Strona główna

Ramowy program Konferencji Jubileuszowej „Inżynieria rolnicza w dobie innowacyjnej gospodarki”


Pobieranie 27.61 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar27.61 Kb.
Ramowy program Konferencji Jubileuszowej

Inżynieria rolnicza w dobie innowacyjnej gospodarki”
26 wrzesień 2012 r., godz. 11.00

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki, ul. Balicka 116B, Sala 123

10:00-11:00

Rejestracja uczestników

Rozwieszanie posterówBudynek A, Wydział IPiE, ul. Balicka 116B

Sesja posterowa od 11.00-16.0011:00-11:10

Uroczyste otwarcie Konferencji

JM Rektor prof. dr hab. Włodzimierz Sady

Dziekan Wydziału prof. dr hab. Sławomir Kurpaska

Przewodniczący I sesji referatowej: prof. dr hab. Zbigniew Ślipek

11:10-11:30

Prof. dr hab. Sławomir Kurpaska

Działalność naukowo-dydaktyczna Wydziału IPiE

11:30-11:50

Prof. dr hab. Rudolf Michałek

Historia Ośrodka Krakowskiego

11:50-12:10

Prof. dr hab. Tadeusz Juliszewski

Czas pracy zawodowej, czas emerytury…

12:10-13:00

Wystąpienia zaproszonych Gości

13:00-14:30

Uroczysty obiad

Sala 122

Przewodniczący II sesji referatowej: prof. dr hab. Józef Szlachta

14:30-14:50Referat

Prof. dr hab. Stanisław PabisOryginały, modele i symetrie w nauce o rzeczywistości fizycznej

14:50-15:10Referat

Prof. dr hab. Ryszard HołownickiInnowacje inkrementalne i radykalne dla produkcji sadowniczej

15:10-15:30Referat

Prof. dr hab. Jerzy WeresInżynieria rolnicza w dobie innowacyjnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych

15:30-16:15

Przerwa kawowa

Sala 122

15:30-16:15

Posiedzenie Komitetu Techniki Rolniczej PAN - sala Klubu Seniora Mechanizacji

Przewodniczący III sesji referatowej: prof. dr hab. Andrzej Kwieciński

16:15-16:35

Referat

Prof. dr hab. Leszek Romański
Innowacyjność w badaniach naukowych

16:35-16:55

Referat

Prof. dr hab. Aleksander LisowskiKonwersja biomasy na paliwa formowane

16:55-17:15

Referat

Prof. dr hab. Ignacy NiedziółkaAlternatywne metody uprawy gleby

17:15-17:35

Referat

Dr hab. inż. Jan Szczepaniakprof. nadzw. PIMR


Techniki i technologie informacyjne w projektowaniu i badaniach maszyn rolniczych PIMR

17:35-17:45

Podsumowanie sesji posterowej:

prof. dr hab. Jan Bronisław Dawidowski, prof. dr hab. Janusz Piechocki

17:45-18:00

Zakończenie Konferencji

Dziekan Wydziału

Prof. dr hab. Sławomir Kurpaska


18:15-...........

Spotkanie towarzyskie przy grillu

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość