Strona główna

Rada miejska VI jutrosinie 63-930 Jutrosin ul. Rynek 26


Pobieranie 9.3 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar9.3 Kb.
RADA MIEJSKA VI JUTROSINIE 63-930 Jutrosin ul. Rynek 26

I

P R O T O K Ó L VII/2007

z VI SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 28 marca 2007r., o godz. 13.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Obecni na Sesji Radni: l. Alcer Stanisław


 1. Barteczk:a Mirosław

 2. Kalka Walerian

 3. Grzywaczewski Bogusław

 4. Janiak Stanisław

 5. Krzyżesiak Romuald

 6. Lubiatowski Aleksy

 7. Mikołajewski Ireneusz

 8. Samol Szczepan

 9. Wlekliński Andrzej

 10. Domaniecki Józef

 11. Horała Czesław

 12. May Jakub

 13. Wybierała Piotr

 14. Zuziak Józef

Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr l do protokołu.

Otwarcia VI Sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie Pan Stanisław Janiak. Powitał wszystkich radnych, Panią Skarbnik, Sekretarza i Burmistrza. Przewodniczący poinformował, iż na Sesji jest obecnych 15 radnych, dlatego podejmowane uchwały będą w pełni prawomocne.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad. Porządek obrad Sesji:

I. Otwarcie Sesji oraz powitanie radnych i zaproszonych gości.

II. Stwierdzenie prawomocności obrad Sesji do podejmowania uchwał.

III. Ustalenie porządku obrad.l. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

 1. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2007.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia weksla in blanco na dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2007 i zwolnienia z tego podatku.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy Jutrosin i Skarbnika

Gminy Jutrosin do złożenia oświadczeń lustracyjnych.

 1. Interpelacje i zapytania.

 2. Wolne głosy i wnioski.

 3. Zakończenie.©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość