R. Zarządzanie w systemach i sieciach komputerowychPobieranie 10.9 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar10.9 Kb.

10-06-2015 r.Zarządzanie w systemach i sieciach komputerowych

Pytania zaliczeniowe


 1. Metody obsługi zdarzeń w systemach i sieciach komputerowych (np. protokoły CAN, TTP).
 1. Rodzaje zasobów w systemach i sieciach komputerowych.
 1. Struktury danych w systemach operacyjnych komputerów wykorzystywane do opisu stanu procesów i stanu zasobów.
 1. Diagram stanów procesów współbieżnych w systemie komputerowym z jednym procesorem.
 1. Rodzaje planistów realizujących zadania szeregowania procesów w systemach operacyjnych komputerów.
 1. Kryteria oceny algorytmów planowania przydziału procesora do procesów.
 1. Wątki i sposoby zarządzania nimi.
 1. Algorytmy planowania niewywłaszczającego przydziału procesora – działanie i własności.
 1. Algorytmy planowania wywłaszczającego przydziału procesora – działanie i własności.
 1. Inne rodzaje algorytmów planowania przydziału procesora: priorytetowe, wielokolejkowe, przed liniami krytycznymi.
 1. Szeregowanie procesów ograniczonych wejściem/wyjściem (kolejki priorytetowe, wielopoziomowe kolejki priorytetowe ze sprzężeniem zwrotnym).
 1. Szeregowanie procesów w wybranym systemie operacyjnym (Unix, Linux, Windows XP).
 1. Rodzaje i własności systemów komputerowych.
 1. Rodzaje i własności sieci komputerowych.
 1. Topologia fizyczna i logiczna sieci komputerowych.
 1. Protokół TCP/IP w modelu ISO/OSI.
 1. Zarządzanie buforami w protokole TCP/IP - mechanizm „okna”.
 1. Definicja jakości usług oraz podstawowe parametry QoS w sieciach komputerowych.
 1. Algorytmy szeregowania pakietów umożliwiające zarządzanie dostępem do łącza transmisji danych

w warunkach występowania przeciążeń (algorytm FIFO, algorytm szeregowania priorytetowego PQ,

algorytmy szeregowania sprawiedliwego – FQ, SFQ).
 1. Algorytmy szeregowania pakietów umożliwiające ograniczenie i podział przepustowości łącza transmisji danych (algorytm cieknącego wiadra, algorytm wiadra z żetonami).
 1. Algorytmy hierarchicznego podziału łącza z uwzględnieniem klas ruchu (CBQ, HTB).
 1. Algorytmy zapobiegania zatorom łącza transmisji danych (RED, WRED).
 1. Model usług zintegrowanych IntServ, wspomagający implementację QoS w sieciach komputerowych.
 1. Model usług zróżnicowanych DiffServ, wspomagający implementację QoS w sieciach komputerowych.
 1. Metody rozwiązywania problemu zagłodzeń i martwego punktu w systemach procesów współbieżnych.
 1. Klasyfikacja problemów rozstrzygania konfliktów zasobowych oparta o analizę struktury żądań zasobowych (klasy PR i WPP).
 1. Algorytmy scentralizowane i rozproszone rozwiązywania problemu martwego punktu.
 1. Metody i algorytmy wykrywania i likwidacji impasów.
 1. Metody i algorytmy zapobiegania impasom, np. minimalny cykl, liniowy porządek numerów zasobów.
 1. Metody i algorytmy unikania impasów, np. bankier, strefy synchronizacji.
 1. Algorytmy optymalne i suboptymalne unikania impasów.

©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy