Rachunkowość zarządcza zadaniaPobieranie 8.11 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar8.11 Kb.

rachunkowość zarządcza - zadania

Analiza CVP
Zadanie 2:

Jednostka gospodarcza produkuje kredki. Na koniec badanego okresu stwierdzono, ze sprzedaż ukształtowała się na poziomie 15 000 000 sprzedaży kompletów kredek (opakowań). Jednostkowy koszt zmienny produkcji wynosi 8 jednostek pieniężnych za opakowanie. Jednostkowa cena sprzedaży opakowania wynosi 10 jednostek pieniężnych. W tym samym okresie koszty stałe wyniosły 12 000 000 jednostek pieniężnych.

Na podstawie poniższych danych proszę obliczyć:


 1. Ile wynosił zysk operacyjny za badany okres?
 1. Ile wynosił próg rentowności ?

  • w badanym okresie

  • jeżeli koszty stałe wzrosną o 10 %

  • jeżeli cena sprzedaży wrośnie o 10 %, zaś koszty stałe będą wynosić 20 400 000
   1. Jak będzie wyglądał rachunek zysków i strat (sporządzony według wzoru poniżej), jeżeli:

    • jeżeli jednostkowe koszty zmienne wrosną o 1 jednostkę pieniężną

    • jeżeli koszty stałe wzrosną o 10 % przy jednoczesnym wzroście sprzedaży o 10%

    • jeżeli koszty stałe wzrosną o 20 %, jednostkowa cena sprzedaży spadnie o 20 %, przy jednoczesnym spadku jednostkowych kosztów zmiennych o 10 % i 50 % wzroście obrotów sprzedaży

Każdy z podanych powyżej warunków proszę traktować niezależnie!


Wzór rachunku zysków i strat:


Przychody

Koszty zmienne


Marża na pokrycie

Koszty stałe


Wynik ze sprzedaży
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy