Strona główna

Ramowy program konferencji


Pobieranie 20.5 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar20.5 Kb.


RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

„Małe i średnie przedsiębiorstwa w kreowaniu wizerunku

Warszawy i Mazowsza”

Moderatorzy:

Rektor Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie – Ireneusz Michałów oraz prezes Warszawskiej Izby Przedsiębiorców – Waldemar Piórek.


Rada programowa konferencji:

● Prezes Warszawskiej Izby Przedsiębiorców – Waldemar Piórek

● Członek Zarządu Warszawskiej Izby Przedsiębiorców – Joanna Michałowska

● Rektor Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie - Ireneusz Michałków

● Prezes Polskiego Stowarzyszenia Turystyki – Alicja Gotowt-Jeziorska

09.00 – 10.00 ● Rejestracja uczestników Konferencji


10.00 – 10.05 ● Otwarcie konferencji oraz powitanie wszystkich uczestników konferencji - Waldemar Piórek – prezes Warszawskiej Izby Przedsiębiorców
10.05 – 10.12 ● Prezentacja celów i podstawowych założeń konferencji – Ireneusz Michałków – rektor Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie
10.12 – 10.32 ● Wystąpienie przedstawiciela Urzędu m.st. Warszawy
10.32 – 10.50 ● Wystąpienie Waldemara Piórka – prezesa Warszawskiej Izby Przedsiębiorców nt.: „Wpływ organizacji samorządowych na tworzenie warunków umożliwiających harmonijny rozwój podmiotów gospodarczych oraz reprezentowanie ich interesów wobec organów administracji rządowej i samorządowej”
10.50 – 11.05 ● Wystąpienie Piotra Wojcińskiego członka Zarządu Warszawskiej Izby Przedsiębiorców nt.: „Problemy reprywatyzacji nieruchomości warszawskich – barierą rozwoju Warszawy i przedsiębiorstw”
11.05 – 11.20 ●Wystąpienie Jana Kukułki - dyrektora departamentu strategii

i rozwoju regionalnego nt.: „ Rola samorządu terytorialnego w rozwoju małej

i średniej przedsiębiorczości oraz podnoszeniu atrakcyjności inwestycyjnej Warszawy”
11.20 – 11.35 Przerwa na kawę (w trakcie przerwy prezentacja książki pt. „Problemy transformacji w Polsce i na Ukrainie”)
11.35 – 14.15 PANELE DYSKUSYJNE

(wypowiedzi panelistów - pytania z sali – dyskusja z udziałem wszystkich uczestników konferencji)


11.35-11.40 Wprowadzenie do pierwszego panelu – prowadzący konferencję (moderator)
Pierwszy panel (11.40-12.30)
Tytuł panelu: „Znaczenie rozwoju przedsiębiorczości w podnoszeniu atrakcyjności Warszawy”.
Osoby występujące w pierwszym panelu dyskusyjnym:

● Maciej Łuczak (adiunkt w Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskie-Curie) – „Analiza systemu przedsiębiorczości a rozwój sektora MSP”

● Elżbieta Dżbik (dyrektor Instytutu Ekonomii Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie) – „Bariery dla sektora MSP na warszawskim rynku nieruchomości”

● Anna Landau-Czajka (dyrektor Instytutu Socjologii Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie) – „Wpływ drobnej przedsiębiorczości na rewitalizację starej Pragi”

● Alicja Gotowt-Jeziorska (prezes Polskiego Stowarzyszenia Turystyki oraz wykładowca Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie) – „Rozwój przedsiębiorczości a atrakcyjność turystyczna Warszawy”

● Waldemar Piórek (prezes Warszawskiej Izby Przedsiębiorców) – „Podnoszenie jakości usług i produktów po przez współzawodnictwo firm i udział w plebiscytach: „Warszawski Znak Jakości”, „Mazowiecki Znak Jakości”


12.30-12.35 Wprowadzenie do drugiego panelu – prowadzący konferencję (moderator)
Drugi panel (12.35-13.25)
Tytuł panelu: „Finansowe uwarunkowania rozwoju sektora MŚP”
Osoby występujące w drugim panelu dyskusyjnym:

● Iwona Przychocka (adiunkt w Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie, Kierownik Praktyk Studenckich) – „Możliwości finansowania małych i średnich przedsiębiorstw na początkowym etapie rozwoju”

● Krzysztof Hofman (adiunkt w Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie) – „Bankowe oferty finansowania sektora MSP”

● Krzysztof Borowski (adiunkt w Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie) – „Nowe tendencje w finansowaniu MSP”

● Piotr Adamski (dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych) – „Możliwości pozyskania unijnych środków finansowych przez sektor MSP”.
13.25-13.30 Wprowadzenie do trzeciego panelu – prowadzący konferencję (moderator)
Trzeci panel (13.30-14.10)
Tytuł panelu: „Kształcenie kadr dla sektora MSP a potrzeby rynku pracy”
Osoby występujące w trzecim panelu dyskusyjnym:

● Beata Woźnica (asystent w Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie) – „Wymagania stawiane pracownikom na współczesnym rynku pracy”

● Włodzimierz Włodarski (kierownik Katedry Zarządzania i Prawa Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie) - „Znaczenie kapitału ludzkiego w rozwoju sektora MSP”

● Ireneusz Michałków (rektor Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie – „Podnoszenie efektywności kształcenia kadr dla potrzeb sektora MSP na przykładzie Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie”

● Zdzisław Sirojć (adiunkt w Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie) – „Polityka edukacyjna a potrzeby kadrowe małych i średnich przedsiębiorstw w Warszawie (na podstawie badań ankietowych warszawskich firm)”

● Joanna Michałowska (członek Zarządu Warszawskiej Izby Przedsiębiorców) – „Oczekiwania przedsiębiorców wobec kandydatów do pracy w sektorze MSP (na podstawie badań ankietowych warszawskich firm)”.


14.10 – 14.20 Podsumowanie Konferencji – Ireneusz Michałków – rektor Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie.
14.20 – 15.00 Wspólny uroczysty lunch (w trakcie lunchu prezentacja książki pt.: „Problemy transformacji w Polsce i na Ukrainie”).
Więcej informacji: Joanna Michałowska tel.: O-509 466 221©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość