Strona główna

ŹRÓDŁa wiedzy o zabrzu w zbiorach miejskiej biblioteki


Pobieranie 78.38 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar78.38 Kb.


ŹRÓDŁA WIEDZY

O ZABRZU
W ZBIORACH
MIEJSKIEJ

BIBLIOTEKI

PUBLICZNEJ


...”BIBLIOTEKA JAKO CENTRUM INFORMACJI REGIONALNEJ TO NIE PRZEJŚCIOWA MODA. TO OBOWIĄZEK WZGLĘDEM SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

I TERYTORIUM, NA KTÓRYM BIBLIOTEKA DZIAŁA”...


(Wisławska E.: Biblioteka źródłem wiedzy o regionie. “Poradnik Bibliotekarza” 1995 nr 2 s. 27)

 
WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI)ZAGADNIENIA OGÓLNE

1. Cenne bezcenne. Tekst M. Gawliński ; zdj. oraz konsultacja merytoryczna D. Walerjański [2009].

Druk : Drukarnia Danpol2. Informator miejski Zabrza 2001 – 2002. Kraków 2001. ISBN 83-88382-04-7

3. Kroniki miasta Zabrza. Nr 1 1967. Przew. kol. red.

W. Ławicki. Zabrze 1967.4. Kroniki miasta Zabrza. Nr 2 1968. Przew. kol. red.

W. Ławicki. Zabrze 1968.5. Kroniki miasta Zabrza. Nr 3 1970 [1969/1970].

Przew. kol. red. W. Ławicki. Zabrze 1970.6. Kroniki miasta Zabrza. Nr 4 1971. Przew. kol. red.

W. Ławicki. Zabrze 1971.7. Kroniki miasta Zabrza. Nr 5 1972. Przew. kol. red.

W. Ławicki. Zabrze 1972.8. Kroniki miasta Zabrza. Nr 6 1973. Przew. kol. red.

W. Ławicki. Zabrze 1973.9. Kroniki miasta Zabrza. Nr 7 1974. Przew. kol. red.

W. Ławicki. Zabrze 197410. Kroniki miasta Zabrza. Nr 8 1975. Przew. kol. red.

W. Ławicki. Zabrze 197511. Kroniki miasta Zabrza. Nr 9 1976. Przew. kol. red.

W. Ławicki. Zabrze 1976.12. Kroniki miasta Zabrza. Nr 10 1977. Przew. kol. red.

W. Ławicki. Zabrze 1978.13. Kroniki miasta Zabrza. Nr 11 1978. Przew. kol. red.

H. Zieliński. Zabrze 1979.14. Kroniki miasta Zabrza. Nr 12 1981 [na s. tyt. 10].

Red. nacz. M. G. Gerlich. Zabrze 1982.15. Kroniki miasta Zabrza. Nr 13 1982/1983. Red. nacz.

M. G. Gerlich. Zabrze 198416. Kroniki miasta Zabrza. Nr 14 1985. Red. kol.

H. Decko-Kozłowska, W. Darewski, M. G. Gerlich,

D. Krajewski, W. Ławicki, H. Morcinek, S. Pietrek,

E. Rytt-Cupiał. Zabrze 198617. Kroniki miasta Zabrza. Nr 15 1986. Przew. kol. red.

E. Rytt-Cupiał. Zabrze 1987.18. Kroniki miasta Zabrza. Nr 16 1987. Przew. kol. red.

E. Rytt-Cupiał. Zabrze 1988.19. Kroniki miasta Zabrza. Nr 17 1993. Przew. kol. red.

W. Ławicki. Zabrze 1993.20. Kroniki miasta Zabrza. Rocznik Muzeum Miejskiego

w Zabrzu. Nr 1 (18). Red. Nacz. P. Hnatyszyn.

Zabrze 2009. ISBN 978-83-88427-85-5

21. Kroniki miasta Zabrza. Nr 2 (19). Red. nacz.

P. Hnatyszyn. Zabrze 2010. ISBN 978-83-62023-16-522. Zabrze’93. Red. nacz. W. Karpusiewicz.

Bydgoszcz 1993.23. Zabrze. Red. J. Sowiński. Bydgoszcz. 1998.

ISBN 83- 87141-72-024. Zabrze. Red. nacz. M. Czajkowski. Bydgoszcz 1995. ISBN 83-86372-53-2

25. Zabrze. Red. nacz. M. Czajkowski. Bydgoszcz 1997. ISBN 83-86860-48-0

26. Zabrze. Dzieje. Red. J. Sowiński. Bydgoszcz 1998.

ISBN 83-8741-72-027. Zabrze. Red. E. Ranuszkiewicz. Bydgoszcz 2005.

ISBN 83-60317-00-328. Zabrze. Bydgoszcz [b. r.]. ISBN 978-83-603171-0-5

29. Zabrze. Zarys rozwoju miasta. Oprac. H. Rechowicz. Katowice 1967.

30. Zabrze nowego wieku. Koordynacja wydawn.

K. Postrzednik 1999.31. Zabrze : oblicze miasta. [Tekst] J. Makselon.

Bydgoszcz 2002. ISBN 83-89202-00-X32. Zabrze [składanka informator + mapa].

33. Zabrze. Krok po kroku [edycja 2009]
HISTORIA

1. Czas czynem i sukcesem znaczony : w 40 rocznicę czynu kongresowego. Zabrze 1988

2. 40 lat minęło…. Zabrzańskie przedsiębiorstwo energetyki cieplnej. Konsultacja red. L. Złotorowicz,

E. Nemeś i K. Konradowska – Grygiel. Zabrze 2010.3. Dubiel P.: Dzieje polskości miasta Zabrza. Zabrze 1949.

4. Gołasz Z.: Obozy wysiedleńcze w Zabrzu (1945 – 1946). Zabrze ; Katowice 2008. ISBN 978-83-9242240-2-4

5. Gołasz Z.: „Śląska tragedia” w Zabrzu w 1945 r. Inter-nowania i deportacje. Zabrze 2005. ISBN 83-88427-34-2

6. Hebliński J. : 125 lat zabrzańskich wodociągów. Zabrze 2008.

7. Hnatyszyn P.: Połuorła czy wieża, kilof czy zębatka? :

herby Zabrza : 1927 – 1990. Zabrze ; Essen, 2008.

ISBN 83-87436-32-1

8. Hnatyszyn P.: Zabrze; Hindenburg. Zabrze 1993

9. Kalendarium zabrzańskie. Oprac. P. Hnatyszyn. Zabrze 2000. ISBN 83-908115-7-X

10. Kalendarium zabrzańskie. Oprac. P. Hnatyszyn.

[Wyd. 2 popr. i rozsz.]. Zabrze 2006. ISBN 83-914085-2-311. Komenda Rejonowa Państwowej Straży Pożarnej

w Zabrzu. W stulecie istnienia 1886/1897 – 1997. Oprac.

H. Banach, B. Szczech. Zabrze 1997. ISBN 83-902986-8-6

12. Kostorz R.: Objazd nad Kaczawą w średniowiecznych

dyplomach. Katowice 2001. ISBN 83-7164-262-813. Na granicy. Rzecz o czasach, ludziach i miejscach. Konsultacja historyczna G. Hitze, P. Hnatyszyn. Wyd. 2. Gliwice 2008. ISBN 978-83-60470-13-8

14. Od Amalii do Pstrowskiego. Oprac. tekstu

A. Frużyński. Zabrze 199615. Od Redenu do Powenu. 150 lat historii (1855 – 2005)

16. Potemski T.: Rewolucyjne tradycje miasta Zabrza.

Stalinogród 1954.17. Schmidt J.: Zarys historii miasta Zabrza. Zabrze 1986

DZIELNICE

1. Biskupice wczoraj i dziś. 1243-1993. Oprac. A. Poloczek. Tychy [br.].

2. Frużyński A.: Dzieje biskupickiego koncernu Borsigów 1854-1945. Zabrze 1995. ISBN 83-85831-46-0

3. Hebliński J.: 90 lat KWK „Makoszowy” (1906-1996). Zabrze [1997]. ISBN 83-904257-3-4

4. Hebliński J., Budny A.: 100 lat Kopalni „Makoszowy” 1906-2006. Zabrze 2006. ISBN 83-923663-0-1

5. Jaros J.: Dwa wieki Kopalni Węgla Kamiennego „Zabrze – Bielszowice”. [Katowice] 1991.

6. Knosała J.: Bielszowice, Kończyce, Pawłów. Historyczny zarys. Zabrze 2006. ISBN 83-919589-9-8

7. Kostorz R.: Mikulczyckie wędrówki. Zabrze 1997.

ISBN 83-7164-027-78. Kostorz R.: Z dawnych dziejów Mikulczyc. Katowice

1999. ISBN 83-7164-170-29. Makoszowy. Red. S. Latos. Zabrze 2003.

ISBN 83-914167-5-510. Mikulczyckie słowiki. Jubileusz powstania Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Mikulczyce” 1951-2001. Oprac.

J. Jaskółka. Katowice 2001. ISBN 83-164-284-911. Musioł L. : Makoszowy. Z dziejów gminy i parafii. Zabrze 1998. ISBN 83-87436-09-7

12. Nasze Kończyce. Red. T. Iwasiów. Zabrze 2010.

ISBN 978-83-88-427-96-113. Rosenbaum S.: Helenka od folwarku Donnersmarcków do zabrzańskiego osiedla. Tarnowskie Góry 2004.

ISBN 83-918925-4-914. 125 lat poczty w Mikulczycach. 1873-1998. Oprac.

i zilustr. W. Kowolik. Zabrze 1998. ISBN 83-908115-3-715. Szczech B.: Biskupice. Zarys dziejów. Zabrze 1997. ISBN 83-87436-05-4

16. Szczech B.: Ilustrowana kronika Biskupic 1243-1993. Zabrze 1993.

17. Szczech B.: Testament Piotra Strzeli z Obrowca dziedzica Wieszowy, Rokitnicy i Ptakowic. Zabrze 1996. ISBN 83-902986-7-8
ALBUMY O ZABRZU

1. Dzieci Zabrza. Prace fotograficzne uczniów

Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Zabrzu. Red. P. Mrass, P. Muschalik. Zabrze 2001. ISBN 83-911913-2-X2. Hnatyszyn P., Muschalik P.: Zabrze: powroty, heimkehr, come backs. Zabrze 2007.ISBN978-83-88427-52-0

3. Hnatyszyn P. : Zabrze na dawnej pocztówce. Opole 2001. ISBN 83-914161-5-1

4. Moje miasto Zabrze 2006 – 2007. Wstęp J. Gołubowicz. Projekt & druk M. Studio

5. Moje miasto Zabrze. Prace fotograficzne uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Zabrzu.

Red. P. Mrass, M. Szulik. Zabrze 2000. ISBN 83-911913-0-56. Mrass P., Szczech B. : Zabrze. Miasto i przemysł

(do 1945). Dulmen 1993. ISBN 83-87-466-201-27. Nadolski P.: Zabrze wczoraj. Gliwice 1995.

ISBN 83-85338-45-48. Szczech B.: Zabrze na dawnej fotografii. T. 1, Stare

Zabrze, Dorota, Małe Zabrze. Zabrze 1991.9. Szczech B.: Zabrze na dawnej fotografii. T. 1, Stare

Zabrze, Dorota, Małe Zabrze. [Wyd. 2]. Zabrze 1992.10. Szczech B.: Zabrze na dawnej fotografii. T. 2, Maciejów, Biskupice, Zaborze. Zabrze 1992.

11. Szczech B.: Zabrze na dawnej fotografii. T. 3,

Grzybowice, Mikulczyce, Rokitnica. Zabrze 1992.12. Szczech B.: Zabrze na dawnej fotografii. T. 4, Kończyce, Makoszowy, Pawłów. Zabrze 1993

13. Szczech. B.: Zabrze w fotografii 1866-1941. Zabrze 1995. ISBN 83-902986-3-5

14. Zabrze. Fotograf. P. Komander. Bydgoszcz 1999.

ISBN 83-88004-07-715. Zabrze. Skład komputerowy E. Wróbel ; współpr. przy realizacji : J. Piątkowska, L. Stefański. Bydgoszcz 2008. ISBN 978-83-61275-36-7

16. Zabrze. Spacer po mieście. Zdj. P. Muschalik i ucznio-

wie OSSP w Zabrzu. [Zabrze 2003]. ISBN 83-88212-24-517. Zabrze Janoscha. [Fot.] K. Cholewa [et al.]. Zabrze 2005. ISBN 83-88427-33-4

18. Zabrze w rysunkach. Red. S. Słodowy, W. Słodowy,

A. Styrylski, J. Zabawa - Krzypkowska. Zabrze 1996.19. Zabrze w rysunkach. Red. S. Słodowy, W. Słodowy,

A. Styrylski. [Wyd. 2 poszerz]. Zabrze 1997.

ISBN 83-87436-04-06

20. Zabrze zaprasza. Tekst I. Cieślicki ; fot. B. Makar et. al. Zabrze [2009]. ISBN 978-83-88427-94-7
ARCHITEKTURA. POMNIKI

1. Hnatyszyn P.: Zabrzańskie pomniki i tablice pamiątko-we do 1945 roku. Zabrze ; Essen 1997. ISBN 83-87436-06-2

2. Miasta i miasteczka górnicze. Pod red. B. Szargot

i Ireneusza Szpary. Bytom 2009. ISBN 83-909041-4-43. Nowoczesność w architekturze : Zabrze – scalanie przestrzeni miejskiej. Pod red. Jerzego Witeczka.

Gliwice 2008. ISBN 978-83-928236-0-54. Szczypka – Gwiazda B. : Pomiędzy praktyką a utopią. Trójmiasto Bytom – Zabrze – Gliwice jako przykład koncepcji miasta przemysłowego czasów Republiki

Weimarskiej. Katowice 2003. ISBN 83-226-1248-65. Wagner T.: Zabrze. Nieznane oblicza śląskiej archite-

ktury. T. 1. Katowice ; Zabrze 2003. ISBN 83-85871-37


ZABRZAŃSKIE KOŚCIOŁY

1. Chojecka E.: Kościół św. Józefa w Zabrzu Dominikusa Bohma na tle krajobrazu artystycznego Górnego Śląska. Katowice 1999. ISBN 83-87455-06-7

2. Historia kościoła i parafii św. Józefa w Zabrzu. Red. P. Pyrchała. Zabrze ; Katowice 2007. ISBN 978-83-60367-50-6

3. Jonik J.: Kapliczki krzyże i figury przydrożne Zabrza

i okolic w rysunkach Józefa Jonika. Zabrze 2010.

ISBN 978-83-60540-83-1

4. Jonik J.: Kościoły Zabrza i okolic w rysunkach Józefa Jonika. Zabrze. 2009. ISBN 978-83-60540-90-9

5. Kościół Bożego Ciała w Zabrzu – Kończycach

(1919 - 1999). Oprac. G. Leksy i B. Stich. Zabrze 1999.

ISBN 83-910852-4

6. Kunce P.: Dzieje parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Zabrzu Mikulczycach (1933-2003). Zabrze 2003.

ISBN 83-919573-0-37. Muszalik P.: Zabrzańskie kościoły. Zabrze 1999.

ISBN 83-911913-0-38. Pyrchała P. : Miasto Zabrze i jego Patron.

Wyd. 2 poszerz. Zabrze 2006.9. Pyrchała P.: Zarys historii kościoła i parafii p. w. św. Józefa w Zabrzu. Zabrze 1995

10. Pyrchała P. : Ziemia Duchem znaczona : historia Rzymskokatolickiej Parafii pw. Ducha Świętego

w Zabrzu. Katowice 2009. ISBN 978-83-7593-000-911. Szczech B.: Kościół św. Wawrzyńca w Mikulczycach

w świetle zapisków parafialnych połowy XVIII wieku.

Zabrze 1995. ISBN 83-902986-2-7

12. Węglicki W. : Serce Świętego Kamila w Zabrzu.

Zabrze 2007. ISBN 978-83-926487-0-3


OŚWIATA

1. Fic K., Fic M.: Szkoła starsza niż miasto. Z dziejów dzisiejszego III Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu. Zabrze 2002. ISBN 83-917593-0-X

2. Kasperek A.: Szkoły ponadgimnazjalne w Zabrzu

2005/2006 : informator o szkołach i kształconych

zawodach. Zabrze 2005. ISBN 83-919336-5-2

3. Dziesięciolecie Śląskiej Akademii Medycznej imienia Ludwika Waryńskiego. Red. K. Gibiński. Kraków 1958.

4. 50 lat II Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu

1948 – 1998. Red. Tech. I. Woźniak. Zabrze M. Studio 1998.

ISBN 83-904257-8-5

5. Szkoła Muzyczna w Zabrzu 1917-1997. [Zabrze 1997].

6. Sztuka i edukacja. Wystawa prac artystów - przyjaciół szkoły, artystów, pedagogów i uczniów [OSSP] w Zabrzu. Red. M. Mańka - Szulik, M. Marciniak, P. Muschalik. Zabrze 2001
KULTURA

1. 40-lecie Teatru Nowego w Zabrzu. Zabrze 2000

2. Dorobek kultury miasta Zabrza w okresie 30-lecia PRL

oraz perspektywy rozwojowe do 1990 roku. Zabrze 1974.3. 20 lat Państwowego Teatru Nowego w Zabrzu.

[Red.] K. Patalong. Zabrze [1979]4. 25 lat Państwowego Teatru Nowego w Zabrzu

[Oprac.] E. Kwiecień. Warszawa [1984]5. Dziesięć lat działalności 1959-1969. Red. J. Baranowicz. Zabrze [1969]

6. Hnatyszyn P.: Zabrze na dawnej fotografii i pocztówce. Katalog zbiorów Muzeum Miejskiego Archiwum Państwowego w Gliwicach. Zabrze 1991

7. Koenigshaus J., Masoń T.: Industrialna muzyka. Industrialne wydarzenia. Industrialne miasto. Zabrze [2010]

8. 15 lat Państwowego Teatru Nowego. Pod red.

S. Wilczka. Chorzów 19749. Szczech B.: Muzeum Miejskie w Zabrzu 1935-1995.

Zabrze 1995. ISBN 83-902986-4-310. Taniec z muzami ; od Rubinsteina do Scorpionsów. Zabrzańska scena gości artystów z całego świata już pół wieku. Zabrze 2009.

11. 35 lat Teatru Nowego w Zabrzu 1959-1994. Red.

M. Kempińska, P. Gabara. Zabrze [1994]12. Z dziejów amatorskiego ruchu teatralnego w Zabrzu

w latach 1946 – 1947. Zabrze 200213. Zabrze. Panorama kultury. Oprac. R. Stecura,

T. Wagner, J. Makselon. Zabrze 1997.14. Zabrze. Panorama kultury. [Teksty] M. Puchała

Zbrosławice 2006ETNOGRAFIA

1. Czarny Śląsk: Bytom, Gliwice (miasto i powiat), Piekary

Śląskie, Zabrze. W kręgu górnośląskich podań i legend.

Zebrał B. Szczech. Zabrze 2008. ISBN 978-83-925972-0-9

2. Gerlich M. G.: Zapisane na Borsigu. Zabrze 2002.

ISBN 83-87436-24-03. Legendy Górnego Śląska : rys historii oraz kultury ludowej. Katowice, cop. 2006. ISBN 83-60528-20-9

4. Miarka K.: Żywcem zamurowana : powieść górnośląska podług starej kroniki. Zabrze 2008

5. Pańczyk – Pozdziej M.: Po naszymu czyli po śląsku : historia, znaczenie i ranga konkursu, jego laureaci. Chorzów 2002. ISBN 83-89209-02-0

6. Zabrzańskie legendy i podania. Zebrał B. Szczech. Cz. 1. Bytom 1998. ISBN 83-910852-0-1
SPORT

1. Kareł S.: Szkolny Klub Sportowy „Gwarek” Zabrze na

boiskach piłkarskich Polski i Europy w latach 1974-1994.

Zabrze 1996

2. Sport w Zabrzu. Oprac. K. Lewandowski. Zabrze 2001. ISBN 83-908115-9-6
ZAGADNIENIA SPOŁECZNE I POLITYCZNE

1. Górnośląskie Studia Socjologiczne. T. 6. Pod red.

P. Rybickiego. Katowice 19692. Korzeniowska M.: Miejska elita polityczna Zabrza. Studium politologiczne. Warszawa 2007.

ISBN 978-83-7507-020-03. Kowolik W.: Kronika Towarzystwa Społeczno -

Kulturalnego DFK. Zabrze 2001.4. Rodzina w wielkim mieście, jej problemy i sposoby ich rozwiązywania. Pod red. K. Rożek - Lesiak. Zabrze 1998. ISBN 83-910872-0-4

5. Rozwój społeczno - gospodarczy miasta Zabrza

w okresie kadencji Sejmu PRL i Rad Narodowych

1965 - 1968. Red. A. Tarczałowicz [et. al.] Zabrze 1969.

6. Statystyczny obraz gmin województwa katowickiego. Katowice 1995

7. Szkic do portretu osoby bezrobotnej w Zabrzu.

G. Kramasz et al. Zabrze 2005.8. Z dziejów społeczności żydowskiej na Górnym Śląsku

na przykładzie Zabrza. Zabrze 19909. Zabrze. Oprac. R. Ciasło [et. al.]. Katowice 1990.

10. Zabrze 1970-1979. Red. I. Spyra et. al. Katowice 1979.

11. Zabrze. Tożsamość – ciągłość i zmiana. Red. M. G. Gerlich, T. Schape. Zabrze 2000. ISBN 83-87436-22-4

12. Zabrze w latach 1990-1993. Katowice 1994
BIOGRAFIE. WSPOMNIENIA

1. Jeleń E.: Pamiętnik górnika pisany w siedemdziesiątym piątym roku życia od 1 października 1930 roku.

Kraków 2002. ISBN 83-7097-975-02. Knosała J.: Stare rody szlacheckie ziemi bytomskiej

okolic Zabrza (Hindenburg) na Górnym Śląsku.

Zabrze 1996. ISBN 83-905806-7-5

3. Kuzio – Podrucki A.: Henckel von Donnersmarckowie – kariera i fortuna rodu. Radzionków 2003.

ISBN 83-86293-41-14. Mosiewicz - Mkuszowa D.: Wspomnienia. Zabrze 2007.

5. Pietrek S.: Wytrwali i wygrali. Wspomnienia ucznia polskiej szkoły w Mikulczycach. Zabrze 1993

6. Pietrek S.: Wytrwali i wygrali. Wspomnienia ucznia polskiej szkoły w Mikulczycach. Katowice 2006.

ISBN 978-83-7164-493-17. Roszko J.: Prawda o górniku Pstrowskim.

Warszawa 1975.8. Zabrze – moje miasto : wspomnienia. Oprac. red.

K. Karwat. Zabrze 2002. ISBN 83-87436-26-7


PRZYRODA

1. Cempulik P.: Gajdzikowe Górki. Przyrodnicza ścieżka edukacyjno - rekreacyjna w Zabrzu - Rokitnicy.

Wrocław 2004. ISBN 83-919626-7-92. Informator przyrodniczy miasta Zabrza. Oprac.

A.Rostański, B. Tokarska-Guzik, T. Nowak, A. Kubajek.

Zabrze 1995. ISBN 83-903466-0-5

3. Rostański A., Rostański K. M.: Zabrzańskie pomniki przyrody i obszary chronione. Katowice 2006.

4. Tarkowska D., Holeksa K., Cempulik P. : Ogród Bota-

niczny. Przewodnik po Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu. Bytom ; Zabrze 2006. ISBN 83-919626-3-6
MAPY. PRZEWODNIKI

1. Rościszewski P.: Trasy kolarskie województwa

katowickiego. Warszawa 1986. ISBN 83-7005-058-12. Walerjański D.: Zabrze - krok po kroku. Bytom 2006. ISBN 83-918246-7-5

3. Walerjański D.: Zabrze - krok po kroku. Wyd. 2 uzup. Bytom cop. 2007. ISBN 978-83-924037-2-2

4. Walerjański D.: Zabrze - krok po kroku. Wyd. 3 uzup. Bytom 2010. ISBN 978-83-924037-6-0

5. Zabrze. Informator turystyczny [plan miasta].

6. Zabrze. Plan miasta. Oprac. A. Matuszczak, A. Głód. [Wyd. 2]. Katowice 1994. ISBN 83-86350-05-9

7. Zabrze. Plan miasta. Kraków 1998.ISBN 83-87203-57-2

8. Zabrze. Plan miasta. Red. B. Świder,

B. Sołoduszkiewicz. [Wyd. 4 zakt.]. Warszawa 1985.9. Zabrze. Plan miasta. Red. B. Świder,

B. Sołoduszkiewicz. [Wyd. 5 zakt.]. Warszawa 1989.10. Zabrze. Plan miasta. Red. J. Sobota, A. Soczówka.

Wyd. VIII. Katowice 2008. ISBN 978-83-87953-21-011. Zabrze. Plan miasta [wydanie specjalne]. Oprac.

A. Matuszczak, S. Pawelec. Katowice 2009.

ISBN 978-83-87953-21-0

12. Zabrze. Plan turystyczny. Informator turystyczny. Konsultacja D. Walerjański, T. Wagner. Zabrze 2001.

13. Zabrze na starych mapach i pocztówkach. Oprac.

pocztówek i wstęp P. Hnatyszyn ; oprac. map J. A. Krawczyk. Radzionków 1999. ISBN 83-86-293-22-5


ZABRZE – MIASTO TURYSTYKI

PRZEMYSŁOWEJ”

1. Architektura przemysłowa i zabytki techniki na Śląsku w dobie restrukturyzacji. Katowice 2000.

ISBN 83-85871-19-52. Bogactwo dziedzictwa przemysłowego jako wyzwanie

i atrakcyjny produkt dla turystyki i rekreacji. Zabrze 2004. ISBN 83-88402-69-23. Dziedzictwo przemysłowe jako atrakcyjny produkt dla turystyki i rekreacji. Katowice 2005. ISBN 83- 88402-76-5

4. Dziedzictwo przemysłowe jako element

zrównoważonego rozwoju turystyki. Katowice 2009.

ISBN 978-83-60953-20-4

5. Górnictwo w czasie, przestrzeni, kulturze. Pod red.

S. Januszewskiego. Wrocław 2007. ISBN 978-83-920359-8-56. Historyczne osiedla robotnicze. [Red.] G. Bożek.

Katowice 2005. ISBN 83-85871-43-87. Miasto Zabrze [2009]

8. Muzeum Górnictwa Węglowego. [Informator.]. [Tekst]

J. Jurkiewicz.9. Przenikanie pokoleń. Oprac. A. Cyfra, A. Harzowska. Zabrze 2006. ISBN 83-920538-1-8

10. Skansen Górniczy „Królowa Luiza". [Tekst]

J. G. Jurkiewicz.11. Skansen Górniczy „Królowa Luiza" [druk ulotny- informator].

12. Szlak Zabytków Techniki województwa śląskiego. Oprac tekstów A. Syska, A. Woźniakowska.

Katowice 2006. ISBN 83-88474-85-513. Szlak Zabytków Techniki województwa śląskiego. Oprac. Śląska Organizacja Turystyczna. Katowice [2009]. ISBN 978-83-62001-08-8

14. Sztolnia królowa Luiza. [Zabrze w rysunkach].

Oprac. graf. W. Głuźniewicz. Zabrze 2000.15. Walerjański D.: Guido : śląska perła techniki.

Kraków 2010. ISBN 978-83-62139-08-816. Wpływ przemysłu na rozwój Zabrza [materiały pokonferencyjne]. Katowice 2010. ISBN 978-83-925729-4-7

17. Zabrze – miasto turystyki przemysłowej. [Tekst]

I. Kolenda. Zabrze [2004]. ISBN 83- 88427-10-518. Zabrze miasto turystyki przemysłowej. Plan miasta. Projekt i druk : Wiktoria. Białe Błota [2009]

INNE

1. Czyn kongresowy zabrzańskich górników. Oprac. tekstu K. Barszczewska, H. Morcinek. Zabrze 1978

2. Hnatyszyn P.: Dzieje nazewnictwa zabrzańskich ulic

(w granicach administracyjnych z roku 1950). Zabrze 1996. ISBN 83-902986-5-13. Kostorz R.: Zachowane zabrzańskie nazwy miejscowe. Katowice 1994. ISBN 83-85831-28-2

4. Kowolik W.: 150 lat poczty w Zabrzu. Zabrze 2005.

ISBN 83-919589-3-05. Nazwy i patroni zabrzańskich ulic. Oprac. B. Michałek. Zabrze 2006. ISBN 978-83-924879-0-6

6. Wpływ przemysłu na rozwój Zabrza. Koncepcja

i koordynacja Eugeniusz Rączka. Katowice 2010.

ISBN 978-83-925729-4-7
KSIĄŻKI O ZABRZU WYDANE

DO 1945 ROKU

1. Hindenburg O/S. Die Werkstadt im Grunem. Berlin

[b. r.]


2. Knosalla J.: Geschichte der Stadt Hindenburg O/S. Katowice 1929

3. Knosała J.: Bielszowice, Kończyce, Pawłów.

Katowice 1928.4. Paschke H.: Chronik der Stadt Hindenburg in Oberschlesien. Berlin [1941]

WYDAWNICTWA CIĄGŁE (CZASOPISMA)

1. Głos Zabrza i Rudy Śląskiej [od 1956 r.]

2. Górnik Polski. Zeszyty Naukowe Muzeum Górnictwa Węglowego. 1/2007, 2/2009, 3/2008

3. Kronika Zabrza - numery 1/2000, 2/2001

4. Nasze Zabrze Samorządowe [od 1993]

5. Nowiny Zabrzańskie [od 1995]

6. Orbis Interior. Pismo muzealno - humanistyczne – numery 1/1999, 2/2000, 3-4/2002, 5/2005

7. Rocznik Muzealny Z. 1 . Zabrze 1966

8. Zabrze miasto turystyki przemysłowej. [pismo wydane z okazji konferencji poświęconej turystyce przemysłowej] 2004

9. Zeszyty naukowo – dydaktyczne NKJO w Zabrzu [nieregularnie od 2003 r.]
MATERIAŁY Z KONFERENCJI

ORGANIZOWANYCH PRZEZ

II LO W ZABRZU, M.IN. W RAMACH

KLUBU MYŚLI HUMANISTYCZNEJ

1. Feminizm. Kobiecy aspekt kultury. Red. A. Regiewicz. Zabrze 2001. ISBN 83-914925-5-9

2. Fenomen kina gatunków – przekroje i zbliżenia.

Red. A. Regiewicz. Zabrze 1999. ISBN 83-909560-3-93. Lustro / Orisul. Red. A. Regiewicz. Zabrze 2000.

ISBN 83-909560-8-X4. Magia słowo i obraz. Red. A. Regiewicz. Zabrze 1998. ISBN 83-909560-1-2

5. Mickiewicz czytany dzisiaj. Red. A. Regiewicz. Zabrze 1999. ISBN 83-909560-6-3

6. Mity nasze powszednie. Red. A. Regiewicz. Zabrze 2000. ISBN 83-909560-9-8

7. Od starożytnego uniwersum do Unii Europejskiej.

Red. Z. Kadłubek, A. Regiewicz. Katowice, Zabrze 1999. ISBN 83-909560-2-08. Oblicza fantastyki. Red. A. Regiewicz. Zabrze 2001. ISBN 83-914925-0-8

9. Śląsk śmietnik kultury? Red. A. Regiewicz. Zabrze 2001. ISBN 83-87436-23-2

MATERIAŁY Z KONFERENCJI

POD NAZWĄ

KORZENIE EUROPY ŚRODKOWEJ”1. Cutratores Pauperum. Źródła i tradycje kultury charytatywnej Europy Środkowej. Red. nauk. A. Barciak. Katowice, Zabrze 2004. ISBN 83-86053-53-4

2. Korzenie środkowoeuropejskiej i górnośląskiej kultury gospodarczej. Red. nauk. A. Barciak. Katowice 2003.

ISBN 83-86053-50-X3. Korzenie wielokulturowości Śląska ze szczególnym uwzględnieniem Śląska Górnego. Red. nauk. A. Barciak. ISBN 978-83-88657-35-1

4. Kultura edukacyjna na Górnym Śląsku. Red. nauk.

A. Barciak. Katowice 2002. ISBN 83-86053-47-X5. Kultura prawna w Europie Środkowej. Red. nauk.

A. Barciak. Katowice 2006. ISBN 83-86053-62-36. Lux Romana w Europie Środkowej ze szczególnym

uwzględnieniem Śląska. Red. nauk. A. Barciak.

Katowice 2001. ISBN 83-86053-40-2

7. Piastowie śląscy w kulturze i europejskich dziejach. Red. nauk. A. Barciak. Katowice 2007. ISBN 978-83-86053-65-0

8. Środkowoeuropejskie dziedzictwo świętego Wojciecha. Red. nauk. A. Barciak. Katowice 1998. ISBN 83-908115-1-0

9. Środkowoeuropejskie dziedzictwo cyrylo-metodiańskie. Red. nauk. A. Barciak. Katowice 1999. ISBN 83-86053-33-X

10. Święty Jacek Odrowąż i dominikanie na Śląsku. Red. nauk. A. Barciak. Katowice 2008. ISBN 978-83-88657-32-0

11. Tysiącletnie dziedzictwo kulturowe diecezji

wrocławskiej. Red. nauk. A. Barciak. Katowice 2000.

ISBN 83-86053-36-412. Źródła kultury umysłowej w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Górnego Śląska. Red. nauk. A. Barciak. Katowice 2005. ISBN 83-86053-58-5


ostatnia aktualizacja 06.10.2010

Z CAŁOŚCIĄ ZBIORÓW MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZABRZU MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ KORZYSTAJĄC

Z KATALOGU OPAC NA STRONIE

WWW.BIBLIOTEKA.ZABRZE.PL
SERDECZNIE ZAPRASZAMY©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość