w XVI i XVII wieku.

 47. Merkantylizm.

 48. Rozwój kolonii angielskich w Ameryce Północnej w XVII i XVIII wiekach.

 49. Rozwój kolonializmu francuskiego.

 50. Unie angielsko-szkockie.

: basista
basista -> Uniwersytet Jagielloński Instytut Historii
basista -> Anglia w Europie I w Świecie w Epoce Nowożytnej Pozycja Henryka VIII wśród monarchów europejskich. Polityka religijna Henryka VIII
basista -> Wybrane Amerykańskie Cywilizacje prekolumbijskie Olmekowie
basista -> W XVII-XVIII wieku
basista -> Jakub Basista Kolonializm w epoce nowożytnej (notatki do 4 wykładu) Podbój Ameryki Łacińskiej
basista -> I pierwsze znamiona kryzysu w XVI i XVII wieku
basista -> Kierunki i cele podróży, a w konsekwencji odkryć geograficznych. Portugalia, Hiszpania, Anglia, Francja oraz Holandia Lipiec 1505
basista -> Unia Portugalii z Hiszpanią
basista -> Lata 90te XVI wieku początki handlu holenderskiego z Brazylią I Afryką
basista -> GŁÓwne organizmy polityczne na póŁwyspie apenińskim XVI-XVII w.
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy