Strona główna

Receptory bólowe


Pobieranie 183.17 Kb.
Strona1/6
Data17.06.2016
Rozmiar183.17 Kb.
  1   2   3   4   5   6
NEURO FIZJOLOGIA

Wykład II 12.04.05RECEPTORY BÓLOWE

 • wysoki próg pobudliwości

  • 102 niższy dla bodźców termicznych niż bólowych

  • maksymalne czucie bólu wywołane bodźcem 2x wyższym niż progowy

  • substancja P i prostaglandyny obniżają próg bólowy

 • nie ulegają adaptacji

 • specyficzna wrażliwość na środki znieczulające

2 formy odczuwania bólu związane z szybkością przewodzenia przez włókna: • szybki, ostry, dobrze zlokalizowany

  • przewodzony przez włókna Aδ: 2-5 μm; 12 – 30 m/s

 • wolny, tępy, rozlany

  • przewodzony przez włókna C: 0,4 – 1,2 μm; 0,5 – 2 m/s

  • tej fazie towarzyszy komponenta emocjonalna cierpienia, która jest narzucona przez wzgórzeDROGI PRZEWODZENIA BÓLU


 • z kończyn i tułowia: droga rdzeniowo – wzgórzowa boczna

  • do jądra brzusznego tylno – bocznego wzgórza

  • ze wzgórza impulsy biegną do okolic czuciowych pierwszorzędowych kory (pola 1, 2, 3 Brodmanna) => odpowiada za lokalizację bodźca bólowego

  • oboczne połączenia do układu siatkowatego (jąder śródblaszkowych wzgórza), a także do istoty szarej środkowej śródmózgowia

 • II droga – rdzeniowo – siatkowata

  • wielosynaptyczna sieć w rdzeniu kręgowym

  • stamtąd impulsacja przez układ wstępujący pnia do jąder przyśrodkowych i śródblaszkowych wzgórza

  • stamtąd do całej kory => reakcja wzbudzenia w korze mózgowej

 • z obszaru twarzy ból przez n. V (trójdzielny) do jądra brzusznego tylno – przyśrodkowego i stamtąd do koryIstota szara środkowa śródmózgowia


 • otrzymuje połączenia z obu dróg:

    • rdzeniowo – wzgórzowej bocznej

    • rdzeniowo – siatkowatej

 • kluczowa dla skoordynowanej reakcji wegetatywnej organizmu na bólból głęboki ból powierzchowny

RR↓ RR↑


HR↓ HR↑

aktywność ruchowa wokalizacja (krzyk)


Reakcja, która wystąpi zależy od istoty szarej środkowej śródmózgowia


Ból trzewny


 • do rdzenia kręgowego impulsacja przez korzenie grzbietowe

 • tam wchodzą także włókna aferentne z trzewi, mięśni i skóry

 • w obrębie rogu tylnego wszystkie te włókna przełączają się na II neuron w drodze rdzeniowo – wzgórzowej bocznej

 • biegną dalej do wzgórza i do kory czuciowej (pola 1-3), czyli tam, gdzie odbierane jest czucie eksteroceptywne

 • zbieżność tych włókien w rogu tylnym jest podstawą do wytłumaczenia tzw. „bólu przeniesionego”


Ból z narządów wewnętrznych może powodować:

 • przeczulicę skóry

 • obronę mięśniową

Przewodzenie bólu po specyficznych drogach bólowych jest zachowane w czasie: • głębokiej narkozy

 • snu

Natężenie czucia bólu zależy od ilości impulsów i od wrażliwości ośrodków czucia i bólu. Obie te zależności są regulowane przez: • hamującą bramkę kontrolną (rogi tylne i wzgórze)

przewodzenie między: 1. i 2. neuronem (rogi tylne)

2. i 3. neuronem (wzgórze) • istnienie systemu włókien eferentnych z pnia do rdzenia kręgowego, które hamują przewodnictwo miedzy 1. i 2. neuronem

 • h
  dotyk

  Zstępujący system przeciwbólowy z pnia
  umoralny system, w który zaangażowane są substancje opiatowe i egzogenna morfina


Csubstancja P

substancja P

enkefaliny

serotonina

ból

jj. wielkie szwu i istota szara środkowa śródmózgowia

H

P

P – neurony pośredniczące

H – neurony hamujące

Jądra szwu  wydzielają serotoninęOPIATY => 3 typy

 • endorfiny klasy α, β, γ => pochodzą od POMC

 • enkefaliny pochodzą od proenkefaliny występują w 2 rodzajach:

  • enkefalina metioninowa

  • enkefalina leucynowa

 • dynorfiny pochodzą z prodynorfiny

2 sposoby działania: 1. wzrost przepuszczalności błony dla K+ i hiperpolaryzacja

 2. receptory metabotropowe – aktywacja Gi => cAMP↓

T


(endorfina, enkefalina)
łumią ból przez receptory:

 • mi (μ)

 • delta (δ)

 • kappa (κ) (dynorfina)Morfina wiąże się z receptorami mi
Specyficzny antagonista – nalokson


 • podany przed morfiną uniemożliwia jej wiązanie z receptorami μ

 • podany po morfinie wypiera ją z receptorów

 • nalokson podany przed zabiegiem akupunktury znosi jej działanie przeciwbólowe

Endomorfina – nowo wykryta substancja endogennaDynorfiny


 • niewiele wiadomoEndorfiny


 • wywołują uspokojenie

 • zwężenie źrenic

 • spadek aktywności ukł. oddechowegoEnkefaliny


 • wytwarzane głównie w podwzgórzu

 • funkcjonują jako neuro – modulatory, gdyż zmieniają wydzielanie substancji w kolbkach synaptycznych

 • neuroprzekaźniki

Analiza jakości dochodzącego bólu – wieczko wyspy


Odkorowanie nie znosi odczuwania bólu, może być zaburzona lokalizacja, ale odczuwanie jest obecne.
Próg bólu => około 45°C

  1   2   3   4   5   6


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość