Strona główna

Rachunkowość zarządcza zadania


Pobieranie 8.11 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar8.11 Kb.

rachunkowość zarządcza - zadania

Analiza CVP
Zadanie 2:

Jednostka gospodarcza produkuje kredki. Na koniec badanego okresu stwierdzono, ze sprzedaż ukształtowała się na poziomie 15 000 000 sprzedaży kompletów kredek (opakowań). Jednostkowy koszt zmienny produkcji wynosi 8 jednostek pieniężnych za opakowanie. Jednostkowa cena sprzedaży opakowania wynosi 10 jednostek pieniężnych. W tym samym okresie koszty stałe wyniosły 12 000 000 jednostek pieniężnych.

Na podstawie poniższych danych proszę obliczyć:


 1. Ile wynosił zysk operacyjny za badany okres?
 1. Ile wynosił próg rentowności ?

  • w badanym okresie

  • jeżeli koszty stałe wzrosną o 10 %

  • jeżeli cena sprzedaży wrośnie o 10 %, zaś koszty stałe będą wynosić 20 400 000
   1. Jak będzie wyglądał rachunek zysków i strat (sporządzony według wzoru poniżej), jeżeli:

    • jeżeli jednostkowe koszty zmienne wrosną o 1 jednostkę pieniężną

    • jeżeli koszty stałe wzrosną o 10 % przy jednoczesnym wzroście sprzedaży o 10%

    • jeżeli koszty stałe wzrosną o 20 %, jednostkowa cena sprzedaży spadnie o 20 %, przy jednoczesnym spadku jednostkowych kosztów zmiennych o 10 % i 50 % wzroście obrotów sprzedaży

Każdy z podanych powyżej warunków proszę traktować niezależnie!


Wzór rachunku zysków i strat:


Przychody

Koszty zmienne


Marża na pokrycie

Koszty stałe


Wynik ze sprzedaży

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość