Strona główna

Recenzja: Jan Turowski „ Socjologia. Małe struktury społeczne”


Pobieranie 10.14 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar10.14 Kb.

Recenzja: Jan Turowski „ Socjologia. Małe struktury społeczne”

Książka Jana Turowskiego „Socjologia. Małe struktury społeczne” wydana przez Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest pozycją, którą z pewnością można zaliczyć do kanonu podręczników studiów socjologicznych. Jan Turowski w bardzo przestronny sposób zamieścił w niej wszystkie najważniejsze zagadnienia z zakresu mikrostruktur społecznych. Proponowana pozycja książkowa składa się z ośmiu rozdziałów, które dodatkowo podzielone są na podrozdziały, co sprawia, że znalezienie interesujących czytelnika zagadnień, pojęć, problemów nie sprawia najmniejszych trudności.

Dwa pierwsze rozdziały mają charakter filozoficzno – społeczny i zmierzają do wyjaśnienia ontologicznych problemów. Dalsze rozdziały opierają się już na wiedzy empirycznej. Autor rozpoczyna analizę mikrostruktur od najmniejszego, ale najważniejszego elementu grup społecznych, czyli od indywidualnej jednostki ludzkiej, która jest całym motorem i przyczyną tworzenia się dalszych wyższych i bardziej złożonych tworów społecznych. Właśnie tutaj opisuje przypadki życia ludzi poza społeczeństwem, próbuje wyjaśnić na podstawie licznych przykładów jak duży wpływ na rozwój i przystosowanie do życia mają interakcje osobowe z innymi ludźmi. Drugi rozdział to przekrojowe spojrzenie na historyczne tworzenie się przestrzeni społecznej i wzajemnej relacji społeczeństwo – jednostka, jednostka – społeczeństwo. Kolejny rozdział „Osobowość, socjalizacja, postawy” porusza problematykę przystosowania się jednostki do życia w społeczeństwie, kształtowania się jej osobowości, wartości, postaw w procesie socjalizacji, któremu podlegają wszyscy ludzie żyjący w społeczeństwie. Czwarty rozdział może nie należy do najciekawszych, ale pokazuje jak różnie teoretycy interpretują grupy społeczne. Tutaj autor stara się jak najbardziej obrazowo przybliżyć teorie grup społecznych poczynając od teorii funkcjonalno – strukturalnej, kończąc na teorii grupy społecznej Floriana Znanieckiego. Tematyka dotycząca struktury grupy społecznej to rozdział piąty tej pozycji książkowej. W tej części Jan Turowski prezentuje cztery elementy konstytuujące grupę społeczną, czyli: zbiór osób, wartości wspólnogrupowe, więź społeczną oraz wewnętrzną organizację grupy. Wszystkie te podstawowe elementy są dokładnie opisane z uwzględnieniem wszelkich możliwych form istnienia grup. To wszystko poparte jest licznymi przykładami i ujęciami różnych klasycznych i współczesnych teoretyków. Rozdział szósty zawiera zestawienie typologii grup społecznych. Autor próbuje przedstawić najważniejsze systematyzacje grup społecznych m.in. wg Ferdynanda Tőniessa oraz Ch. H. Cooleya. Uwzględnia on także podział na małe i duże oraz formalne i nieformalne grupy społeczne. Ostatnie dwa rozdziały dotyczą już konkretnych problemów z zakresu małych struktur społecznych. Teoria grupy odniesienia mówi o stosunku jednostki do grupy społecznej lub innych jednostek ludzkich, które mogą spełniać funkcję grupy odniesienia lub jednostki odniesienia czyli, takich z którymi jednostka się „porównuje”, aby móc się samookreślić czy też określić, zidentyfikować swe postępowanie w codziennym życiu w stosunku do innych. Jan Turowski porusza także problematykę teorii integracji i dezintegracji społecznej, która jest kluczowym problemem grup społecznych zarówno małych jak i dużych.

Wymienione i opisane powyżej tematy zawarte w skondensowany sposób w książce Jana Turowskiego stanowić mogą podstawę do wejścia w świat socjologii i jej mikrostruktur. Tę książkę można polecić wszystkim, którzy chcieliby dowiedzieć się „z czym, je się socjologię”. Książka nie tylko swoją przestępną formą, ale i ciekawymi przykładami, które dokładnie odzwierciedlają poruszane problemy, ukazuje jak rozległą tematyką społeczną zajmuje się socjologia – a to jest tylko niewielka część tej ogromnej wiedzy. Książka zawiera wiele przepisów, które dokładnie wyjaśniają poruszony problem. Autor zadbał także o pełną i bogatą bibliografię, dzięki której można sięgnąć do innych pozycji książkowych poruszających daną problematykę.

Obecnie na wielu kierunkach studiów – prawie, ekonomii, administracji, marketingu odbywają się zajęcia z socjologii, które nie cieszą się dużą popularności wśród studentów (wielu moich znajomych tak twierdzi). Negatywne wypowiedzi mogą tworzyć swego rodzaju uprzedzenia do socjologii jako kierunku nudnego, suchej wiedzy, teoretyzowania. Przeczytanie książki Jana Turowskiego może zdecydowanie zmienić podejście studentów innych kierunków do socjologii.

„Socjologia. Małe struktury społeczne” to nie tylko książka, która ma zachęcić do podjęcia studiów na kierunku socjologii, to przede wszystkim podręcznik studencki, który zawiera podstawowe informacje z zakresu mikrosturktur. Może on stanowić znakomitą pomoc podczas nauki do egzaminów. Jan Turowski potrafi zaprosić i zachęcić do studiowania socjologii.
Szukasz gotowej pracy ?

To pewna droga do poważnych kłopotów.

Plagiat jest przestępstwem !

Nie ryzykuj ! Nie warto !Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość